Регистрация
Публикувано на 15.03.2017 / 20:38

СТОЛИЧНА ОБЩИНА И „СОФИЯ – ЗЕЛЕН ГРАД“ – ТОТАЛНА ИЗМАМА. ПРОКУРАТУРАТА ДА СЕ СЪБУДИ ЗА НЕЗАКОННИТЕ ЗАПОВЕДИ НА АРХ. ЗДРАВКОВ!

Вече не толкова новият главен архитект на Столична община – арх. Здравко Здравков, беше избран на този пост преди година, след като спечели конкурс за длъжността с концепция за развитие на София, като „зелен град“.

В програмата за периода 2015 – 2019 година на ръководеното от него направление „Архитектура и градоустройство“ на общината е заявена цел „връщане на природата в града“ чрез „развитие и опазване“ на зелената система. В подкрепа за това си начинание, арх. Здравко Здравков покани известният урбанист Ян Геел, който да го консултира. Ян Геел долетя за малко в София, каза, че подкрепя идеята за „зелен град“, представи си книгата и отлетя. Световноизвестният урбанист едва ли обаче предполага какво в действителност прави „консултирания“ от него арх. Здравко Здравков и ръководството на Столична община. И че името му бе употребено за да бъде прикрито безхаберието на общинарите за зелената система на столицата.

Каква е истината.

През годината, откакто е главен архитект, арх. Здравков не е свършил нищо за развитието на зелената система на общината.

Планът на Борисовата градина е доникъде. В парк „Въртопо“ текат симулативни документални гимнастики – издадена е заповед да се прави план, но никой нищо не прави. В нито един от парковете – Източен, Северен, Западен, Лозенец, Южен /Четвърта част/ и Хидропарк „Искър“ няма каквото и да е било видимо развитие на подробните устройствени планове.

Вместо да устройва обществените паркове, арх. Здравков май се е заел с далеч по-сладка дейност в частна полза – промяна на предназначението на терени за озеленяване в терени за застрояване, като е издал десетина заповеди за одобряване на такива планове, ощетяващи противозаконно зелената система.

Ето заповедите на арх. Здравков за някои от терените, на които предназначението на терени за озеленяване е сменено в терени за застрояване:

арх. здравко здравков

Съгласно чл.62а от ЗУТ терени, предназначени за озеленяване, могат да се преотреждат само за изграждане на елементи на техническата инфраструктура или за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, и то с решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от две трети от общия брой на съветниците. В столичния Общински съвет това са 41 от общо 61 съветника. Освен при тези условия и ред, предназначението на терени на зелената система може да се промени с нов подборен устройствен план за едно цяло населено място.

Както се досещате, заповедите на арх. Здравко Здравков нямат нищо общо с инфраструктура или с отбрана и сигурност – става дума за жилищно и обществено строителство.

Естествено не е спазвана и законовата процедура. Няма решение на Общинския съвет с предвиденото квалифицирано мнозинство. Няма и планове за цели населени места. По този начин арх. Здравков фабрикува незаконни актове, с които иззема компетентност на Общинския съвет и деформира зелената система на общината.

Според юристи, такива актове са нищожни и могат да бъдат отменени от съда по всяко време – стига някой да ги вкара там.

Тук е мястото да алармираме Столична Районна прокуратура да се самосезира и да протестира заповедите на арх. Здравков, които публикуваме на снимката, както и да потърси отговорност за измамата, която се върши!

Арх. Здравко Здравков явно здраво е нагазил лука, но не е сам. Той очевадно следва трайната политика на ръководството на Столична община – много да бляботи за зелена система, а на практика да не прави нищо за развитието и, освен тук-таме да рекетира някой собственик или предприемач.

През 2007 година Столична община измоли от Народното събрание 15-годишен срок, в който да се справи с отчуждаванията на частни имоти за паркове и градини.

Досещате се, че от тогава, вече десет години /!!!/ не е отчужден нито един имот за нуждите на зелената система.

В бюджета за тази година на общината развитието на зелената система е посочено като приоритет. За отчуждаванията са отделени 20 милиона лева, но нито лев за обекти на зелената система!

Липса на пари? Не!

Липсата на пари не е причина да не се отчуждават имоти за публично озеленяване. Отчуждаването по естеството си е харчене на обществени средства, а където се харчат общи пари естествено се събират разни хора с намерения на отклонят част от тях за лични или партийни каси.

Принудителното отчуждаване обаче не предполага възможност за организиране на система за отделяне на част от парите. При санирането и магистралите бизнесът е доволен и връща ресто – затова там има пари. По тази причина ръководството на общината има повече изгода да плаща скъпо и прескъпо за косене на трева, отколкото за дълготрайно решаване на проблемите чрез придобиване на частни имоти. Одобряването на планове, които предвиждат озеленяване – паркове, градини, междублокови пространства, не е свършена работа. Ако някой твърди това, той е обикновен лъжец. Докато общината не отчужди имотите, въпросът със запазването на зеленината остава висящ.

В началото на тази година Столична община направи опит да измоли от Народното събрание още 15 години отсрочка за отчуждаванията, т.е. ръководството и да осигури трайна възможност да не прави нищо за зелената система, така както го правеше през изминалите десет години.

Номерът не мина. Вероятно ще последва нов опит, въпреки твърденията на юристи, че това е в грубо противоречие с Конституцията на Република България, Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и Хартата на основните права на Европейския съюз.

След провала на законопроекта, който трябваше да реши проблемите му, арх. Здравко Здравков, видимо с одобрение на началниците си, насочи цялата пара на ръководената от него служба в свирката. И реши, че е е необходима Визия за развитие на София до 2050 година.

Що е „визия“ според арх. Здравков?

Вижте решението на Общинския съвет взето по негово предложение. Както и да го четете, няма да разберете какво точно е „визия“. Такъв документ като „визия“ няма предвиден в нито един нормативен акт. В най-добрия случай ще има стойност на проучване или на политическа декларация.

Единственото, което се разбира от решението е, че от общинския бюджет се отделят половин милион лева за правене на „визия“ от група визионери /екип „Визия“ и група за мониторинг/, които май са взели пари от бюджета на Направление „Архитектура и градоустройство“ още преди Общинския съвет да ги гласува.

Харченето на общите пари е блага работа.

Андрей Червенков

Коментари 16 за
“СТОЛИЧНА ОБЩИНА И „СОФИЯ – ЗЕЛЕН ГРАД“ – ТОТАЛНА ИЗМАМА. ПРОКУРАТУРАТА ДА СЕ СЪБУДИ ЗА НЕЗАКОННИТЕ ЗАПОВЕДИ НА АРХ. ЗДРАВКОВ!”

 1. Има и нещо което сигурно е отделно ръководство със сигурност но пък би трябвало общината да се намеси да издаде заповеди и нещата да бъдат коригирани
  гробищните паркове ужасна джунгла
  трябва да се нареди на ръководствата да бъдат изчистени тези паркове и да не се позволява да има каквито и да е храсталаци билото и декоративни ако този храст е по-висок примерно от 50 60 сантиметра може да ме съди по избор какъвто иска храст но Наследниците са длъжни да поддържат височината до дадено ниво В противен случай да бъдат глобявани но за да се начене Всичко това трябва да бъдат изчистени изоснови съществуващите нередности не може да стоиш с нас че няма никой около теб изведнъж застават срещу теб двама или трима човека И те обират да не говорим за страха и ужаса понякога и ги нанасяте побой Ако всичко това е изчистено изчиствате НОИ да се оставя не само дърветата високи дървета с добре почистена корона ще има далече изглед и нещата ще бъдат по-различни Защото навсякъде има охрана на тези паркове и охраната ще може мигновено да бъде да се намесите при такива ситуации защото ще ги вижда Затова нека да уважим и мъртвите около нас и и това нещо да се реши веднъж завинаги
  прави записа на микрофон и Понякога диктувам една се запиша съвсем друго но се надявам че по смисъл се разбира всичко което съм написала
  затова моля всички органи от които зависят тези неща да се намесят и да бъдат коригирани нещата Още повече че ни предстои едно голямо почистване на 16-ти септември и ако Хората имат така да се каже поставено насока от ръководството те ще могат да насочат помощта си за изчистването на всички тези неща поне там където е организирано вече това

 2. бях принудена да публикувам без да довърша Искам да кажа че всичко това трябва да бъде изчистено окастрено Отвратително е вечер да се движиш в тъмнината да виждаш че там някъде в короната има улична лампа но понеже не да го долу главните не са изчистени не се вижда нищо наличието на тази улична лампа се явява излишно Щото така или иначе вървиме в трябвало короната на дървото където има улична лампа да бъде окастрено и под височината на лампата да няма никакви клони а да не говорим Колко много израстъци дървета има които се чудиш дърво ли е храст ли е какво да е и не може да се мине покрай него защото всички клони стърчат навсякъде Освен това толкова много шипкови храсти има между блоковете че се чудя защо когато се прави яване не се изчистват тия дразнещи трънки тръни

 3. Здравейте
  Далече съм от мисълта че въпросите около парковете градините уличното Селина Ване трябва да бъдат политизирани или използвани за оплюване критики каквото и да било там
  хора Просто Давайте идеи бисквити тези идеи да бъдат осъществявани евентуално ако наистина са добри
  живея в Надежда и да вървиш по улиците примерно траен Мир където е данъчното е много неприятно защото вместо изчиства нищо валове на дървета високи корони за да бъде слънчево и приятно Тук се вижда една грозна картина около

  сяко дърво има израстъци които правят основата на дървото като храсталак не се завежда в тоя красавец

 4. Боклук! Имах „удоволствието“ на среща с него… Корумпиран профан, при който ако не те представи „подходящия“ човек и съответно да си платиш – не поема никаква отговорност и внимание по проблема! Тоя Гладен архитект не е дори и кукла на конци, а нещо по-лошо – селяндур, дошъл в голяма София със множество протекции и си мисли, че е „единствен и незаменим“……..

 5. Горко ни на нас Софиянци-не случихме толкова години на кмет, на главен архитект , на общински съвет
  Тръгнетие из Софийските улици и вижте, сградите с исторически фасади, на кой са подарени, как се пазят-пълен погром, руини, чакат да паднат и на тяхно място някой стъклен паралелопипед, пръква сред малките къщички!
  А какво стана с билетчето за градския транспорт?

 6. И ВРАБЧЕТАТА ЗНАЯТ, ЧЕ СОФИЙСКА ОБЩИНА Е НА РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА БОКО БАНКЯНСКАТА ТИКВА. САМОКОВСКАТА ДАСКАЛКА И АРХИТЕКТЕЧЕТО ОТ ЧЕРВЕН БРЯГ СА КУКЛИ НА КОНЦИ, НЕКАДЪРНИ, НО ПОСЛУШНИ. ВЕЧЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ ОБЩИНАТА ЗАВЪРШВА С ДЕФИЦИТ ОТ НЯКОЛКОСТОТИН МЛН.ЛЕВА… И ТО ПРИ БЮДЖЕТ ОТ 1,5 МЛРД! БОКО И ГЛУТНИЦАТА МУ ЯДАТ ХЛЯБА НА СОФИЯНЦИ ЗА ГОДИНИ НАПРЕДИ ОБРИЧАТ ГРАДА НА СЪСИПИЯ! ЗАТОВА В ЦЯЛОТО РЪКОВОДСТВО НА ОБЖИНАТА И ДАГ, НЯМА СОФИЯНЦИ, А САМО ВЪНШНИ СЕЛСКИ ЦЪРВУЛИ. ЩОТО АКО УМАШЕ ЕДИН ОТ СТАР СОФИЙСКИ РОД ЩЕШЕДА ГИ ИЗПОТРЕПЕ, ГАДНИТЕ КРАДЛИВИ СЕЛЯНЧЕТА!!!

 7. здавко здравков е послушен путьовец от Червен бряг, докаран тук да слушка глутницата герб – вън от СОФИЯ долна гнидо,заедно с усмихнатата цепеница от самоковските села!!!!!!!!

 8. Защо общинските длъжности не се заемат с КОНКУРС и с мандат от максимум 2 години?! Защо за оценка в конкурса на „гл.арх.“ на София се вземат под внимание ОБЕЩАНИЯТА на кандидатите „какво щели да на направят“, без да се гледа какво са награвили като градостроители до сега?! Не вярвам билвшия „глав.арх.“ на Червен бряг ли беше, на Кнежа ли беше, да е направил някаво градоустриствено чудо в тия СЕЛА, за да бъде избран за „гл.арх.“ на 2-милионнна София! Ако не е роднинството му с Цуца БКП-баджака, сега щеше да си е селско-стопански производител с архитектурно хоби през свободното си време!

 9. Не случайно е цяла канонада от агенциите за имоти – колко не достигали жилища в София и колко се повишили цените на жилищата поради тоя недостиг! Изглежда някои вече опапаха придобитата плячка и сега се точат за нова. Много важно, че вече ще се издушим , защото цялата вентилация към Витоша се запушва. И понеже Холандия сега е актуална тема – ето пример за сравнение: по време на един от софийските кметове /широко усмихнат/ дойде на посещение кмет от Холандия. Нашият се похвали колко много имоти продава общината, което беше посрещнато от госта с голямо учудване. А коментарът беше – а с какво ще се издържате после? Ние купуваме имоти, за да можем да си помагаме…

 10. През шортичките ша ги шибам тези дето лапат от държавното, ще дойде и тяхното време да връщат и повръщат комуните и геритата

 11. ,,Kapii,,na chalga/zvezdata B.B.,,Daskalicata,,, se pojavjava po TV,,za ochi,,.Stolicata veche ne e Sofia,a,ubegishte,,na provans/gastroljori I beganci…bez da se ,,broi,,narastnalata populacija vav,, Fakulteto,,,,Tatarli ,,I ,,Drugba,,…problemite sa navsjakade!Mrasno,zanemareno,bednost…tova mi kaza edin chugdenec skoro..

Вашият отговор на Софиянец 6-то поколение Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>