Регистрация
Публикувано на 27.07.2018 / 16:28

ПРОДАДОХА „ИПК РОДИНА“ И УЖ ВСИЧКО Е ТОЧНО! ВСИЧКО Е ТОЧНО, НО ЗА КОЙ?

ИПК РОДИНАПродадоха „ИПК Родина“ и уж всичко е точно!

Всичко е точно, но за Кой?

Сделката не е една, а кой какво спечели и кой какво загуби едва ли ви е станало ясно. Предприетите стъпки и последователности сочат за пряк умисъл при извършването на действията по управление на масата на несъстоятелността на банката, които не могат да се определят като доброжелателни и в интерес на масата на несъстоятелността, а по-скоро всички ощетени кредитори ги определят като обслужващи определени (но не техните) интереси.

Всичко е точно, но за Кой? През изминалата седмица медии оповестиха, че 56-те декара и сградите на „ИПК Родина“ на „Цариградско шосе“ в София имат нов собственик срещу 40 млн. лв. Това е „Изток плаза“ на доктор Михаил Тиков, който държи най-голямата верига болници в страната „Софиямед“. За продажбата, две-три медии написаха кратки материали, които после само се копираха от други медии, но никой не се задълбочи всъщност в сделката. А сделката не е една. Кой какво спечели и кой какво загуби едва ли ви е станало ясно. От правна и фактологическа страна казусът е с изключителна сложност, но както знаете Прокуратурата има амбиции, че се справя с такива дела.

Имотите, бяха предложени от частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, за близо 40 млн. лв., в две отделни процедури, а купувачът ги  печели с малко над обявената начална тръжна цена цена. Продажбата се е наложила по искане на Кристи Маринова и Ангел Донов – синдиците на фалираната Корпоративна търговска банка. А искането им е било  заради неизплатени дългове на собственика на имотите, който е „Издателско-полиграфически комплекс Родина“ и дъщерното му „Родина тауър“.  За продажба бяха обявени недовършените четири сгради и терен от 15 дка на ИПК „Родина“ за 18 млн. лв. с ДДС. Стартовата цена за съседния производствен комплекс на терен от близо 41 дка, където допреди няколко години се издаваха вестниците на депутатът от ДПС Делян Пеевски, беше 20.6 млн. лв. „Изток плаза“ е подала оферти и за двата пакета. По думите на Якимов, цитирани в медиите, компанията е предложила за имотите 50-100 хил. лв. над началната цена.

СТОЯН ЯКИМОВНяма съмнение, че имотите струват много повече. Имаме информация, че на 21 януари 2012 г. е правена пазарна оценка на единия от имотите – по-големия, този с площ от 41 дка, а тази пазарна оценка е на разположение на Синдиците на КТБ и на Прокуратурата. Определената стойност преди 6 години е над 58 млн.лева или близо три пъти над цената, постигната от д-р Тиков за този имот. Какво се случва с цената на към 2012г. спрямо сегашните цени на големи терени в централната част на столицата знаят и малките деца. Увеличава се!  Очевидно обаче това познаване за цените на пазара на имоти липсва при назначените от ЧСИ Якимов експерти – оценители, по изпълнителните дела с номера 3321/ 2017 г. и  848/ 2018 г.! Стоян Якимов (на снимката) взе през 2018 г. наградата „Частен съдебен изпълнител на годината”  връчвана от сайта, свързван с Делян Пеевски „Правен свят”.

Доктора Михаил Тиков е коментирал за „Капитал„, че сделката ще бъде финансирана с банков кредит, но не е дал повече подробности. Въпросът е, какво ще прави с тежестите върху новия си имот, защото върху по-големия имот има освен общо 3 ипотеки и две възбрани (от НАП и от КТБ), които са отбелязани в обявата за продажба.

От снимката и описанието към нея може да видите всичко, което беше обявено на търговете на ЧСИ-то. Вижте:  Обявление по изпълнително дело 3321/ 2017 г. и Обявление по изпълнително дело 848/ 2018 г.

ипк родина

 Снимка 1: Информация от Кадастъра за продадените два парцела и сградите в тях :  

Поземлен имот 68134.4081.1327; площ: 39820 кв.м Адрес: гр. София, район Младост; вид територия: Урбанизирана; НТП За друг вид застрояване;., стар номер 1327, квартал 12; Функционални предназначения на сградите: Складова база, склад/ Промишлена сграда /Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда/ Сграда за обществено хранене

Сграда 68134.4081.1327.3; брой етажи 1,застроена площ 142кв.м.,

Сграда 68134.4081.1327.3, брой етажи 3,застроена площ 4707кв.м.,

Сграда 68134.4081.1327.5, брой етажи 1,застроена площ 403кв.м.,

Сграда 68134.4081.1327.6, брой етажи 1,застроена площ 1735кв.м.,

Сграда 68134.4081.1327.7, брой етажи 1,застроена площ 49кв.м.,

Сграда 68134.4081.1327.8, брой етажи 1,застроена площ 73кв.м.,

Сграда 68134.4081.1327.9, брой етажи 2,застроена площ 3517кв.м.,

Сграда 68134.4081.1327.11,брой етажи 2,застроена площ 1778кв.м.,

Сграда 68134.4081.1327.12,брой етажи 1,застроена площ 332кв.м.,

Сграда 68134.4081.1327.13,брой етажи 3,застроена площ 2217кв.м.,

Сграда 68134.4081.1327.14,брой етажи 1,застроена площ 116кв.м.,

Сграда 68134.4081.1327.15,брой етажи 1,застроена площ 12 кв.м.,

Поземлен имот 68134.4081.64, площ 14997 кв.м; Адрес: гр. София, район Младост, бул. Цариградско шосе № 113 A; Функционално предназначение на сградите:Административни, делова сгради

Сграда 68134.4081.64.1, брой етажи 17, застроена площ 925кв.м.,

Сграда 68134.4081.64.2, брой етажи 11, застроена площ 915кв.м.,

Сграда 68134.4081.64.3, брой етажи 1, застроена площ 186кв.м.,

Сграда 68134.4081.64.7, брой етажи 1, застроена площ 1744кв.м.,

Първа и втора ипотеки върху големия парцел:

На 13  април 2011 г. КТБ отпуска кредит на „Инвестмънт проджектс” АД  в размер на 15 000 000 евро.  Кредитът е със срок на погасяване до 10 април 2016 г., но на 20 юни 2014 г. банката е затворена , а остатъка по кредита към тази дата е в размер на 9 166 677 евро. До затварянето на банката кредитът е редовно обслужван. Обезпечението  по този кредита е договорна ипотека, първа по ред, която надлежно е описана в нотариален акт от 28 юни 2011 г.  – имотът на бул. „Цариградско шосе“ № 113, собственост на „ИПК Родина“ – Ирена Кръстева.

На 4 май 2011 година КТБ отпуска още един кредит в размер на 15 000 000 евро на „Риъл Естейт проджектс” АД. В полза на банката е учредена втора по ред ипотека на същия имот  собственост на „ИПК Родина“ – Ирена Кръстева. До затварянето на банката кредитът също е редовно обслужван и е частично изплатен до остатъчен размер на главницата от 9 583 341 евро.

ипк родина

Снимка 2: Описанието на имота в Кадастъра е: Поземлен имот 68134.4081.1327, област София (столица), община Столична, гр. София, район Младост, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване.

След затварянето на КТБ и двата кредита  спират да се обслужват. Сградите, които фигурират в обявата на Якимов, не са били включени в ипотеката на поземления имот през 2011 г. След затварянето на КТБ всичко, което се случва с тези два кредита и реализирането на тяхното обезпечаване, изглежда меко казано „странно“ или съвсем не, когато става въпрос за дружества и имоти, към които депутатът от ДПС Делян Пеевски и майка му Ирена Кръстева никога не са криели апетитите си.

Третата ипотека върху големия  и първа върху малкия парцел със сградите:

В първите дни на юни 2014 г. имотите на ИПК Родина са ипотекирани като за последно. От нотариален акт за договорна ипотека от 2 юни 2014 г. се вижда, че КТБ отпуска кредит на „Родина тауър“ ЕООД в размер на 20 млн. евро., като обезпечение е учредена ипотека върху по-малкия съседен на гореспоменатия поземлен имот, който е обща собственост на „Родина Тауър“ и на „ИПК Родина“, като двете дружества съвместно са ипотекарни длъжници.

ипк родина

 Снимка 3: Описанието в кадастъра е следното: Поземлен имот 68134.4081.64, гр. София, район Младост, бул. Цариградско шосе № 113А, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 14 997 кв.м., стар номер 64, 1327, квартал 12, парцел V,

При учредяването на ипотеките през юни 2014 г., за двете дружества се явява Теодора Петрова Танева, която днес е под крилото на Прокуратурата и Бисер Лазов. Пред нотариуса тя е била в качествата си на управител на „Родина Тауър“ ЕООД и изпълнителен директор на „ИПК Родина“ АД. Танева е и сред подписалите писмото, в което се жалва, че е поставено лице на Цветан Василев, държано без доходи и право на самостоятелни решения, което е теглило кредити от КТБ без да знае за това, за което срещу нея има заведено дело за клевета.

На същата дата – 2 юни 2014 г., следващ по номер нотариален акт за учредяване на договорна ипотека удостоверява, че за обезпечение на кредит от 20 млн. евро от КТБ, отпуснати на „ИПК Родина“ АД, дружеството прави трета по ред договорна ипотека на същият имота (снимка 2), с който собственикът е обезпечил вече кредитите на „Инвестмънт проджектс“ и „Риъл Естейт проджектс“ през 2011 г.

На 3 юни 2014 г. отново с нотариален акт за договорна ипотека, която е обезпечение по кредит отпуснат на „Родина тауър“ ЕООД от предния ден, освен учредяване на ипотека върху общата собственост върху парцела, в допълнение вече са ипотекирани и четирите сгради в него, собственост на това дружеството-кредитополучател.

Така всъщност за кредитите, всеки от по 20 млн. евро на „Родина Тауър“ ЕООД и „ИПК Родина“ АД, са ипотекирани двата парцела и четирите сгради, които си купи“Изток плаза“ на д-р Михаил Тиков .

Действия/бездействия на синдиците на КТБ и други институции:

След затварянето на КТБ на 20 юни 2014 г. следват квестори, после едни синдици, втори синдици и ред действия, спрямо които „адекватни“ е последната дума, с която могат да се определят.

По време на квестурата на БНБ беше извършена скандална обезценка, която в някои случаи достигна между 80-100 % . „ИПК Родина“ попадна в тази категория.

Вижте: Грабежът е сега

На 5 февруари 2016 г., година и половина след затваряне на банката, Софийски градски съд по искане на Софийска градска прокуратура започва производство по ликвидация на „Инвестмънт проджектс“ АД, дружеството с единия кредит от 2011 г. До тук добре, НО от тогава до сега, цели две години няма назначен ликвидатор на дружеството, който да осребри имуществото или да поиска несъстоятелност, а КТБ да предявят надлежно обезпечението по договорната ипотека, която е първа по ред на големият парцел от снимка 2. Още по фрапиращо тук е писмото-отговор от Агенцията по вписвания, изпратено след сигнал от април 2018 г., от бившите администратори на фалираната КТБ. /Целия сигнал може да видите ТУК/ В сигнала се обръща внимание, че липсата на ликвидатор на дружеството, което е кредитополучател, надлежно обезпечил и изплащал дълговете си до затварянето на банката, в момента позволява разграбване и неправомерно разпореждане, както с имуществото му, така и със съответното обезпечение по банковите кредити.

В отговора на Агенцията по вписванията от 3 май 2018 г. от неизвестно кое лице е направено усилието и са изброени абсолютно безсмислено – хронологично и поименно всички 14 (четиринадесет) назначавани и поискали в последствие освобождаването си ликвидатори. Тъй като и 15-тия (петнайсетия) назначен ликвидатор, не е представил образец от подписа си, но и не е поискал и освобождаването си, Агенцията пише следният текст:  „Извън компетентността на Агенцията по вписвания е да упражнява контрол върху назначения ликвидатор, както и да го сменя служебно при бездействие от негова страна“. От документа може да видите, че поименната „справка“ е подписана от неизвестно лице, със запетая пред името на изпълнителния директор на Агенцията – Зорница Даскалова. Г-жа Даскалова, бивша Толева е обслужвала като юрист фирма “Водстрой-98“ АД, която всички свързват с депутата от ДПС Делян Пеевски. Дамата преди да стане адвокат на дружеството е била юрист в Областна управа – София. Вероятно знае кой се подписва вместо нея в Агенцията по вписвания, защото ситуацията „няма ликвидатор – но няма и проблем“ за нас освен признание, че е патовата, е още абсурдна и едва ли е случайна.

За сравнение може да се видят документи от Търговския регистър от ликвидацията на „Обединени български вестници” АД („ОБВ” АД). Там веднага от Агенцията по вписванията се намира ликвидатор. Отново става въпрос за ликвидацията на известен длъжник на КТБ или на лице, чиито активи са „с произход” КТБ. Това дружество притежава мажоритарния пакет акции от капитала на „ИПК Родина” АД, а от списъка с акционерите на самото „ОБВ” АД се вижда ясно кои са същите – лица с кредити в КТБ.

Синдиците на КТБ Кристи Маринова и Ангел Донов дават признаци, че имат намерения да свършат нещо, но уви и там нещата изглеждат като прах в очите. Какво правят ли? По тяхно искане Софийския районен съд издава изпълнителен лист на 30 януари 2017 г., но след това няма абсолютно никакви последвали действия срещу длъжника „Инвестмънт проджектс“ АД или срещу ипотекарния длъжник „ИПК Родина“, няма изпълнително дело, няма обявена продан, изобщо няма данни да е извършено каквото и да било действие. Всъщност има някакви спорадични данни за образувано изпълнително дело от едно Обявление за търг на вземания, който е следвало да се проведе на 14.09.2017г. и според което обявление – по Търг 3 – са предприети „съдебни действия за събиране на вземането по чл.417 от ГПК. Издаден е от СРС изпълнителен лист от 30.01.2017 г. по ч.гр.д. №3954/2017 г., с който „Инвестмънт проджекте“ АД е осъдено да заплати договорените суми на КТБ АД (н), във връзка с договорите за банков кредит от 13.04.2011 г. и 05.09.2012 г. Образувано е изпълнително дело №676/2017 г. при ЧСИ Стоян Якимов per. №844 от КЧСИ”. Да, но сегашната публична продан на този имот от същия ЧСИ не се случва по това изпълнително дело?! Към момента няма информация какво става с това дело, защо е образувано, защо не е проведено докрай или целта е само въпросния Якимов да получава скъпоструващи за взискателя КТБ възлагания на образуването и описа на един имота. Става въпрос за такси в хиляди левове, плащани от масата на несъстоятелността на КТБ…

Напомняме, че тук продължаваме да говорим за терена от снимка 2, а ипотеката е първата по ред.

За необслужвания кредит на „Риъл естейт проджектс“, за който върху същия имота на „ИПК Родина“ има учредена втора по ред ипотека от 2011г. в полза на КТБ, синдиците също нищо не предприемат – освен, че нямат изпълнителни листове срещу кредитополучателя и срещу ипотекарния длъжник „ИПК Родина”, Донов и Маринова не предявяват обезпеченото си с тази ипотека вземане и в несъстоятелността на „Риъл естейт проджектс”.

Работим за интересите на КТБ или поне да изглежда така:

кристи и доновМалко предистория за търговете на синдиците на КТБ (на снимката). Преди да започнат да обявяват търговете на сайта на затворената банка синдиците ги публикуват само и единствено във вестник „24 часа”. От справка по тези публикации се вижда, че още септември 2017 г., на стр.64, чрез търг се продават „Съвкупност от кредитни експозиции на „Родина тауър“ ЕООД и „Инвестмънт проджектс“ АД. Началната тръжна цена за „съвкупността от кредитни експозиции на „Родина тауър” и на „Инвестмънт проджектс” е забележителна – 28 188 152 лева за кредитни вземания с първоначално договорен размер от 51 481 475 евро. Очевидно вземането срещу „Родина тауър” не е продадено, защото по изпълнителното дело по което беше сега търга (№3321/ 2017г.) ЧСИ Якимов в обявлението си за публичната продан сочи, че взискател е КТБ.

За първи път синдиците публикуват информация за търговете за продажба на вземания освен във вестника и на сайта на затворената банка през декември 2017 г. Точно този за сефте публичен, декемврийски търг на вземания е скандален заради ниските първоначални цени и става повод за сигнала на бившите администратори, за който ви казахме по-горе и за последвалия по него отговор на Агенцията по вписвания – че са некомпетентни да направят каквото и да било за да има, след повече от две години и 15 провала, най-накрая ликвидатор на „Инвестмънт проджектс“ АД.

Вижте: Първият търг за вземания на КТБ – коледни подаръци или в кома ли са институциите?

Вижда се, че Кристи Маринова и Ангел Донов единствено са се активизирали по събиране и удовлетворяване на задължението за изплащане на кредита, отпуснат на 02 юни 2014г. директно на „ИПК Родина“ в размер от 20 млн. евро, който е изцяло необслужван. Обезпечението е отново същия по-голям имот на „Цариградско шосе“ от снимка 2, но вече с трета му по ред ипотека. Това вземане е обявено за продажба в този първи видим на сайта на КТБ търг за продажба на вземания, проведен на 17 декември 2017 г. Продават се съвкупно две вземания на банката от „ИПК Родина“ АД, едното е за 34 278 000 лева и това за 20 –те млн. евро. Отново е фрапираща началната тръжна цена от 182 025 лева за двата кредита. Да, правилно четете – малко под 93 000 евро, което е цената на малък панелен тристаен апартамент в краен квартал на София. Няма информация кой е купил тези вземания на КТБ и дали от края на миналата година дружеството има нов кредитор.

Вероятно вземането от „ИПК Родина“ от 20 млн. евро е продадено на търга през декември 2017 г. за под 200 хиляди лева и е вероятно купувачът да участва в разпределението на сумите като получи от КТБ изпълнителния лист в полза на банката, а оттам – следователно ще участва и в разпределение на суми от осребряването на имота от снимка 2, който е ипотекиран за това вземане. Синдиците са се снабдили на 1 март 2018 г. със заповед за незабавно изпълнение и с изпълнителен лист срещу „ИПК Родина“, като са образували последното от коментираните от нас  изпълнително дело №848/2018г. при ЧСИ Якимов.

Така стигаме до момента с проведените на 13 юли 2018 г. две отделни продажби на двата съседни имота и сградите в тях (снимка 1), които публични продажби са осъществени от любимият на синдиците на КТБ (явно не само на тях) частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, като първата и втората по ред ипотеки на по-големия имот за сега остават някъде в пространството между на синдиците на КТБ, Агенцията по вписвания, Фонда за гарантиране на влоговете в банките … Медиите отразиха продажбата, но и не пропуснаха да свържат доктор Тиков, освен с най-голямата верига болници в България „Софиямед“, и с Делян Пеевски.

бойко борисовНа снимката: д-р Тиков с Бойко Борисов при откриването на автогарата в Пазарджик

Чак след като се е приключило с тази публична продан от ЧСИ, от своя страна синдиците на КТБ ще проведат техния търг за продажба на кредити, в които са включили и отпуснатия кредит през юни 2014 г. на „Родина Тауър“ в размер на 20 млн. лв., за който обезпечението е по-малкия недвижим имот – този от 15 дка, заедно с недостроените сгради. (Снимка 3)

Прилики и разлики:

В единия случай с „ИПК Родина“ АД, първо е вероятно продадено на скандално ниска цена от синдиците на КТБ вземането по банковия кредит от 2014 г. на търга на 15 декември 2017г., след което е продаден чрез ЧСИ и имотът, с който е обезпечен кредитът, въпреки че ипотеката е трета по ред. Неизвестен остава засега купувачът на вземането.

Във вторият случай с „Родина тауър“, първо е продаден чрез ЧСИ теренът (обща собственост с „ИПК Родина“), след което някога вероятно предстои да се разбере дали е продаден и необслужвания кредит на дружеството.

В третия случай, частично обслужените кредити, отпуснати през 2011 г. на „Инвестмънт проджектс“ АД и „Риъл естейт проджектс“ АД, се оставят да боксуват във вакуума на некомпетентността на институциите. Вече по-горе коментирахме обявената през септември 2017г. продажба на търг „в съвкупност”, включваща и кредита срещу „Инвестмънт проджектс”. Не е изключено вече банката да не е кредитор. От друга страна – кредитът на „Риъл естейт проджектс“ е обявен за продажба на предстоящия в края на юли 2018 г. търг . Пак да кажем, че по този последен кредит остатъчния размер на вземането е 18 743 341 лева., а синдиците са обявили за начална цена от 450 000 лева. Но пък в обявлението им не пише, че имота, който обезпечава с втората по ред ипотека това вземане, е вече реализиран на търг от ЧСИ. Това е  защото търгът на синдиците е обявен преди да бъде приключен търгът на ЧСИ Стоян Якимов, но до колко ще бъдат информирани евентуалните купувачи на вземането. Мислите ли, че в изброените случаи синдиците на КТБ – Кристи Маринова и Ангел Донов са вземали самостоятелни решения? Ние – не.

Какво следва:

„Инвестмънт проджектс“ АД ще си стои без ликвидатор до трето пришествие, защото няма институция, сила, причина и начин някой да е компетентен в държавата да направи каквото и да било. Нищо няма да се случи, защото нито синдиците, нито някой друг, ще си мръдне която и да било част от тялото или мозъка. Иначе трябва де се проведе производство, първо, по назначаване на ликвидатор на „Инвестмънт проджектс” АД; после и по реализация на предявяване на вземания и/или снабдяване с изпълнителен лист срещу този длъжник и срещу неговия ипотекарен длъжник „ИПК Родина” АД.

Освен това, не би било зле, ако и когато е възможно същото да се случи и при втория длъжник, чието задължение към КТБ-АД е обезпечено с втората по ред ипотека – „Риъл Естейт Проджектс” АД. Производството по несъстоятелност на това дружество е висящо, заради това е трудно да се предвиди, кой и как ще се конституира в изпълнителното дело при ЧСИ Стоян Якимов, като кредитор, имащ право на удовлетворяване по втората по ред договорна ипотека от 2011 г.

Трудно е да се каже, кой и дали ще получава пари от разпределението в резултат от извършената публична продан. Банката ще получи пари от разпределението на суми по станалата публична продан за удовлетворяване на вземията си от 2011 и 2014 г. само ако представи пред Якимов изпълнителни листове срещу ипотекарния длъжник „ИПК Родина“. Дали ги има и дали ще ги представи? А от друга страна – ако вече всички тези вземания са продадени от синдиците на КТБ на тези „публични търгове” за по 200 хиляди лева до 450 хиляди лева, дали вече всъщност тези милиони няма да ги получи НяКОЙ – придобил ги срещу около 300 000 евро?! Тоест, срещу 300 000 евро, които плащаш на синдиците на КТБ, получаваш правото ЧСИ Якимов да ти разпредели остатъни вземания за над 18 500 000 евро, което си е почти 36 200 000 лева. Добра сделка – но за кого …?! За купилият имота или за взискателят, който вече може да не е КТБ и Кристи Маринова + Ангел Донов …?!

Още по-трудно е да се оцени дали и как чрез тези бездействия ще се влияе и върху участието, а и при евентуалните оспорвания по ГПК, на разпределението. Следователно за новия собственик едва ли са притеснителни „висящите“ ипотеки, защото, както стана ясно, едното дружество едва ли някога ще има ликвидатор, а другото е в несъстоятелност, от която никой не се интересува, поне не синдиците на КТБ.

Продадоха „ИПК Родина“! Всичко е точно, но за кой?

За това какво правят синдиците на КТБ-АД по отношение на учредените в полза на банката още през 2011г. две договорни ипотеки, както и на ръководещите и надзираващи тази несъстоятелност – членовете на УС на ФГВБ, сме на мнение, че е редно да се направи пълен анализ и проверка дали в тези действия и бездействия, със съдействието и при активното бездействие и на Директора на Агенцията по вписванията или на който там си позволява да подписва документи от нейно име, без да посочва име и длъжност. Синдиците на КТБ, Фондът за гарантиране на влоговете в банките, Прокуратурата, Министерството на финансите и лично изпълнителния директор на Агенцията по вписвания още миналата седмица са получили нов сигнал на бившите администратори (вижте целият сигнал ТУК ) и за това поредно бездействие и злоупотреба със служебно положение. Какво ще направят те и кой е компетентен, след като АВ не са, когато се оправдават с неподаване на някаква декларация от поредния назначен ликвидатор, и се обосновава или оправдава липсата на каквото и развитие на производството по ликвидация на длъжник на КТБ? Предприетите стъпки и последователности сочат за пряк умисъл при извършването на действията по управление на масата на несъстоятелността на банката, които не могат да се определят като доброжелателни и в интерес на масата на несъстоятелността, а по-скоро всички ощетени кредитори ги определят като обслужващи определени (но не техните) интереси. Какви са мотивите им? Дали не се реализира схема за увреждане на кредиторите на КТБ чрез сложни плетеници от документални и фактически действия, които има нужда прокуратурата да изследва поотделно и в съвкупност, както и в дълбочина?

https://voynataktb.wordpress.com

Коментари 15 за
“ПРОДАДОХА „ИПК РОДИНА“ И УЖ ВСИЧКО Е ТОЧНО! ВСИЧКО Е ТОЧНО, НО ЗА КОЙ?”

 1. НЕВЕРОЯТЕН ГРАБЕЖ! ТЕЗИ НЯМАТ СПИРАНЕ! ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА Е В КРАКАТА ИМ! ИЗТОЧИХА КТБ,ФАЛИРАХА КТБ,ИЗТОЧВАТ АКТИВИТЕ НА КТБ ЧРЕЗ СИНДИЦИТЕ И АДВ. МОНДЕШКИ! ЗАД ТИКОВ Е ПЕЕВСКИ.
  ГАРАНЦИЯ „ИЗТОК ПЛАЗА ИНВЕСТ“ СА КУПИЛИ ВЗЕМАНИЯТА ИЛИ БЛИЗКА ДО ТЯХ ФИРМА. ИМОТИ ЗА 200-300 МИЛИОНА ЕВРОПО ПАЗАРНИ ЦЕНИ ПРИ БАВНА ПРОДАЖБА ЩЕ ГИ ПРИЛАПАТ БЕЗ ПАРИ,САМО ЗА 500-700 ХИЛЯДИ ЛЕВА. ВЗЕМАНИЯТА И ПО ТРИТЕ ИПОТЕКИ СА ПРИДОБИТИ ОТ ТОЗИ ОТБОР. ДОРИ И ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ НЯМА ДА ПЛАТЯТ,ЗАЩОТО Щ§ВЕРОЯТНО ЩЕ Е МИНИМУМ ЕДИН МИЛИОН ЛЕВА. ТЕ НЕ ОБИЧАТ ДА ПЛАЩАТ,ОСОБЕНО НА ДЪРЖАВАТА.
  АКО ВЗЕМАНИЯТА СА ПРИДОБИТИ ОТ „ИЗТОК ПЛАЗА ИНВЕСТ“,ТО ТЕ КАТО СУБРОГИРАН ВЗИСКАТЕЛ И КУПУВАЧ ЩЕ ПРИДОБИЯТ ИМОТИТЕ БЕЗ ДА ПЛАЩАТ ПРОДАЖНАТА ЦЕНА. АКО ВЗЕМАНИЯТА СА КУПЕНИ ОТ ДРУГИ ТЕХНИ ФИРМИ,ЩЕ ГИ ЦЕДИРАТ НА „ИЗТОК ПЛАЗА ИНВЕСТ“ И ПАК СЪЩАТА СХЕМА.
  ДОРИ НЯМА ДА СИ НАПРАВЯТ ТРУДА ДА ПЛАТЯТ БЛИЗО 40 МИЛИОНА ЛЕВА И ПОСЛЕ ДА ГИ ПОЛУЧАТ ОБРАТНО ОТ ЧСИ ЯКИМОВ ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. ТЕЗИ ХОРА НЕ ПЛАЩАТ,ТЕ САМО ТОЧАТ И ПРИСВОЯВАТ.
  ОЧАКВАЙТЕ СКОРО ДА КУПЯТ И ЗАЛА „УНИВЕРСИАДА“.
  На балъците ЧЕСТИТО.

 2. НЕВЕРОЯТЕН ГРАБЕЖ! ТЕЗИ НЯМАТ СПИРАНЕ! ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА Е В КРАКАТА ИМ! ИЗТОЧИХА КТБ,ФАЛИРАХА КТБ,ИЗТОЧВАТ АКТИВИТЕ НА КТБ ЧРЕЗ СИНДИЦИТЕ И АДВ. МОНДЕШКИ! ЗАД ТИКОВ Е ПЕЕВСКИ.
  ГАРАНЦИЯ „ИЗТОК ПЛАЗА ИНВЕСТ СА КУПИЛИ ВЗЕМАНИЯТА ИЛИ БЛИЗКА ДО ТЯХ ФИРМА. ИМОТИ ЗА 200-300 ХИЛЯДИ ЕВРО ЩЕ ГИ ПРИЛАПАТ БЕЗ ПАРИ.
  АКО ВЗЕМАНИЯТА СА ПРИДОБИТИ ОТ „ИЗТОК ПЛАЗА ИНВЕСТ“,ТО ТЕ КАТО СУБРОГИРАН ВЗИСКАТЕЛ И КУПУВАЧ ЩЕ ПРИДОБИЯТ ИМОТИТЕ БЕЗ ДА ПЛАЩАТ ПРОДАЖНАТА ЦЕНА. АКО ВЗЕМАНИЯТА СА КУПЕНИ ОТ ДРУГИ ТЕХНИ ФИРМИ,ЩЕ ГИ ЦЕДИРАТ НА „ИЗТОК ПЛАЗА ИНВЕСТ“ И ПАК СЪЩАТА СХЕМА.
  ДОРИ НЯМА ДА СИ НАПРАВЯТ ТРУДА ДА ПЛАТЯТ БЛИЗО 40 МИЛИОНА ЛЕВА И ПОСЛЕ ДА ГИ ПОЛУЧАТ ОБРАТНО ОТ ЧСИ ЯКИМОВ ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. ТЕЗИ ХОРА НЕ ПЛАЩАТ,ТЕ САМО ТОЧАТ И ПРИСВОЯВАТ.
  ОЧАКВАЙТЕ СКОРО ДА КУПЯТ И ЗАЛА „УНИВЕРСИАДА“.
  На балъците ЧЕСТИТО.

 3. Какво разбрах от статията – за 300 хил. лева купуваш вземане за 18 млн. евро, предявяваш вземането по номинал през ЧСИ и хоп – собственик на имоти за 50 млн. евро.

  1. Мирише, та се носи из цяла еВРОПА!
   нО, европейските парфюми са превъзходни!

  2. Горе – долу така е. Вероятно сумата или цената на купените вземания, обезпечени с първите две ипотеки от 2011г., ще стигне до един милион лева, в най-добрия случай, които пари всъщност само ще получи КТБ и нейните кредитори. Другото, тоест сумата, която ще се плати на ЧСИ Якимов – обявените малко над 40 милиона лева – чрез банков кредит или по друг начин – ще отидат чрез разпределение от ЧСИ при Б.Б., Д.П. и други знайни и незнайни уреждачи и комисионери. За тази откровено престъпна схема – ако всичките тези 40 милиона лева не отидат в масата на несъстоятелността на КТБ – ще има съд, сигурен съм. Дали ще са синдиците, дали ще са онези недоразумения – членовете на Управителния съвет на фонда за гарантиране на влоговете, дали ще е ЧСИ, или пък всички вкупом – ще има възмездие. Сигурен съм!

 4. До кога Господи, до кога тоз робски народ овчедушно ще търпи шайка мутри да издевателства и граби?! Още 500 или 45 години?! Дядо Иван или анкъл Сам ще чакаме да ни освободи? Но, познавайки черната неблагодарност на населението по нашите земи към всеки освободител и робската привързаност към всеки поробител едва ли някой ще се наеме да се хаби за този „не народ, а мърша”! СПЕТЕ БЪЛГАРИ „ЮНАЦИ”!!!

 5. Само да вметна, че при продажба от ЧСИ, парите трябва да се преведат до една седмица.Няма как да се уреди кредит за толкова кратко време.Това е достатъчно, за да се разбере, че отново става въпрос за мошениклъци.

 6. Веси направи разследване как прибират едни пари г-жа Антония Иванова ,Портних и един от фирма Солей06,от очуждените имоти.Дай ми пощата си да ти покажа за какво става дума

 7. Портних да не мисли че са му простили „чичковците“.Октомври като падне правителството ще му пуснем куршум в изпотеното му бяло чело.Поздрави от знаещите и можещите

  1. С куршум е най-лесно, за всички мошеници трябва съд, присъда поне 30 години, 15 от които на хляб вода, конфискация на имуществото до 9-то коляно и връщане откраднатото на всички ощетени! Иначе е лесно, бам и готово. Да стоят в панделата докато им окапят месата, това е наказание.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>