Регистрация
Публикувано на 06.02.2017 / 10:36

ПРЕЗИДЕНТЪТ НЕЗАБАВНО ДА НАРЕДИ НА МИНИСТЪР СЕДЛАРСКИ ДА ИЗВАДИ КЪДЕ ПОТЪНАХА 14-ТЕ МИЛИОНА ОТ ВМЗ, ПОИСКАНИ СПЕШНО ОТ ЛУКАРСКИ! РАЗКОСТВАНЕ „РЕВИЗИЯ“ И ЗА „КИНТЕКСТ“, „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ И „СОФИЯ ТЕХ“…

БОЖИДАР ЛУКАРСКИНа 22 декември 2016 година първа АФЕРА алармира: „СКАНДАЛ! ЛУКАРСКИ ЩАВИ ВМЗ – СОПОТ С 14 МИЛИОНА В ПОСЛЕДНАТА МИНУТА! БОРИСОВ, СПРИ ТОЯ ТИП ДА ЛАПА ПРЕЗ ГЛАВАТА ТИ!

Тогава министърът на икономиката в правителството на „Борисов 2“ Божидар Лукарски в последната минута на управлението си истерично и спешно поиска от ВМЗ да преведе на Министерството на икономиката 14 милиона лева.

АФЕРА първа оповести как Лукарски спешно е извикал изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов и го е притискал парите да бъдат преведени незабавно. „Благородният“ официален мотив – стари задължения на ВМЗ „Сопот“.

Защо е това бързане на финалната права на министерстването на Лукарски и управлението на „Борисов – 2“?

Тъй като служебното правителство, назначено от президента Румен Радев обеща „ревизия“ на управлението на „Борисов 2“, каквото и да означава това, за да избегне и обещаното от него „надграждане“ /на мафията/, АФЕРА настоява НЕЗАБАВНО президентът Румен Радев да нареди не „ревизия“, а „разкостваща“ проверка на това КЪДЕ ПОТЪНАХА 14 –ТЕ МИЛИОНА, ДАДЕНИ ОТ ВМЗ –СОПОТ, КЪМ КОИ ПРИБЛИЖЕНИ ФИРМИ, КОИТО ИЗНАСЯТ ОРЪЖИЕ ЗА СИРИЯ, КЪДЕ СА ПАРИТЕ И КАКВО Е КАСАНИЕТО НА ЛУКАРСКИ И СТОЯЩИТЕ ЗАД НЕГО КУКЛОВОДИ ЗА ОЩАВЯНЕТО НА ВМЗ „СОПОТ“!

Ето и фактите, такива, каквито ги разкри единствена АФЕРА:

След спешното поискване от страна на Лукарски на 14 –те милиона от ВМЗ „Сопот“, ден преди Бъдни вечер, моментално след Коледните празници, на 27 декември, парите са преведени от ВМЗ след съвещание на Съвета на директорите на военния завод.

Въпреки че синдикатите във ВМЗ „Сопот“ са на нож, въпреки че решението очевадно ощавя военния завод, ръководството му не смее да се противопостави на една от последните „финансови“ операции на Лукарски.

Истината обаче е зловеща и тя трябва незабавно да бъде извадена на показ, и дадена на прокуратурата от новия „служебен“ министър на икономиката Теодор Седларски:

На практика, средствата, които са поискани да заплати и трябва да заплати ВМЗ „Сопот“ са за предоставена временна финансова помощ от Министерството на финансите в размер на 8 200 000 лева – получен кредит от „Начимен корпорейшън“ – Япония в размер на 211 046 629, 62 японски йени през 2001 година за ремонт на Лагерния завод. Към онзи момент Лагерния завод е в състава на дружеството ВМЗ „Сопот“.

Обаче!

През 2002 година, година по-късно от отпуснатия кредит, Лагерния завод е продаден от страна на държавата като чисти активи, а задължението, в размер на 211 046 629, 62 японски йени ОСТАВА ЗА СМЕТКА НА ВМЗ „СОПОТ“. Усвояването на тези пари, като кредит, е целево – ЗА ЛАГЕРНИЯ ЗАВОД И ТЕ НЕ СА КОНСУМИРАНИ ОТ ВМЗ! НО, ангажиментите по обслужването на заема остават за сметка на „ВМЗ“ ЕАД.

До момента, когато Лукарски пристъпва в „дванайсет без пет“ на „Борисов 2“ спешно да щави ВМЗ, плащането по задълженията на тези кредити и финансова помощ са отсрочвани. За 2016 година също са предприети действия за отсрочка на задълженията, като за това е изпратено писмо до ДКК, МФ и МИ с писмо изх.№006036/2.11.2016 г. Отговор от никъде обаче – НЯМА!

И сега – внимавайте!

Какво четем в доклада на независимия одитор, който е част от ГФО за 2015 година, на „ВМЗ“ ЕАД?!

В т.3 в този доклад на независимия одитор е записано:

Както е посочено в приложение 30 към ГФО, дружеството отчита в отчета за финансово състояние към 31.12.2015 година задължения към МФ на обща стойност 19 277 хил. лв. и към 31.12.2014 година на обща стойност 18 763 хил. лв. По време на нашия одит ние не получихме достатъчно надеждна информация от независим източник за потвърждение на тези задължения, както и не бяхме в състояние да се убедим в достатъчна степен на сигурност, включително чрез прилагане на алтернативни одиторски процедури относно амортизируемата стойност на тези пасиви и съответно ефекта в отчета за всеобхватния доход. Допълнително за част от тези задължения срещу дружеството са заведени съдебни дела с претенции за лихви, обезщетения и разноски от Агенцията за държавни взимания, оповестени в приложение 32 към ГФО. По време на нашия одит ние не получихме информация относно хода на съдебните дела и следователно не бяхме в състояние да се убедим в достатъчна степен на сигурност относно третирането им като потенциални задължения и неначисляване на провизии и дали са необходими някакви корекции на финансовия отчет“.

Какво трябва логично да се направи в този случай, което по никакъв начин не прави Лукарски:

Три са стъпките и съображенията, които би трябвало логично да следва министърът на Борисов – Божидар Лукарски:

-       Предвид дългия срок, в който заема не е обслужван, и ПРЕДВИД ФАКТА, ЧЕ СРЕДСТВАТА НЕ СА УСВОЕНИ ОТ „ВМЗ“ЕАД, да се проучи възможно ли е и какви са вариантите задълженията като главница, лихви , такси и пр., да бъдат опростени или максимално редуцирани.

-       Ако това се сметне като невъзможно да бъде направено, да се положат максимални усилия за ново искане за разсрочване на плащането с конкретен предложен график между страните.

-       Да бъдат разгледани всички възможни начини за осигуряване на средствата за плащане по кредита, като се цели максимална оптимизация и ефективност, включително като се търси заем от банкова институция, А НЕ ОТ ФИРМИ, срещу продукция, която следва да се достави в бъдеще, защото това ще доведе до много големи проблеми за ВМЗ. Впрочем, това последното, с черен курсив – с фирмите – е предложено от „небеизвестният“ за ВМЗ Иван Гецов.

Защо обаче Лукарски бърза да лапне милионите?

Никак не е маловажно да се отбележи, че през 2002 година заводът за лагери, който усвоява всъщност онова, което сега трябва да плаща ВМЗ, е продаден от страна на държавата на шведска фирма, фирма която става по-богата от продажбата с около 10 милиона лева.

След като на 27 декември 2016 година „ВМЗ“ ЕАД все пак привежда поисканите спешно милиони, не е ясно КЪДЕ ОТИДОХА ПАРИТЕ.

АФЕРА няма преки доказателства къде са потънали те и тук е мястото президентът Румен Радев незабавно да спеши своя служебен министър, сложен на мястото на Лукарски, да провери информация, която АФЕРА има от свои брилянтни източници:

-       Пренасочени ли бяха тези милиони към две фирми – едната „Сейч“, другата „Армитранс“ – под формата на „предплатени доставки“?

-       Има ли касание към това и Иван Гецов, за който има проверки от службите?

-       Тези две фирми доставят ли оръжие за Сирия и Саудитска Арабия?

Къде потънаха тези 14 милиона лева, господин Президент, ментор на новото „служебно правителство“, което щяло да „ревизира“ управлението на „Борисов – 2“?! В министерството на икономиката ли, в министерството на финансите ли, или към две „приятелски“ фирми? 

Кой ще направи пълна ревизия на Военно-промишления комплекс? Ще се разкости ли изцяло от проверка цялата дейност на „Кинтекс“, „Ел Би Булгарикум“, София тех“? Или там не се бърка, защото прозират сенките на Шиши и Боко?

Има ли представа Вашият „служебен министър“ на икономиката, господин президент, че в Съвета на директорите на „ВМЗ“ ЕАД има две лица, близки до Делян Пеевски и Цветан Цветанов, чиито близки техни фирми поемат отделите за „поръчки“ и „счетоводство“ на „ВМЗ“ ЕАД?

И не на последно място: хабер има ли служебният министър, както и президента Румен Радев, че договора за ремонта на хеликоптери СЕ ОСУЕТЯВА  и е на косъм ремонта да бъде прехвърлен към Чехия?

АФЕРА алармира, че е необходима не „надграждаща“ „ревизия“, а пълна проверка със скалпел както на скандала с 14-те милиона, взети от ВМЗ, така и на целия Военно-промишлен комплекс.

Защото това касае националната сигурност, господин президент. И ако и тук се издъните, означава само едно – че с нищо не сте по-различен от Лукарски и Борисов.

Afera.bg

 Послепис: Апропо, какъв е РЕЗУЛТАТА от „проверките“ на всички инциденти и взривове, свързани с „ВМЗ“ ЕАД и ЗАЩО НЯМА ВИНОВНИ НАКАЗАНИ ЗА ТЯХ!

 

 

 

 

 

Коментари 19 за
“ПРЕЗИДЕНТЪТ НЕЗАБАВНО ДА НАРЕДИ НА МИНИСТЪР СЕДЛАРСКИ ДА ИЗВАДИ КЪДЕ ПОТЪНАХА 14-ТЕ МИЛИОНА ОТ ВМЗ, ПОИСКАНИ СПЕШНО ОТ ЛУКАРСКИ! РАЗКОСТВАНЕ „РЕВИЗИЯ“ И ЗА „КИНТЕКСТ“, „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ И „СОФИЯ ТЕХ“…”

 1. България не може да върви напред с такива министри като Лукарски !Вижте как Румъния се бори против корупцията !Скъпи братя стреснете се и вие и напълнете улиците на градовете
  с протести ,ако пак Гербаджиите дойдат на власт,защото всичките ни беди идват от тях !

 2. Престъпни схеми,престъпни действия от престъпни министри и ограбване на предприятия и
  държава!Новите министри в служебния и след него кабинети трябва да подготвят материали
  за прокуратурата!Ето защо трябва дасе гласува за БСП ,а не за ГЕРБ ,които са главните
  клиенти за следствието !

 3. ТЕРИТОРИЯТА е Зоната на зрача! Няма как да се намери нещо, което вече го няма!

 4. ВИЦ НА ДЕНЯ
  На церемонията по смяната на президента човек от публиката се провикнал към Борисов:
  – Бате Бойко, ма̀ни тая шапка, че приличаш на идиот!
  Служителите на НСО инстинктивно посегнали към кобурите, а премиерът се огледал нервно и свалил шапката. От публиката се чул същият глас:
  – Бате Бойко, извинявай! Не било от шапката..

 5. Ето затова те обичам Веселина. Търговците на Смърт трябва да бъдат разобличени. Бъди жива и здрава!

 6. В.”ЩУРЕЦ” – 1933 год………….. ОТКЪСИ ОТ „Пътеводител за България – пътища и безпътие“
  „За България може да се каже, че е свободна страна. Или по-правилно казано – България е странна свобода. По устройство е държава, в която всеки се устройва, както намери. Намира се на кръстопътя на дребните амбиции.
  Населението ѝ се състои от бивши, сегашни и бъдещи министри. Занятието на всички се състои в това: сегашните министри да дават амнистия на бившите, а бъдещите – на сегашните.
  Страната е разделена на 14 окръга, 60 партии, 600 крила, 6 хиляди групи и 6 милиона мнения, като всяко отделно мнение подлежи на разцепление.
  Разположена е между границите си, а разположените в нея не знаят никакви граници.
  Снабдена е с железници, чрез които най-лесно се стига до катастрофа.
  Има добри и уредени прави пътища, обаче поданиците ѝ предпочитат да вървят по кривите, защото са по-утъпкани.
  Държавата си служи с телефони, а държавниците – с телефончета.
  Столицата ѝ има обществени сгради и улици, като улиците са пълни с уличници, а обществените сгради с общественици. Случва се обаче и обратното – уличниците се настаняват в обществените сгради, а обществениците се пращат на улицата.
  Страната има държавен строй, но самият строй не върви под строй.
  Държавата се управлява от хора, според случая. Случаите пък се управляват от случайни хора.
  България търгува с всички. Но случва се и обратното – всички да търгуват с България.
  Националният девиз на държавата е „Съединението прави силата“, поставен върху разединеното Народно събрание, на което му е нужно да намери една сила, която да му направи съединението.
  Държавният девиз на нацията пък е „Боже, пази България“ . В случая Бог е натоварен да пази България, вероятно, защото другите са заети да си пазят частните интереси.

 7. Тука финансовоикономически коментар НЕ ВАЖИ. ГРУПИРОВКАТА НА мУТРАТА Е БЕЗМИЛОСТНА . А ТОЗИ ,МОСКО , ПАВЛОВА…..НЕЗАВИСИМАТА БЪДЕЩА ПРОКУРАТУРА ЩЕ ИЗСЛУШВА. Доктор Семерджиев ДАДЕ СТАРТА.

 8. От славното СДС народа избяга. Останаха само изявените крадци на командира.
  Г- н Президент ДЕЙСТВАЙТЕ.

  1. А на командира кога ще му дойде реда!!!!!!!!! За сега се гъбарка с разни партийки, които ги финансира с милиони. От къде ли е забогатял като КРЕЗ. Целта Е да не му „дойде никога реда“!!!!!!!

 9. София: Ремонт на тунел „Ечемишка“ на автомагистрала „Хемус“ започва на 1 септември
  31 Август 2016 | 17:52 | Агенция „Фокус“
  Снимка: АПИ
  София. Ремонт на тръбата за Варна на тунел „Ечемишка“ на автомагистрала „Хемус“ започва от 1 септември. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“. До приключване на строителните работи, което се очаква да бъде до края на декември, трафикът ще се осъществява двупосочно в тръбата за София. Ремонтните дейности включват възстановяване и усилване на тунелната облицовка, хидроизалация, обновяване на пътната настилка, на електрическата и вентилационната инсталация, системи за видеонаблюдение и пожароизвестяване.
  Тунел „Ечемишка“ е с дължина 775 м. В експлоатация е от 1984 г. и досега нe е ремонтиран. Преди две години са били подновени единствено осветителните тела. Ремонтните дейности ще бъдат изпълнени от „Автомагистрали“ ЕАД по договора за текущо поддържане на автомагистралния участък. В момента на АМ „Хемус“ се ремонтира тунел „Витиня“, виадукт „Елешница“ и участъка при 41-ви километър – между тунелите „Ечемишка“ и „Топли дол“.
  Алтернативният маршрут за пътуване по време на ремонтните работи на тунел „Витиня“ от София за Ботевград е път I-1 – от 215-ти км до км 209+500 и обратно. Връзката на АМ „Хемус“ с първокласния път за пътуващите към Ботевград е при пътния възел при 30-ти км на автомагистралата /Витинска река/, а за идващите от Ботевград – при 36-ти километър на АМ „Хемус“. Този маршрут е с 2 километра по-дълъг и с около 7-10 минути по-бавен. Той обаче може да се окаже и по-бърз, като се спестят престоят на опашката пред тунела и газовете вътре. Сравнение – по АМ „Хемус“ маршрутът е с дължина 22 километра, изминават се за около 17 минути, а алтернативното трасе – 22 километра, за около 24 минути.

 10. Чакайте Герджика да разследва министрите на Бойко Борисов … :)

Вашият отговор на Картър Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>