Публикувано на 11.11.2019 / 19:21

ОПГ „КОРУМПЕТА“ В КАТ – ВАРНА! МВР „МЕТО“, А СИ ПИПНАЛ ПОДАЛИТЕ СИГНАЛА, А СИ НА ЧЕНГЕЛА С „ВЗЯТКИТЕ“, ВИСЯЩИ ПО СПИСЪК В ЧУЖДА АМБАСАДА!

ОПГ „КОРУМПЕТА“ В КАТ – ВАРНА! МВР „МЕТО“, А СИ ПИПНАЛ ПОДАЛИТЕ СИГНАЛА, А СИ НА ЧЕНГЕЛА С „ВЗЯТКИТЕ“, ВИСЯЩИ ПО СПИСЪК В ЧУЖДА АМБАСАДА!СПРАВКА

Относно постъпили данни и документи във връзка с корупционно поведение на служители от сектор КАТ и сектор СПС

Подавам сигнал за корупционни действия на служители, заемащи ръководни длъжности в с-р Пътна Полиция /ПП/ и с-р СПС при ОД на МВР Варна.

Това са двата най-големи сектора към ОД на МВР Варна, в които се съставят най – много АУАН по ЗДВП, от което се възползват служители заемащи ръководни постове с цел лично облагодетелстване. По време на АНП със своите действия умишлено пречат за издаване на НП на определени АУАН. Нормативни документи, които са с технически грешки при тяхното съставяне, не се връщат в определените срокове на служителите за корекция с цел неиздаването на НП.

За тези техни действия има подадени сигнали, но не е взето отношение.

На Началник с-р ПП гл. инсп. Петко Камбуров месечно му се заплаща „такса спокойствие“ от лицата: Тони Стефанов Христов с ЕГН 9…….и Александър Георгиев Христов с ЕГН 78……. занимаващи се с регистрация на автомобили, т.н. „регистратори“.

Редовно се организират банкети от , т.н. „регистратори“, където присъства и инсп. Силвия Съботинова и гл. инсп. Петко Камбуров. Като писмено негласно доказателство Ви представям копие от Решение на Варненският районен Съд ХХХVI – ти състав по а. н. д. № 4373 по описа за 2018 г. Влязло в законова сила от февруари 2019 г.

От Решението е видно и установено че лицето Т.Д.З. управлява лек автомобил с ДК № В5552КМ под въздействие на алкохол доказан и с химическа Експертиза № 1244/29.08. 2017 г. Междувременно същият ден лицето Т.Д.З. отново е спрян да управлява лек автомобил с ДК № В5552КМ под въздействие на алкохол и неправоспособен с отнето СУМПС по законов ред, само че с по малък алкохол над Законно допустимото, за което е съставен нов АУАН и са свалени 2 броя рег. табели на автомобилът.
По двата АУАН в крайният законов шест месечен срок по ЗАНН не са издадени НП от Началник АНД в сектор ПП инсп. С. Съботинова, като не и е указан нужният контрол от Началник сектор ПП гл. инсп.П Камбуров, с което е реализирал мълчаливо съгласие с пряко подчинената си инсп. С. Съботинова.

За да натрупат облаги които не им се полагат по Закон и да спестят на лицето Т.Д.З глоби от 2000 лева и лишаване от правоуправление на МПС за срок от две години.

С тези си действия и бездействия двамата инспектори работят в екип, като ОПГ, използват власт дадените им правомощия и служебно положение, като умишлено знаят че техните действия и бездействия с късно издадено НП извън преклозивните срокове по ЗАНН ще бъде отменено от Съдът и се прикриват по горе цитираното Решение.

Поради което пътните полицаи спрели лицето Т.Д.З. с алкохол два пъти и неправоспособен с отнето по Закон СУМПС, били принудени да му върнат СУМПС, 2 броя рег. табели и да му се извинят.

Така обиграният екип от двамата инспектори – ОПГ се заиграват и осигуряват спокойствие с така наречените „регистратори“, граждани които предлагат и осигуряват услуга по регистрация на МПС. Срещу суми и печалби за които не плащат данъци, но заплащат банкети – такса спокойствие заснемат ги, публикуват клиповете в Фейсбук и демонстрират близки връзки и положение с ръководните инспектори ОПГ – видно от приложеният клип.

Зетят на Началника на СПС гл.инсп. Иван Илиев , който също е служител в системата, в явно нетрезво състояние, в униформа, използвайки служебен автомобил да се придвижи до екип на с-р ПП, където служителите изпълняват служебните си задължения по контрол на пътния трафик, отправя заплахи спрямо тях затова, че е съставен АУАН на негов познат. Използва името на тъста си, като споменава за родствената си връзка с него, заявявайки на служителя, че ще се погрижи да му създаде неприятности. Цитирам: „Оправил съм двама, да не си третия!“ Същият служител по-късно спечелва конкурс за офицер и се очаква неговото повишение, което е станало най-вероятно с помощта на неговият тъст.

Многобройни са случаите на психически тормоз на гл. инсп. Иван Илиев и инсп. Иван Бянов над подчинените им служители. Сержантския състав редовно е заплашван от тях, че ако не изпълнят поставените им от тях норми ще бъдат преместени в други структурни звена или ще образуват дисциплинарни проверки.

Не случаен е факта на преместени и преназначени служители от с-р СПС. Същите биват принуждавани от горепосочените офицери доброволно да си подадат заявленията за преместване.

Всички изнесени Факти и обстоятелства са проверими и логично доказани, но проверките са прикривани и манипулирани, с което е застрашена сигурността правоприлагането и Законоста в Р. Б. Молим за инспекция и контрол с реализиране на наказателна отговорност.

П.П. Силвия Съботинова е била изключително близка на Петко Камбуров. Миналата година по Коледа регистраторите са оставили две торби пълни с уиски, мезета и хартиени пликове за Камбуров в едно от деловодствата на КАТ. След като Съботинова е разбрала, че там са оставени торбите, веднага е отишла да ги вземе и питала служителките да не са пипали или взели нещо от торбите, най- вече за пликовете. Тя до ден днешен е била в схемите и всичко минавало през нея. Била е третият човек в йерархията след Камбуров и Ганчев. От пет шест години Камбуров и Силвия Съботинова са в изключително близки отношения и за това тя движела цялата схема.

ДО
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА
ГР.ВАРНА
СИГНАЛ
За
Обосновано предположение за неизпълнение на служебни задължения

От
……………………………

Уважаеми Г-н Прокурор,
Подавам Ви този сигнал, като на 30.10.2017г. за времето от 08.00ч. до 20.00ч. с колегите Недялко Каранедялков и Фирко Фирков работихме на територията на РУП Девня и прилежащия район като автопатрул с позивна „88“ като придадени сили. Около 18.00ч. в гр.Вълчи дол на ул.“Средна гора“ спряхме за проверка л. автомобил Мерцедес с рег.№ В4400 ВМ , модел ЦЛС. Извършихме проверка на лицата и МПС-то, уведомихме водача Искрен Димов с ЕГН 88………….., че ще му съставим Акт по ЗДВП, защото управлява със затъмнени предни странични стъкла на автомобила. Водача Искрен Димов и спътникът му Искрен Вълкански с ЕГН 77……. бяха проверени по надлeжния ред за криминални прояви и издирване. Същите бяха криминално проявени, но не се издирваха до този момент.

АУАН № 078451 беше съставен от колегата Каранедялков. При оформянето на документите водача Искрен Димов дойде до нашият автомобил и започна да ме заплашва цитирам: “ Още малко време ти остава да правим мизерии, скоро ще си извън системата, ще се погрижа за това лично.“ Свидетели на тези заплахи станаха колегите ми. За случая има направена докладна записка. В съставеният АУАН фактическата обстановка, нарушението и вписаният член бяха описани правилно. Ако е имало някаква техническа грешка при съставянето на Акта в едномесечния срок по административното производство бихме го оправили с докладна записка. АУАН с №078451 бе заведен в деловодния дневник на сектор СПС под №533 и по същия не е издадено наказателно постановление в предвидения 6-месечен срок по ЗАН.

Няколко дена след констатираното нарушението и съставяне на АУАН, от Началник група Сигма Иван Бянов бяхме упрекнати, че за пореден път не сме свършили нищо и при съставяне на Акта сме допуснали много грешки, при което същият се налага да бъде анулиран.

Аз поисках Акта да ни бъде върнат, за да може в законовият срок да поправим грешките (ако сме допуснали такива) и да бъде издадено наказателно постановление. Същият не ни беше върнат и случаят отшумя. Най-много аз настоявах ако има допусната грешка да бъде поправена, тъй като аз бях старши на екипа и колегите биха се поучили от случая , за да не се допускат подобни грешки.

Няколко пъти задавах въпроси към ръководството на сектора за гореописаният Акт да бъде върнат и съответно да бъде поправен, но нищо не се случи. Акта не ни беше предоставен.
Бих желал да се извърши нужната проверка за престъпление по служба, конфликт на интереси между нарушителят по Акта и компетентен служител неиздал Наказателно постановление.
Прилагам снимков материал на съставеният АУАН , докладни записки от мен и от колегата….
………………………………….. ………………………………………….
Гр.Варна
….
МВР „Мето“, Младен Маринов,

Незабавно шутирай корумпираната ОПГ в КАТ – Варна при ОД на МВР – Варна!

АФЕРА от години изнася корупционните им „подвизи“ и вместо МВР да си разчисти кочината, започват моментални проверки кой дал информация на АФЕРА.

И от тези конкретни сигнали АФЕРА умишлено изтри имената на подалите ги, въпреки че те не са тайна, тъй като сме напълно наясно, че ще започне незабавна преса и натиск върху полицаите, осмелили се да атакуват корумпетата си колеги. Още по наясно сме и че кочината, наречената прокуратура във Варна, няма да си мръдне и пръстта за да сложи на местата им корумпираните ченгета, защото във Варна ВСИЧКИ КОРУМПИРАНИ ОТ ВСИЧКИ ВЛАСТИ СА В СИМБИОЗА.

Затова, МВР „Мето“, Младен Маринов, моментално разкрай ОПГ в КАТ – Варна при ОД -МВР – Варна, а и не само там във Варна!

Ако и само напън забележим от ваша страна за пресиране на подалите сигнала, МВР „Мето“ Младен Маринов, изобщо няма да те бавим и ще осветим „ВЗЯТКИТЕ“ ОТ 100 000 ЛВ. ОТ ГРУПАТА НА „ЛАНЕЦА“, КАКТО И ЕДНИ ДРУГИ „ВЗИМАНИЯ“, ЧИЙТО СПИСЪК ВИСИ СЪС СТРАШНА СИЛА В ЕДНА ЧУЖДА АМБАСАДА.

Не, че ще ти размине, МВР „Мето“ Младен Маринов, ама преди да те налази онова, което има да става, поне демонстрирай „воля“, че чистиш корумпетата под тебе!

Ти си на ход!

Веселина Томова

Коментари 22 за
“ОПГ „КОРУМПЕТА“ В КАТ – ВАРНА! МВР „МЕТО“, А СИ ПИПНАЛ ПОДАЛИТЕ СИГНАЛА, А СИ НА ЧЕНГЕЛА С „ВЗЯТКИТЕ“, ВИСЯЩИ ПО СПИСЪК В ЧУЖДА АМБАСАДА!”

 1. Stiga im pravihte reklama na teq tam che sa naj golemite kato igraqt s nachalnicite da si igraqt, to tam vinagi e imalo igrachi I naigrani. Ot tolkova igrachi te shte se samoizqdat edin drug kvit sa si kurvi tam I se ebat edin drug stiga te da sa na dneven red nai v ochite na horata I nai mojeshti gyza im se otvarq za malko vlast. Rano ili kysno taq tam dalavera shte prikluschi za dosta ot horata tam osobeno sega s noviq zakon sled nova godina I golemite zvezdi nikoi nqma dagi govori , nekvi izmisleni geroi ot 1001 nosht li sa , shte si ostanat 5 – 10 choveka maksimum feto da si nai stoinostnite I ne pravqt problemi nikoga za tolkova godini. a tazi kriza deto navleze veche v bg . Umnite shte spechelqt ot cqlata rabota I teq deto nikoi ne gi znai, negi komentira tolkova godini I naj golemite shmatki det gi mislqt shi sa ok ot cqlata taka najejena obstanovka porodilase ot dosta vreme, to sie obshtestvena taina za tova kakvo se sluchva ot godini koi s kogo na kogo na koq spirka na koq mehana, domashnite sybiraniq s nachalnika na edna opredelena grupa hodene Po zavedeniq , krychmi I tnt.

 2. Правят каквото си искат тези така наречени регистратори в този КАТ , въртят си начинанията там с хората по гишенцата . Определен кръг от така наречените регистратори са в много близки отношения с доста служители, имат си и покровителството от Камбуров.Има си там едни тартори които доста са се взели на сериозно.
  Пашов е време малко работа да свърши съвместно с даначните. Тогава няма такива измислени като пепо, вълкът, мотористат, измикяра, пеьо, Аса Ауто тийм и др дане ги изброявам чеса твърде много да си командват там пункта за регистрация.

 3. Абе коги бавите тея регистратори всичките там , трябваше вече да са ги разкарали. Вчера ходих там пак и същите муцуни бяха и дърпат хората ако клъвне някои даму резнат главата и нито един лев данак печалба не плащат като мен и всички останали нормални граждани на тая държава.
  Висят си там определени лица без фирми и гледат да завъртят на някои главата, има и легални с фирми които са там от години, но едно 70 % са ала бала .
  Явно началника там яко си провежда банкетите с тях редовно на механа Вихрен както е обществена тайна и за това си правят квот си искат.
  Последната схема с номера дето са по 320 лв правят ги на половин цена. Казват щети взема номер примерно 2333 и да не платиш 320 може 150 или 100 лв. Казват вътре ни искат пари и става дати го взема на половин цена. Разбират се със служителката на гишето тя му отделя документи те и като му дойде реда на номера му го дават защото тея с три еднакви числа ако не са закупени има шанс дави се паднат и на въпросният регистратор му се дават без никакви проблеми после си делкат с човека зад гишето парсата. А ако аз съм на гишето и на мен се пада случайно и някои от тея ако са се разбрали на тях го дават моите се изчакват зада може на богопомазания регистратор да се падне хубавия номер и после пребира едни пари които никаде неги декларира.

 4. Malkiq Petio shto go mahnaha hubavo gi beshe pochnal nqma policai nachalnici ne buta na nikoii avanta, kolko pyti go pribiraha i nakraq go mahnaha

 5. Абе тука много фантазьори и измислени герои пишат. Защо не застанат с имената си така както цитира такива на други хора? Точно тия дето драскат тук може би са с най-големите облаги …
  Мен ме боли целия чеп !!! Всжното в когато отида в КАТ ВАРНА / което се случва 5 пъти в годината / да свърша максимално бързо. От 3 години насам виждам,че в КАТ ВАРНА има организация с регистрирането на коли и може човек съвесем нормално да излезеш с номер за около 2 ,3 часа ,а преди време се пакаше по цял едон ден че понякога и на следващия. Това какво говори? Че има организация.
  Има една поговорка за парчетата с баница… така че всеки плаща за това за което иска да му се свърши работа и е доволен ! Аз лично нямам нищо против въпросните “ регистратори“ , добре че са те та си взех децата навреме от училище….уважаеми драскачи !

 6. Те тия регистратори са такива мишки. Мислят си, че играчите като са им дали пълномощно и ключовете са им авери. Същите като миячите на мияките. Сега четат и голям страх… квото решат от София ще стане. Споко.

 7. То да беше банкет спокойствие само, за В 8888 ВВ когато хората спаха там няколко дни и въпросния началник ден преди да го изкарат за купуване този номер, изкара некав член че и инвалидите били с предимство и за хубаво номера след което на въпросният ден в които пускат номерата за продан е дошла доста добре облечена дама 5 минути преди да отвори гишето показва си ТЕЛК които е издаден ден два преди това влиза пред очите на хората които са стояли там от дни подава заевлениято за номера и го взима. Поредната далавера извъртяна от началника на КАТ Варна.
  И за други номера се знае дето гие уреждал че има пръст и после дава на въпросните господа задача даму купят некви мебели, на други се иска пари, списък е доста голям на тези хора и сумите също които е взел, а някои даже и напред ги е искал, за други и сее подписал лично.
  А в Дискотека Премиум където ходеше че пиеше на версия и до ранни зори и черпеше всеки около него и най вече хора от женски пол. Тамошните собственик беше вдигнал ръце от въпросния началник то ако не всяка седмица през седмица беше там и всички банкети на кат бяха там със една част от регистраторите ……

 8. Те преди 3,4 години тия регистратори ги бяха награбили НАП, някои лица не можеха да докажат по 40 – 50 хиляди лева , но се оправиха. Институциите е време да се намесят там не може един регистратор да бъде на 3-4 гишета едновременно , а обикновен човек да чака и да гледа.
  От 30-40 регистратори някъде 10 имат законни фирми, а другите нито данаци плащат и се водят безработни, че даже там има и бивши рецидивисти сред тези редици познати много добре на полицията.
  Някои от тях обичат много да дърпа хората там по край заевленията и взимат от нас гражданите сериозни суми, ако въпросната услуга струва 50 лв те взимат 140-150 лв общо.
  Една равносметка таксите вътре са 56 лв – номера и талони, ако платите на постерминала е 47 лв с въпросната услуга от 50 лв става грубо 110 лв
  Повече просто е недопустимо, лъжат хората че проблем имало вътре и за да се случат нещата трябва вътре да се даде нещо и за това им вземат повече пари.
  Те лицата са ясни достатъчно е рано сутринта да идете и те се виждат коиса.
  Без никакви задръжки и скруполи, супер не възпитани, викат , крещят все едно са си в тях или на село в двора си.
  Лица които 1 лв данак печалба не са внесли в НАП.
  Доно това да бъде прочетено от компентните органи и структури !!!

 9. Време е малко даги по бутнат там Тея тартори на регистраторката мафия. Къде са НАП, Икономическа полиция. От тамошните лица не повече от 10 човека да имат фирми, др всичко шанаджииство, ако искаш фактура за въпросната услуга и нямат фирма ти казват ела утре ще измисля нещо, че да ходят да се молят на тези с фирми да им изпишат фактура.
  Аз съм ходил при доста от Тея и 30% са ми давали фактура на момента а от др още чакам !!!
  Те лицата се знаят кои са. Той и въпросният началник е казал на Нападжиите те едвам искарват за хляб и цигари оставете ги, а то кво било вместо данак печалба – банкет спокойствие.
  Трябва да се направи нещо там както на времето прибраха Недев и Калоян.

 10. След като минаха и поредните избори, по БАЙ-ГАНЬОВСКИ, нучихме че освен МАФИЯТА НА ВСС, ПРОКУРОРСКАТА МАФИЯ има и МАФИЯ НА РЕГИСТРАТОРИТЕ, както и МАФИЯ НА ТЕЛК-ковете и още какви ли не мафии 😉
  А най отгоре кротко си стои един от тримата дебели мафиоти-БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ!!!
  Бивша третокласна мутра, пазела колите на другите мутри, бавно и постепенно се е издигнала до висотата на МАФИЯТА В БЪЛГАРИЯ!!!
  А кметовете на герб, МАФИЯТА ГЕРБ обслужват интересите на БЪЛГАРСКАТА МАФИЯ,ВЕДНО С ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ МНОЗИНСТВОТО!!!

 11. След като посочените катаджии се перят с връзки в ГЕРБ ,нека им е ясно,че вече имената им са в списъци.За това вече списъците в едно със статтиите и линкове към тях се стифират в класьори по региони.Част от данните касаещи съдебната система се готвят за Лаура Кьовеши.При проекта на Радев ще се приложи законовото им премахване.Законна промяна на конституцията и изриване на засечените магистрати от съдебната система,независимо от сега действащите им мандати чрез въвеждане на полиграфско изследване въведено като изискване в ЗСВ.Само въпрос на месеци е обединението на Манолова,Радев и Слави.А Пеевата свиня изчезва до края на годината.Или Б.Б или главата на свинята на дръвника.Това са указанията от презокеана.

 12. Ако си обикновен гражданин няма как да ти се получат нещата , но ако си регистратор всичко става. Особено ако е оная група която е описана от др възмотен гражданин в по горните коментари при тях всичко става имат си по специални отношения с определен кръг от хора вътре в самия пункт за регистрация. Определена група са недосегаеми понеже се отчитат на двама господа, въпросните са с фамилии Тодорови. Единия е цивилен а другият е униформен.
  При определени регистратори някои неща не стават.
  А при други благодарение на въпросните господа се получава всичко срещу определена цела.

 13. Не , че в Добрич не е същото , ама не вярвам нещо да се промени , защото парите от схемата стигат до най-горе!
  Главен комисар Минев от добричкия КАТ е на същата схема , но е приятел с всички герберасти в града и никой не може да го бутне!
  В цялата страна е така , но никой нищо няма да промени!
  Дори и да дойде друг на власт , пак ще им трябват пари и корупцията никога няма да бъде заличена!

 14. Весе,Весе,
  Написаното от теб има отношение към истината! Пряко при това! Но то представлява незначителна част от истината! Нещата са така сложени в момента, че не белезници , не камери в колите, не записващи устройства, а звънци – големи звънци – хлопатари като на говедата трябва да им сложат на тези юнаци – всички да се обръщат след тях където и да се намират. Да ме извинят честните момчета – има ги но бързо ги махат! Това повече не може да се трае! Основната причина за жертвите на пътя е КАТ и МВР – тяхната „възпитателна“ роля развращава хората – всеки си вика – „Голяма работа, стотачка и съм оправен“ ! Темата е огромна, опасна, неблагодарна и необходима!

 15. Сталин и Рузвелт си говорят.Рузвелт:
  – При нас е демокрация Всичко е супер, но имаме голям проблем с корупцията. При вас как е?
  – Справяме се някакси. – тихо рекъл Сталин
  – Колко заделяте за борба с корупцията?
  – Четири гробища.

  1. Сталин извършва геноцид върху руския народ. Милиони са избитите, трябва да си малоулен да правиш виц по въпроса. Това е истински геноцид.

 16. Директора да си размърда схемаджийския задник и да спре да прибира отчисления от пияницата Петко и метресата му Силва.

 17. Тони Стефанов Христов нее човек, а баща му Стефан Христов известен като Стефан вълкът.
  Александър Христов е известен като Сашо моторист.
  Освен тях има още една група с законна фирма “ АСА Ауто тийм който си въртят схемите с двамата по каналите вътре Николай Тодоров и Атанас Тодоров който дирибеистват и командват изцяло пункта за регистрация, даже началника им Петракиев не може да им каже нищо, срещу определено заплащане си затварят очите за доста работи, като минаване на автомобили с затъмнени предни стъкла през канала, без седалки които трябва да ги има а те се подписват че ги има, бутнати години в талоните и тнт.
  Николай Тодоров е с най голямата протекция понеже майка му работи в прокуратурата която е в много близки отношения с зам.районният прокурор Чавдар Чавдаров.
  ……………

 18. Който е честен в момента е наврян умишлено в трета глуха а ако се задържи някой корумпяга близък до … веднага го оправят я свидетел я нещо друго а честните ги смазват. Живия пример е вБургас София ама сега са сила и да се изкарат нещата няма никой нищо да направи ….

 19. Колко докладни записки, рапорти, обяснения, заявления заради един келеш с ЕГН 88…

 20. Попитайте го Младен по заповед на Маджо отвличал ли е наш известен щангист -имигрант, който като предприемач е внасял месо от Бразилия и Америка …., някой ден и тях ще ги разкарват като несебърския кмет или ще “болката от ляво” ще ги споходи като Мишо Бирата и Ваньо Т……

  1. ..GA LAPASHE PARGOLITE ZAEDNO SAS,,ZETKO BARETKO,,NA,,OSMI VHOD,,NA ST.,,VASIL LEVSKI,,..IVO MASLAROV,,PRIKRI SLEDITE,,…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *