Регистрация
Публикувано на 27.07.2018 / 10:47

ФИЛЧЕВ: АКО ПУБЛИКУВАТЕ ТОВА ИНТЕРВЮ, СЛОЖЕТЕ МУ В ЗАГЛАВИЕТО, ЧЕ ВЪРВИМ КЪМ РЕВОЛЮЦИЯ

никола филчевНавръх 70-ия си рожден ден проф. Никола Филчев изглежда точно толкова енергичен, колкото беше, когато стоеше начело на прокуратурата. И очевидно все така не обича да си губи времето с празни приказки. Отначало отхвърля рязко поканата за интервю по повод кръглата му годишнина: „Повод може да бъде годишнината от рождението на светеца революционер Васил Левски – отсича – или годишнината от разстрела на гениалния поет Никола Вапцаров, която беше завчера, но не и моят рожден ден. Не и раждането на една от милиардите мравки на тази земя.“ После склонява все пак на разговор и той се оказва много интересен, очаквано.

Какво виждате, професор Филчев, като хвърлите поглед към годините назад?

По-смислено е да се запитаме накъде отиваме, г-жо Заркова.

Накъде отиваме, според вас?

Вървим към революция.

Към революция? Вие – сериозно ли?

За да обясня сериозно ситуацията в България, ще ви припомня някои азбучни положения на историческия материализъм.

Историческия материализъм? Диалектическия материализъм?… Връщате ме доста назад във времето, когато учех в Софийския университет. Моят випуск май беше последният, в който се изучаваха тия предмети.

Да, вече 30 години диалектиката не се изучава от студентите в България. Причината е, че с диалектика се занимават и Маркс, Енгелс, и Ленин. А не бива да дразним почитаемия г-н Сорос. Все пак той дава парите. Втората причина да отпадне диалектиката от учебните планове е, че тя не играе роля в англо-американската философия. Обаче диалектиката заема централно място във философията на континентална Европа.

Струва ми се, професоре, че постиженията на европейската философска мисъл са доста далеч от дневния ни ред.

О, да. Важното е Сорос да не си помисли нещо лошо за нас. Не дай Боже! Но диалектиката се изучава от две хиляди и петстотин години. Още от V-ти век преди новата ера древните гърци Хераклит, Сократ, Платон и Аристотел се занимават с диалектика. Немските философи Фихте, Кант, Хегел, Маркс, Енгелс и също Ленин развиват съвременната диалектика в по-ново време. Историята на философията е всъщност история на диалектиката. Всичко това обаче за нашите соросоиди няма значение.

История на диалектиката! За какво ни е днес, когато си имаме толкова други теми: невъзможната съдебна реформа, чумата по овцете…

Диалектиката е наука за всеобщата връзка и развитието на явленията. Тя се дели на три: диалектика на природата, диалектика на познанието и диалектика на обществото, сиреч исторически материализъм. Дайте да ви припомня сега някои основни понятия от историческия материализъм. Начинът на производство е единство от производителните сили и производствените отношения – той е базата, върху която се развива обществото. А производствени са отношенията между хората при производството и разпределението на материалните блага.

Говорите, г-н Филчев, като че четете лекция. Карате ме да се чувствам сякаш…седя на студентска скамейка, а не срещу вас на кафе.

Не помните ли от студентските си години за базата и надстройката? Производствените отношения са базата на обществото, те определят неговата организация – политическите, правните и моралните възгледи на хората, и съответните учреждения, т.е. надстройката. Най-важният им елемент е отношението на хората към средствата за производство, т.е. формата на собственост. Има две основни форми на собственост – обществена и частна. При обществената собственост отношението на всички хора към средствата за производство е еднакво, равно. А при частната това отношение е различно. Малка част от хората притежават повечето средства за производство, а голямата част от хората не притежават никакви средства за производство. Обществото, което е основано върху частна собственост, се дели на класи – капиталистическа класа и работническа класа.

Ама важат ли и за днешно време тия неща?

А не важат ли според вас! Класите са големи групи от хора, които се различават преди всичко по своето отношение към средствата за производство, а следователно и по размера на получавания доход. Капиталистическата и работническата класа имат противоположни икономически и политически интереси. Борбата между тези класи е неизбежна. Класовата борба е движеща сила на общественото развитие.

Чакайте, професоре! Въпросът беше накъде вървим. Вие с това марксистко обяснение ме сащисахте.

Марксисткото учение е силно, защото е вярно. Маркс е една от най-влиятелните личности в историята на човечеството. Да ви посоча ли няколко примера на класова борба, довела до социална революция? Въстанието на Спартак – I-ви век преди новата ера – сто хиляди роби се надигат срещу робовладелците в Римската империя. Френската буржоазна революция – 1789 г. – борбата на новата буржоазия срещу феодалната аристокрация във Франция. Октомврийската социалистическа революция -1917 г.- работническата класа против буржоазията в Русия.

Това е история. Въпросът е за нас тук и днес.

И в съвременното капиталистическо общество работническата класа произвежда благата, а капиталистите, които притежават средствата за производство, присвояват тези блага. Експлоатацията на работниците се увеличава и доходите им намаляват, а печалбите на капиталистите се увеличават. Неравенството се задълбочава. Безработицата расте. Стачките и протестите също растат. Правата на гражданите се ограничават. В резултат на това борбата между двете класи – на богатите и на бедните, на експлоататорите и експлоатираните – се изостря и се стига до социална революция. Какво е социална революция? Смяна на обществения строй, коренен прелом в развитието ме обществото, при който собствеността от една класа преминава в ръцете на друга класа. Дълбоката причина за революцията е, че производителните сили не могат повече да се развиват при съществуващите производствени отношения. За да се извърши революция, е нужна революционна ситуация, когато „низините не искат, а върховете не могат да живеят по старому“. Цитирам Ленин. Основният въпрос на всяка революция е въпросът за властта.

Вярно, че това, което говорите, изглежда близко до това, което и днес се случва. Но на мен ми става неудобно да ви слушам. Правим интервю за вестника, за утрешния брой! Историческият материализъм е вехта теория.

Напротив. Това, което срамежливо наричаме „преход“ от централизирана държавна икономика към свободно пазарно стопанство ,след 1990 г., е всъщност социална революция. Нашата икономика по-рано беше основана на обществена, държавна собственост върху средствата за производство. А при прехода тази собственост беше приватизирана и мина в ръцете на малка група хора. И обществото ни се раздели на две класи. Едната е на капиталистите – те заемат господстващо положение, защото притежават средствата за производство, експлоатират трудещите се и присвояват създадения от тях обществен продукт. Другата класа е на трудещите се – работниците и селяните, които произвеждат материалните блага, но не притежават средства за производство и затова продават работната си сила. Експлоатацията на работниците се увеличи, а заедно с това и имущественото неравенство. Кажете ми сега, че не е вярно!…То се вижда, че борбата между класата на експлоататорите капиталисти и класата на експлоатираните работници се изостря – и това води до социална революция.

Сега остава да ми кажете, че очаквате пролетарска революция и нова национализация. Имам чувството, че ме иронизирате.

Ни най-малко. Ето, ще се отклоня от марксизма и ще ви кажа, че не вярвам работниците да победят капиталистите. По две причини. Едната е вътрешна. Битката е неравна. Новоизлюпените капиталисти са много силни. Те приватизираха не само средствата за производство, т.е. икономическата власт в държавата, но и политическата власт. Държавата отслабна, а тяхната роля в управлението й нарасна. И ето ви олигархията – група капиталисти, които забогатяха чрез престъпления – при приватизацията и обществените поръчки – и които влияят с парите си върху държавната власт – законодателна, изпълнителна и съдебна. Олигархията използва не насилие, а корупция, за да постигне престъпните си цели. Тя плаща на държавния апарат, а той й осигурява недосегаемост и безнаказаност. Корупцията е езикът, на който олигархията говори с държавата. Освен това в глобалното общество олигархията използва мощни медии, за да манипулира хората, тяхното мнение. А за външната причина искате ли да ви кажа?

Коя е тя?

България е малка страна, в която се преплитат стратегическите интереси на световни и регионални сили – САЩ, ЕС, Русия, Турция, а сега и Китай. Те няма да позволят тук трусове и дестабилизиране, някакви си там революции, борби за справедливост и други промени, които биха накърнили техните интереси. Нещата в България винаги са зависели отвън, от външните фактори.

Нищо не зависи от мен, от вас, от тези хора, които виждаме през прозореца? Някакви фактори им образуват живота? Съмнявам се.

Въпросът за ролята на личността в историята е изяснен от философите. Аз мога само да кажа, че в България има много учени, интелектуалци от най-висок ранг, които са народни будители и допринасят за подобряване живота на народа. Мога да посоча и имена, макар че ще мног от тях ще пропусна и няма да е справедливо. Ще изброя някои, които познавам лично: акад. Благовест Сендов, проф. Андрей Пантев, проф. Чавдар Добрев, проф. Георги Фотев, проф. Васил Проданов, проф. Юлиян Вучков, проф. Нако Стефанов, проф. Петър Иванов, проф. Боян Дуранкев, външнополитическия анализатор Тома Томов, писателите акад. Антон Дончев и Иван Гранитски, проф. Людмил Георгиев, Кольо Парамов, юристите проф. Ангел Калайджиев, проф. Георги Близнашки, проф. Иво Христов – все мои студенти и разбира се – сърцеведът Кеворк Кеворкян. Има и много други наши видни учени и интелектуалци. Има и лекари на световно равнище, но те не са толкова известни, защото не говорят по телевизията. Имат друга мисия – лекуват и дават живот. Познавам лично проф. Александър Чирков, проф. Константин Чернев, чл.-кор. Лъчезар Трайков, акад. Иван Миланов, проф. Лъчезар Гроздински, акад. Боян Лозанов, проф. Младен Григоров, чл.-кор. Николай Петров, проф. Петър Делийски, проф. Любомир Спасов, доц. Андрей Андреев, доц. Антони Георгиев, доц. Тошо Митов, доц. Матей Андонов, доц. Константин Рамшев, доц. Борислав Кючуков, д-р Валентин Илчев, д-р Борислав Ацев, д-р Иван Антикаджиев, д-р Любомир Давидков и др.

Да, но защо учените не са сред най-влиятелните хора в България?

Защото нямат капитали. А следователно нямат и власт. Учените не са придобили средства за производство чрез престъпна приватизация. Не получават тлъсти обществени поръчки в европейските проекти по привилегирован начин. Нямат големи пари и съответно правосъзнание, че да корумпират държавни служители. Нямат медии, с които да формират общественото мнение. Интелектуалците нямат банки, застрахователни компании, охранителни фирми. Нямат дори една бензиностанция. Е, как тогава да влияят? Но въпреки това, те са народните будители. Те отварят на българите очите.

Нямам повече въпроси, г-н Филчев.

Ако публикувате това интервю, сложете му, ако обичате, в заглавието, че вървим към революция.

Проф. Никола Филчев е роден през 1948 г. във Варна. Завършва право в СУ „Климент Охридски“ (1972). Първото му работно място е във Варненския районен съд. После е съдия във Върховния съд (1991-1997), зам.-министър на правосъдието (1997-1999) и главен прокурор (1999-2006). Като професор по наказателно право чете лекции в УНСС и други университети извън България.

Анна Заркова

В. Труд

Коментари 38 за
“ФИЛЧЕВ: АКО ПУБЛИКУВАТЕ ТОВА ИНТЕРВЮ, СЛОЖЕТЕ МУ В ЗАГЛАВИЕТО, ЧЕ ВЪРВИМ КЪМ РЕВОЛЮЦИЯ”

 1. Казал съм го , пък нека ме съдят: „ДОКАТО НЕ СЕ НАКЪРВАВИ,
  НЯМА ДА СЕ ОПРАВИ!“.

 2. Първо да бъдат избесени ония, които съсипаха цвета на нацията из лагерите.След това да бъде върнато онова, копето народа построи, да се забранят всякакви партии, а на министереските постове да са хора професионалисти и с опит…Тогава може да си мечтаете за розово бъдеще, иначе кривия макарон.

 3. По мнение на бившия главен прокурор на страната Никола Филчев само при управлението на правителството на Иван Костов са раздържавени активи на стойност 27 млрд. долара при приходи за държавната хазна от около 3 млрд. долара. Това мнение не отчита факта, че останалите 25 млрд. бяха в пасивите (загуби) на предприятията и новият собственик ги онаследява.(уикипедия) Истината е, че печалбите на предприятията бяха занижени, и така се получи, че задълженията им станаха 90% от цената им. Индустрията през 1987г. прави печалби 17, 2 милиарда долара, а 1999г. печалбата на индустрията е 3 милиарда долара. Задълженията на държавата, държавен дълг, през 1998г. е 8,8 милиарда долара. Живковият дълг, на правителството е бил 2 милиарда долара, вложени в швейцарска банка, валутен резерв, и той е смятал 1990та да прави конвертируем лев, валутен борд. Другите 5-6 милиарда долара, са били задълженията на държавните предприятия.

 4. Висша форма на тъпанарщина е да се говори за Филчев, ако не го познаваш лично, ако не си работил с него. Не се излагайте! Който може да надникне в мислите на Филчев ще се ужаси – няма по безмилостна картина на прехода от неговата! Ако някой става за свидетел по делата за ограбването на България (такива ще има, не се съмнявам ) това е именно той ! За това много хора треперят само когато се сетят за него и го пращат дипломат колкото се може по-далеч. Той обаче винаги се връща!

 5. По времето на Маркс някой е държал средството за производство и е експлоатирал работниците по познатата формула пари – пари прим с принадената стойност. Днес нещата са все по-различни – камионът е собственост на банката или е по европроект, но шефът на фирмата експлоатира шофьора, освен това кой притежава средството за производство при един програмист като най-скъпата работна станция струва една програмистка заплата, но експлоатацията е 10 пъти минава се през няколко посредника докато се стигне до тукашния аутсорс. Вече не средствата за производство, а ограничаването на свободата е лоста за подчинение. Обикновено средствата са незаконни и виждаме нещата като мафия. Това е временен период, задават се и роботите, все по-ценен ще е вътрешния ресурс на човека, ако обществото е хуманно ще се покрижи за простите като им сложи електронна опека. Вече имаме такива наченки – който търси в гугъл става обект на електронен пастир.

 6. Най-скандалното разкритие, което касае българите е лидерът на българското правителство – Бойко Борисов.
  3,2 милиарда долара струват акциите на премиера, които са разкрити на Каймановите острови.
  Според данните Борисов притежава активи във фондове, които имат акции в най-големите световни корпорации като Google, Apple, Facebook, Toyota, Walmart, Samsung и много други.

  След разкритията на „Досиета от рая“ се стигна до следа за имот на Бойко Борисов на стойност над 350 000 000 американски долара.
  Къщата е собственост на фирма, регистрирана на името на Бойко Борисов със седалище на Каймановите острови.

  Имотът Включва:
  Градини – 100 дка
  Основна къща със РЗП – 2550 кв.м.
  Две обслужващи къщи, всяка с по РЗП – 300 кв.м.
  Хеликоптерна площадка
  Паркинг за 40 бр. автомобили
  Външен басейн 50 м
  Вътрешен басейн – 25 м
  Зоокът – 4 дка

  Експерти твърдят, че имотът е закупен с инвестиционна цел, но журналисти твърдят, че в къщата са правени приеми на Борисов и негови приятели.
  Българите се питат дали приятелката му Станислава Стоянова (депутат от ГЕРБ), на която подари скъп диамант за над $ 11 млн. е посещавала имението в Лос Анджелис.
  Въпросният жълт диамант е бил продаден на търг в Швейцария на 07.09.2016г. за 11 200 000 американски долара. Според експерти това е третият най-голям бледожълт диамант на света и е над 77 карата.

  Венета Борисова е дъщерята на Бойко Борисов.
  Тя има автомобил Bugatti Chiron, който е нов модел на френската марка суперавтомобили.Цената на този суперавтомобил е $3 000 000.

 7. Миризливият Гном Атанас Атанасов активизира цялата си платена шайка да пишат срещу Филчев. Защото той отказа да изпълнява мръсните поръчки на разбойника Иван Костов и да тормози политическите му противници. Но колкото и да говорят те срещу Филчев, каквито и клевети да разпространяват за убийства, лудост и т.н., само показват какви нищожества са те самите костовисти. Всички знаят, че това са гнусни клевети на Костов, Атанасов и помиярите около тях. Ако имаше и едно доказателство срещу Филчев, щяха да го опандизят. Ама не могат. Въпреки че има много желаещи. Но няма доказателства. Лайнари.

 8. Умрелият от инфаркт следовател Илия Илиев пред кабинета на Б. Велчев беше мръсник и половина. Затова и пукна.

 9. Изминаха около 10 години от смрътта на Илия .еМ..Илиев – кандидат за зам.главен прокурор. Той почина пред вратата на Гл про Велчев от инфаркт.Наистина не знам дали да си спомня с уважение или да го изпопържам. Той беше мой боен другар или „другар,“ пак не знам точно какво от Камб. Месеци наред живеехме, работихме и спяхме в една малка стая. Той се мислеше за голям следовател и няколко пъти, много по-късно ми загатна, че е разгадал гатанката“ Ямболска адвокатка“ без да споменава подробности“. Чакаше за това повишение. Илия беше ми завладял мозъка и омаял моята нервна система. За мен Илия беше перфектният офицер от службите, красив, рус, интелегентен ,енергичен , умен, работлив и много спокоен. Чак се чудех- как така още съществуват такива хора неподкупни и отдадени на работата си. Той се бореше против корупцията и много пъти започваше с мен разговор как може да се предотврати контрабандното пренасяне на оръжие от Камбоджа в БГ. Аз с присъщата си изобрерателност и комбинативност, но НЕДОСТАТЪЧНО просветен с практиката на тайните служби, развивах различни реални теории по въпроса, без да се усещам, че съм една глупава гъска и композирам работещи варианти, които ще ми се стоварят на главата. …Ни в клин , ни в ръкав в Щаба Ком понг Спъ дойде един наш Началник, мой приятел от години , от ООН Пном Пен , хвърли ми един АК на масата и каза:“ Аз си заминавам за София. Ако можеш прекарай го за БГ“ Аз отвърнах „ама чакай прекарай си го ти, вземи си го, на мен не ми трябва, Ама чакай!’ Той се качи в бялата тойота ЛК и замина. След 3 месеца обаче при завръщането ни лет Бургас- като гръм от ясно небе- аз бях арестуван от 5 души !! ДС!! и ми поскаха Автомата!! „дай Автомата Дай Автомата!“ Откъде да го изкарам, викам , от левия, десния джоб на ризата или от този с ципа- Вашта мама негодници!“ И пак тъпата Гъска, не се усетих кой ми беше сложил Кюляфа. Но шило в торба не стои. След 3 седмици -На 23 септ отидох да си взема законен тежък багаж идващ с бойната техника и контейнерите – кораба през Сингапур. Пак за моя изненада когато приближих червената ограничителна лента, ме заградиха 3-ма от Военна полиция -подп + 2ма серж- Дай оръжието! Ти носиш оръжие от Камбоджа’“ Хахаха ! как така бе ? Ми аз сега идвам от влака, вие сте зад червената лента откъм кораба. Значи аз идвам от София , вие сте откъм кораба и аз нося незаконно Камбоджанско оръжие за да ме хванете у Бургас. Браво бе! Хихихи ! Не-отговарят те . На твоя пистолет има свастика и хитл кръст. Ние в БА нямаме такива пистолети! отговарям „Но това е моят служебен пистолет и много лесно може да се провери , обадете за справка на № ..в ГЩ.//// просветна ми в главата- имаше клопка тъпо скроена с участието на близък, но никак безопасна за мен В този момент .нещата се изясниха … Илия изкара от шкодата- камион някакво кашонче и на 3 метра беше“ спрян за проверка“ от същата група Воен Полиц. Намериха вътре 2 стари потника и войнишки клин увит около цевна кутия на АК. На въпрос -Чия е цевната кутия Илия каза, че не знае. Демак е на друг от шкодата кухня- тоест аз. ама моят багаж беше за $2 000. Ясно му казах: Значи ти би път от София до пристанище Бургас да вземеш 2 стари скъсани фланелки, които си си изпратил от Камбоджа?? Не те ли е срам , бе Нещасник! Абе ей, измислете нещо по-да хваща дикиш, не се ли срамувате? Даже военните полицаи схванаха лошо-скроената клопка и не посмяха да ме арестуват по явно скроената провокация. В някаква подобна игра около Филчев се беше забъркал Големият „следовател“ Илия, промотиращ някаква версия ,затова го хвана инфаркт пред вратата на Гл прок Велчев, лато малко преди това си бе счупил ръката. Затова не вярвайте на Данайците , когато ви носят дарове. очевидно Илия беше ме подстрекавал да извърша престъпление- прехвърляне на АК от Камб/БГ и като ме хванат да отчетат велика разработка.

 10. Надя Михайлова: Изглежда, че не само приличаш на коала, а и мозъчето ти е колкото нейното.

 11. Ботев, в голяма грешка си или лъжеш от злоба. Когато Филчев беше главен прокурор „всички лижеха неговия задник и го възхваляваха“. А той се държеше по човешки и с уважение към всички.

 12. Не бързам да се радвам на това негово закъсняло интервю, защото много добре си спомням времето, когато беше главен прокурор. Яко лижеше задника на Тиквун и го възхваляваше. Това ми е достатъчно, за да си съставя мнение. ДВУЛИЧНИК!

  1. Няма нужда от революции , действа се по метода на „Тайните армии на НАТО“ , както се казва с техните камъни по техните глави.

 13. НАЙ-ДОБРЕ Е ДА ОБЯВИМ ВОЙНА НА АНГЛИЧАНИТЕ! ТА ЩЕ НИ ПОБЕДЯТ И НИЕ СТАНЕМ ЧАСТ ОТ БРИТАНСКАТА ИМПЕРИЯ, ПОДАНИЦИ НА НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО И……..ГОТОВО, ОПРАВЕНИ СМЕ! ТОГАВА ТИКВАТА И БАНДАТА МУ ЩЕ БЪДАТ ОСЪДЕНИ ЗА ТЕРОРИЗЪМ И ЮНКЕРА, КАТО НЕГОВ ГОЛЯМ ПРИЯТЕЛ, ЩЕ ИДВА ДА МУ НОСИ БЕЗДИМНИ ПУРИ В ИМПВРСКАТА ПАНДЕЛА! ……..ТЕ НА ТОВА МУ ВИКАМ ИСТИНСКА МЕЧТА!……

  1. … „ПОДАНИЦИ НА НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО“ …“ТЕ НА ТОВА МУ ВИКАМ ИСТИНСКА МЕЧТА!“…

   !!! БАХ МААМУ и Мечта !!!

   От Трън, та на Глог

   1. НЕЩО НЕ СИ РАЗБРАЛ ДОБРЕ, БАТКА – МЕЧТАТА Е ТИКВАТА И БАНДАТА МУ ДА ГИ ВИДИМ В ПАНДЕЛАТА, ПЪК ЗА ПОДАНСТВОТО И НЕЙНОТО ВЕЛИЧЕСТВО НЕ СЕ КАХЪРИ! И НА ТАЯ ИМПЕРИЯ ЩЕ Й ТАКОВАМЕ И МАМАТА, И БАБАТА! НА БАБА ЕЛИЗАБЕТ НА ПЪРВО ВРЕМЕ ЩЕ Й ПУСНЕМ „АЛО МАФИЯТА“ И НАБЪРЗО ЩЕ Й ОЛЕКНАТ СПЕСТЯВАНИЯТА!

 14. Точно по българската поговорка: „След дъжд, качулка.“……КЪДЕ БЯХТЕ проф. Филчев, когато бяхте главен прокурор??? Къде бяхте или сега ги „прозряхте“ тези истини….Можехте много да направите, но него направихте, въпросът е ЗАЩО???

 15. Клубът на любителите на демократични диктатури се разпада. Диктатурата предпоставя да управлява пожизнено. Пази своето право на неприкосновеност и своето право на безнаказаност когато лъже, унижава и граби народ. Игнорира мнението му и му оставя единственото право задължение да търпи, да им се радва и одобрява.

  Ние, народните представители от Седмото Велико Народно събрание, в стремежа си да изразим волята на българския народ, като обявяваме верността си към общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост;
  като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност; като съзнаваме неотменимия си дълг да пазим националното и държавното единство на България,
  прогласяваме своята решимост да създадем демократична, правова и социална държава, за което приемаме тази Конституция

  (2) Цялата държавна власт произтича от народа
  (3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.

 16. Мутромилиционеркият преврат от 2014 свали законно избраното правитество на Орешарски и положи основите на първата мутромилиционерска Република в Европа. Работническо-селското население, което бе предадено от псевдо социалистическата партия БСП с радост припозна идеите на мутрокомунизма, като свои. Творчески превъплащавайки Лениновата повеля и осъвременявайки я до: Да превърнем милицията и мутрогените в единен апарат за управление на държавата. Мутрокомунизма надгради Маркс, като въведе ускорен процес на получаване на собственост, които може да се нарече трансформация. Трансформацията е прехъряне на активи от едно лице към друго без да се осъществяват плащания или казано по-просто, по жороилиевски, я какъв хубав ресторант пък аз не получавам нищо от него. Работническо-селското население вярва, че рано или късно ще участва в някоя трансформация. Затова, то неглижира загубата на поминъка си в това число овци, кози, прасета и телета. На практика работническо-селското население вярва в идеите на мутрокомунизма и не може да е мотор за нова революция. Но Филчев бяга от понятието правова държава. Вероятно не умишлено, но с това бягство затвърждава безалтернативноста на мутрокомунизма, а не както би ни се искало, да бъде пророк за скорошна революция.

 17. Герб е единствената партия,която може да доведе нещата до революция.

 18. Герб е единствената партия ,която може да оглави революция в България .

 19. какво от казаното не е вярно?размърдайте си мозъците драги ми БЪЛГАРИ.

 20. Мислят си че ще ги вкарат в затвора.Целите им роди ще угасне живота в тях.Ще бъдад преследвани като фашисти!

 21. Ех… отпечатих си тази статия и … Прасчо изгрухтя. Грабнах я набързо и отидох да го видя. А той нервен, та чак квичи. Прасенце, какво да го правиш. Нямах как да го успокоя, та взех че зачетох статията на глас. Свърших я, а той седнал и … плаче. Явно нищо не е разбрал, та рекох пак да му я зачета, а той: „ Моля те, заколи ме! Не искам да ме настигне чумата!!!“
  Захвърлих статията и се махнах. Нека друг да го заколи…

 22. 27.07.2018 12:45
  Истанбулската конвенция не отговаря на конституцията. Това е решил Конституционният съд на заседанието си днес. Решението е взето с резултат 8:4 гласа. Решението на съда означава, че спорният документ няма да влезе в парламента.

  Ето ги майкопродавците: против са гласували Румен Ненков (суджукораст), Георги Ангелов (суджукораст), Константин Пенчев (суджукораст) и Филип Димитров (педераст).

 23. Мерси за осветлението… Хора се бият по градския транспорт… и в т. нар. парламент – така и не разбрах Касабов ли треснал Сидеров или обратното, некакъв ходи със шумомер по морските бардаци (води се вицепремиер), деца се бият в училище, избиват животни без протоколи, колоездачи и ненормални отрепки блъскат хора по улиците и бягат… и не ги хващат, влизат в къщите на хората и крадат, откачени селяндури разбиват стените в софийските блокове, Бърза помощ оставя невръстни деца по улиците,, по всички телевизии само някакви нещастници готвят помии (как готви майка ми, нямате представа – връщала съм се от най-скъпите кръчми в качеството на международен екскурзовод, за да си ям вкъщи), като че ли досега не сме яли… Гала и Малкото Евро досаждат с глупости….БАСИ И СВИНЩИНАТА! ТАКОВА ЧУДО ДО СЕГА НЕ Е БИЛО!

  Сега и Този!

  1. Напълно споделяме мнението Ви за безподобната свинщина
   обхванала безпощада цялото ни битие!

   И ние вчера обърнахме внимание на все по-изпростяващото съдържание
   на телевизиите – на големите телевизии при това!

   На една от тях, шефки са две хем образовани, хем интелигентни жени!
   Но какво от това.
   И ето резултат като от „София – ден и нощ“ – днес един 15-годишен едва не уби връстник!

   И другото дето говорите и Вие.
   Показват някакви „умения за готвене“ в прайм тайма от 20 часа,
   някакви индивиди, които по-скоро се лигавят с храната, със скъпа храна
   и със себе си,

   пред очите на няколко милиона ГЛАДНИ и БЕДНИ БЪЛГАРИ!
   Безумство! Безчовечовечност!
   Свинщина в безобразна кочина!

   п.с. А г-н Филчев е получил истинско прозрение.
   Интелигентен човек.
   Похвално. За разлика от десетки други „фактори“.

   В едно от предишните интервюта сподели, че
   е можел, но не е искал да „катурне“ правителството

   за да не се дестабилизира държавата, към която има
   както знаем, има огромни апетити още от древността….

 24. Много философско, но когато беше главен прокурор не ги казваше тези работи- мълчеше си, а пък „престъпната приватизация си придобиваха средства за производство и материални блага.

 25. Е, И?Ние също го знаем това,но казано така е много отчайващо!Трябва да се действа революционно?Време е вече!

 26. Задълбочен анализ, г-н професор! И не само академичен, а и доста практически адекватен.
  И все пак, за да поддържаме истинския дух на академизма, ще си позволя едно по-различно мнение – Маркс и Енгелс само до Хегелианския си период остават философи, а после полагат основите на една нова идеология, която следва и Ленин, който обаче почти никога не е бил философ, а само идеолог.
  Иначе за диалектиката съм напълно съгласен с Вас, както и за пълното идеологическо и финансово господство на Сорос у нас.

 27. „… а министърът по европредседателствоте е внучка на терориста Т. Павлов, взривил църквата Света Неделя с тогавашния елит, присътвуващ на погребение?…“

  Уникално невежество на трола-антикомунист.
  Чети ,троле, чети, писането не е най-силното ти качество, ако изобщо имаш ….

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>