Регистрация
Публикувано на 04.10.2017 / 18:17

СЕДЕМ МЕСЕЦА ПРОКУРАТУРАТА СИ БЪРКА В НОСА ЗА СКАНДАЛНИЯ ОДИТ НА ВМА ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗДРАВНИЯ МИНИСТЪР ПРОФ. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

проф. николай петровВчера единствена АФЕРА публикува: СКАНДАЛ! ЗДРАВНИЯТ МИНИСТЪР, В КАЧЕСТВОТО МУ НА ЕКСШЕФ НА ВМА, ДАДЕН НА ПРОКУРАТУРАТА, ЗАРАДИ ДРАСТИЧНИ НАРУШЕНИЯ, РАЗКРИТИ ОТ ОДИТ НА ВМА!. Оказва се, че прокуратурата и АДФИ вече 7 месеца мълчат и тупат топката по одитния доклад, който е разкрил нарушения при управлението на ВМА при управлението на сегашния здравен министър в правителството на Борисов – проф. Николай Петров.

Докладът е направен от ревизори от Дирекция за вътрешен одит на МО като обхваща периода 1.06.2014 – 31.01.2017 г., време, през което ВМА е управлявана от проф. Николай Петров.

След като Одитът е подписан от директора на дирекция „Вътрешен одит” в МО Славчо Златков,той е предоставен на служебния министър на отбраната Стефан Янев. Предложението на одиторите е „във връзка с установените пропуски и нарушения на Закона за обществените поръчки и съмнения за индикатори за нередности, копие от доклада да се изпрати по компетентност на Агенция за държавна финансова инспекция и Военно-окръжна прокуратура“.

Както писа АФЕРА, одитът е във Военна прокуратура.

В доклада е разкрито, че:

Към 31.12. 2014 г. ВМА е имала просрочени задължения 95 823 288 лева. За одитния период са погасени голяма част от просрочените задължения, като остататъкът към края на 2016 г. е в размер на 14 100 971 лева. Просрочените задължения към дружества, доставчици на стоки и услуги в размер на 52 413 288 лева са прехвърлени чрез цесии на Българска банка за развитие. Задължението на ВМА към дружества кредитори е поето от ББР, като задължението на ВМА към банката е с падеж края на 2018 г, като за този период не се начисляват лихви и просрочие. С помощта на държавата и Постановление на МС 308 от 17.11.2016 г. на ББР са преведени 20 млн лева като дължим към края на 2018 г. остатък е над 32 млн лева. Одиторите изразяват съмнение за съществени рискове „ относно осигуряването на бюджетните разходи на ВМА за 2018 г.”

В резюмето на одиторския доклад следват констатации за нарушения на Закона за обществените поръчки и констатации за конфликт на интереси.

Първата и основна е, че ВМА сключва договор за „периодична доставка на остесинтезни средства за ортопедия и травматология, системи за протезиране, атероскопски консумативи и импланти за неврохирургия  по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната-София, Пловдив, Плевен, Слевен с сружество „Ортопедие-Инвескс”, регистрирано по ЗЗД. Дружеството е обединение между две фирми- „Ортопедие-БГ” и Инвекс-Трейдинг, АД. Общата стойност на договора е 1 117 731 лева с ДДС. Договорът е сключен, въпреки че дружеството не представя доказателства, че е надлежно регистрирано – липсват удостоверения за данъчна регистрация, БУЛСТАТ, поради което нама данни и за ЕИК, което е в нарушение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. При подобни неизправности всеки участник по ЗОП следва да бъде отстранен, констатират одиторите. Необходимите удостоверения не са предоставени при сключването на договора на 13 януари 2015 г.  В доклада си одиторите подчертават, че това нарушение не може да се третира като маловажен случай.

Допълнително е установено, че плащанията по договора не се осъществяват към дружеството „Ортопедие-Инвекс”, а по сметка на „Ортопедие-БГ” ЕООД, което е в нарушение на Правилника за прилагане на ЗОП. Изводът на одиторите е, че възложителят ВМА е допуснал нарушение на императивната разпоредба на Закона за обществените поръчки и неговия правилник, с което се нарушават обществени интереси от една страна и от друга се създават условия за нарушения и заобикаляне от изпълнителя на данъчното законодателство.

Възложителят – ВМА е заплатил дължимите по договора суми на споменатата фирма „Ортопедие БГ” и така още веднъж „потвърждава своето нарушение” на разпоредбите на ЗОП, констатират одиторите.

При проверка на двете фирми, участници в дружетвето „Ортопедие-Инвекс” стават ясни и други спорни обстоятелства.

На фирмата „Инвекс Трейдинг” АД е наложен запор, месец след сключване на договора с ВМА. Изпълнителят е бил длъжен да информира възложителя за всяка промяна в обстоятелствата, каквато представлява и запора на сметките на един от участниците в дружеството „Ортопедия-Инвекс”. Според одиторите липсват доказателства, че ВМА е информирана за това обстоятелство.

От друга страна, другата фирма в дружеството „Ортопедие-Инвекс”, „Ортопедие-БГ” е с отнет сертификат(ISO 9001) на 8.09.2016 г. Сертификатът е трябвало да бъде валиден до 17.08.2017 г.

Какво още откриват одиторите:

Седалището и адресът на управление на „Ортопедие БГ” е в столичния кв. „Витоша” на ул. „21 век” 9. Управител е Павлинка Нецова, която е и едноличен собственик на рекламната фирма „МЕД Комюникейшън” ЕООД. Това дружество и „Ортопедие-Инвекс” са регистрирани на същия адрес. На този адрес е регистрирана и фирмата „РП ПР Консултинг”, представлявана от Ивелина Давидкова.

До 11.08, 2014 г. собственик на капитала на тази фирма е Руслана Николаева Петрова, дъщеря на ген. проф. Николай Петров, настоящ министър на здравеопазването и бивш началник на ВМА.

Одиторите откриват в тези обстоятелства индикатори за свързани лица и наличие на конфликт на интереси. И категорично отправят препоръка за проверка на тези факти и обстоятества.

Други фрапиращи констатации в одитния доклад е за помещения във ВМА, дадени за частна практика на изявени лекари от същата болница. Както и за опорочени търгове за отдаване на площи на един и същи собственик на фирми, който участва с различни оферти и така се допуска манипулиране на крайната цена за отдаване под наем. Играта с различни фирми, контролирани от едно лице, в крайна сметка довежда до ощетяване на конкурентната среда, а спечелването на търга на ниската цена води до ощетяване на ВМА.

Стана дума за частната дейност на лекарите. Подтексът е ясен. Докато работят за държавната си заплата, практика и квалификация, насочват пациенти да си плащат в частните си практики в същата болница.

Одиторите са посочили примери за наематели на помещения във ВМА, медицински центрове на служители на болницата:

Например началници на отделенията в Клиника по функционална диагностика на нервната система на ВМА работят в МЦ”Неврология” ООД.

Началник на Клиника ”Обща окологична гинекология” е и управител на МЦ”Гин Арт”. Управител на „Сърце 21” е пък началник на отделение в Клиниката по кардиология на Военна болница.

Началник на отделение в Клиниката по интензивно личение работи и в МЦ ”Ангио”.

В МЦ „Артро Арт” пък са събрани на частна практика началници от катедра „Ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия и началник на клиника по атроскопска травматология.

Според преценка на одиторите „съвместяването на служебните и частни дейности на лекари крие съществени рискаве” от неразграничаването на служебния и частния интерес.

Седем месеца мълчанието по този одит е гробовно. Защо тупат топката – се досетете сами.

Afera.bg

Коментари 9 за
“СЕДЕМ МЕСЕЦА ПРОКУРАТУРАТА СИ БЪРКА В НОСА ЗА СКАНДАЛНИЯ ОДИТ НА ВМА ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗДРАВНИЯ МИНИСТЪР ПРОФ. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ”

 1. А пенсионера Любомир Алексиев докога ще командва офицерите във ВМА?
  Води се на щат към ЦВМЕАМ и същевременно е контрольор на шефа на ЦВМЕАМ.
  Извършва обществени поръчки и мн. др. дейности, за които не е компетенте .

 2. Имам съмнение, че всички настоящи министри са насначавани по един критерий – тежка криминална зависимост. Не е ли така и в МЗХГ с Порожанов.?!

 3. Томова, казионният 24 часа опровергава тази важна новина. Моля те, вземи мерки, да ги навреш в кучи сексапил.

 4. Не е само тази фирма. Ами Профимедика на мошеника йордан цветков къде е ?

 5. Важно уточнение- собственикът на Ортопедие живее с Руслана Петрова (дъщеричката на генерала) и даже наскоро му роди дете. Уж на майка му са писали фирмата, но всеки знае че е негова. Какво да го прави генерала, роднини са все пак…

 6. Начи. Има едни теквиъ дохтурие, дека зайдеш код ньега и болен и сакат и невидиш, ни чуеш а па ни в’ода ни леб да укусиш немоиш, и он да земе да ти открадне сите проблеми и ти остави едното здраве.
  Е го па минат година ли, та месец ли, та седмица или па малка минутка как те изпишат с възстановеното здраве и айдее земеш та пак да се озвериш и болен и куц и сакат и ни леб ни рекиъ. ико?
  сакам да се възстановът сите докторя дека ни изписваха болни ама ората съвети дадът, направления изпишат, рецепти предпишат и на контролен преглед час и дата дадъът, а са ко. додиме болн, разираш ли мъ, изпишат ни здрави и ьош аСенсиьото не е стигнал до лобито и те ти идът , разираш ли мъ, асистентите от патологиътъ

  треб да се тури ред у таа подреден медицина

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>