Публикувано на 17.03.2020 / 19:06

СВОБОДАТА Е САМО ВЪВ ВАС, ГЛУПАЦИ! ПАРИТЕ НЕ НОСЯТ СВОБОДА. КОГАТО ЗА ЗАПАДНИТЕ ОБЩЕСТВА ДУХЪТ Е НЕНУЖЕН ОСТАТЪК ОТ МИНАЛОТО, КАК МОЖЕ ДА СИ МИСЛИШ, ЧЕ СИ СВОБОДЕН?!

СВОБОДАТА Е САМО ВЪВ ВАС, ГЛУПАЦИ! ПАРИТЕ НЕ НОСЯТ СВОБОДА. КОГАТО ЗА ЗАПАДНИТЕ ОБЩЕСТВА ДУХЪТ Е НЕНУЖЕН ОСТАТЪК ОТ МИНАЛОТО, КАК МОЖЕ ДА СИ МИСЛИШ, ЧЕ СИ СВОБОДЕН?!

Не знам дали е знак на съдбата, но така се случи, че продължавам петата глава – за свободата и несвободата, от новата си книга „Критическата психология на екзистенциалните преживявания“ в условията на пандемията и извънредното положение в страната, след като сравнително „спокойно“ приключих предишните – уводната, главата за смъртта, главата за самоубийството и главата за смисъла на живота.

Е, имах малко премеждие преди три месеца – съмнение за рак на пикочния мехур, но се оказа, че съм здрав, а очакването на окончателната диагноза беше свързано с преживявания, които вече 20 години чета в лекциите си за смъртта на студентите, описани вече и в настоящата книга. Ако е рекъл Господ, ще напиша и последната глава – тази за любовта, макар че ако нещо се случи, мисля си, че Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ може да публикува и само текста дотук – сигурен съм, че ще предизвика интерес, подобно на предишната ми книга – „Критическата психология на българската история“. Дотук с личните неща – споделям ги, за да станат по-ясни изходните ми позиции!…

Отдавна ми е известно, че съвременната западна и бивша католическо-протестантска цивилизация, към която България по никакъв начин не принадлежи исторически, непрекъснато убива човешкото в човека, заменяйки го лицемерно с въобразените евро-атлантически ценности за свободно движение на хора, стоки и капитали. Регулативното психично действие на тази идеологическа конструкция всъщност създава и възпроизвежда онова отчуждено от себе си същество – масовия човек-консуматор, въобразил си, че е свободен, само защото е скъсал с традициите – родови, религиозни, на общността, в която живее.

„Глобалният човек изобщо“ – съвременната либерална идеологема, е също толкова едновременно измислен и несвободен, какъвто беше „комунистическият човек въобще“ – предишната комунистическа идеологема. Затова и Жорж Бернанос казваше, че „дали е либерално или марксистко, няма никакво значение, защото съвременното западно общество непрекъснато унищожава съпротивителните сили на човека“, превръщайки го, по думите на Херман Хесе, само във „вълк, самотно виещ от отчуждение“. Курт Вонегът дори предложи на планетата Земя „да се освободи от този масов човек, за да може самата тя да оцелее“…

Абсурдно е да си мислим, че е възможна универсална дефиниция за свободата, защото универсална свобода няма – ние можем да опознаваме и да преживяваме отделни конкретни проявления на свободата, но никога не можем да имаме практическа представа за „свободата изобщо“, тъй като такава просто не съществува – всичко останало са идеологически спекулации, дали либерални или марксистки, няма никакво значение.

Всичко това означава, че всяка конкретна свобода е преди всичко религиозно или културно детерминирана и тя може да бъде разбрана и усетена само при положение, че бъдат разбрани отделните човешки общности, в които хората се случва да живеят живота си между раждането и смъртта.

Съвременната световна ситуация около пандемията, свързана с коронавируса, само потвърждава тази фундаментална теза на моето предложение за различна психологическа парадигма – тази на Критическата психология. Особено като имаме предвид фактът, че днешното универсално човешко преживяване на COVID 19 е впрочем израз на универсалния човешки страх от смъртта, тъй като вирусът очевидно предполага и летален изход, докато, на свой ред, специфичните религиозно и културно детерминирани екзистенциални модели “ са призвани“ всъщност да минимизират този страх, за да направят живота по-поносим. Иначе казано, както е видно и в сегашната ситуация, различните религиозни и културни човешки общности и техните хора се справят по-различен начин и с преживяването на днешния страх…

Очевидно е, следвайки тази логика, че съвременен Китай се справи твърде успешно със заплахата не, защото е „комунистически“, а защото тази – една от двете най-стари няколко хилядолетни писмени цивилизации (наред с индийската), в дълбините на своята колективна психика е конфуцианска, което означава едно конкретно специфично преживяване и на свободата, непонятно за масовия западен човек – консуматор.

Тонове медицинско оборудване от Китай и девет китайски лекари – специалисти по коронавируса, пристигнаха в Италия, за да помагат, докато „митичният“ Европейски съюз наблюдаваше ситуацията на Ботуша с широко затворени очи. Какво по-голямо лицемерие от тази типично западна мимикрия – до преди месец да говориш за Европейския съюз като за най-висшето политическо творение, а днес страните – членки да затварят границите си, да се самоизолират, без капчица състрадание и солидарност помежду си. Така е – парите не носят свобода, с тях можеш да си купуваш разни неща, да си непоправим консуматор, но свободата е състояние на духа, не на тялото. А когато за западните общества и хора Духът е ненужен остатък от миналото, как можеш да си мислиш, че си свободен?!…

Учителят Петър Дънов, когото българската общност все още не иска да припознае за световен гений, казваше, че „смирението е най-прекият път към Бога“. Смирението не означава да се предадеш, а тъкмо обратното -смирението предполага възможността да осъзнаеш своята необходима крайност, а тъкмо това преживяване е свобода – лична и социална, чрез които индивидуално и колективно да потърсиш сметка на облечените във власт нищожества, които не са в състояние да изпълнят основната цел на политиката, както смяташе Аристотел: „Да повишава непрекъснато качеството на живот на хората“. Открил чрез смирението Бога в себе си и усетил по този начин свободата си, всеки човек е готов на всичко – учителят Петър Дънов призоваваше тъкмо за подобно състояние на духа:

„Бог не е в църквата, Бог е във всеки един от нас и ако го открием в себе си, това ще ни направи свободни“. Ето затова Българската православна църква анатемоса Учителя, а ние, българската общност, продължаваме да сме в състоянието, което той описа отдавна: „И с девет чифта биволи да ви впрегна, пак не мога да ви изкарам от блатото, в което сте затънали!“…

Но, ако чрез смирението можеш да намериш Бога в себе си, а Бога в теб е другото име на личната свобода, то Жорж Бернанос е абсолютно прав, когато твърди: „Свободата е само във вас, глупаци!“…

Това е положението, уважаеми дами и господа, драги ми другарки и другари!

Никой не може да ви направи свободни – нито премиер, нито прокурор, нито генерал – професор, нито партии и партийни лидери, докато вие сами не откриете свободата в себе си!…

Не знам дали е знак на съдбата, но така се случи, че продължавам петата глава - за свободата и несвободата, от новата си книга "Критическата психология на екзистенциалните преживявания" в условията на пандемията и извънредното положение в страната, след като сравнително "спокойно" приключих предишните - уводната, главата за смъртта, главата за самоубийството и главата за смисъла на живота. проф. Людмил Георгиев

Коментари 26 за
“СВОБОДАТА Е САМО ВЪВ ВАС, ГЛУПАЦИ! ПАРИТЕ НЕ НОСЯТ СВОБОДА. КОГАТО ЗА ЗАПАДНИТЕ ОБЩЕСТВА ДУХЪТ Е НЕНУЖЕН ОСТАТЪК ОТ МИНАЛОТО, КАК МОЖЕ ДА СИ МИСЛИШ, ЧЕ СИ СВОБОДЕН?!”

 1. Много добро четиво,за част от бг обаче духа също е ненужен остатък от миналото.

 2. Че смирението е път към Бога и че Бога е вътре в нас са го казали още древните православни отци, като Василий Велики, Григорий Богослов, Йоан Златоуст и т.н. Това не е измислено от сектанта Дънов. Щипката мъдрост в неговото учение е открадната от православието, а останалото са пълни глупости. Припознаването на фалшиви „светци“ като Дънов и Евангелия Гущерова е един от големите грехове на безбожния ни народ. Заради тази безпросветност и търпим българоубийци като Божо Пъпеша.

 3. Бих допълнил скромно професора (ако ми разреши), че ние се превърнахме в егоистично общество следвайки „евро – атлантическите ценности“. За това е казано, че жълтите ще управляват света.

 4. Пандемията с коронавируса е целенасочена операция подготвена от затворения политически кръг на неолибералната теория и финансирана от големите „онлайн“ компании с оглед преминаване на търговско-банковите операции в режим на „work in home“ (работа в дома). Някои го наричат „wark in home“‘(блъскам в дома), с цел спестяване на огромните разходи по наемане и поддържане на офиси, заплащане на извънреден труд, разходи за охрана, обзавеждане, храна и излишна администрация. В компаниите свързани с производителна дейност остават да работят само обикновените работници, като целта е състава им да бъде заменян с много по-ниско платения труд на гастарбайтери и мигранти, като управлението им също ще се осъществява по метода „work in home“.
  Всичко това има и своя политически ефект, а именно ускорено разпространение на тъй наречената „АСОЦИАЛНОСТ“, чиято същност е: 1. Ограничаване на социалните контакти. 2. Обезличаване на етнонационалностите, чрез игнориране на обичаи, нрави и традиции. 3. Въвеждане на дистационни форми на обучение. 4. Омаловажаване на историческата памет, чрез промяна на исторически събития и насочване на интересите на индивида към бъдещето. 5. Ликвидиране на понятието „политика“, чрез втълпяване в съзнанието на хомосапиенса до ниво на „жизнена необходимост“ на понятията „лична свобода“, „личен избор“ и „личен интерес“. 6. Постепенно отпадане на необходимостта от понятието „култура на живо“ и заменянето му с понятието „онлайн култура“, чрез преустановяване на финансирането на театрални и оперни постановки, фестивали, конкурси и други мероприятия, изискващи събиране на хора.
  АСОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА е апогея на властващия неолиберализъм, в която обществено-политическите отношения ще бъдат съставени единствено и само от роботизираните действия на отделните индивиди. Това ще гарантира тоталното господство на световната олигархия в един спокоен за нея свят. Свят без пряк обществен контакт и безразличие.
  Започва се!

 5. Парите са свъзани с водата, Адмиралтейството в съвременната му форма доминира над „западната“ цивилизация. Христос е риби, водна зодия. Нормално е Православието да недолюбва Дънов, той говори за Водолей.

  https://www.youtube.com/watch?v=895a-1FsZZQ

  Аз лично не харесвам начина по който бе представен аватара, по Камерън. Нооо това е положението 🙂 .

  https://www.youtube.com/watch?v=yUXd-enstO8

  Далеч по-коректно той е представен тук, като балансьора на 4-те стихии. Сушата и водатав своя конфликт представящи Геополитиката(Макиндер и Хаусхофер). Въздуха и огъня в техния конфликт представящи Небополитиката, за която говорят и Девятов и ген. Петров 🙂 .И като цяло това е „конфликта“ на Небето и Земята – формиращ време-пространството и квантовия дуализъм вълна(съзнание)-частица(материя) 🙂 .

  https://www.youtube.com/watch?v=_407tOZ58os

  Аанг е аватар именно от въздушната стихия 🙂 .

  https://www.youtube.com/watch?v=j_qM4EG9VZw

  „Преди възникването
  на Небето и Земята
  има вещ хаотична.
  О спокойна, о пустинна,
  единствено неизменна,
  циркулираща безспир.
  Може да се счита
  майка на Поднебесната.

  Аз не зная нейното име.
  Ще я нарека Дао.
  По принуда ще я нарека велико.
  Великото
  ще нарека отминаващо.
  Отминаващото
  ще нарека далечно.
  Далечното
  ще нарека възвръщащо се.

  Ето защо (казват:)
  Дао е велико;
  Небето е велико;
  Земята е велика;
  Човекът е велик. В света има четири величия
  и човекът е едно от тях.

  Човекът следва Земята,
  Земята следва Небето,
  Небето следва Дао,

  Дао следва естествеността.“

  Руснаците тепърва ще трябва да „дилват“ с Православието без заблуди, това е тяхната Голгота. Те обаче нямат Дънов 😉 . Времето е напред ще покаже, какво иде. Гледам Хазин е почнал да го схваща, той е умен мъж.

  1. ЧЕТИ СИ ЕЗОТЕРИКАТА И НЕ ДАВАЙ АКЪЛИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ОСТАНАЛИТЕ! БАБА ТИ ВСЕ СЪС ЗОДИИ СЕ Е ЗАНИМАВАЛА, ЗАТОВА И ТИ СИ ТОЛКОВА СВЕТНАТ! АУ, ПРЕДСТАВЕТЕ СИ КОЛКО СЪМ ЗНАЕЩ, КОЛКО СЪМ ИЗВИСЕН, КОЛКО СЪМ СВОБОДЕН! ДРЪН, ДРЪН,ДРЪН! ТИ СИ ПРОСТО ПОРЕДНИЯТ САМОВЛЮБЕН БОГОБОРЕЦ!

 6. Браво професоре! Този тъй наречен народ никога не е правил революция. Промените му винаги са следствие на външни събития и влияние, които истинските нации реализират на практика. А ние сме единаци, живеещи постоянно на кръстопът. Както се казва: „Хората на кръстопът не пикаят, а ние държава сме направили“. Българите са заедно и се хващат един за друг само на ХОРО. Тогава се чувстват силни и подвикват и свиркат и изпадат в племенна гордост. След като свърши хорото си разотиват и започват да си гледат СВОЕТО и само СВОЕТО. ОБЩОТО не ги интересува. Щастието и късметът на другия ги ДРАЗНИ и само тогава заемат БОЙНА стойка. Българинът е щастлив когато е НЕЗАВИСИМ в личния си живот и ЗАВИСИМ от ГОЛЕМИЯ чужденец. Това е карма, орис, съдба. Такъв народ го променят само събития предизвикани от други народи и евентуално тотален природен катаклизъм. АЛЕКО Е ВЕЛИК! Затова българите го убиха.

  1. Точно,много точно!За жалост е така и едва ли някога ще се промени!

 7. Каквото и да говорим, този вирус ще промени живота на всички, които оцелеят! В момента се превръщаме в скотове…

  1. За вируса ГЕРБ ли говориш
   Така ще промени 6 милиона българи към бедност, нищета мизерия

  2. https://www.youtube.com/watch?v=UxQ3V7-OBlM 🙂

   Професоре успех, но не отваряйте толкова противоречиви теми на веднъж, защото опростенчески разсъждаващите умове, които мислят в черно-бяло, т.е. по шахматному, ще ви скочат.

   https://www.youtube.com/watch?v=IriDqsQNAUE

   Дори „австриеца“ Красимир Петров смята делото на китайското ръководство за правилно. 🙂

   https://www.youtube.com/watch?v=3vk3lJJ8tiY

   Както и „православните“ шовинисти . Добре поне, че не повдигнахте и темата за богомилите а само за Дънов .

   1. „ПРАВОСЛАВНИТЕ ШОВИНИСТИ “ НЕ НАПАДАТ НИКОГО! ОБИКНОВЕНО ТЕ БИВАТ НАПАДАНИ ОТ МИЛИЦИОНЕРСКИ МИСЛЕЩИТЕ БИВШИ КОМУНДЕТА, КОИТО И ПРЕДИ И СЕГА ВСЕ НАМИРАТ НА ХЛЯБА МЕКОТО! И НИЩО НОВО НЕ СА НАУЧИЛИ, НО НИЩО СТАРО НЕ СА ЗАБРАВИЛИ! ЕЙ ЗАТОВА НЕ ВИ ВЯРВАМ, НИТО ,ЧЕ СТЕ ИСКРЕНИ, НИТО ,ЧЕ СТЕ ОСЪЗНАТО СВОБОДНИ! ДЪНОВ ВИ Е ГОСПОДА, ДОБРЕ! МОЯТ Е ДРУГ И НЕ ВИ ГО НАТРАПВАМ, НО НЯМА ДА ПОЗВОЛЯ ДА ПОДМЕНЯТЕ ИСТИНАТА!

 8. за да определите какъв човек стои срещу вас – просто му задайте въпроса „одобрявате ли фашизма?“ и по отговора веднага ще лъсне истинската му същност…
  нормалният човек ще отговори: НЕ !
  психопатът ще отговори: ДА!
  педерастът ще започне да увърта за „евро-атлантически ценности“…
  а когато ООН прие резолюция за необходимостта от борба с героизацията на нацизма. СAЩ и Украйна гласуваха против, a ЕС /и България/, се въздържаха…

  1. За Окрайнините е ясно, Бандера и т.н.

   Но за САЩ знаете ли защо 🙂 ?

   Подсказка – знаете ли какво символизират двете „металопластики“ от двете страни на военния флаг на САЩ зад говорителя на конгреса. Скъсена версия има и в мемориала на Вашингтон а и на Линкълн. Кога те кацват на такова място, храма на власта 🙂 .

   За мен поне това е брилянтен пример потвърждаващ израза , че повечето хора гледат но не виждат 🙂 .

   Ние с кого сме били съюзници 🙂 .

  2. а що е това фашизъм, ако не е тайна и за вас, бихте ли обяснили с няколко изречения, другарю

 9. Много проникновено, професоре, но явно не сте имали работа с китайци. И хайде да не ни казвате как Китай се бил справил с вируса. Изобщо не се е оправил, само намериха начин как да скрият нещата. Кризата е започнала някъде средата на октомври, а те я обявиха края на декември. Като Чернобил, когато повече не можеше да се крие. В Китай има милиони хора без лични документи и ми казвате, че водят статистика. Никой не знае какви са пораженията в Китай, там допускат хора само на места, където те решат. Били пратили помощ а Италия, айде бе. Китай е отговорен за тази дестабилизация не само на Европа, а и на целия свят. Обаче никой няма да им потърси отговорност, нито СЗО, нито ООН. Както не им беше потърсена отговорност на руснаците за Чернобил, или за Украйна. Така че по-кротко с духовните цености на китайците, гледайте си здравето и не ни вменявайте чувство за вина, че не сме като китайците.

  1. ..,,materjalat,,ragdan v BG,megdu 1988 i 2008g.e,,iztakan,,ot…,,takiva evro/atlanticheski cennosti,,,…zatova…ni ,,obshtestvo,,ni,,semeystvo,,ni,,dargava,,…Na ,,takavanacija,,/takav,,general/gubernator,,..i slogiha…

  2. Не ми харесва тона ти! Звучи познато. Знаеш ли, че когато гръмна украинската АЕЦ Чернобил, първи го засякоха шведите. И мълчаха едно денонощие, докато проверят техните ядрени станции.
   Шокът беше толкова голям, че първоначалната реакция беше пълен ступор. И няма какво да го напомняш, всички знаем какво се случи! Няма общо със сегашната ситуация, освен омразата, която някои сеят. В дълбока грешка си, ако мислиш, че няма достатъчно българи, видели, почувствали и разбрали Китай. Познавам десетина такива, някои ходили по 2-3 пъти. Потресени от прогреса, който са констатирали във времето. Със симпатии към китайците. Братовчед ми работи в тяхна болница и доста време не можеше да се връща вкъщи. Вече може, а пътува със супервлак 150 км. И ти ще ми лееш умнотии!
   Евроатлантико, бих желал да те изпитам по европейска история, география, философия, изобразително изкуство, архитектура, музика, литература. Публично!

 10. свободата е освобождение от зависимости, в семантичен клъстер с независимост
  постига се през информиран, доброволен, осъзнат избор
  Бог Исус слиза на земята да научи хората на отношения помежду им и пътя им към свободата
  понятия добро зло зависят от менталност и всеки без Христа ги тълкува в несправедливост, по скоро се оправдава
  моето не е общо, чуждото не е мое

 11. Защото царството Божие е вътре във вас!
  Но без Христос да не бъде пъкъла във вас, че всеки носи на раменете си една хубава тиква…
  Любов, състрадание, милост и покаяние дай Боже всекиму!
  Амин!

 12. Това, че Хунтата, Шайката потъпка човешкото достойнство, захвърли хората в нищетата – духовна и материална и по този начин отне свободата им и бъдещето им, е по-страшно и от сегашната пандемия на Коронавируса.

  1. Диаметрално различни светове… Канцлерът на Австрия Канцлерът на Австрия чака пред аптека. Без гавази, без охрана като нашите властници
   А сега си представете Бойко Борисов да е сред хората без да го охраняват 20 мутри.
   https://www.informiran.net/wp-content/webp-express/webp-images/doc-root/wp-content/uploads/2020/03/%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%86%D0%BA-1024×617.png.webp

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *