« Върни се назад Публикувано на 24.10.2022 / 20:29

ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЪЛНА КАТАСТРОФА! ЗЛОВЕЩА НЕКОМПЕТЕНТНОСТ В ГД ГВА! „ИНСПЕКТОРИ“ НА АВИАЦИЯТА СА БИВША ЧИСТАЧКА, СТЮАРДЕСИ И БИВШИ СЕКЮРИТИ! САМОЛЕТ ЛИ ТРЯБВА ДА ПАДНЕ, ЧЕ УПРАВЛЯВАЩИТЕ НА РУМЕН РАДЕВ ДА РАЗЧИСТЯТ КОЧИНАТА В ГД ГВА, НАЧЕЛО С КРАСИМИРА СТОЯНОВА И ХРИСТО ЩЕРИОНОВ! ЗАРАДИ БЕЗУМИЯТА В ГД ГВА СМЕ ВКАРАНИ СМЕ В „PRIORITY LISTS“ НА ЕВРОПА И ТОВА Е ЕДНА ОТ СКРИВАНИТЕ ПРИЧИНИ ДА НЕ ПОМИРИШЕМ ШЕНГЕН!

На 23.10.2022 АФЕРА публикува:

СКАНДАЛ! ШЕФЪТ НА ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ УМИШЛЕНО УКРИВА УБИЙСТВЕН ОДИТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА СИГУРНОСТТА НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ! РЕЗУЛТАТИТЕ СА ТОЛКОВА СЛАБИ, ЧЕ ЕК МОЖЕ ДА ОТНЕМЕ СТАТУТА НА „ЛЕТИЩЕ ОТ ЕС“! НА ВСИЧКОТО ОТГОРЕ ШЕФЪТ НА ГД „ГВА“ Е И С ОТНЕТ ДОСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

https://afera.bg/%d0%a1%d0%9a%d0%90%d0%9d%d0%94%d0%90%d0%9b-%d0%a8%d0%95%d0%a4%d0%aa%d0%a2-%d0%9d%d0%90-%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%96%d0%94%d0%90%d0%9d%d0%a1%d0%9a%d0%90-%d0%92%d0%aa%d0%97%d0%94%d0%a3%d0%a5%d0%9e%d0%9f/

Публикацията на АФЕРА разбуни както духовете, така и гузните съвести на куп високопоставени лица, които с действия и бездействия са докарали Гражданска въздухоплавателна администрация до пълна катастрофа.

Въпреки, че президентът Румен Радев е пилот и би трябвало сърцето да му кърви от убийствените факти изнесени за ГД ГВА, въпреки че през последните години управляват негови правителства /включително и това на лансираната от него „ПП“/, въпреки че АФЕРА знае, че Румен Радев е запознат с трагичната кочина в която е превърната ГД ГВА, до този момент той не е предприел никакви конкретни действия да изхвърли от Министерството на транспорта Красимира Стоянова – „вечната Амбър“ години наред там по време куп правителства, която е „сивия кардинал“ на Главна Дирекция на гражданската въздухоплавателна администрация, управлявана от нескопосаното и протеже Христо Щерионов.

АФЕРА продължава своето разследване, като алармира служебния министър на транспорта /на Румен Радев/ Христо Алексиев незабавно да отстрани от длъжност Красимира Стоянова и протежето и – директора на ГД ГВА Христо Щерионов, тъй като има изключителна опасност да се случи авио инцидент /не дай, Боже!/ поради бруталната некомпетентност на кадрите назначавани в ГД ГВА, благодарение на Стоянова и Щерионов!

В ГД ГВА – Главна Дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация има Дирекция Летателни стандарти.

В тази дирекция има един отдел, наричан популярно „пилотски отдел“, който отговаря за летателна експлоатация на авиационния персонал.

На теория ГД ГВА има правилник в който иначе е описано каква квалификация трябва да имат и с какъв стаж трябва да бъдат хората в този отдел, които са назначени да инспектират –  трябва да бъдат пилоти с поне десет годишен стаж гражданско въздухоплаване, с минимум пролетени 5000 часа, като такива изисквания са записани и в регламент 965, който касае авиационните операции и това е документ на ЕАSА – Европейската агенция за авиационна безопасност на полетите.

Какво има на практика обаче в ГД ГВА като „инспектори“ в този т.нар. „пилотски отдел“?! Поемете дълбоко дъх и следващия път се замислете сериозно дали ще се качите на бг самолет, след като „инспекторите“ там са бивша чистачка, стюардеси и бивши проверяващи с метал детектори багажа на пътуващите…

В момента в този отдел „инспектори“са:

Двама души, които са бивши секюрити, които са проверявали с метал детектори ръчния багаж по летищата.

Две стюардеси.

Една бивша чистачка, преминала през машинописка в ГД ГВА и изкласила да проверява леталния състав.

Всички тези „топ“ „профита“ лицензират авиокомпаниите и  авиационния персонал!!!

Има и едно лице – Боян Богданов Петков – известен като „агент Морозов“ вербуран преди години, който няма нито една секунда летален стаж в гражданското въздухоплаване, но точно той в момента е началник на същия този „пилотски отдел“ и  е изпълняващ длъжността директор на Дирекция Летален състав.

Ако си мислите, че всичко се случва без конкурс, лъжете се, но НЕ се лъжете, че както обикновено в България и този конкурс е предварително нагласен, уговорен, естествено с „доброто“ на „сивия кардинал“ Красимира Стоянова.

Конкурса се печели от Георги Гвоздейков – човек на „Продължаваме промяната“ и то докато е действащ депутат от „ПП“, а в последните дни на правителството, оглавявано от Просто Киро – Кирил Петков същият тоя Гвоздейков е назначен за шеф на държавната структура, която тепърва ще започва да се оформя и да работи в сферата на медицинските хеликоптери.

И сега забележете! – Георги Гвоздейков, когото наричат насмешливо Пиронков – няма нито секунда стаж в гражданското въздухоплаване!

 

 

Това е и становище, според което човекът на „ПП“ Гвоздейков, който хал хабер си няма от авиация, даже и след като е назначен за „инспектор“ и даже и да започнат да го обучават за такъв тепърва, то той ще може да работи като „инспектор“ за какъвто е назначен – чак през … 2023 година!!! Представяте ли си за какъв абсурд става дума?!

Гвоздейков се подвизава и като зам -председател на Транспортната комисия към Народното събрание. Неправилно е допуснат до конкурс за „Директор дирекция -Летателни стандарти”- спечелил конкурса, като в същото време е депутат и зам. Председател на Транспортната комисия към Народното събрание. След като е спечелил конкурса е назначен за “Директор Дирекция Летателни стандарти “ към ГД ГВА към МТИТС и в същият ден е пуснат в “неплатен годишен отпуск”.

Изключително грубо нарушение на всякакви етични и морални кодекси!

/ИНСПЕКТОРИ ПО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО Чл. 20. (1) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2004 г.) Инспектори по въздухоплаването са лицата, назначени със заповед на главния директор на ГД „ГВА“, упълномощени с правото да контролират спазването на ЗГВ и издадените въз основа на него нормативни актове. (2) Главният директор на ГД „ГВА“ определя обхвата на контролните дейности на щатните и нещатните инспектори по въздухоплаване, имайки предвид тяхната професионална компетентност, квалификация и опит. (3) Инспекторите по въздухоплаване имат личен печат със собствен номер, който може да бъде използван само при изпълнение на служебните им задължения. (4) Инспекторите по въздухоплаване притежават инспекторска карта, в която е указан обхватът на контролната им дейност. Картата се издава от главния директор на ГД „ГВА“ и се заверява с подпис и печат за всяка следваща година до 31 декември на предходната. Чл. 20а. (Нов – ДВ, бр. 56 от 2012 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 53 от 2016 г.) На инспекторски длъжности в специализираната администрация за целите на инспектирането на летателната експлоатация (при летални проверки в полет на пилоти) се назначават лица, които: 1. са с висше образование и авиационна квалификация;

  1. притежават валидно свидетелство за правоспособност за линеен пилот (ATPL);
  2. имат професионален опит в летателната експлоатация най-малко пет години или не по-малко от 5000 часа като командир на въздухоплавателно средство в гражданското въздухоплаване;
  3. имат опит в проверки по провеждане на обучение, включително на тренажори;
  4. имат опит в техники за извършване на проверки./

В статията на АФЕРА:

СКАНДАЛ! ШЕФЪТ НА ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ УМИШЛЕНО УКРИВА УБИЙСТВЕН ОДИТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА СИГУРНОСТТА НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ! РЕЗУЛТАТИТЕ СА ТОЛКОВА СЛАБИ, ЧЕ ЕК МОЖЕ ДА ОТНЕМЕ СТАТУТА НА „ЛЕТИЩЕ ОТ ЕС“! НА ВСИЧКОТО ОТГОРЕ ШЕФЪТ НА ГД „ГВА“ Е И С ОТНЕТ ДОСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

https://afera.bg/%d0%a1%d0%9a%d0%90%d0%9d%d0%94%d0%90%d0%9b-%d0%a8%d0%95%d0%a4%d0%aa%d0%a2-%d0%9d%d0%90-%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%96%d0%94%d0%90%d0%9d%d0%a1%d0%9a%d0%90-%d0%92%d0%aa%d0%97%d0%94%d0%a3%d0%a5%d0%9e%d0%9f/

посочихме, че шефът на ГД ГВА Христо Щерионов УМИШЛЕНО УКРИВА И ЗАБРАНЯВА ДА БЪДАТ ОГЛАСЕНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕРКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, проведена от 10.10.2022 г. до 14.10.2022 г. по отношение на мерките по сигурността прилагани в субектите и Летище София. Резултатите от проверката на ЕК са убийствено негативни и катастрофални!

АФЕРА предоставя на вниманието ви една също толкова скандална „паметна бележка“ от 2019 година относно: „Среща между министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и съобщенията и изпълнителния директор на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA) –   2 юли 2019 г. в гр.София“

Прочетете какви са още тогава смазващите констатации на шефа на EASA и как сме на дъното по отношение на авиационната сигурност, и пак помислете дали ще се качите на бг самолет! Тогава министър на транспорта е ГЕРБ Росен Желязков, който си го премества в другия крачол, а в Министерството пак „коли и беси“ Красимира Стоянова:

„МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ДИРЕКЦИЯ  „КООРДИНАЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕС И

МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО“

 

ПАМЕТНА БЕЛЕЖКА

              Относно:  Среща между министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и съобщенията и изпълнителния директор на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA) –   2 юли 2019г. в гр.София

На 2 юли 2019г. в Министерството   на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) беше проведена среща между г-н Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и г-н Патрик Ки, изпълнителен директор на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA).

В срещата участваха г-н Патрик Ки – изпълнителен директор на EASA и г-жа Аника  Хог – началник на кабинета на изпълнителния директор на EASA.

От страна на МТИТС участие взеха г-жа Красимира Стоянова – и.д. началник на Политическия кабинет, г-жа Анастасия Петрунов –съветник в Политическия кабинет, г-жа Надежда Бухова – директор на дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“ и г-н Георги Божинов – главен експерт в същата дирекция.

Министър Желязков поздрави гостите с добре дошли. Посочи, че представителите на EASA са избрали много подходящ момент за осъществяване на визита, тъй като  има няколко въпроса за разрешаване в България по линия на безопасността в гражданското въздухоплаване. Министърът отбеляза постоянната тенденция на нарастване   въздушния трафик над България, както и неудовлетворителните резултати от инспекциите на EASA в нашата страна.Изтъкна че България ще  опита да намери решение на идентифицираните несъответствия и че ще изпълни прилежно препоръките на EASA по отношение на авиационната безопасност.

Г-н Ки информира относно последното си посещение в България през октомври 2015 г.когато се е срещнал с представители на индустрията, главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“(ГД ГВА) и държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД). Той посочи, че е разтревожен от ситуацията в България и че идентифицираните нередности от EASA биха имали сериозни последствия за нашата страна.Той сподели че е изпитал голямо раздразнение, когато в едно от заседанията на Управителния съвет на EASA, Европейската комисия е предложила включването на точка в дневния ред относно разглеждането на възможността България да бъде добавена в забранителния списък на въздушните превозвачи, опериращи в границите на Общността. По негово мнение, Националните компетентни органи (НКО) на държавите в Европа трябва да бъдат като едно авиационно семейство и да вървят в една посока.Подчерта добрите отношения между EASA и ГД ГВА, както и бързото и ефективно справяне на ГД ГВА с идентифицираните несъответствия, но сподели разочарование от факта, че всеки път, когато инспектори от EASA посетят България, наблюдават нови и нови проблеми, които произлизат от ниските нива на компетентност и професионализъм на работещите кадри в структурата на НКО. Предположи, че България не би желала да бъде на последно място в поддържаните индикатори за авиационна безопасност от EASA. По отношение на индикаторите SAFA (които се калкулират посредством осъществяваните проверки от инспектори на EASA върху работата на инспекторите в НКО), България заема 27-мо място от 31-те страни, членуващи в EASA (28 държави-членки на ЕС, плюс 4-те държави от ЕАСТ)    Ако се вземат под внимание показателите за авиационна безопасност на ICAO (които обхващат всички авиационни дейности в 56 държави), България отива на 43-то място със своите 68,42%. За сравнение средната стойност на тези показатели за държавите в Африка е 68,28%, за Европа – 77,16%, а за Америка – 98,2%. По изчисления на EASA, България заема второ място в Европейския съюз по най-лоша ефективност, след Унгария. Скоро страната ни може да бъде включена в забранителния списък с въздушни превозвачи, опериращи в границите на Общността. Включването на държава-членка на ЕС в този забранителен списък би означавало катастрофа. Предвид гореизложеното, г-н Ки предложи EASA и България да инициират спешни действия за подобряване ефективността в авиационната безопасност. Текущо,  EASA подпомага Унгария в създаването на абсолютно автономна ГВА , която да функционира извън структурата на унгарското министерство на транспорта, с наемане на компетентни хора с опит в гражданското въздухоплаване – пилоти, ръководители на полети и други видове авиационен персонал, които да работят за справяне с идентифицираните несъответствия. Бидейки включени в структурата на своето министерство, инспекторите в ГВА на Унгария регламентирано получават същите заплати като обикновените експерти и това води до небрежност в проверките и до заплахи за авиационната безопасност. EASA не подкрепя т.н. „Култура на удовлетвореност“ (Complacency Culture) на ГД ГВА с индустрията, тъй като на българския пазар отдавна оперират и чуждестранни оператори.

Г-н Желязков посочи, че преди време е организирал одит в ГД ГВА и е наясно с проблемите в НКО. Предположи, че примерът на Унгария би могъл да се приложи и в България. Към момента Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) не разполага със стратегически подход за организация, създаване на капацитет и подобряване ефективността на ГД ГВА. Поради това, българската страна е настроена положително към евентуална помощ от EASA.

Господин Ки посочи, че крайното решение относно най-добрия начин за справяне с проблемите в ефективността се определя изцяло от българската страна. Ако МТИТС желае реорганизиране на ГД ГВА, EASA може да помогне единствено със съвет. Реорганизирането на структурата на НКО е работа на министерството. Ако, обаче, българската страна желае допълнително обучение на пилоти, ръководители на полети и авиационен персонал, тогава EASA би могла изцяло да подпомогне НКО. Г-н Ки заяви, че е необходимо да бъдат предприети бързи действия. Предложи да бъде сключен меморандум между EASA и българската страна, в който да бъдат описани всички услуги и помощ, които България би искала да получи от Агенцията. EASA изрази готовност да изпрати проект на меморандум до края на м.юли 2019г., който да бъде подписан в същия този срок. Г-н Ки сподели, че в Гърция, Унгария и дори в Германия е имало подобни проблеми с ефективността и меморандомите в тези случаи са спомогнали за подобряване на ситуацията. Меморандумът с България ще регламентира създаването на Управителен съвет (Steering Committee) между Република България и EASA. Този комитет ще се председателства от министъра и ще събеседва 1-2 пъти в годината.

Министър Желязков се съгласи МТИТС да предостави на EASA заключенията от извършения одит в ГД ГВА на английски език. Г-н Ки от своя страна заяви възможност за споделяне на одитните доклади на Агенцията  от извършените проверки в България, така че българската страна да е наясно къде греши и двете страни да бъдет напълно запознати с идентифицираните несъответствия.

Г-н Желязков повдигна въпроса  относно най-правилния правен подход за реорганизиране на ГД ГВА и как да се осегури финансирането.Посочи, че броят на обектите за надзор нараства и това води до намаляване на ефективността на инспекциите.

Г-н Ки подчерта необходимостта от пълно отделяне на ГД ГВА от структурата на МТИТС и самофинансиране на ГД ГВА не от държавния бюджет, а от изпълняваните дейности. Следва да се установят специфичен вид договори с ръководители на полети, пилоти и други компетентни лица, които да извършват инспекции от името на ГД ГВА – т.е. дейностите да се извършват от външни подизпълнители …(няколко думи –нечетливи)…сътрудничеството между EASA и НКО на държавите-членки на Европейския съюз ще има повече дигитално изражение.

Г-н Ки сподели, че към момента EASA не е идентифицирала нередности в дейността на ДП РВД. Агенцията е наясно с проблемите в капацитета на въздушното пространство на нашата страна, но е доволна от реорганизацията на въздушното движение в България.

Участниците обмениха контакти и министър Желязков закри срещата.

Срещата продължи 45 минути и се проведе на английски език.

 

Изготвил:    (подпис)

(Георги Божинов)

 

ВЪТРЕШНИ АДРЕСАТИ                                ВЪНШНИ АДРЕСАТИ

 

……………                                                …………….“

АФЕРА публикува и доклад, изготвен от кап. Тодор Пенев – бивш директор на „Летателни стандарти“ към ГД ГВА, който също разкрива неподустимата кочина в която е превърната Гражданската въздухоплавателна авиация, доклад изпратен до министъра на транспорта от ПП Николай Събев! И той също като Росен Желязков си го премества в другия крачол:

ДОКЛАД

От Кап. Тодор ПЕНЕВ , бивш Директор Дирекция „Лететелни стандарти” към ГД ГВА (МТИТС)

(лицензиран старши проверяващ на FSTD –Boeing 737-300/900)

За актуалното състояние на капацитета и кадрите в  ГД ГВА .

В настоящият доклад ще се постарая да изложа моите лични виждания по състоянието на  кадрите и професионалният капацитет на административният персонал на ГД ГВА и ще помоля за назначаване на щателна проверка.

Дългогодишният  ми опит като пилот и инструктор, заемането на отговорни длъжности в различни авиокомпании у нас, в чужбина и работата ми в структурата на ГД „ГВА“ като:

-Инспектор в отдел ЕСЛ(Експлоатационни стандарти и лицензиране)

-Главен инспектор в отдел ЕСЛ(Експлоатационни стандарти и лицензиране)

-Началник отдел ЕСЛ

-Директор Дирекция „Летателни стандарти“,

ми позволиха да придобия непосредствени впечатления и натрупам определен опит в сферата на гражданската авиация .

Като началник на отдел и директор на дирекция в ГД „ГВА“ имам непосредствени впечатления за структурата, стила на работа и компетенциите на различните звена в ГД „ГВА“ като Национален компетентен орган (НКО) в областта на гражданското въздухоплаване.

Когато се говори за регулаторните функции на ГД „ГВА“ в областта на гражданското въздухоплаване, неминуемо следва да се говори и за регулаторните функции на авиационната ни администрация по осигуряване на безопасността на полетите. Понятията „въздухоплаване“ и „авиационна безопасност“ са неразривно свързани! Авиационната безопасност е крайъгълен камък на всички авиационни системи в света.

Поради пробив в системата на сигурността във въздухоплаването има загинали двама български граждани при eдин терористичен акт през далечната 1948 година. Поради системни   регулаторни и надзорни пропуски от страна на ГД ГВА и нарушено взаимодействие с авиационната индустрия през последните 5 години (2015-2019) в резултат на 7 авиационни произшествия живота си загубиха 13 български граждани, като 9 от тях – при 4 произшествия само за два месеца през 2019 година!

Прилагам цитати от Паметната бележка на г-н Патрик Ки-изпълнителен директор на Европейската агенция по безопасност:

Г-н Ки информира относно последното си посещение в България през октомври 2015г.когато се е срещнал с представители на индустрията, главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“(ГД ГВА) и държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД). Той посочи, че е разтревожен от ситуацията в България и че идентифицираните нередности от EASA биха имали сериозни последствия за нашата страна.Той сподели че е изпитал голямо раздразнение, когато в едно от заседанията на Управителния съвет на EASA, Европейската комисия е предложила включването на точка в дневния ред относно разглеждането на възможността България да бъде добавена в забранителния списък на въздушните превозвачи, опериращи в границите на Общността. По отношение на индикаторите SAFA (които се калкулират посредством осъществяваните проверки от инспектори на EASA върху работата на инспекторите в НКО), България заема 27-мо място от 31-те страни, членуващи в EASA(28 държави-членки на ЕС, плюс 4-те държави от ЕАСТ)    Ако се вземат под внимание показателите за авиационна безопасност на ICAO (които обхващат всички авиационни дейности в 56 държави), България отива на 43-то място със своите 68,42%. За сравнение средната стойност на тези показатели за държавите в Африка е 68,28%, за Европа – 77,16%, а за Америка – 98,2%. По изчисления на EASA, България заема второ място в Европейския съюз по най-лоша ефективност, след Унгария. Скоро страната ни може да бъде включена в забранителния списък с въздушни превозвачи, опериращи в границите на Общността.Включването на държава-членка на ЕС в този забранителен списък би означавало катастрофа.Предвид гореизложеното, г-н Ки предложи EASA и България да инициират спешни действия за подобряване ефективността в авиационната безопасност.

Подчерта добрите отношения между EASA и ГД ГВА, както и бързото и ефективно справяне на ГД ГВА с идентифицираните несъответствия, но сподели разочарование от факта, че всеки път, когато инспектори от EASA посетят България, наблюдават нови и нови проблеми, които произлизат от ниските нива на компетентност и професионализъм на работещите кадри в структурата на НКО. Предположи, че България не би желала да бъде на последно място в поддържаните индикатори за авиационна безопасност от EASA.

Уважаеми г-н Събев,

В специализираният персонал на ГД ГВА са назначени кадри с опит, далеч под минималните изисквания на  ICAO Doc.8335.

Инспектори:

-Катя Кирина – без свидетелство за Авиационен персонал-завършила теоритичен курс за ”Кабинен персонал”

-Юлиян Милушев с лоша репутация и груби нарушения в летателната дисциплина ,отнети инструкторски права, предоставял управлението на самолета на стюардеси да излитат и кацат с пътници на борда (доказателства прилагам в отделни документи)

-Боян Петков – Бивш военен пилот (катапултирал се поради  негова  груба грешка в техниката на пилотиране)без нито ден опит в Гражданското въздухоплаване

– Георги Гвоздейков – без минималният опит от 3 години за „Инспектор Летателна годност”

Неправилно допуснат до конкурс за „ Директор дирекция”- Летателни стандарти”- СПЕЧЕЛИЛ конкурса – в същото време-депутат и зам. Председател на Транспортната комисия към Народното събрание

ИНСПЕКТОРИ ПО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО Чл. 20. (1) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2004 г.) Инспектори по въздухоплаването са лицата, назначени със заповед на главния директор на ГД „ГВА“, упълномощени с правото да контролират спазването на ЗГВ и издадените въз основа на него нормативни актове. (2) Главният директор на ГД „ГВА“ определя обхвата на контролните дейности на щатните и нещатните инспектори по въздухоплаване, имайки предвид тяхната професионална компетентност, квалификация и опит. (3) Инспекторите по въздухоплаване имат личен печат със собствен номер, който може да бъде използван само при изпълнение на служебните им задължения. (4) Инспекторите по въздухоплаване притежават инспекторска карта, в която е указан обхватът на контролната им дейност. Картата се издава от главния директор на ГД „ГВА“ и се заверява с подпис и печат за всяка следваща година до 31 декември на предходната. Чл. 20а. (Нов – ДВ, бр. 56 от 2012 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 53 от 2016 г.) На инспекторски длъжности в специализираната администрация за целите на инспектирането на летателната експлоатация (при летални проверки в полет на пилоти) се назначават лица, които: 1. са с висше образование и авиационна квалификация;

  1. притежават валидно свидетелство за правоспособност за линеен пилот (ATPL);
  2. имат професионален опит в летателната експлоатация най-малко пет години или не по-малко от 5000 часа като командир на въздухоплавателно средство в гражданското въздухоплаване;
  3. имат опит в проверки по провеждане на обучение, включително на тренажори;
  4. имат опит в техники за извършване на проверки.

От 2015г. Дирекция ”Летателни стандарти” е без директор ( за кратък период от 3 месеца длъжноста изпълнявах  аз (след спечелен конкурс), но поради конфликти с тогавашното ръководство на Московски  и измисленият закон за Държавните  служители,който беше противоконституционен и неприет от Върховният конституционен съд, бях освободен незаконно. Възстановен и обезпечен от Държавата и отново освободен от заеманата длъжност)

Вече трета година незаконно (без конкурс), без минималните изисквания за   длъжността „Началник на отдел ЛЕИЛАП” се  изпълнява от  г-н Боян Петков (споменатият по-горе бивш военен пилот).

Главният Директор  на ГД ГВА г-н Христо Щерионов – бивш Изпълнителен директор на Летище София, летище Пловдив.

Списъкът със ”заслуги”  на Щерионов е огромен:

-Нагласени обществени поръчки за строителни дейности, за доставки, за услуги, за подръжка

-десетки възлагания без  обществени поръчки в нарушения на закона -източване на стотици милиони  лева от летище София.

През месец април 2017 г. от временното ръководство на летището, назначено от служебното правителство,е изготвен и предаден на Сметната палата доклад .След извършена проверка,в окончателния доклад на Сметната палата всички нарушения са премълчани и удобно са съобщени дребни административни нарушения от Щерионов и Съвета на директорите на летището.

-При неговото управление на летище София беше закупен за близо 900 000 евро неработещ противопожарен автомобил,потенциално опасен за живота и здравето на стотици хиляди пътници,преминаващи през летището. (същият автомобил все още е в експлоатация,но се ползва  само като резервен)

-При неговото управление” случайно” беше пропуснат срока (само с един ден) за обжалване на решение на съда относно дължими такси от Авиокомпания към летище София,в резултат на което летището,респективно Държавата,загуби над 11 000 000 лв.

-В качеството си на Главен директор на ГД ГВА на 29.09.21г. г-н Щерионов се обръща с писмо към Авиационните  оператори и ги призовава да преразгледат  Ръководствата си  за експлоатация, така че да се даде възможност за въвеждане на различни процедури (един Бог знае какви), осигуряващи излитане и кацане с гръбна съставляваща на вятъра, по-висока от сега прилаганата 2 метра в секунда. ПЪЛНО БЕЗУМИЕ И НЕКОМПЕТЕНТНОСТ!!!

С Постановление на Апелативна Прокуратура от 27.08.2021г. е образувано ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО срещу Гл. Директор на ГД ГВА-престъпление по чл.282,ал.1 от Наказателния кодекс.

За случаят с този Авиационен оператор съм в детайли запознат, тъй като съм работил в този оператор и съм бил ” Ръководител летателна експлоатация и Ръководител Обучение” и съм убеден , че Щерионов е прикрил умишлено нарушенията открити и описани в протокола от инспекторската  проверка, като по този начин е застрашил живота на пътниците и екипажите!

В постановлението(което прилагам)

т.7 е постановлено:

„Да се изиска експертно становище от Европейската агенция за авиационна безопасност относно направените констатации в докладите от 02.12.2020 и 29.02.2020г.,както и дали   действията на Щерионов съответстват на Регламент(ЕС)№965/2012 на комисията от 05.10.2012г. за определяне на техническите изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО)№216/2008г. на Европейския парламент и Съвета.”

Информирането на Европейската агенция по Авиационна сигурност по това Досъдебно производство ще доведе до нови негатитивни РАЗКРИТИЯ ,свързани с Български Авиационен оператор и най-вече за прикриване на  несъответствия” НИВО-1” от Главният директор на ГВА,който е в повереното ви Министерство.

Във връзка с изясняване действителната ситуация и капацитет на ГД ГВА към МТИТС, моля на комисията да бъде  предоставена следната информация:

1.Изпълнени ли са препоръките от последната визита на Изпълнителният директор на EASA г- н Патрик Ки 2019г?

2.Какъв е статута на Българските Авиационни оператори категория САТ (commercial air transport)? Затворени ли са всички несъответствия, констатирани от EASA за извеждане на Българските оператори от “priority lists” на SAFA инспекциите?

3.Има ли незаети ръководни длъжности на Отделите и Дирекциите на ГД ГВА? Ако има от кога те са без ръководители и какви са причините?

4.Колко и какви са установените несъответствия от последните одитити на EASA ? Да ви  се предостави окончателният доклад.

5.Кога е следващата визита на EASA и до кой етап е стигнала подготовката за провеждането и?

6.Какви са резултатите от последните(2021г.) одити на летище София,Пловдив,Варна,Бургас и Горна Оряховица? Да се предоставят Окончателните доклади на Одитиращите комисии.Контролират ли се сроковете за отстраняване на  констатираните несъответствия?

7.Има ли недостиг на кадри и оборудване на работните места  в Дирекция  „Летателни стандарти” ( компютри, програми, отопление или охлаждане)

8.Има ли назначени инспектори , които не съответстват на изискванията заложени в Устройственият правилник на администрацията  за периода 2916-2921г.?

9.Има ли изготвен Годишен анализ на безопасността за последните 5 години?

10.Предприети ли са мерки за повишаване безопасността на полетите в леката и свръх лека авиация . За последните 5 г.  в авиационни инциденти  са загинали 13  души.

Има ли компетентни инспектори от отдел “ Летателна годност” и “Летателна експлоатация и лицензиране на летателния персонал” със съответният опит и квалификация?

11.Да се предостави списък на назначените инспектори в отдел “ ЛГ” и “ЛЕЛАП” за последните 5 г. и програмите , по които са обучавани за такива.

12.Има ли действащи Инспектори в ГД ДВА, които да заемат Ръководни постове в  Български Авиационни оператори?

13.Да  се предостави списък на Авиационните оператори( САТ) с валидни САО и списък с временно ограничени  и отнети такива.

  1. Да се предостави списък на удостоените с Допълнително материално стимулиране (ДМС) служители на цялата администрация. (последните 5 години)

15.Да  се предостави цялата информация по назначаването и обучението на Началник отдел Боян Петков. Кой му е провел обучението и по каква програма?

16.Да  се предостави график на планираните проверки по надзор на всички Авиационни оператори( САТ, SPO,ATO) , Летища и Сертифицирани Летателни площадки .

17.Има ли компетенцията Директор „Административни и финансови дейности“ да изпълнява длъжността “ Главен секретар” ? От кога е назначен да изпълнява тази длъжност и какво е неговото  месечно възнаграждение?

Има ли същият компетенциите да оглавява комисиите които са назначени с  заповед на Щерионов за провеждане на конкурси на Дирекци” Летателни стандарти“ и дирекция „Оператори, авиационна сигурност, въздушно пространство, търсене и спасяване и правно осигуряване“.?

18.Има ли план за попълване състава на администрацията след последните съкращения от края на миналата година  с цел качествено и своевременно обслужване на Авиационната индустрия  и ако няма такъв план , направен ли е Анализ и оценка на риска за Работа на администрацията в съкратен състав в условията на COVID-19?

  1. Започнала ли е проверка по Постановление на Апелативна Прокуратура София от 30.08.2021 по Образувано досъдебно производство срещу Главният директор на ГД ГВА?

Уважаеми г-н Министър,

Моля за щателна проверка на изнесените от мен факти ,като истински се надявам, че екипът който ще извърши проверката е независим и компетентен.

С уважение

Кап.Т.Пенев

София

03.05.2022г.

Капитан Тодор Пенев подава сигнал срещу шефа на ГД ГВА Христо Щерионов до Прокуратурата, който на всичкото отгоре, както информира АФЕРА е и с отнет допуск до класифицирана информация. Прокуратурата, естествено, издава постановление за прекратяване на наказателното производство, което обаче кап. Тодор Пенев обжалва:

Чрез Софийска градска прокуратура

До

Софийски градски съд

Ж А Л Б А от Тодор Георгиев Пенев против:

Постановление за прекратяване на  наказателно производство,

По  досъдебно производство №353/21, пр.пр. 892/2021 год. по опис на СГП

УВАЖАЕМИ/А  ГОСПОДИН/ГОСПОЖО СЪДИЯР,

На основание чл.243, ал.4 НПК, обжалвам Постановлението за прекратяване на наказателно производство по прокуроскска преписка №892/21 год., по опис на СГП.

С писмен сигнал, съдържащ данни за моята самоличност и професионална компетентност, съм подал сигнал до СГП срещу Христо Щерионов, в качеството му на длъжностно лице – Изпълнителен директор на ГВ ГВА.

В сигнала са посочени конкретни факти и обстоятелства, които ценени в тяхната съвкупност, представляват деяния, които могат да се квалифицират като престъпления по чл.282 НК.

Сигналът съдържа конкретика за всички твърдяни от мен нарушения, извършени от Изпълнителния директор на ГД ГВА Христо Щерионов, с цел да създаде облага за  авиокомпания  „ТАЯРАН ДЖЕТ“, на която не и отнет лиценза, в продължение на няколко месеца, независимо,  че  предвид конкретните обстоятелства, изпълнителният директор  е БИЛ ДЛЪЖЕН да направи точно – да отнеме лиценза на авиокомпанията и и да и забрани да извършва полети.

С постановление от 07.06.2021 год. Иван Петров – прокурор в СГП отказа да се образува наказателно производство, поради липса на данни за извършено престъпление по чл.282 НК.

Обжалвах този отказ пред Софийска апелативна прокуратура.

С постановление от 30.08.2021 год. по Пр.пр.№1743/21 год.- Емил Петров – зам.апелативен прокурор при Апелативна прокуратура – София е отменил Постановлението на СРП за отказ да бъде образувано наказателно производство по  Пр.пр. №892/2021 год..

С Постановлението на САП е образувано досъдебно производство срещу длъжностно лице – Главен директор на ГД ГВА за периода ноември 2020 – януари 2021 год.

С Постановлението на САП са дадени задължителни указания на наблюдаващия прокурор от СРП за извършване на всеобхватно и пълно разследване, като в в.1-7 детайлно са разписани процесуално-следствените действия, които следва да бъдат извършени.

В т.8 се дават указания д, разследващия прокурор да не се ограничава само до посочените в т.1-7 конкретни ПСД, а да бъдат извършени и всички други необходими ПСД за разкриване на обективната истина.

Настоящето постановление за прекратяване на наказателното производство , поради липса на данни за извършено нарушение е постановено при съществени процесуални нарушения и неправилно позоваване на други материални и процесуални закони.

Извършените ПСД не целят разкриване на обективната истина, а по-скоро се стремят  (поне такова е моето усещане), да осигурят на ИД на ГВА защита, която би трябвало да е задължение на адвокатите на г- Щерионов, а не наблюдаващия прокурор.

По същество:

На първо място наблюдаващия прокурор не е изпълнил три от най-важните указания на прокурора от САП, а именно: не е изготвена ССчЕ, която да установи какви печалби е кумулирала А/К „Таяран Джет“ за периода 12.11.2020 год. – 12.02.2021 год. Не е Не е извършена съедебна авиационно-техническа експертиза и не е изискано становище от Европейската агенция за авиационна безопасност. Тези указания са обективирани в т.4,5 и 7 от Постановлението на САП-

На второ място – разпитът ми от следователя беше повече от формален, като той повече питаше как съм се снабдил с протоколите, уличаващи Христо Щерионов в престъпление по чл.282 НК, а не за това – какви престъпления на практика могат да се изведат от тези протоколи. Очевидно, целта на следователя е била да бъда притиснат до призная за нерегламентирано притежаване на протоколите, а не разкриване на обективната истина.

Разочарован и възмутен от формализма на разпита и очевидното нежелание на следователя да си свърши качествено и професионално работата, пуснах жалба до САП, откъдето получих отговор, че след като не съм удовлетворен от разпита вмога чрез наблюдаващия прокурор да поискам да бъда разпитан отново.

След многобройни опити да бъда приет от наблюдаващия прокурор Иван Петров, най-после, очевидно отчаян от моята упоритост той ме прие, но в общи линии не ми обърна никакво внимание. Каза, че имат много работа и изобщо не поже да говорим по въпроса, за който настоявах за тази среща – да бъда разпитан професионално и задълбочено по случая, за който бях подал сигнал, да бъде ползвана моята експертиза по отношение на това, защо нарушенията, за които твърдя, че са извършени от Щерионов се квалифицират като тежки по смисъла на авиационните стандарти и в друга държава биха довели автоматично до отнемане на лиценза.

Както при постановлението за отказ да се образува наказателно производство, така и в настоящето производство , са игнорирани  важни факти от сигнала, като са обсъдени само такива, които могат да бъдат интерпретирани по начин,  изнесените от мен факти и обстоятелства омаловажени и  действията на Христо Щерионов като изпълнителен директор на ГВА да бъдат вкарани в законова рамка.

Неверни и неотговарящи на действителността  са изводите на Прокурора от СГП, че по преписката липсват данни, за това че директорът на ГД ГВА е действал/бездействал  при доказана цел – имотна облага за себе си или  другиго.

Самият факт, че изпълнителният директор  не е спрял дейността на авиокампанията, а със съзнателното си бездействие е допуснал същата да извършва полети, при доказана липса на минимално изискуемия по закон технически и професионален ресурс, установява по безспорен начин целта на бездействието на Христо Щерионов.

Изпълнен с демагогия и формализъм е и следващия извод на прокурора:

„В рамките на своята оперативна самостоятелност, той (изпълнителният директор) следва да прецени, дали представеният му доклад , отговаря на изискванията, предвидени взакона, и при липса на някои от задължителните реквизити, да даде възможност същия да бъде коригиран. В противен случай би носил отговорност за свои незаконсъобразни действия, а съответната институция да понесе евентуална  гражданска отговорност за претърпени вреди или за пропуснати ползи.“

Прокурорът обаче не коментира изобщо факта, че проверката е извършена от некомпетентно лице, без необходимата експертиза, вероятно именно с тази цел – докладът да има пропуски, които да забавят проверката и да дадат възможност на проверяваната авиокомпания да продължи да извършва полети.

Не е обсъдено и обстоятелството, че допуснатите в доклада неточности касаят само част от констатираните несъответствия, а не всичките налични и обективирани в доклада несъответствия.

Не е взето под внимание и обстоятелството, че даже при едно такова несъответствие, Директорът на ГВА е длъжен да отнеме лиценза на авиокомпанията.

Пространно, на една страница от Постановлението, наблюдаващия прокурор цитира норми на Административно-процесуалния кодекс, с които прави внушения, че даже и лиценза на А/К „Таяран джет“ да е бил отнет своевременно, тази заповед влиза в сила след 14 дни, през което време лиценза продължава да бъде действащ, тоест крайната цел е щяла да бъде изпълнена приблизително в същите срокове.

Не вярвам наблюдаващия прокурор да не знае нормата на чл.60 АПК, допускащ възможност за предварително изпълнение на административния акт, нито пък, че  за нуждите на настоящето производсдтво не се е запознал с Наредба 37/2016 год. за дейността на авиационните оператори, където изрично е предвидена възможност за предварително изпълнение на заповедите по временно отнемане на лиценза на авиационен оператор, при констатиране на несъответствия  от съответно ниво.

Нещо повече – Изпълнителният директор на ГД ГВА е ДЛЪЖЕН да отнеме лиценза и да наложи  предварително изпълнение на заповедта.

Фактът, че в конкретния случай със заповедта за отнемане на лиценза на А/К „Таяран джет“ , не е наложено предварително изпълнение на заповедта  представлява  самостоятелно бездействие, целящо да донесе облага на „санкционираната“ авиокомпания.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО СЪДИЯ,

Предвид  гореизложеното, ви моля да отмените Постановлението  за отказ от образуване на наказателно производство, по  пр.пр. 892/2021 год. по опис на СГП и да върнете преписката със задължителни указания на СГП, относно изясняване  на релевантни факти и обстоятелства (неразследвани при първоначалната  прреписка) и обзазуване нанаказателнопроизводство срещу Христо Щерионов за престъпленията,  изложенивпървоначалния сигнал.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Писмо от САП по повод искането ми за повторен разпит.

15.07.2022 г. Т.Пенев

От 2019 година България е вкарана в „priority lists” на Европа. В началото на тази година изваждат само администрацията от този „priority lists”.  В момента авиокомпаниите са в този приорити лист. Това какво означава?

Означава, че когато кацне някой наш самолет на някое европейско летище и дойдат инспекторите, проверката вместо да е 20 минути, тя е 2 часа – направо разкостват самолета, и то защото българските летателни машини са РИСКОВИ, а са рискови, защото ГД ГВА е пълна кочина!

Ето заради това Шенген само ще го миришем! Това е една от причините да не бъдем допускани до Шенген и това никъде не се коментира!

Самият Ки го казва в „паметната бележка“, която публикуваме по-горе – ще ви забраним да летите до европейските летища. Росен Желязков /ГЕРБ/ – очевадно хич не му и пука, „вечната Амбър“ Красимира Стоянова пробутва пълното недоразумение за шеф на ГД ГВА Христо Щерионов, самият Христо Щерионов „разсипа“ Летище София, той подготвя документацията за концесията и сега като шеф на Контролния надзорен орган ГД ГВА пази концесионера, а не защитава интересите на държавата!

И над цялата тази престъпна катастрофа в ГД ГВА тихо и невъзмутимо безучастно гледа пилота президент Румен Радев, който управлява държавата чрез правителството и министрите си, един от който е транспортният министър Христо Алексиев – който да кажем ли къде си бърка?

Отзад!

Afera.bg

 

«