Регистрация
Публикувано на 09.01.2017 / 13:11

ОКОНЧАТЕЛНО! ВАРНЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД ПОТВЪРДИ ОПРАВДАТЕЛНАТА ПРИСЪДА НА ВЕСЕЛИНА ТОМОВА ПО ЩЕНИЯТА НА ЛИЦЕТО КЪНЧО СРЕЩУ „АФЕРА“

КЪНЧО БОНЕВСлед като на 26.09.2016 година, Варненския Районен съд, в лицето на съдия Даниела Михайлова, оправда напълно собственичката и главен редактор на сайта АФЕРА Веселина Томова по заведеното дело срещу нея и сайта АФЕРА от лицето Кънчо Бонев /виж тук: ЛИЦЕТО КЪНЧО БОНЕВ ПРЕТЪРПЯ ПРОВАЛ. ОПРАВДАХА „АФЕРА“ И ВЕСЕЛИНА ТОМОВА!/, на 5 януари Варненски Окръжен съд потвърди оправдателната присъда на Веселина Томова със свое решение, след обжалване на първоинстационната оправдателна присъда от страна лицето Кънчо Бонев. Защитник на Веселина Томова и „АФЕРА“ бе брилянтният адвокат Димитър Димитров.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

АФЕРА публикува решението на втората инстанция – ВОС на съдия Трайчо Атанасов и членовете на съдебния състав: Мая Нанкинска и Красимир Гайдаров:

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1/5.1.2017г.        гр.Варна

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ в открито съдебно заседание, проведено на осми декември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРАЙЧО АТАНАСОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: МАЯ НАНКИНСКА

                                                                                   К. ГАЙДАРОВ                                                               

 при секретар Н.Й.

като разгледа докладваното от съдията Гайдаров

ВНЧХД № 1315 по описа за 2016 г.,

за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на адв.И.К.И. *** повереник на К.П.Б., частен тъжител и гр.ищец по делото, срещу присъда №289/26.09.2016г по НЧХД № 5515/15г по описа на ВРС тридесет и осми състав, с която съда е признал подсъдимата  В.Т.З. за невиновна и я е оправдал по обвинението и по чл. 148 ал.2 вр. ал.1 т.2 вр. чл.147 ал.1  от НК.

 Сочи се, че присъдата е необективна, тенденциозна и незаконосъобразна, постановена при многобройни процесуални нарушения. Моли се за отмяна на оправдателната присъда и постановяване на нова с която Т. да бъде осъдено по възведените и обвинения.

В съдебно заседание жалбоподателя поддържа жалбата.Представя писмена защита, в която изтъква многобройни процесуални нарушения допуснати от първоинстанционния съд.

Защитника на подсъдимата В.Т.- адв.Д.Д. ***, моли първоинстанционната присъда да бъде потвърдена. Поддържа тезата че подсъдимата не е извършила престъплението в което е обвинена от ч. тъжител.По делото е установено по безспорен начин, че публикацията е поискана от членовете на партията „С., които са разпитани като свидетели и са потвърдили че описаните оценки на поведението на засегнатите лица в частност ч.тъжител са техни на съпартийците на ч.тъжител. Моли се за потвърждаване на присъдата.“

Съдът след като се запозна с доказателствата по делото и като съобрази становището на страните  прие за установено:

Варненски РС тридесет и осми състав е постановил присъда по НЧХД № 5515/15г по описа на съда,с която е признал подсъдимата  В.Т.З. – родена на ***г***, бълг. гражданка, с висше образование, работи, разведена, неосъждана, ЕГН: **********, ЗА НЕВИНОВНА В ТОВА, на 24.09.2015г. в гр, Варна, чрез сайта „***“, в статия със заглавие „Варненската „С.“ на В. Е. се разцепи: Не гласувайте за К. и компания! Самозванци са! Листата е измама! , с изразите „Самозванци“, „кретенските нескончаеми пресконференции на господин „К.“, „политически проститутки“ и др., да е разгласила за К.П.Б. позорни обстоятелства или да му е приписала престъпление, поради което и на осн.чл.304 от НПК я е опрадвал по така повдигнатото й обвинение по чл.148 ал.2 вр. ал.1 т.2 вр. чл.147 ал.1  от НК.

Отхвърлил е като неоснователен и недоказан предявеният от К.П.Б. против подсъдимата В.Т.З. гр.иск за обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 15 000  лева.

На осн.чл.190 ал.1 от НПК е осъдил частния тъжител К.П.Б. да заплати на В.Т.З. сумата от 600 лева за направени по делото разноски.

            Съдът е приел за установено следното:

            На 13.06.2015г. било проведено учредително събрание на политическа партия «***», на което бил приет и нейния устав.Председател на партията бил В. Е..В събранието от гр.Варна участие взели св.И. Р., св.Р. М., св.М. Д., св.К. Б., ч.т.К.Б., както и К. С., К.а У. и Ц. П.. Х. Х. бил записан за участие, но не се явил.Всички присъстващи, с изключение на св.Р.,  подали заявления и били регистрирани като член-учредители.Св.Р. и Х.   в последствие депозирали  заявления за членство и по този начин били приети за членове на партията.В устава на партията били предвидени ред и начин за образуване и функциониране на местни общински организации. Право да издига кандидатите за местни избори на управление на нейната територия и да предлага кандидати за общинските и централните органи на управление в страната имало само събранието на местната общинска организация.

          На 25.10.2015г. на територията на обл.Варна следвало да се проведат избори за кмет, районни кметове и общински съветници, в които представители на ПП «***» имали намерение да вземат участие.Тъй като партията била учредена наскоро, в гр.Варна все още нямало местна структура , конституирана по начина описан в устава.Независимо от това, по-голямата част от учредители, включително и св.Р., считали че с оглед прогласените в устава цели на партията, следва да участват общо във вземането на решения, свързани с кандидатите за участие в избори, които партията щяла да подкрепи и издигне.

          На 10.09.2015г. се провела среща, в която участвали председателя на партията и други лица, изпълняващи ръководни функции в нея, св.М., св.Р., св.Б. , други от варненските й членове, както и множество симпатизанти.Били обсъждани две кандидатури на лица, които да участват в изборите за кмет на гр.Варна.Единия от тях бил св.М., а другия  Х. Б..При тази среща обаче не се стигнало до вземане на окончателно решение кой ще е кандидатът за кмет от името на партията.На св.М. били предоставени три броя пълномощни, по силата на които в качеството му на представител на партията, имал правото да извършва всякакви необходими правни и юридически действия за регистриране на кандидатска листа на кандидатите за общински съветници, кмет на община / район/ и кмет на кметство, както и за регистрация на застъпници, които да участват на изборите. След като не получил категоричен отговор от софийското ръководство на партията относно кандидата за кмет на гр.Варна и след като взел предвид, че Х. Б. не е неин член, което било условие за участие в изборите,  св.М. приел, че след като е получил пълномощни, документално той е определен за такъв кандидат.Той се заел и със съставяне на листата със съответните кандидати,  като  разполагал с ограничено време за определяне на конкретните участници в изборите.Допитал се до някои членове на партията , но те му отказали да бъдат включени в листите.По отношение на останалите кандидати за районни кметове и общински съветници той провел неформални  консултации с ч.т.Б. и с Б. Б.-член на партията.След това св.М. съставил съответните листи, в които той бил включен като кандидат за кмет на гр.Варна, ч.т.Б. ***«Приморски», В. В. за кмет на район «Аспарухово», Д. ***«Младост» и В. Н. за кмет на район «Одесос».Същите тези пет човека заедно с Р. Н., Б. Б., И. С. и С. Г. били предложени и за кандидати за общински съветници.Тези кандидатски листи били депозирани в ОИК-Варна, като на 20.09.2015г. били издадени   решения, с които кандидатите били регистрирани за участие в изборите като такива, издигнати от ПП «***» и били издадени съответните удостоверения.След направената регистрация, за която предварително св.Р., св.Д. и св.Б., не били уведомени, се провела среща в гр.Варна с председателя на партията и част от варненските й членове.За нея  св.Р. бил информиран непосредствено преди нейното започване.Той случайно срещнал св.Б. и друг член партията, с които отишъл на срещата.На нея присъствали ч.т.Б. и св.М., а от направените изказвания св.Р. и св.Б. разбрали, че кандидатите за изборите вече са определени и регистрирани, но без техните кандидатури да са обсъдени с всички хора  от гр.Варна, участвали в учредяването на партията.На тази среща станало ясно, че св.М. ще  участва в изборите като кандидат за кмет на гр.Варна, а ч.т.Б.-***«Приморски», като и по този въпрос, както и за посочените кандидати за общински съветници, не било проведено никакво обсъждане.

         Поради това на 24.09.2015г. била инициирана среща със св.М. и ч.т.Б. в помещение, стопанисвано от св.Р..На нея освен тях тримата присъствали св.Д., св.Б. и други членове на партията.На срещата, на която св.М. очаквал да се уточнят конкретни действия , свързани с предизборната кампания, той и ч.т.Б. били обвинени от останалите, че са самозванци, че са се самопредложили като кандидати без това да бъде обсъдено от останалите членове на партията.Св.Д. , а и останалите били силно възмутени от това, че без общо обсъждане и предлагане на кандидати, е била изготвена листа, в която ч.т.Б. и свид.М. участват, а останалите кандидати са  абсолютно непознати за членовете на партията , както и от това, че регистрираните кандидати са били представени пред председателя на партията като резултат от общата воля и решение на варненските членове.Това св.Д. възприела като предателство по отношение на идеите на партията и нейното лично желание за промяна.Такова било отношението и на св.Р., и на св.Б. по отношение на действията на ч.т.Б. и свид.М..Св.Д. им заявила, че няма да допуснат обществеността на гр.Варна да бъде подведена от тях и тяхното поведение.След разговор на висок тон, ч.т.Б. и св.М. напуснали срещата.След това св.Д., св.Р., св.М. и останалите  присъстващи на срещата решили да оповестят информацията, че листата на партията не е съставена след обсъждане с всички членове на партията, а само от св.М. и ч.т.Б..Било проведено обсъждане на текста, който свидетелите имали желание да бъде разпространен, а св.Д. го написала.След това, след общо одобрение и решение, била осъществена връзка с подс.Т., която била собственик на сайта «***».Тя била известна сред свидетелите с това, че информира обществеността за фактите по начина, по който са й представени, без заобикалки, както и че няма материален интерес от това.Св.Д. изпратила по електронен път на подс.Т. подготвения и одобрен от всички текст.Подсъдимата от своя страна изготвила статия, която изпратила обратно на св.Д..Тексът бил прочетен и одобрен от нея, св.Р., св.Б. и останалите участници в срещата като изключително точен и коректно предаващ тяхното становище по случая.

          Така на 24.09.2015г. , в 21,49 часа, в сайта «***» била публикувана статия със заглавие « Варненската С. на В. Е. се разцепи: Не гласувайте за К. и компания!Самозванци са! Листата е измама!».Текстът на статията бил следния «Прогнозиран скандал разтресе варненската «С.»-ПП ДРП «БП».Прогнозиран, тъй като при положение, че партията на В. Е. е заложила на лице като «К.» Б., това означава сигурна и тотална катастрофа.Още повече, че преди време точно заради кретенските нескончаеми пресконференции на господин «К.», варненските медии категорично направиха подписка, че няма да отразяват «изявите му».Днес във Варна на събрание на варненската организация на «БП» е избухнал скандал, разкри А..Учредителите на партията на В. Е. в морската са стигнали до разцепление, защото «никой няма право да мами гражданите на Варна» по цитат на потресен учредител на варненската «С.».Оказва се, че регистрираните кандидати за кмет, районни кметове и листа за общински съветници са се самопредложили и самоизбрали, като не е бил спазен основния принцип на партията-кандидатите да бъдат предложени и одобрени със съгласието на всички учредители.Листата е направена единствено от небеизвестния по варненските ширини господин «К.»/Б./ и от Р. М., като според останалите учредители двамата са излъгали ръководството в столицата, че решението е общо, а всъщност сами са си сътворили « листата».Днес на партийното събрание сносен и категоричен отговор защо ръководството на столицата е било подведено, така и не е бил даден.Никой от учредителите не познава никого и от листата на общински съветници, надиплена от г-н «К.» и М., но не С..В. Е. е казал пред потресените излъгани учредители на варненската «С.», че на него било представено, че решението за кандидатите за кметове и съветници е взето от всичцки учредители.Това обаче се оказва пълна лъжа.Другият от «заверата» Р. М. е приминавал от партия в партия и се е явявал за кандидат – кмет, като е събрал изумителните 142 гласа.»Важно е хората във Варна да знаят, че кандидатите на «БП» във Варна са номинирани с измама и ние, всички учредители на партията, призоваване варненци  ДА НЕ ГЛАСУВАТ за тях!Тези хора щом се набутаха сега с измама, ако влязат в Общинския съвет ще изпълняват единствено ролята на политически проститутки и ще си пълнят джобовете», заяви пред А. учредител на «БП» във Варна».Статията била подписана « ***”.

         За тази публикация ч.т.Б. узнал на следващия ден в предизборния офис на партията.Той възприел  съдържанието й като обидно, съдържащо неверни и клеветнически твърдения, а отношението към него като пренебрежително поради изписване на малкото му име в кавички.Тези негови неудоволствени реакции  били възприети от св.К. М., с която ч.тъжител участвал в различни неправителствени организации и имали общи проекти.Той изготвил изложение до „А.” ЕООД, собственик на сайт „ ***” с „***”, в който посочил, че в статията се „ правят неверни квалификации и инсинуации, засягащи него в лично качество, кандидата за кмет на Варна-Р. М. , така и ПП „***”.Била оспорена истинността на твърденията за отказ на медиите за отразяване на неговите изяви, твърденията за провеждане на партийно събрание, тъй като нямало създадена структура за Община –Варна за партията и не е провеждано партийно събрание по смисъла на устава на партията, твърдението, че листата е съставена от ч.т.Б. и свид.М., тъй като „ тя е оформена от упълномощеното лице на партията Р. М., като е предложено на няколко от учредителите , отговарящи на условията в Изборен Кодекс да участват в листата за кандидати са общински съветници, а по отношение на предложените кандидати за кмет на Община Варна е одобрена единствено кандидатурата на Р. М. от ИС на партията”.Било изложено и несъгласие с посочения брой 142 гласа, получени от св.М., като било посочено че е получил 595 такива, както и че не е членувал в друга партия, а е бил участник в изборите от гражданската квота.В заключение било формулирано искане правото на отговор да бъде публикувано на сайта.

           На 05.10.2015г. ч.т.Б. депозирал жалба и до ВРП, тъй като от сайта „ ***” не били публикували правото му на отговор, а публикацията от 24.09.2015г. била невярна, позоряща и обидна, като места звучала вулгарно.Той формулирал искане като политическо лице, защитено от Закона, да бъде защитена честта и достойнството му, като се образува бързо производство срещу собственика на сайта.С Постановление от 14.10.2015г. прокурор при ВРП отказал да назначи проверка и да образува наказателно производство, тъй като не са били налице данни за извършено престъпление от общ характер.След обжалване то било потвърдено с Постановление от 30.11.2015г. на прокурор при ВОП.

           Междувременно, на 26.10.2015г. в сайта на Етичната комисия НСЖЕ била приета и регистрирана жалба от ч.т.Б. насочена както към съдържанието на публикуваната на 24.09.2015г. статия, така и поради това, че не му е било дадено ***.С Решение № 49/15.12.2015г. комисията по журналистическа етика  приела, че жалбата на ч.т.Б. е частично основателна по отношение на нарушение на чл.1.2.2 от Етичния кодекс на българските медии, касаеща предоставянето на правото на отговор на лица и организации, засегнати пряко от неточни или подвеждащи публикации.Поради това и било препоръчано  електронното издание  „ ***”  да публикува на страниците си исканото ***.

          По повод на публикацията от 24.09.2016г. , на 20.10.2015г. ч.т.Б. депозирал частна тъжба до ВРС, като на 02.11.2015г. било образувано настоящото производство.

            Горната фактическа обстановка съдът е  приел за установена въз основа на събраните в производството гласни доказателства –  от обясненията на подс.   Т., от показанията на св. Р. М., св.К.  М., св.И. Р., св.М. Д. и св.К. Б.,    депозирани в хода на съдебното следствие,  както и въз основа на писмените доказателства по делото – заверени копия от статии от сайта „ ***” , от „***”, справка от Търговския регистър, заверено  копие от декларация от 12.11.2009г., заверено копие от Преписка № 14105/2015г. на ВРП, заверени копия от три броя пълномощни , заверено копие от Протокол № 3 от 29.04.2015г., калкулация, списък на участниците от гр.Варна, регистрирани в Учредително събрание на ПП „***” от 13.06.2015г., удостоверение, два броя заявления, удостоверение, Устав на ПП „***”, жалба до комисията за журналистическа етика, отговор, уточнение, решение, служебно изисканите копия на регистрираните листи на кандидатите на ПП „***” да кмет на Община-Варна, за районни кметове и общински съветници, справка за съдимост и други, които са непротиворечиви, взаимно допълващи се и не водят на различни правни изводи.

        При така описаната фактическа обстановка установена от решаващият съд, той е направил извода че подс. В.Т.  не е осъществила от обективна и субективна страна деяние по чл.148 ал.2 вр. ал.1 т.2 вр. чл.147 ал.1  от НК.

            Първоинстанционния съд е приел за безспорно установено по делото: Налице е публикация в сайта „ ***” от 24.09.2015г. Тази публикация не е подписана от името на подсъдимата, но съдът е приел че тази статия е написана от нея.Т. е публикувала процесната статия, след като с нея са се свързали учредители и членове на ПП „***”, а именно св.М. Д., св.И. Р. и св.К. Б.. Следващият безспорен факт е, че в публикацията изрично е отбелязано , включително и пунктуално , че изнесените в нея твърдения са заявени от участници в описаното събитие.

            Спорното според решаващия съд е дали с публикуването на статията подс.Т. е наклеветила ч.т.Б. , дали му е приписала престъпление, както и дали е направила това умишлено.

            Подробно първонстанционния съд е анализирал има или не в процесната статия факти и обстоятелства които могат да се квалифицират като обида и клевета , каквото е обвнението срещу Т..Настоящият състав на въззивния съд споделя извода на състава на ВРС че в конкретния случай в процесната статия липсват неверни и позорящи факти спрямо ч.тъжител и че липсват обстоятелства с които да му е приписано престъпление.Цитирана е практика на ЕСПЧ в която се сочи че , мнения и оценки, за разлика от фактическите твърдения , не подлежат на доказване.Безспорно е, че в настоящия казус посочените по-горе изрази са натоварени с изключително критичен и негативен заряд, но отново с оглед цялото съдържание на публикацията , причината и времето  на разпространяването й, съдът е  приел, че цитираните твърдения не са клеветнически, тъй като не са фактически твърдения, а са мнение и оценка за хората които са цитирани в статията.

            На следващо място решаващият съд е направил анализ относно умисъла за извършено от подс.Т. престъпление. Състава на въззивния съд споделя изводите на решаващия съд относно липсата на умисъл у подсъдимата, че с написването на статията тя има за цел да оклевети ч.тъжител или да му предпише извършването на престъпление.Независимо че Т. е автор на статията, безспорно е установено че информацията отразена в статията е от разпитаните по делото  свидетели.Те са инициатори на публикуването на тази статия, те са дали информация която следва да се отрази и след «одобряване» на черновата на статията, тя е публикувана в сайта собственост на подсъдимата. В хода на съдебното следствие св.Р., св.Д. и св.Б. потвърждават, че представеното от тях становище е било публикувано точно и коректно, както и че подс.Т. не е изразила свое мнение, а тяхно , че „няма нищо добавено или излишно” В този смисъл са и решения както на ЕСПЧ така и на ВКС разграничавайки отговорността за собствено твърдение и разпространяването на твърдения от друг източник на информация.

            По жалбата , допълнителните съображения към нея и представената писмена защита.

            Жалбата е бланкетна, иска се отмяна на оправдателната присъда и постановяване на осъдителна такава и уважаване на предявения граждански иск в пълен размер и направените деловодни разноски на гр.ищец и ч.тъжител.

            В писмената защита са отразени четири съществени процесуални нарушения-недопустимо поведение на съдия Шкодрова, недопустимо толериране на неуважителното поведение на подс.Т., недопустимо прекъсване на обв. реч и манипулиране на съдебния протокол.Въззивния съд след като обсъди тезата на защитата относно цитираните процесуални нарушения, счита че не следва да ги обсъжда предвид факта че се ревизира акт на друг съдия а не на самоотвелата се съдия Шкодрова. Освен това не следва де произнася има ли или не манипулация на съдебния протокол, тъй като това е извън неговата компетентност.В НПК има  предвидена специална процедура за поправки в съдебния протокол.

            В допълнителните възражения към въззивната жалба отново се цитират гореописаните процесуални нарушения но този път от съдия Михайлова. Цитират се основни принципи залегнали в кодекса за етично поведение на българските магистрати. Настоящият състав не счита за необходимо да обсъжда тези възражения тъй като счита че те са извън неговата компетентност. Направени са възражения относно мотивите на съда, като се цитират факти и обстоятелства които съда е приел за установени но те не отговарят на действително случилото се. Оспорват се изводите на съда относно идентичност на дела на ЕСПЧ с  настоящото дело по отношение на оценъчните твърдения по цитираните дела и употребените от подсъдимата обидни и клеветнически твърдения.

            Състава на въззивния съд счита че не е компетентен да прави оценка на поведението на първоинстанционния съд по време на наказателния процес. В НПК има предвидени процедури които защитават процесуалните права на страните.Същото се отнася и за процесуалното поведение на подсъдимата.По отношение на мотивите на първоинстанционния съд и твърденията на частния тъжител настоящия състав счита че приетата фактическа обстановка се установява от посочените от съда доказателства.Първоинстанционния съд е обсъдил доказателствата,противоречията между част от тях, направил е необходимия анализ и е обосновал изводите си.Правните изводи относно липсата на извършено престъпление от обективна и субективна страна от подсъдимата Т. се споделят от въззивния съд.

            Въззивната инстанция счита, че в хода на наказателното производство не са допуснати процесуални или материалноправни нарушения които да водят до необходимост от отмяната й и постановяване на нова присъда, за връщане на делото за нова разглеждане или за изменение в някоя от частите й.

 Предвид  горното на основание чл 388 НПК, съдът

 Р Е Ш И:

 ПОТВЪРЖДАВА изцяло присъда №289/26.09.2016г по НЧХД № 5515/15г по описа на ВРС тридесет и осми състав.

Решението е окончателно.

 afera.bg

Коментари 12 за
“ОКОНЧАТЕЛНО! ВАРНЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД ПОТВЪРДИ ОПРАВДАТЕЛНАТА ПРИСЪДА НА ВЕСЕЛИНА ТОМОВА ПО ЩЕНИЯТА НА ЛИЦЕТО КЪНЧО СРЕЩУ „АФЕРА“”

  1. Лицети Кънчо. Бонев където се е заврял-все се е осрал. Мина през много НПО организации. и ги разби. Като пеперуда от цвят на цвят сменеше партии. Елементарно не знае да пише на КОМПЬОТЪР но завежда различни дела за да е-известен. Браво Весе – а сега заведи дело че ти е причинил толкова неприятност!

  2. Честита победа. Тя е и наша-светлина в мрака, в който живеем. Бъди здрава.

  3. Честито Веселина, за кой ли път, за кой ли път, както се пее в една песен! Дано останалите мераклии да спрат с помисли за съд, когато казваш истината! За българската правосъдна система, или добро или нищо! Ще намеря време, за да Ви изпратя от личен опит един казус със страхотно Решение на един „съдия“ от СРС, ще Ви бъде много интересно!!! Натопи семейството ми в една имотна спирала, от която не знаем как ще излезем!

  4. Честито, Веселина! Въпреки всичко истината победи! Имало и неподкупни съдии в нашата изстрадала държава. А от другите, които диплят пачките, кога ще се освободим?

  5. Намерил се е един,който да вникне в истинските неща на казуса и е взел адекватни решения, без да го е страх от нападки и натиск от колегиалната гилдия !!

  6. Честито!!! През новата година само хубави неща да има, лошите да останат в изминалата !

  7. не мога да си позволя такъв адвокат Весе само ако знаеш коклко задника ще подпаля ЗАКОННО

  8. Поздравления!Борбата явно е жестока,но все пак са се намерили смели съдии,които тълкуват законите както трябва!Дано не Ви тормозят повече…

  9. Лицето (по-скоро задникът) Кънчо Бонев сега трябва да излезе малко подсъдим. Така хубавичко да му се върне с неговите камъни по неговата глава. Ако ви се занимава, разкатайте го този нагъл лъжец.

Вашият отговор на Бай Миле Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>