Регистрация
Публикувано на 17.04.2018 / 13:10

СКАНДАЛ! ВАС ОТСЕЧЕ: ВСИЧКИ ДОСЕГАШНИ ИЗРАВНИТЕЛНИ СМЕТКИ НА ТОПЛОФИКАЦИИТЕ СА БИЛИ ГРЕШНИ!

ТОПЛОФИКАЦИЯУважаема госпожо Томова,

Тези дни се случи нещо изключително важно, но нито една медия не съобщи за него. Имайки предвид, че вече сте публикували на вашия сайт няколко мои статии и взаимно си имаме пълно доверие, реших да Ви запозная с това събитие и да Ви помоля да дадете гласност.

Това важно събитие е, че на 16.04.2018 г. ВАС публикува свое решение № 4777/2018 г.по гр. дело  № 1372/2016 г.за отмяна на формулата от Методиката към Наредба 16-334 за топлоснабдяването, чрез която се изчислява количеството топлинна енергия, излъчена от сградната инсталация в многофамилна сграда. Самото решение може да видите на сайта на ВАС:

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/cd99d98709390d2dc225826e0025af9b?OpenDocument

В Решението по това дело съдът отменя тази формула, с което фактически се показва, че всички досегашни изравнителни сметки на фирмите за дялово разпределение и на топлофикациите са били грешни. По този въпрос Вие сте публикували моя статия, която ще видите в приложения файл.

Ето публикуваната статия в АФЕРА: ИЗРАВНИТЕЛНИТЕ СМЕТКИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ“ – ГРЕШНИ! НЕОБЯСНИМО Е КАК ПЕЧЕЛИ СЪДЕБНИ ДЕЛА!

От нея се вижда, че гражданите и съответните институции са били информирани много отдавна, но едва сега се намериха истински съдии, които да решат въпроса, за което цялата  група граждани,  активно участващи в борбата за прилагане на Закона в областта на енергетиката, им благодари от сърце.

Молбата ми е да публикувате обръщението на нашата група към медиите, написано в приложен файл, с което ще още веднъж ще покажете Вашата съпричастност и свободно изразяване на мнение и позиция.

С уважение: Димитър Тодоров

Уважаеми дами и господа,

Днес, 16.04.2018 г . беше публикувано решение 4777/2018 г. на трето отделение на Върховен Административен Съд  (ВАС) по гр.дело 1372/2016 г. Предметът на делото е отмяна на формулата от Методиката към Наредба 16-334 за топлоснабдяването, чрез която се изчислява количеството топлинна енергия, излъчена от сградната инсталация в многофамилна сграда. Мотивите – чрез формулата се изчислява произволно количество топлинна енергия, докато Законът за енергетиката, Законът за енергийната ефективност и Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност изискват на клиентите да се фактурират действителни количества енергия. Последното открито съдебно заседание по делото се проведе на 11 декември 2017 г.

Над десетилетие сме свидетели на огромен брой унизителни съдийски решения по граждански дела на топлофикациите срещу граждани на Европейския съюз. Стотици хиляди са например решенията в полза на „Топлофикация София” ЕАД, присъдени от облечени в съдийски тоги лица. Какъв ли морал трябва да притежава един съдия, който да уважи претенции на ищец без нито едно годно доказателство, без договорни взаимоотношения, с недоказани количество и качество на доставената в абонатните станции на сградите топлинна енергия. Като капак топлофикациите не могат дадат ясен отговор и гражданският съд от своя страна не се интересува кой е правният субект, купуващ топлинната енергия в абонатната станция.

И ето че се намериха достойни съдии, които да постановят решение действително „В ИМЕТО НА НАРОДА”, отменяйки абсурдната формула за сградната инсталация. Представяме си на какъв натиск са били подложени от една малобройна организирана група, облагодетелстваща се финансово от беззаконието при централното топлоснабдяване. Естествено за сметка на  студуващи през зимните месеци и парично изнемогващи наши съграждани, в голямото си мнозинство пенсионери.

Във връзка с горното искаме чрез медиите да изкажем искрени благодарности на трето отделение на ВАС и по-специално на върховните съдии ИСКРА АЛЕСАНДРОВА – председател и членове : АЛБЕНА РАДОСЛАВОВА и РУМЯНА ЛИЛОВА за тяхното Решение, очаквано с надежда по цялата страна от над 2 милиона рекетирани от топлофикациите български граждани.

 Изказваме нашите благодарности и на всички медии, които дълги години ни подкрепяха в борбата за справедливост.

В случай че Министерството на енергетиката прояви разум и морал и не обжалва Решението на ВАС, публично декларираме отказ от присъдените ни 830.00 лева разноски по делото, в тежест на Министерството.

От група граждани,  активно участващи в борбата за прилагане на Закона в областта на енергетиката.

За контакти и повече информация:

адв.Данчо Стоянов 0888 979051,

Стоян Грозданов 0888 308297,

Георги Найденов, експерт по комуникации и обмен на информация  0885 605806

Коментари 12 за
“СКАНДАЛ! ВАС ОТСЕЧЕ: ВСИЧКИ ДОСЕГАШНИ ИЗРАВНИТЕЛНИ СМЕТКИ НА ТОПЛОФИКАЦИИТЕ СА БИЛИ ГРЕШНИ!”

 1. ТОВА РЕШЕНИЕ Е ЕДНО ДОБРО НАЧАЛО.СИЛНО СЕ СЪМНЯВАМ ДА ВЛЕЗЕ В СИЛА.ПРЕСТЪПНИЦИТЕ КОИТО ПОЛУЧАВАТ ОГРОМНИ ПАРИ ОТ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЗА ДА СЪЩЕСТВУВА ЗГРАДНА ИНСТАЛАЦИЯ НЯМА ДА СЕ ОДКАЖАТ ОТ ТЕЗИ ПАРИ.ЩЕ НАПРАВЯТ И НЕВЪЗМОЖНОТО ОТНОВО ДА НИ КРАДЪТ.ТАКОВА НИ Е ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТ 30Г. ВСЕ ПРЕСТЪПНИЦИ И НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ.ДОКАТО НЕ БЪДАТ ЗАТВОРЕНИ ДО ЕДИН И КОНФИСКУВАНО ИЗЦЯЛО ИМУЩЕСТВОТО И ОГРОМНИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ ЩЕ БЪДЕМ КРАДЕНИ НАГЛО И БЕЗМИЛОСТНО.

 2. Борбата с монополите и народни изедници е безмилостно жестока, надписват сметките на клиентите си и ги лъжат и мамят в продължение на дълги години. Едни достойни адвокати нагърбили се с не леката задача да се борят с лобита , далавери от различни институции и т. н.

 3. Заглавието на статията според мен е неправилно- би било по-добре да е „Удар върху корумпираните съдии от ВАС и тия които слугуват на компаниите и на правителството и настъпване на нова ера в правораздаването – това е само началото.“

 4. Братя и сестри случили с.те на достойни съдии,а не както при моето дело на НЕДОСТОЙНИ.

 5. Това е първоинстанционно решение, което няма да влезе в сила, понеже ще бъде обжалвано пред петчленка на ВАС. Не бързайте с фанфарите и шампанското!

  1. Ти господине или госпожо не си в час.На по-горната инстанция не се гледа проблема по същество,а дали има пропуски в съдебното производство.Така,че Решението директно влиза в сила.Само ако се докажат гореупоменатите пропуски само тогава се ВРЪЩА делото за ново преразглеждане на първата инстанция.Явно не си юрист,а някакъв изкуфял и злобен трол.

 6. Обърнете се към арменския поп! Вие сте толкова ограничени и тъпи, че ми става мъчно и жално. Кога са били връщани пари от някъде?

 7. Все пак в съдебната система има и достойни хора! Да се надяваме,че ако има обжалване, по-горната съдебна инстанция няма да отмени това справедливо решение!

 8. А сега къде да се обърнем , за да си поискаме обратно надписаните суми от мародерите?

  1. Мародерите това са топлофикациите и техните сателитни фирми за дялово разпределение. Те надписват сумите като прилагат наредбата 16-334 за топлоснабдяването и в частност т.6.1.1. (а и т.6.3.) от Приложение към чл.61,ал.1 от Наредба № 16-334 от 6.04.2007г. за топлоснабдяването. Тяхното оправдание, ще е, че прилагат подзаконов нормативен акт (наредбата и нейното приложение) и нямат право да го коментират и донякъде ще са прави, но във всички случаи ще е много трудно и времеемко да си вземем парите от тях. Всъщност истина е, че нашето увреждане настъпва в следствие (освен на действия на топлофикациите и дяловите разпределители и) и на ,,незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност“ (както е посочено във ЗОДОВ,чл.1,ал.1), а именно – в резултат на приемането и обнародването на въпросната наредба вкл. и нейното приложение и съответните им изменения, от страна на МЕ, а и донякъде и в резултат на действия и бездействия и на КЗП, КЕВР и на длъжностните лица-съдии в съдебната система.
   С незаконосъобразно тълкувателно решение ВАСтълк.реш.№2/27.06.2016г. (http://www.sac.government.bg/TD_VAS.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/1e88fe5d695a8badc2257fcd002ee925?OpenDocument) ВАС приравнява реда по АПК,чл.204,ал.3 за обезщетяване на вреди от нищожни административни актове на реда по АПК,чл.204,ал.1 за обезщетяване на отменени административни актове, като думата ,,може“ от АПК,чл.204,ал.1 се приема в изчерпателен смисъл, какъвто смисъл няма (видно например от самото съществуване на АПК,чл.204,ал.2). Освен това, с тълкувателното решение ВАСтълк.реш.№2/27.06.2016г. ВАС преиначава закона АПК,чл.195, като твърди, че преди да влезе в сила отмяната на един незаконосъобразен административен акт то този се счита за законосъобразен от където следвало, че не е бил вредоносен и за периода до отмяната не могат да се искат обезщетенията предвидени по ЗОДОВ,чл.1,ал.1. Това е пълен абсурд и изопачаване смисъла на закона извършено при злоупотреба с съдебна власт извършено от съдиите гласували това тълкувателно решение, които са и длъжностни лица и за тях е приложим НК,чл.282. С това тълкувателно решение след приравняването на нищожните административни актове на неправилните, които се отменят без да са нищожни, въпросната неприложимост на ЗОДОВ,чл.1,ал.1 към вреди преди датата на влизане на отмяната се разпространява и става неприложимост на ЗОДОВ,чл.1,ал.1 и към вредите произтекли преди датата на обявяване на акта за нищожен, когато става дума за нищожен акт. С това въпросното тълкувателното решение ВАСтълк.реш.№2/27.06.2016г. влиза в противоречие с предишното свое тълкувателно решение тълкувателното решение ВАСтълк.реш.№3/16.04.2013г. (http://www.sac.government.bg/…/759935d2569d39bbc2257e4a…). Предишното тълкувателното решение ВАСтълк.реш.№3/16.04.2013г. изрично постановява, че нищожният административен акт е едно ,,правно нищо“, което се отнася и за периода преди постановяването на нищожността. Изрично е указано, че оспорването на нищожния акт е безсрочно именно защото в противен случай би се стигнало до саниране и валидиране на един нищожен (т.е. – невалиден) административен акт: ,,Съдебният процес е пътят за осъществяването на материалното право и в тази връзка не би могло да бъде отказано на правоимащия да поиска от съда да прогласи нищожността на акт, който ГО УВРЕЖДА или би го увредил. „. От цитата става ясно, че правоимащия има интерес да оспори нищожния акт и във връзка с вече изтърпени увреждания, а не само във връзка с предстоящи такива.
   .
   Следователно, за да бъдат обезщетени гражданите за нищожният акт съдържащ се в наредбата и приложението и в частност в техните точки т.6.1.1. и т.6.3 е необходимо да се направи следното:
   .
   1. Да се оспори имплицитната част от постановеното решение ВАСреш.№4777/13.04.2018г. по ВАСа.д.№1732/2016г. състояща се в твърдението, че наредбата и приложението в частта им т.6.1.1. не са нищожни, а са валидни, които подлежали единствено на отмяна, но не и на служебно обявяване на нищожност на основание АПК,чл.168,ал.2.
   .
   2.Да се пусне искане по ЗОДОВ,чл.1,ал.1 вр. АПК,чл.204,ал.3, като от съда се поиска установяване на незаконосъобразността на акта, състояща се в неговата нищожност, която нищожност да се изведе от постановеното в ВАСреш.№4777/13.04.2018г. по ВАСа.д.№1732/2016г., например но не само: ,,Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за топлоснабдяването с която е приета актуалната редакция на оспорената част от разпоредбата на т.6.1.1 от Методологията към Наредбата, е приета от заместник министър, за който не е установено да е действал при условията на заместване на министъра на енергетиката.“ във връзка и с постановеното в ВАСтълк.реш.№3/16.04.2013г. ,,Най-общо можем да обобщим и да кажем, че един административен акт е нищожен, когато е засегнат от някакъв порок – от неспазване на изрично изисквани от закона условия за валидността на административния акт или поради нарушаване на някое от нормативно установените изисквания за законност на административните актове – изброени съответно пет порока в чл. 146 АПК. Нарушението на законовите изисквания за валидност на административния акт трябва да е съществено, изразяващо се в обективно несъответствие между издадения административен акт, изискванията и предписанията на закона.“.

   3. Да се поиска при решаването на искането от 2. да не се вземат предвид незаконосъобразните части на ВАСтълк.реш.№2/27.06.2016г. и особено тези, които противоречат и на ВАСтълк.реш.№3/16.04.2013г., като се поиска и преюдициално запитване до Съда на ЕС да тълкува чл.47 от хартата за правата на човека и да укаже дали постановяването на две противоречащи си едно на друго, а едното от тях и на законите, тълкувателни решения представлява нарушение на правата ни на справедлив съдебен процес.

  2. Ще Ви ги приспаднат за следващите месеци,но няма да ги върнат.Имах подобен случай с Виваком,служителката ме подведе по повод прехвърлянето на номера към тях,усетих и се отказах от услугата в 14 дневен срок.Исках си парите от вноската обратно,направи ми сторно и ми ги върна след скандал в офиса за да чуят и присъстващите за това некорект-но момиче.Май са я уволнили,не я виждам вече в офиса.Така стояха нещата при мен,но при вас може би сумите са големи за връщане,а и кой ще ги изчисли,пак служителите на тази лъжлива компания – по-вероятно да искате независим одит,да си платите,но не се съгласявайте да Ви ги приспаднат.Най-добре е да Ви ги върнат и то след независим одит.Иначе пак ще трябва Съд – тия компании не си поплюват,затова с дървото по главата им,запор на сметките им и докато не Ви изплатят и техните служители ще останат без заплати.Тогава ще ги видя какво ще правят – ще мълчат ли.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>