Скандал! В НАП – Варна – който пише и се бори срещу корупцията „неприемливо изпълнява служебните си ангажименти”!

В доклад с изх.№ 45930/25.07.2011г. подробно описах незаконосъобразните действия на служителите, които от никого необезпокоявани продължават със схемите при възлагане на обществени поръчки и ми прилагат натиск да променям техническите спецификации и залагам такива изисквания, каквито притежава съответната фирма. Чрез този доклад помолих директора на ТД на НАП – Варна да вземе отношение спрямо натиска, който ми се прилага и че не желая да бъда подлагана на физически и психически тормоз на работното си място при изпълняване на служебните си задължения при подготовката на документация за стартиране на обществени поръчки. След този доклад, който написах за корупционните схеми, живота ми коренно се промени, в ада който попаднах и все още не мога да се съвзема.

 Преди дни АФЕРА излезе с публикация „Борисов & Цветанов, може да си закачите, ако искате, снимката ми на оная си работа!” http://afera.bg/mishena/25404.html, в която описахме как председателят на ГЕРБ – Варна, депутатът от ГЕРБ Павел Димитров си позволява пред варненски бизнесмен да демонстрира, че може веднага да извика при себе си шефа на ТД на НАП – Варна за да спре назначената му данъчна проверка. Жестът на „добра воля” от страна на Павел Димитров се предлага в замяна да бъде въздействано на журналистката Веселина Томова да спре да пише за него и да го критикува.

Директорът на ТД на НАП – Варна Светлан Петков минава за протеже и назначение на скандално известния бивш експерт хем в ДАНС, хем в ГЕРБ Тошко Тодоров, който впоследствие става зам. Изпълнителен директор на на ЦУ на НАП. А понастоящем е понижен в началник отдел.

Днес публикуваме потресаващото писмо на бившата служителка на ТД на НАП – Варна Биляна Якова затова, което се случва в ТД на НАП – Варна:

Казвам се Биляна Якова – вече бивш служител на ТД на НАП Варна.

До 12.01.2012 г. бях служител в НАП Варна, служебните ми ангажименти бяха свързани с подготовка на документация за обществени поръчки.

На 02.12.2011г. ви изпратих и публикувахте във вашия сайт „Афера” мое отворено писмо, което беше адресирано до всички институции, български телевизии и електронни медии. Откритото писмо бе във връзка с

Корупционни практики и злоупотреба със служебното си положение на служители в ТД на НАП – Варна, при възлагана на обществени поръчки и осигуреният широко разгърнат чадър над тях” и сигнала, който подадох в окръжна прокуратура Варна по този повод.

В това писмо открито написах имената на корумпираните служители, както и че директора на ТД на НАП Варна – Светлан Петков е уведомяван многократно от мен с доклади за незаконосъобразните действия на  служителите от корупционния кръг и че мерки и проверки до сега не е налагал. В доклад с изх.№ 45930/25.07.2011г. подробно описах незаконосъобразните действия на служителите, които от никого необезпокоявани продължават със схемите при възлагане на обществени поръчки и ми прилагат натиск да променям техническите спецификации и залагам такива изисквания, каквито притежава съответната фирма. Чрез този доклад го помолих да вземе отношение спрямо натиска, който ми се прилага и че не желая да бъда подлагана на физически и психически тормоз на работното си място при изпълняване на служебните си задължения при подготовката на документация за стартиране на обществени поръчки. Многократно съм  уведомявала Светлан Петков и с други доклади, но „отговора, който получих от него бе пълно мълчане”.

След този доклад, който написах за корупционните схеми, живота ми коренно се промени, в ада който попаднах и все още не мога да се съвзема се изразява в следното:

1. На 03.08.2011 г. бях заплашена от н-к отдел „Логистика” Делян Къртов, че имам семейство, има много хора с обезобразени лица и да престана да пиша доклади за корупционни схеми.

2. На 08.08.2011 г. към 13.00 часа установих, че някой е ровил в шкафовете ми, където съхранявам служебна информация на хартиен носител и изтрита  информация от компютъра. Бяха търсени доказателства за стари обществени поръчки и копирани листи с цел заличаване на доказателства при вече възложени обществени поръчки.  Всичко това е извършено под покровителството на зам. директора Чавдар Янков. За всички тези действия на тези служители съм уведомила г-н Светлан Петков – директор на ТД на НАП Варна с доклади, където открито написах имената им.

3. На 03.10.2011 г. бях подложена на психически, физически тормоз, побой, обиди на работното място, непристойно, грубо и нечовешко отношение, заплахи за живота ми от страна на две служителки, покровителствани от н-к сектор „АОД” в отдел „Логистика” Галина Стоянова, н-к отдел „Логистика” – Делян Къртов и зам. ресорния директор Чавдар Янков. Заради моите явни доклади, отнасящи се за корупционни схеми и злоупотреби със служебното си положение.

4. Още на 04.10.2011 г. подадох жалба в окръжна прокуратура гр. Варна за нанесения побой над мен и сигнал във връзка с корупционните практики в ТД на НАП Варна и доказателства.

Относно сигнала, който изпратих до Окръжна прокуратура е образувана преписка  с № 2632/2011 г. по описа на Варненска Окръжна прокуратура.

Проверка по моя сигнал се извърши от Агенцията за държавна финансова инспекция. Доклада на АДФИ вече е готов и нарушенията са посочени и установени в доклад № ДИЗВН–0003/23.12.2012г. на АДФИ–Агенция за държавна финансова инспекция. Описаните обществени поръчки в сигнала и допуснатите нарушения при тяхното възлагане се потвърдиха   от проверяващия. Има съставени актове на директорите. Все още наблюдаващия прокурор Д. Душев „пише” и трябва да „изложи мотивирано становището си” по позициите в доклад № ДИЗВН–0003/23.12.2012г. на АДФИ, в които се съдържат констатации за допуснати от длъжностни лица на ТД на НАП Варна нарушения при провеждане на процедури по ЗОП и НВМОП”.

За корупционните схеми при възлагане на обществените поръчки в ТД на НАП Варна, неправомерно изразходваните средства при сключването на договори, за готовия  доклад на АДФИ и други шокиращи нарушения,  ще ви пиша подробно много скоро.

Още през м. декември в откритото писмо написах, че най вероятно ще бъда махната от работа и това се случи. От същите служители /Галина Стоянова, Делян Къртов/, които са от корупционната схема аз бях оценена и съответно получих най-ниска оценка при атестирането, което бе предпоставка за прекратяване на служебните ми праоотношения с ТД на НАП Варна.

„Който пише и се бори срещу корупцията в Република България „неприемливо изпълнява служебните си ангажименти”, защото засяга нечии материални блага и интереси и бива отстранен от работа, затова такива служители нямат място в държавната администрация”.

Още тогава моят апел към българските граждани бе следният: „Спрете да се борите срещу корупцията, няма да я победите, единственото, което може да получите е физически, психически тормоз, продължителен болничен и аут от работа”, това вече се случи с мен и е факт.

След отстраняването ми от работа, моят ад продължава с пълна пара от страна на ТД на НАП Варна в лицето на корумпираните служители, зам. директора Чавдар Янков, директора Светлан Петков, които от никого необезпокоявани са на работа въпреки установените нарушения от АДФИ.

На 16.01.2012г. отидох в сградата на ТД на НАП Варна, за да си получа заповедта за прекратяване на служебните правоотношения, тъй като бях уведомена, че такава е издадена. Не успях да вляза в сградата, тъй като магнитната ми карта бе блокирана и нямах достъп до сградата.  Отвориха ми други служители и  влязох в сградата, за да си взема заповедта за прекратяване на служебните правоотношения и личните вещи. До 13.30 часа бях заложник в сградата, тъй като Заповедта за прекратяване на служебните ми правоотношения не ми бе връчена, също така получих забрана да си взема  личните вещи и забрана да напускам сградата без придружител. До тоалетната бях придружавана от служителката Даниела Василева /която през м. октомври ми нанесе побой/ и всяко мое движение в сградата се контролираше от служителката Галина Стоянова.

За случилото се с мен на 16.01.2012г. подадох жалба в окръжна прокуратура Варна,  относно погазване правото ми на лична свобода, неприкосновеност и незаконно задържане от служители на НАП Варна, както и поисках съдействие да ми бъдат върнати личните вещи. Заповедта за прекратяване на служебните ми правоотношения не  ми бе дадена същия ден, а изпратена с писмо на по късен етап през м. февруари. Личните вещи до ден днешен не съм си ги взела, тъй като не ми ги дават.

Във връзка с подадената жалба на 17.01.2012г. е извършена проверка от ОД на МВР – Варна,  „Криминална полиция” с указания от прокурора за извършване на проверка по чл.142а, ал.2 от НК. Проверката по тях е извършена от полицай Чавдар Савов. Ето и заключението на полицай Чавдар Савов:

„При извършената проверка се установи, че на дата 13.01.2012г. трудовите правоотношения на тъжителката с ТД на НАП – Варна са били прекратени и реално на 16.01.2012г. при явяването на тъжителката в сградата на ТД на НАП –Варна, същата би следвало да спазва установения ред”.

Заключението, което е направено има характера на препоръка „същата би следвало да спазва установения ред”. За какъв установен ред става въпрос….? Изречението „същата би следвало да спазва установения ред”, има широко понятие.

Разследващият орган би следвало да  дава заключение за това какво е установил, какви доказателства са събрани, но не той решава, какво следва да  прави  жалбоподателя, в случая  „същата би следвало да спазва установения ред”.

За незаконното задържане на вещите ми и исканото съдействие от прокуратура и полиция, то аз не получих такова до ден днешен, но получих една огромна препоръка от полицай Чавдар Савов: „същата би следвало да спазва установения ред”.

Сега ще ви пиша, на какво се натъкнах през м. май тази година.

На 02.05.2012г. при разглеждане на преписка №2632/11 на Варненска окръжна прокуратура се натъкнах на една заповед, която бе приложена към преписката. Когато я прочетох бях шокирана и умът ми не можеше да го побере, че това може да се издаде от един човек, който е на висок пост, директор на дирекция в една демократична държава – България. А още по шокирана, че я откривам в преписката на окръжна прокуратура и наблюдаващия прокурор не се е самосезирал.

Ето и пълният текст на въпросната заповед:

Заповед №Д-99/20.01.2012г.

 „ На основание чл.11, ал.1 т.1 от ЗНАП и във връзка с изпълнение на договор № 22/30.06.2011г.”

Нареждам:

Във връзка с постъпила Докладна записка от 17.01.2012 г.на организатор охрана „Бат секюрити” и прекратени служебни правоотношения с младши експерт Биляна Якова, считано от 13.01.2012г.

 1. Движението на Биляна Якова да се осъществява с придружител от момента на влизане до момента на напускане на административната сграда.

   2. Преди издаване на временен пропуск, дежурният охранител следва да уведоми Галина Стоянова н-к сектор „Административно обслужване и деловодство”, отдел „Логистика” на тел:4хх или GSM  0889хххххх за осигуряване на придружител.

   3. Делян Къртов н-к отдел „Логистика” да уведоми служителя по сигурността Даниела Новакова за предприемане на действия по компетентност.

Организация по изпълнение на заповедта възлагам на Делян Къртов – н-к отдел „Логистика”

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Чавдар Янков – зам. директор на ТД на НАП – Варна.

Копие от заповедта да се предостави на дежурния по охрана.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

                                                                            Директор:……………………

                                                                                              /Светлан Петков/

Прави ли ви впечатление, че най-малко 6-7 лица трябва да са ангажирани, ако реша да посетя сградата на НАП Варна. Дежурният охранител трябва да уведоми Галина Стоянова, тя трябва да ми осигури придружител. Делян Къртов /човека който ме заплаши, че ще ме обезобрази/, трябва да уведоми служителя по сигурността Даниела Новакова, забележете за „предприемане на действия по компетентност” / може би целия полицейски апарат на гр. Варна трябва да бъде вдигнат на крак за моето посещение в административната сграда/.

Делян Къртов веднъж трябва да уведоми служителя по сигурността и след това има още един ангажимент „организацията по изпълнение на заповедта” се възлага на него. До тук не свършват нещата. Чавдар Янков – зам. директор ще следи  за контрола по изпълнение на заповедта и трябва да докладва на Светлан Петков.

Не всеки граждани може да се „възползва от такова внимание” с изключение на министър председателя Бойко Борисов и министъра на МВР Цветан Цветанов.

С тази издадена Заповед № Д-99/20.01.2012г. съм подложена на пряка дискриминация, „по неблагоприятното третиране на някого на основата на защитен признак в сравнение с друго лице, поставено при сравними сходни обстоятелства”. Ограничен ми е достъпа и движението в административна сграда, която е обществена и аз в качеството си на гражданин нямам право да се движа сама, а само с „придружител”.

Тук е видно, че забраната е абсолютна. Според разпоредбата на параграф 1, т.7 от ПЗР на ЗЗДискр. Неблагоприятното третиране е всеки акт, действие или бездействие, който пряко или непряко засяга права или законни интереси. С тази заповед съм подложена  на пряка дискриминация и причинната връзка е пряка и непосредствена. Неравното третиране изхожда решаващо и неизбежно от защитения признак, а не от друго обстоятелство. Искам да продчертая, че не съм лице с увреждания, за да имам нужда от „придружител” и да ми е ограничен достъпа на свободно движение.

С разпоредбата на чл. 4 от ЗЗДискр.. се въвежда забрана на всяка пряка или

непряка дискриминация, основана на неизчерпателно изброени признаци.

По този начин съм подложена и на „тормоз”. В разпоредбата на т. 1 от § 1 на ДР на ЗЗД под  понятието “тормоз” се разбира всяко нежелано поведение на основата на признаците по чл. 4, ал. 1, изразено физически, словесно или по друг начин, което има за цел или резултат накърняване достойнството на лицето и създаване на враждебна, обидна или застрашителна среда.

 С издадената Заповед Териториалния директор на ТД на НАП Варна Светлан Петков пряко и умишлено насърчава, подбужда към дискриминация,  като дава указания за извършване на дискриминация спрямо мен, изразяващи се в накърняване на достойнството ми, свободния достъп до управляваната от него сграда, държавна собственост.

„Подбуждането към дискриминация” е дефинирано в § 5 от ПЗР на ЗЗДискр. като „пряко и умишлено насърчаване, даване на указание, оказване на натиск или склоняване към извършване на дискриминация”.

Бих искала да подчертая, че съм свободен гражданин, нямам присъди, не съм осъждана, не се води дознание срещу мен, не съм криминално проявено лице, не съм извършила престъпление, за да се издава такава ограничителна заповед срещу мен, за свободния ми достъп до административната сграда, която е публична държавна собственост.

В Конституцията на Република България, чл.6, ал.1 и ал.2 гласи следното:  „Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.  Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние”.

 В Заповед № Д-99/20.01.2012г. се твърди, че основанието и за издаване е и във връзка с изпълнение на договор № 22/30.06.2011г.

Бих искала да кажа, че в договор №22/30.06.2011г. в раздел ІІІ. „Права и задължения на възложителя”, никъде няма клауза, че възложителят има право да издава забранителни, дискриминационни заповеди, лишаващи гражданите до достъп до административната сграда и даващи указания за  движението на здрави хора с придружител в сградата, публична държавна собственост.

Издадената дискриминационна заповед на директора на ТД на НАП Варна, я обжалвах пред Административен съд Варна. Издаденият индивидуален административният акт по смисъла на чл.21 от АПК е издаден в нарушение на чл.73 от ЗЗДискр. и други закони уреждащи равенство в третирането.

От административен съд Варна образуваха дело №1772/12г. 

Вчера 20.06.2012г. бе първото съдебно заседание в Административен съд – Варна, във връзка с издадената дискриминационна заповед.

Юристката, която представляваше ответника – Светлан Петков подаде на съдийката нова издадена заповед с която се отменя дискриминационната заповед  на Светлан Петков. Незнам дали няма да бъда още по шокирана, тъй като се съмнявам, че в новата отменителна заповед има уловка.

След съдебното заседание още същия ден ми направи впечатление, че основанието за новата издадена Заповед №Д-907/18.06.2012г. на директора на ТД на НАП Варна е във връзка с друга издадена Заповед № Д-800/31.05.2012г. Другата издадена Заповед № Д-800/31.05.2012г. не беше представена в съдебното заседание и нито съдийката, нито аз сме запознати със съдържанието на тази заповед.

В мен остава съмнението, че има нова издадена дискриминационна заповед на директора на ТД на НАП Варна /Заповед № Д-800/31.05.2012г./, която ще замества отменената дискриминационна заповед.

Това се случва в нашата мила Родина. Един директор на данъчна администрация си позволява да се подиграва с гражданин, който е дискриминиран от него по този долен и грозен начин. 

За сведение на читателите чл.11, ал.1, т.1 от ЗНАП, гласи следното: Териториалният директор организира и ръководи териториалната дирекция.

Това е едното основание за издаване на тази дискриминационна заповед от Светлан Петков. Вие разбрахте ли смисъла на този член…….? Аз разбрах – пълна некомпетентност.

Накрая ще завърша със следното изречение:

Граждани  подавайте си в срок данъчните декларации в тази администрация, плащайте си данъците, защото в противен случай ще получите  писмо от НАП – Варна, че ако в срок до … една седмица /?!?/ не си платите данъка ще бъдете сложени на таблото с големите длъжници за назидание и ще ви бъде направен запор, и т.н.

Също така може да получите и заповед от директора Светлан Петков, че вашето присъствие в административната сграда ще бъде уважено едиствено, ако си осигурите 6-7 лица които да ви придружават.

инж. Биляна Якова  

21.06.2012 г.                                             

гр. Варна”

Напълно сме наясно какъв натиск и терор ще последва след тази публикация, но АФЕРА няма да спре да вади на показ безобразията, които се вършат от ВЛАСТТА!

Afera.bg       

Колаж: Владимир Дойчинов

 

 

 
Публикувано в НАЧАЛНА СТРАНИЦА, Разследвания. Постоянна връзка.

Вашият коментар през Facebook

5 коментара по Скандал! В НАП – Варна – който пише и се бори срещу корупцията „неприемливо изпълнява служебните си ангажименти”!

 1. Праведния каза:

  Деян Душев нищо не пише по цял ден стои в кафенето на адвокатската градинка и се заиграва с колежките.Чакайте становище от костенурка вълна и от умрял писмо.Прокуратура и чудо помощник прокурорите пишат а титулярите клатят мадури и чешат езици.

 2. Все още варненец каза:

  Нищо ново.Преди време помолих Просвета да посъветват тогавашния директор на Икономическия техникум Д. Костадинов да не опипва 12-13г. момиченца – децата ми се оплакаха, че дядото ги бара. От Просвета ми казаха, че аз работа като учител по-вече няма да видя. Така и стана.

 3. А. Добрева каза:

  Познато… :-(
  И преди, и сега…

 4. piv каза:

  Е вече немам нерви! Докога ще ги търпим тези дебили ?

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>