Публикувано на 10.05.2019 / 22:04

ПРОКУРАТУРАТА ГОТВЕЛА ОБВИНЕНИЕ ЗА ЗАМ. ВОЕННИЯ МИНИСТЪР, КАРАКАЧАНОВ ОБАЧЕ РАЗПЪНАЛ ЧАДЪР. БОРИСОВ ПЪК ОПЪНАЛ ПЛАТНИЩЕ НАД СВОЕТО ЛЮБИМО ВИЦЕ

АНАТОЛИЙ ВЕЛИЧКОВ И КРАСИМИР КАРАЧАКАНОВНИЩО НОВО! Прокуратурата готвела обвинение и арест за Анатолий Величков, Каракачанов обаче разпънал чадър над заместника си! Борисов пък опънал платнище над своето любимо вице.

Двамата – обвързани партийно и финансово, сочат документи и публикации.

Лидерът на ВМРО и министър на отбраната, който е и вицепремиер, изглежда е разпънал непробиваем защитен чадър над заместника си във военното ведомство Анатолий Величков и го варди, като дявол от тамян. Този извод се налага, след като преди време източници от прокуратурата издадоха, че ведомството на Сотир Цацаров се готви да нищи делата на Величков след многократно постъпвали сигнали срещу него. И досега обаче въпросните сигнали остават без последствия, а вицето на Борисов не предприема никакви стъпки да накаже подчинения си, като Каракачанов дори не смее да размаха пръст на Величков, поне за пред хората. Всъщност това най-вероятно се дължи на топли връзки двамата щефове на родната отбрана – и то не само по партийна линия, както ще стане ясно по-долу.

Кой е Анатолий Величков?

Ето части от официалната му биография, публикувана в сайта на Министерството на отбраната.

Анатолий Методиев Величков е роден на 21 юли 1965 г. През  юни 1990 г. се дипломира като магистър по международни отношения във Висш икономически институт „Карл Маркс“ – град София.  В периода януари 2006 – ноември 2006 г. придобива сертификат по маркетингов мениджмънт /CMM/ – grade B  от Университета в Нюарк, Делауеър, където изучава „Интерактивен маркетинг“, „Интегрирани маркетингови комуникации“, „Разузнаване на конкуренцията“ и  „Маркетингов одит“.

От септември 1990 г. до април 1993 г. е управител на „Аргонавт“ ООД – Благоевград. В периода април 1993 г. – януари 1995 г. е финансово-икономически директор на ВМРО. От януари 1995 г. до април 1997 г. е народен представител – 1-ви МИР Благоевград и член на Комисията по външна политика в Тридесет и седмото Народно събрание.  В периода май 1997 г.  –  май 2001 г. е народен представител – 24-ти МИР София в Тридесет и осмото Народно събрание. Член е на Комисията по външна политика. Председател на българската секция на Международната асамблея на франкофонията. От май 2001 г. до ноември 2001 г. е финансово-икономически директор на ВМРО.  В периода  ноември 2001 – юни 2012 г. е управител на „Веланто Груп“ ЕООД. От ноември 2002 г. до януари 2007 г. е директор „Маркетинг“ на ПОК „Доверие“ АД. В периода януари 2007 г. –  юни 2007 г. е директор „Развитие на агентската мрежа“ на ПОК „Съгласие“ АД.  От юли 2011 г.  до юли 2014 г.  е член на УС на „Тексим Банк“ АД. От юни 2007 г. до 9 май 2017 г. е изпълнителен директор и член на УС на ПОК „Съгласие“ АД.

Биографията на военния заместник ясно говори за тесните партийни връзки между него и Каракачанов, завързани още в зората на ВМРО.

До момента Величков вече няколко пъти се озова в центъра на различни скандали, и то откакто заема отговорния пост в Министерството на отбраната.

В средата на юни м.г. служители на министерството пуснаха сигнал до МВР и Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), че при военните се готви яка далавера, в която както си е редно, по всички правила на конспирацията, са замесени и близки до сърцето – не една, а две – и двете на заместник -министър Анатолий Величков. Копие от сигнала бе изпратено в редакцията на печатна медия, а службите назначиха проверка. От която обаче очаквано нищо не произтече.

В сигнала се твърдеше, че се готви скандално назначение за началник отдел „Придобиване на системи за командване и управление” в дирекция „Отбранителна аквизиция”  в Министерството на отбраната, а за длъжността е гласена любовницата на заместник -министър Анатолий Величков – Румяна Младенова, за която отдавна търсели точното място, за да изпълнява поръчки.  В продължение на една година двете гълъбчета бивали засичани от служители в различни почивни станции  на МО. Разведената кариеристка често се хвалела с много близките си отношения с влюбения до уши заместник министър, също не случайно попаднал на този пост. От години той се е занимавал със сделки и схеми и не случайно бутал пиятелката си за началник в един от най-апетитните отдели в МО, се твърди в сигнала.

Румяна Младенова има образование на архитект и не отговаря изобщо на условията за назначаване на длъжност в МО, длъжност за която се изискват доста солидни познания, свързани със системите за управление на Българската армия и правната специфика при провеждането на обществени поръчки. Не случайно от момента, в който същата била назначена за изпълняващ длъжността началник отдел имало завършени само определени поръчки, за които били взети солидни комисионни от нея и от нейния покровител, както и много провалени поръчки и нито една реализирана за 2018 г.

В подадения до спецслужбите сигнал се твърдеше още, че Анатолий Величков имал и втора близка до сърцето му –  Джоанна Димитрова, отговаряща пред него за всички ТЕРЕМ-И, поставянето на правилните директори, които да могат да определят “правилните” фирми работещи в заводите.

Като например фирма БУЛКРАФТ в КРЗ Флотски асренал ТЕРЕМ Варна. Също така тя била довереният човек, който ако трябва някой да се омаскари, тя измисля истории и ги пресъздава в София така, че дадения човек да бъде дискредетиран както подобава. Публична тайна било, че отчисленията от ТЕРЕМ-ИТЕ към Величков вървели именно през нея.

Само 3 месеца по-късно гръмна още един скандал, отново свързан с ТЕРЕМ. Става дума за ТЕРЕМ – Варна, чиято скрита приватизация била подготвяна от зам.министъра на отбраната Анатолий Величков, под одобрителния поглед на министър Каракачанов.

И Величнов, и Каракачанов неколкократно били информирани за състоянието на „Терем Флотски Арсенал – Варна” ЕООД, но с бездействието си и двамата създали предпоставки за умишлено фалиране на завода. По темата тогава писаха много медии, като в своите материали, те посочиха редица доказателства в подкрепа на горните думи.

Едно от тях е, че се точат средства чрез „Булкрафт“ ООД, като само за периода от 2016 г. до м. април 2018 г. фирмата е усвоила над 3 800 000 лв. за дейности по почистване и боядисване на корабни корпуси и вътрешни пространства и изработване на тръбно скеле. Същата дейност може да бъде изпълнявана от не повече от 20 служители на щат към завода с разход по фонд РЗ – 30 000 лв. средно месечно. Калкулирано за посочения период разходът, който завода би направил за извършване на същата дейност възлиза на 810 000 лв., а не 3 800 000 лв., както е платено на  „Булкрафт“ ООД.

Второто доказателство разкрито отново от няколко медии е факта, че над 200 служители на производствената дирекция извършват специализираната дейност за външни подизпълнители на завода, докато получават заплащането си от завода, а средствата, отделени от корабособствениците за тези услуги, се усвояват от външни подизпълнители, чиито служители фигурират само по документи.

Реално работата на външните подизпълнители се извършва от работници в завода, които получват заплати от завода и се водят на работа в същия, но трудът им се експлоатира от външни доставчици, които получват възнаграждение от същия завод за извършена работа.

Трето: Напусналият завода директор „Администрация“ Константин Павлов е усвоил неоснователно над 18 000 лв., докто изпълнява функциите на бившия управител Стойков по неправомерно заместване.  Фактите са установени безспорно, сумата е дължима, но до  настоящия момент управителят Момчилов не предприема никакви действия по въстановяването на сумата, като за същото не е контролиран нито от борда, нито от ресорния министър.

Четвъртият довод дава ярък пример за безстопанственост – обстоятелството, че в края на 2017 г., в завода е доставен 20-тонен козлови кран, като до момента същият не е инсталиран, а за него са платени 3 700 000 лв.

Документите пък сочат, че поръчката е направена за 32-тонен кран, чиято цена е четири пъти по-висока. Черешката на тортата е, че заводът реално няма нужда от такова съоръжение, поради което то стояло на части върху околната тревна площ.

Пето: Договор за посредническа услуга № ТДМ-10-675/14.06.2017 г., сключен между „Терем-КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД и Woromin Finance Ltd., представлявано от своя представител „Рибекс Маритайм” ООД е подписан от  управителя Георги Стойков.

Към момента на неговото подписване е необходимо „ТЕРЕМ КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА“ ЕООД  да разполага с решение на едноличния собственик на капитала за сключване на същия тъй като съгласно чл.17.3. от договора за възлагане на управление на Еднолично дружество с ограничена отговорност „Терем КРЗ флотски арсенал Варна” , чиито капитал е 100% собственост на „ТЕРЕМ холдинг” ЕАД,  управителят няма право да сключва сделки с предмет доставка на материали или резервни части и извършване на външни услуги на стойност над 20 000 лв. Сключеният между Рибекс Маритайм ООД  и „ТЕРЕМ КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА“ ЕООД договор е за посредничество с комисионно възнаграждение от 10% от стойността на ремонта, като към момента на неговото подписване първоначално уговорената цена на ремонта е в рамер на 185 987 EUR, без ДДС, която цена формира  комисионно възнаграждение от 18 598 EUR или левовата му равностойност от 36 266 лв., което надвишава пределите на оперативна финасова  самостоятелност на управителя и поради тази причина  е необходимо решение на едноличния собственик на капитала. В изпълнение на договор ТД-10 675  възниква необходимост от 7/седем/ допълнителни споразумения, като крайната стойост на ремонта се покачва в размер на ‎1 118 169 EUR.  Докато тече целия  процес  на ремонта, са съществували всички предпоставки да бъде обърнато внимание  на размера на комисионното възнаграждение, което се покачва порпорционално с подписването на всеки анекс.  Така се стига до ситуация, в която се подписват 7 анекса, които покачват комисионното възнаграждение, без санкция на Съвета на директорите, което се запазва в размер на 10% (докато за другите  доставчици на кораби възнаграждениетов същия момент са в размер на 5 или 4 %,) с обща номинална стойност от 278 862,79 лв.

Всичко това се случва по време, когато самият заместник министър Анатолий Величков на заседанието на отбранителната комисия на парламент заявява, че КРЗ Флотски Арсенал -Варна се източва  чрез комисионни договори. https://www.dnevnik.bg/politika/2018/03/06/3141280_flotski_arsenal_e_iztochvan_chrez_komisioni_i_firmi/

И още: По желание  зам.министър Величков е взето решение да бъде закрита служба „Трудова медицина”, като дейността бъде прехвърлена на външен подизпълнител, който може да осигури присъствие на медицинско лице през работно време от понеделник до петък, при положение че същият е  информиран – с оглед отдалечеността на завода от населени места и лечебни заведения, вътрешнофирмената СТМ се явява единствената компетентна медицинска служба, която при необходимост може да окаже първа медицинска помощ на пострадало лице, да спаси човешки живот или да ограничи вредните последици в случай на производствена авария или злополука. Същата се явява и единственото медицинско наблюдение на работещите, което е задължително условие съгласно НАРЕДБА № 4 ОТ 14 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА. Същата наредба е приложима при реализиране на бизнес плановоете на завода за рециклиране на плавателни съдове.  Още повече, че на територията зазавода се извършват дейности , застрашаващи живота и здравето на хората и през почивните дни.

В подобен аспект може да се разглежда и закриването на телефони линии в завода – те са намалени петкратно, с което се  застрашава сигурността, защоно е намалена и комуникацията между цеховете, разположени върху терен от 770 дка. Интернетът пък е прекъснат – в 21 век. Премахнати са кабелните трасета,  дублиращи мобилните връзки на рисковите места, включително тел.112 и бедствия и аварии.  Оставени са само три, твърдят работници от завода. Като капак, от минаата година три пъти е намален броя на служителите от служба „Пожарна безопасност“.

В началото на този година пък кандидатът за евродепутат от гражданската квота на БСП Велизар Енчев „посвети“ дълъг статус във Фейсбук на Анатолий Величков.

В него Енчев пише, че премиерът е изправен пред дилема – или да отстрани военния министър, или да уволни неговия заместник, иначе ще е покровител на коруцията във военното ведомство.

Ето какво гласи постът му в социалната  мрежа:

В предаването „Бареков-Байрактаров“ по телевизия Евроком бе показан документ от Търговския регистър, от който е видно нещо скандално: военният министър Красимир Каракачанов и зам.-военният министър Анатолий Величков са в Надзорния съвет на приватизационния фонд „Мизия, Тракия, Македония“ АД“, пише Енчев.

„Фондът бе основан от ВМРО в зората на шумно рекламираната масова приватизация. През 1996 г. въпросният фонд примами хиляди граждани, които внесоха боновите си книжки в „Мизия, Тракия, Македония“, очаквайки осребряване на своите активи.

До този момент фондът не е изплатил и една стотинка дивидент на собствениците на бонови книжки. Но затова пък приватизаторите от „Пиротска“ 5 и техните фирми са собственици на Драгажен флот, на мелници, мандри и гори в цялата страна.

Днес печалбите от фонда се измерват с милиони, които се вливат и в сметките на военния министър и неговия заместник. Благодарение на зелените книжки от масовата приватизация, харизани им от наивни българи, сляпо вярващи, че няма да бъдат измамени от фонд с патриотичното име „Мизия, Тракия, Македония“.

За съжаление, Законът за приватизация и следприватизационен контрол нито преследва обогатилите се приватизатори, нито защитава правата на измамените дребни акционери във фондовете за масова приватизация, независимо от факта, че боновите книжки на хиляди граждани имат нулева стойност.

Ако участието на ВМРО-вските лидери Каракачанов и Величков в масовата приватизация е морално укоримо, по действащите разпоредби то е законно. Но назначаването на Анатолий Величков за заместник-министър на военния министър Каракачанов е брутален конфликт на интереси. Не защото Величков е дългогодишен заместник-председател на ВМРО, ръководена от Каракачанов, а защото двамата имат общи икономически интереси в частна фирма, оперираща с милиони.

В момента Анатолий Величков отговаря за външноикономическите въпроси на военното министерство и има пряко отношение към обществените поръчки и сделките за превъоръжаване на армията. Не е известно Каракачанов и Величков да са декларирали конфликт на интереси при заемането на постовете военен министър и заместник-военен министър. А са били длъжни да го направят, защото са свързани лица в приватизационен фонд.

При това положение премиерът има само един изход – незабавно да уволни или военния министър, или неговия заместник.

Ако Борисов не изпълни своето задължение, произтичащо от Закона за конфликт на интереси, значи самият той има интерес от корупционни практики на най-високо ниво.“, завършва статуса си Велизар Енчев. https://www.facebook.com/enchev.velizar/posts/2076115565816150

И накрая. Очевидно е, че сигнали касаещи далавери на Величков под погледа на Красимир Каракачанов, не липсват.

Очевидно е също, че Каракачанов пази своя заместник, като стар и явно много „важен“ приятел. Най-очевиден обаче е факта, че Бойко Борисов сам пази своя заместник, барабар с протежетата му. Защо го прави е ясно – иска да съхрани коалицията си. Борисов обаче, явно не може да проумее, че докато мишките крадат, най-накрая именно баш Котакът ще плати сметката.

Afera.bg

Коментари 14 за
“ПРОКУРАТУРАТА ГОТВЕЛА ОБВИНЕНИЕ ЗА ЗАМ. ВОЕННИЯ МИНИСТЪР, КАРАКАЧАНОВ ОБАЧЕ РАЗПЪНАЛ ЧАДЪР. БОРИСОВ ПЪК ОПЪНАЛ ПЛАТНИЩЕ НАД СВОЕТО ЛЮБИМО ВИЦЕ”

 1. Ако някой се излъже да гласува след две седмици за крадливото ВМРО и кресливия лицемер Джамбазки, значи не е със всичкия си. Техният “патриотизъм” се лее безспир от всички телевизии, но е само там. На практика са едно и също с ГЕРБ – подкрепиха предателския договор с Македония, скоро ще предадат софийското летище на Турция, продават българско гражданство и ни набутват скъпите американски самолети, за да удължат агонията на тази най-корумпирана власт и да си донапълнят гушите с комисионни. Ванче Михайлов и Тодор Александров отдавна са се обърнали в гроба си от гняв заради позорното присвояване на организацията им, както и стотиците хиляди бежанци от Македония. Те са давали последните си средства на организацията, а вече 30 години техните имоти се използват за да става Каракачанов все по-дебел, да има все повече тераси и да обогатява шайката си. Единственото патриотично действие, което могат да извършат, е да напуснат правителството, но няма да го направят, защото келепирът е голям и е за последно.

 2. Здравей, Аз, разбирам те и до голяма степен и аз мисля така. Призивът ми към Волен С. беше по-скоро закачка, нали ни се правеше на ербап, честен, почтен, безкомпромисен, та затова и толкова народ успя да поведе след себе си. От появата му на сцената на властта започва падението му. Иска ми се да включи целия си речников потенциал и да ги насоли, както той си знае(ше). Всякакви средства са добри, когато трябва да се разграничи стадото от мършата. Мисля, че и Сидеров си дава сметка, че неговият пик отмина, ами поне да не излезе напълно оцапан. Не ме е грижа всъщност, просто искам да насъскам кучетата едно срещу друго, разбираш ли.

  1. Криси , извинявай , може би съм малко тъп , но аз пак не разбрах в кой род да се обръщам към теб.
   Криси , не може да се насъскват едно срещу друго кучета , на които господарят (американското посолство) , казва какво да правят!
   Не се заблуждавай от антиамериканската реторика на Сидеров.Така му е наредено , за да се обират този вид привърженици и след това в парламента той прави съвсем други неща от тези за които говори!
   Ако им наредят , ще се сбият и после ще се целунат пак.
   Жалкото е , че от всички партии , които влизат в парламента , няма нито една свястна и която да не е зависима , етественно от американците , поне до сега.
   Дано на следващите парламентарни избори влязат и такива , които не са зависими от никого!
   А , най-лошата от всички партии е БСП , защото тя създаде и лансира първоначално ГЕРБ.Но Борисов ги изигра и излезе от проекта и те сега не могат да се отърват от него , та се наложи Нинова да се врече на вярност на американците , за да и помогнат да го събори , но още не се знае какво ще излезе накрая!

  2. ..,,POVEDE,,,BALUMBI,,POLVINATA OT KOITO MU GI ,,UREDIHA,,CHICHKOVCI OT ,,KRAGA MONTEREY,,I,,BANKJA,,/ZA KOITO,,ATAKA,,BESHE ,,CHIST BIZNES,,/CHREZ SVOI ,,MJURETA…DOSTA,,KARIERISTI/GLUPACI,,DOYDOHA ,,NA GALTITE PAVETA,,KAKTO,,KUMIRA,,SI VOLENCHO..ZA GALOST..

 3. И двамата са цигани. Е, на Анатолито по му личи, но качанът има по-сериозни проблеми с метаболизма. Вие познавате ли циганин, докопал се до власт, ДА НЕ КРАДЕ ДОРИ И С ГЪЗА СИ? Няма такъв.

 4. Волене Сидеров, четеш ли ги тези работи за твоите ортаци и докога ще се вкопчваш в разядената отвътре „коалиция“ с мошениците от ВМРО и бай Валери, в името на пустата власт?!

  1. Криси , извинявай , но не знам как да се обърна към теб.
   На мен ми звучи в женски род , ама аз съм на 60 г. и е нормално да съм объркан.
   Защото може да си и Кристиян и пак да ти казват Криси , както се обръщат към гейове , джендъри и т.н. , да не ги изброявам всички , че са много.
   Та , мисълта ми е за Волен Сидеров.Както се тюхкаш за него , човек може да си помисли , че той има и положителни качества.
   Не , няма!Няма по-отвратителен “политик“ от него!
   Слагам кавички , защото това същество е всичко друго , но само не и политик!
   Това е една придворна дама , която полягва на всеки , който е на власт!
   Така е с Борисов , така беше и при Станишев.
   Казват му най-различно на това-мекотело , безгръбначно , .урва , и т.н.-епитетите са много.
   Силно се надявам да ме разбереш , защото по-вечето му последователи са не дебили , като тези на БСП , а нещо още по-страшно , за което аз нямам определение , защото смятам речника си за беден.
   Дано имаш капацитет да ме разбереш!

 5. Афера , не давайте празни надежди на хората-никой , никога и никого няма да осъди за нищо-става въпрос за големите играчи!
  Най-малко това ще направи Нинова , ако дойде на власт!
  Така , че Борисов нищо няма да отнесе!
  Принципа в политиката (българската) е-аз пазя тебе , ти пазиш друг , но той пази други и т.н. Като онази песен от миналото за любовта!
  Най-много някой да се обърка и да гръмне някого , но по-скоро едва ли!
  Дебилите в България още на първия месец , ако се смени властта , ще забравят всичко!
  Както са забравили да искат затвор за Костов и това , че Нинова е негов човек със задачата да ликвидира постепенно БСП!
  Да живеят дебилите-това е мотото на тарикатите , които използват българския плебс!

  1. I,,SLED VOYNITE,,OT NACHALOTO NA 20 VEK,VMRO,v goljam procent se,,sasredotochava,,varhu ,,lichno oblagodete;stvane,,kato ,,normi,,kato ,,moral,,,,rodoljubie,,minavat na ,,po/zaden plan,,…no pone otblaskvat,,gratskata invazija,,nad Petrich/1925g,ne razreshavat,,bolshevishka propaganda v rajona,,i,,otcepvane,,kato,,nezavisima Makedonija,,naPirinsko,vazstanovjavat,,balgarsjtinata,,vav Vardarsko i Egeja /41/44g/s,,komiteti,,…. tezi dvamkata ,,vemeristi,,…kakvo napraviha,che ,,ne se seshtam,,kato,,naslednici,..na Gotce,Jane i Todor..may i te samo,,dalaveragdiyskata chast,,ot ,,deloto,,..A i kakvi,,dostoyni biografiii,,..

  2. Нинова била разсипала БСП. БСП е партия на 0.5% милионери и 95.5% открити идиоти. Също като Герб, ДПС и другите партийни шайки, с малка разлика, че имат по-малко привърженици, т.е. по-малко идиоти.

 6. За тия тлъсти шопари няма ли инфаркти, инсулти или поне коронарен байпас ?

  1. Има, но за тях се грижат най-добрите доктори в правителствена.Безплатно.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *