Регистрация
Публикувано на 03.04.2017 / 13:37

СПАС РУСЕВ ВЕРОЯТНО Е ПРИДОБИЛ ФК ЛЕВСКИ НЕЗАКОННО. СЕЗИРАХА КЗК. ПРОБЛЕМИТЕ НА МНИМИЯТ СОБСТВЕНИК НА БТК ПРОДЪЛЖАВАТ.

спас русевСпоред Дмитрий Косарев са налице данни за незаконосъобразна концентрация при придобиване на контрол върху ФК „Левски“ от страна на Спас Русев. Той е сезирал КЗК с писмо от 16 март 2017г. в което иска КЗК незабавно да образува производство за установяване на евентуално извършени нарушения от страна на Спас Русев, самостоятелно и/или заедно с други лица, по чл. 24 от ЗЗК, като извършеното нарушение/я на ЗЗК засягат обществените интереси и в частност личните законни интереси на Молителя Дмитрий Косарев. Косарев също моли КЗК да събере от „ПФК Левски“ АД, от г-н Спас Русев, както и от други лица по преценка на КЗК, необходимата информация за установяване на осъществената концентрация, включително информация относно финансовите отчети за 2016 г. на „ПФК Левски“ АД и на другите дружества под контрола на г-н Спас Русев.

В писмото си от 16 март 2017 до КЗК Косарев посочва, че „ПФК Левски“ АД е изразило желанието и готовността си да увеличи капитала си със средства на Косарев, като до него е отправена покана да направи официално предложение за придобиване на акции чрез увеличение на капитала. С оглед на това, като потенциален инвеститор г-н Косарев е пряко заинтересуван от това Дружеството да е приведено в законосъобразно състояние и срещу него или негови настоящи акционери да няма опасност от образуване на производства, включително относно нарушения на ЗЗК и налагане на мерки за възстановяване на ефективната конкуренция. Ето защо г-н Косарев има интерес от това КЗК да образува производство и в случай, че се установи нарушение на ЗЗК, да предприеме своевременно съответните действия.

Съгласно установената практика на КЗК, придобиването на контролен пакет от акции в „ПФК Левски“ АД съставлява трайна промяна в контрола на предприятието, позволяваща на придобиващия (Спас Русев) да упражнява решаващо влияние върху дружеството. Спас Русев е пряко свързан с БТК. Предвид наличната информация, Спас Русев притежава 46% от люксембургското дружество „Вива Телеком Люксембург“ С.а.р.л. Предвид обстоятелството, че Спас Русев контролира и други дружества, и с оглед на придобиването от същото лице на права на мажоритарен акционер в „ПФК Левски“ АД, следва че условията за наличие на концентрация по чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗЗК, а именно: лице вече упражняващо контрол над едно предприятие придобива траен контрол над друго предприятие, са налице.

Според Дмитрий Косарев не е спазено изискването по чл. 24 ал. 1 от ЗЗК за предварително уведомление на КЗК относно описаната концентрация между Спас Димитров Русев и вече контролираните от него предприятия, от една страна, и „ПФК Левски“ АД, от друга.

Очаква се КЗК да наложи предвидените в ЗЗК значителни имуществени санкции.

Документът четете тук: KZK

Afera.bg

Коментари 4 за
“СПАС РУСЕВ ВЕРОЯТНО Е ПРИДОБИЛ ФК ЛЕВСКИ НЕЗАКОННО. СЕЗИРАХА КЗК. ПРОБЛЕМИТЕ НА МНИМИЯТ СОБСТВЕНИК НА БТК ПРОДЪЛЖАВАТ.”

  1. Дискретно :
    - Производителят на Макро ниво апаратурата на БТК (Виваком ..или незнамВече как се казва…дет ‘наште’ си я ‘препродадоха’ незнамКолкоПъти !) , т.е. Тази която осигурява Всичко което Влиза+Излиза като комуникация у Нас – ВсеОще НЕ си е получил парите.

  2. Той е готов. Само трябва да се привика там където трябва и всичко и за всички ще си каже. Но такива и такова място няма с една дума правосъдие…и правосъдни органи

Вашият отговор на Синия Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>