Публикувано на 08.05.2019 / 12:42

МИР НА СВЕТА! А ДОКАТО СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ СВЕТА, В БЛАТО ЧАКАЛНЯ! И В БЛАТОТО НОВА СХЕМА! ВЗИМАШ КИНТИ И НЕ ВРЪЩАШ!

никанор гигински манастирВ блатото чакалня, докато станем част от света, този месец стана известно, че продават Гигинския (Църногорския) манастир за взет от КТБ и невърнат на Банката кредит. Всички пеят песента “Продават се, мамо белите манастири…”, а Папата пък не се обяви за купувач. Най-човеколюбиво казано, обществеността бе потресена и изпадна в шок. Става дума за православен манастир. И там ли вече така! СРАМ! Къде на друго място има такова нещо?

Кредита в размер размер 395 000 лв. взели през 2014 г. Целта – ремонт на манастира. Връщането на кредита подсигурили с безвъзмездни пари – субсидия от европейската Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. По програмата, ДФ Земеделие изплаща на 100% субсидии за ремонт на църкви и манастири, но след изпълнение на съответен проект. Направили Проект за  Реконструкция на старо манастирско крило на Църногорски /Гигински/ манастир и т.н.  и за финансирането му сключили с ДФЗ Договор №14/322/00887 от 22.03.2013г. за 791100.90 лв. Изплащат се на две части, първата аванс от 395846.60 лв. и втората окочателно плащане от  395254.30 лв. За аванса, по искане на манастира, КТБ издала банкова гаранция на фонда и манастира получил парите. За да продължи работата взели кредита от 395 000 лв. Министъра на земеделието и храните и бивш директор на ДФЗ Румен Порожанов потвърди, че по конкретния договор субсидията е изплатена изцяло от ДФЗ на манастира. От манастира усвоили 791100.90 лв., а  взетия кредит от 395 000 лв. не върнали. Кой усвоил и кой не върнал ще се разкрива занапред.

Това което е безспорно ясно е, че е взет кредит за нещо конкретно от което ще дойдат пари (субсидия), конкретното се е случило, очакваните пари са получени, но кредита не е върнат.

Факт е, че са насадили един манастир като длъжник на банка. Това не е фалшива новина. Манастира е юридическо лице. Тук, на земята в материалното, физически лица представляват юридическото. И извършват дейности от негово, но и от свое име. Според възможностите и акъла си. Човеколюбиво казано, мат’риала е такъв. И това не е фалшива новина.

След като въпросният кредит не е върнат, от банката предприемат съдебни действия, за принудително събиране. Издаден е изпълнителен лист. Следва  продажба на търг. Публикувана е обява на сайта на банката. Същата обява е качена, съвсем наскоро и на сайта на манастира. За доказателство! Първи търг с тайно наддаване е бил проведен на 22.04.2019 г. в централата на КТБ. Никой не се е явил. Предстоят следващи търгове. И това не е фалшива новина.

Най-човеколюбиво казано, това не са действия срещу светата Българска православна църква. Най-малко пък от журналистическата гилдия. Въпросът не е нито каноничен, нито догматичен, а гражданско правен, въпреки че в последно време стремително завива към наказателен, но това по-нататък.

Появявят се редица въпроси. Естествено – защо не е върнат кредита, след като е имало пари за това. Знаели са какво правят, грамотни са и са знаели до къде ще се стигне. Именно невръщането и още по-зле: липсата на опит за уреждане на този въпрос, дори и чрез отлагане, разсрочване, търсене на средства за частично покриване и други законови възможности прави нещата грозни.

Резилът, както се казва, е Огромен. На сайта на банката отдавна е било видно, че манастира е в списъка на длъжниците със задължение 486 957 лв. (със лихви по забава, такси и т.н.). И какво направиха? Едно голямо нищо. Обаче парите усвоени. „Аферим“, на чист разговорен български.

В обяснения по медиите игуменът на манастира – архимандрит Никанор казва, че лошата фирма строител, „КИК–ДИЗАЙН“ ООД завлекла и обрала манастира, трябвало да даде обезпечение по кредита, но не го дала, а те не знаели. Доколко това е така ще става ясно за напред.

В същото време, изключително силно и неприятно впечатление прави факта, че представителите на завлечения и ограбен манастир нито казват, нито са напрвили нещо да потърсят обраните манастирски пари от лошата фирма. НЕ ПРАВЯТ НИЩО за да си върнат откраднатото. Например да заведат съдебно дело за връщане на взетото, да наложат възбрана и запор върху имоти, имущество и сметки на лошия строител и т.н. Както би направил всеки добросъвестен стопанин. От окрадените НИЩО. Нито дело, нито запор, нищо. Даже в едно от последните си обяснения казват, че нямало да водят дела. А дали това може, спокойно, да се нарече безстопанственост и разхищение?! И дали е съответно наказуемо за длъжностно престъпление?! Още повече, ако е умишлено.

Парите на манастира от една страна откаднати, а от друга може би харизани – никой не ги търси! Айде стига бе! Освен на  умишлена безстопанственост замирисва и на нещо друго.

Не изпадайте в чудене крадат ли поповете и монашестващите или не. Молим да ни простят честните и достойните. Това е въпрос на компетентни проверки и конкретен резултат. Веки е невинен до доказване на обратното. Докато не го хванат, така да се каже. Или докато сам не се хване. Помислете дали имат възможност и могат да крадат и ако да, то как да не е така. Едва ли ще помогне ако премахнат и унищожат парите, само защото ги крадат. Това няма спре кражбите. По спиране на лошотията, содомията, перстъпността трябва да се работи!

Игумен Никанор казал, че е спокоен и се усмихнал! Да взели кредит, платили, лошата фирма, съдлъжник, взела парите, работила по проекта, обрала ги и край! Колко е работила, какво е свършила и какво различно е свършила следващата добра фирма предстои да се види.

Спокойно! Продажба на манастира нямало, нямало да има и това е фалшина новина. В момента се продавало вземане на фалиралата КТБ към манастира. Вземане по отпуснатия и невърнат кредит. Какво ще вземат и кой ще купи вземането е отделен въпрос и предстои да се види.

По предприетите от банката съдебни действия за събиране на вземането и искане за издаване от Съда на Заповед за незабавно изпълнение и съответен изпълнителен лист по реда на чл.417, ал.2 от ГПК е издадена Заповед за незабавно изпълнение и Изпълнителен лист от 08.01.2016 г. по ч.гр.д №10/2016 г. по описа на Районен съд – Брезник – тази Заповед е за длъжника кредитополучател манастир. А по заявление за издаване на Заповед за незабавно изпълнение и Изпълнителен лист срещу солидарния длъжник – „КИК-ДИЗАЙН“ ООД с разпореждане от 25.09.2017 г. по ч.гр.д. №65929/2015 г. по описа на СРС, Съдът е отхвърлил заявлението и е отказал да издаде Заповед за изпълнение срещу солидарния длъжник.  Това е видно от обявлението за търга на 22.04.2019 г., качено на сайта на КТБ, същото обявление качено и на сайта на манастира. Става ясно, че от съда е уважено само вземането от манастира. И това не е фалшива новина.

Малко данни от договора за кредит на манастира.

В договора, част VIII. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ, т. 42 е казано: „КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ отговаря с цялото си имущество съгласно чл. 133 от Закона за задълженията и договорите за неизпълнение на задълженията си по този договор и за пълния размер на щетите, причинени на БАНКАТА от неизпълнението на договора, или от предоставяне на неверни, или неактуализирани данни по разчети, справки, декларации, упълномощавания и други документи, ползвани при сключване на този договор и по време на изпълнението му. И в т. 43. „БАНКАТА има право на привилегировано (предпочитително) удовлетворение от цената на имуществото, служещо за обезпечение.“ Припомняме, че кредитополучател е манастира. Това, като че ли не звучи безпроблемно. Пред банката или пред купилия вземането хоризонта се поразширява. Приложение 2: Договор за кредит – извадки – титулна страница и Обезпечения и Отговорност и санкции. Договор за кредит – целия.

Седи широката общественост и се чуди, а може ли вземането да купи дядо еди кой си. Не лично, а чрез някое обично чедо. Както се казва хем пари от манастира, хем за манастира.

Още малко данни от договора за кредит и други документи, вкл. писмо на ДФЗ Изх.№02-6500/3849 от 03.07.2017 г. с приложения към него. Видни стават отношения и плащания между страните Манастир, банка КТБ и ДФЗ, както следва:

22.03.2013г. Манастирът сключва с ДФЗ Договор №14/322/00887 за пълно финансово подпомагане изпълнението проект за ремот на манастира, със субсидия 791100.90 лв. В договора фигурира сметката на манастира в КТБ.

23.09.2013г. ДФЗ изплаща на манастира аванс от 395846.60 лв. обезпечен с банкова гаранция от КТБ. Сумата е платена по сметката на манастира в КТБ.

08.05.2014 г. Манастира и КТБ сключват Договор за  банков кредит в размер 395 000 лв. за разплащане по ремонта, от който договор е видно, че  именно кредитополучателят (манастира) по т.36.1. се задължава, за гарантиране издължаването на предоставения кредит, да учреди в полза на БАНКАТА следните обезпечения: А) Встъпване в дълг от „КИК–ДИЗАЙН“ ООД; Б) особен залог по реда на особените залози на вземания на „КИК–ДИЗАЙН“ ООД по разплащателните му сметки в КТБ АД; В) Манастирът …….. да учреди в полза на КТБ АД залог на вземания, произтичащи по договори за разплащателни сметки, сключени с БАНКАТА, до размер минимум на 100% от общия размер на предоставения кредит, по разплащателните сметки,  в  КТБ АД, в лева ……. и залог върху остатъка от своите вземания /след авансовото плащане/ от ДФ“Земеделие“ в размер на 395 855.60 лева, произтичащо от сключен Договор №14/322/0088 от 22.03.2013 г. за отпускане на финансова помощ . . . за обект „Реконструкция на старо манастирско крило на Църногорски /Гигински/ манастир „Св. Св. Козма и Дамян“ и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка“. Става ясно, че кредитополучател и основен длъжник е манастира, съдлъжник е „КИК – ДИЗАЙН“ ООД, а гаранция и обезпечение по кредита е и Договора на манастира с ДФЗ за финансиране проекта за ремонт, както и плащанията и вземанията по този договор.

14.08.2014 г. в ДФЗ постъпва искане от манастира за сключване на анекс с ДФЗ, с предмет промяна на банковата сметка на манастира в съответния договор. Анекса е подписан на 18.08.2014 г. и банковата сметка на манастира е променена от КТБ  в банка ДСК. Особенно интересно е, че молбата за смяна сметката е резолирана и предадена на г-н Янаки Червеняков началник в ДФЗ, същия от който, по онова време, тръгва сканадала за къщите за гости, тогава къщи за тъщи. И както беше съобщено в медии, пак още тогава, в много близки приятелски отношения с архимандрит Никанор.

На 30.09.2015 г. ДФЗ изплаща на манастира окончателното плащане по субсидията (остатъка) в размер 395 254.30 лв., но вече по новата манастирска сметка в ДСК.

15.10.2015 г. ДФЗ освобождава банковата ганция на КТБ.

Приложение 3: Писма от ДФЗ. Молба за промяна на банкова сметка. Анекс към договор за промяна на банкова сметка.

По наредба и закон, при усвояване на европейски средства в договорите се посочва  банковата сметка по която вървят съответните разплащанията. За прозрачност, контрол и гаранция.  В договора на манастира с ДФЗ е записана банкова сметка на манастира в КТБ. При промяна на сметката, и то направена от кредитополучателя е задължително същият да уведоми банката кредитор, че е извършил това и движението на средствата е променено.  Обратното отива в лоша посока.

В тази връзка се разгаря паралелен нов скандал. Излиза информация, че има фалшифицирани документи, фалшифицирани подписи, измама и престъпление.

Бившият игумен на манастира твърди, че нито е подписвал, нито е подавал молба за прехвърляне на въпросната сметка на манастира от КТБ в ДСК. Не е знаел и не е предполагал какво става. И пуска сигнал до СГП. СГП издава ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2019г. с указание да се извърше проверка и изготви експертна справка на подписите на молбата за смяна на сметката и анекса на договора за смяна на сметката. Ще се изследва и кой е написал ръкописната молба за смяна сметката до ДФЗ. Казусът не е приет като малозначителен от който да не са настъпили общественоопасни последици. Обратното посочено е, че за манастира са настъпили множество вредни последици, част от които е принудителното събиране на паричното вземане. Проверката, тече и в момента. И това не е фалшива новина.

Подалият сигнала да СГП бивш игумен на манастира, за своя сигурност, също е поискал експертиза на подписите. От чужбина. Представил  е необходимите документи и собственоръчно написан текст. Получил е експертизата. Държи я при нотариус и има намерение да я  представи на медия в запечатан плик, който да се отвори след завършване на проверката и да се публикува в медиите. И това не е фалшива новина.

Кой е подписвал фалшивите документи ще става ясно занапред. Грозна работа. След получаване ескпертизата поръчана от бившия игумен на манастира, по негова молба се подготвя сигнал до Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ.

Игумен Никанор казва че е спокоен. И няма морален проблем. Продажба на манастира нямало и няма да има и това за продажбата било фалшина новина. По техния Закон за вероизповеданията това било невъзможно.

Спокойно! От януари 2019 г. Закона за вероизповеданията се променил и вече не могли да продадат манастира! Той се усмихнал! Бог да пази! На някои им прозвучало малко като Бог да го прости кредита!

Обаче кредитът е от 2014 г., плащането от фонда 2015 г., а промените в закона от 2019 г. Сигурно за тях, закона им, може със стара дата назад да действа, само че това не е вярно и е правно неиздържано.

За строителната фирма Артекс с апартаментите и небостъргача не може, а за Никаноровия манастир може?!. Къде е справедливостта???

В края на миналата година медии писаха, че именно изненадващата поправка ЗВ, чл.22, ал.2 „Принудително изпълнение не може да се насочва върху: 1. Храмове и манастири на БПЦ и нейните местни поделения“ се прави с цел да се спасят поне църквите и жилищата на монасите (апартаментите на “монашестващите”), предвид предстоящо изземване, продажба, прехвърляне или направо харизване на църковна собственост, средства и различни активи. За по-голяма яснота и сигурност, при защитата, законодателят е посочил в ЗВ какво е  „молитвен дом или храм“ и „Манастир“ с уточнение за манастир – „манастир като обект е свещено място с храм и други здания, предназначен за жилище на монаси или монахини, които с обетите си за целомъдрие, аскетизъм и послушание са се посветили на уединен  благочестив живот и упражняване на подвижничество (въздържание, молитва и труд), милосърдие и духовна подкрепа. Както е видно от закона върху всичко друго може. Известен проблем може да се създаде и ако, ги накарат да докажат къде е манастира съобразно уединения им и благочестив живот.

Но спокойно Игумен, дядо схиархимандрит Никанор казава за медиите, че нямало вилица и лъжица да вземат от манастира! Успокоение за най-важното. Няма притеснения за вилицата и лъжицата. Да има с какво да кусат! А чинии не им трябват, казан имат!  Не говори за манастирските икони, църковна утвар, за недвижимите имоти ливади, гори, апартаменти, къщи, стопанство, обор, животни, сметки, вземания по множество други договори и проекти т.н. Вилица и лъжица нямало да вземат. Не говори за фирмите, опасали манастира и изсмукващи средствата му.

Още миналата година медии изнесоха информация за учредено безвъзмедно право на строеж и ползване на манастирски имот за строеж на обори и оборудване по европейски проект за милиони от фирма с капитал от 2 лв. и собственост на нежния младеж Петър Петров Рангелов. Сега същата фирма е прехвърлена на друг собсвеник. Странно е и как ДФЗ е одобрил и плаща за такъв рисков проект, който е върху манастирска собственост, недвижим имот собственост на манастир с публично известни задължения към банка. Ясно е било, че осъществяването на съответния проект е под сериозен риск, както и запазването на собствеността и дейността за 10 години, както е по наредбите на Фонда и съответната програма. И там ли ще има връщане на взети пари, длъжник или и нещо още по-зле. За това и други сделки, отделно и по нататък.

От миналата година, някъде измежду фирмите и манастира, изплува в публикации и името на финансовия резвизор на управляваната лично от патриарх Неофит Софийска митрополия – Даниел Николов, работещ и като Директор на държавната Ефория Зограф към МВнР и управляваща имотите и средствата на българския манастир „Св. Георги Зограф“ на Света гора – Атон. Както и на близкото на ревизора лице Росен Даниелов Николов, негов син. Двамата са около манастира и „помагат“. Сега също. По съвети на ревизора ли манастира не си търси парите от завляклата го лоша фирма.

Работите тепърва ще изплуват на светло. Очаквайте!

Манастирското братство също е спокойно и в изявление „Продават се мамо . . .“ от 4 май т.г. на сайта на манастира, едно от нещата които отбелязва „във връзка с разпространявана невярна информация, че заради дългове имуществото на манастира щяло да се продава на търг“ е, че продажбата на манастира била „поредната нечиста атака срещу манастира и светата Църква“ и идвала освен „във времето на предизборна кампания“, но и в  . . .“

Но нито братството, нито игумен Никанор казват от коя партия е манастира и как ще му се отрази това на предизборната кампания. Въпросното изявление може да се види на сайта на манастира, където е качено и съобщението за продажбата на манастирките задължения на търг.

Спокойно нямало да продадат манастира. Викарният епископ на Софийския митрополит Неофит – Поликарп (бивш игумен на манастир в Софийска епархия със задължения от близо милион лева), казал, че предстояло две комисии да разгледат случая. Две комисии. Сложна, отговорна и дългосрочна работа. За още много и плодоносни европроекти. На добър час, както се казва! Никой не е отстранен, дори и временно, поне докато работят комисиите, в които неофитовия Ревизоро вътре ли е?! И оставка няма. Проверявани и проверяващи в едно. Висок морал. Няма морален проблем, така да се каже. Само невърнат кредит има и принудителни вземания също! И държавни заплати за свещениците по закон. По същия закон с промените. Да са подсигурени, като се казва и да проверяват. Защото са приравнени към учителите и има на какво да научат децата. На висок морал най-вече. Тежко и отговорно време. Както казва игумен Никанор, Бог да пази! А директорът на вероизповеданията Велинов също ще контролира, но не ясно Инспекторатът към МС него ще го проверява ли или “Началникът” му Борисов го пази заедно с Порожанов?!

Висок морал и наложен висок стандарт. Известно е, че Игумен Никанор е избран за човек,  на 2018 г. и заедно с него, също за човек на 2018 г. е избрана и областната управителка на Пернишка област г-жа Ирена Соколова от ГЕРБ. Тази новина в края на 2018 г. е съобщена на сайта на манастира. Браво! Хвала на таквиз видни кадри! Хвала!

Какво да се прави? Как да се спаси манастира? Чуха се призиви за събиране на дарения. Държавата да помогне. Това вече и тъпомера на го хваща. Май има хора на които обедняването им е малко и има какво още да се щави. От утре по едно расо, държавна заплата, взимате кредит, не връщате и по закон неможе да ви пордадат манастира. Но ще ви събират дарения и държавата ще помогне. По високия морал, който ГЕРБ внесе в страната.

Впечатляващото в случая с Гигинския манастир, кредита и принудителното вземане е и факта че  това е резултат от вече шестгодишното управление на Неофит Патриарх. Пряк резултат. Българския патриарх е и Софийски митрополит. При патриарх Максим имаше спасена от комунистите, разкола и Костов Българска църква, а при Неофит има скандал след скандал и разпродадена Църква, особено в София и Софийска епархия.

И още един резултат напира. България да стане най-попската държава. От икономия, икономически така да се каже.

Да видим тогава Папата какво ще прави.

БГ християн и ДЕМОкратични ЦЕННОСТИ! Да защитим ценностите! Истинските! И това няма общо с предстоящите избори, а само с оцеляването.

ДОЙДЕ ВРЕМЕТО, НЕОФИТЕ (агент СИМЕОНОВ)! САМО ТВОЯТА СПАСИТЕЛНА ОСТАВКА ЛИПСВА! ДАВАЙ Я, ХВЪРЛЯЙ КЪРПАТА (БЯЛОТО БУЛО), ТАКА ДА СЕ КАЖЕ! И ДА СЕ ПОМИРЯВАМЕ! ЗА ДА ОСТАНЕ БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И БЪЛГАРИЯ!

АМИН И НА ДОБЪР ЧАС!

МИР НА СВЕТА

Следва продължение.

Симеон Балкански

Документи по аферата:

2014г.-Договор за банков кредит – целия

2014г.-Договор за Банков кредит-извадка2-ОБЕЗПЕЧЕНИЯ 2014г.-Договор за Банков кредит-извадка1-ТИТУЛ

2014г.-Договор за Банков кредит-извадка2-ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

2014г.-Молба до ДФЗ за смяна на Банкова сметка

2016г.-ЗАПОВЕД за незабавно изпълнение-08.01.2016г.

2017г.-ПИСМА от ДФЗ за извършени плащания

2018г.-Сигнал до СГП-Арх.Евгений

2019г.-СЪОБЩЕНИЕ_за_продажба_Търг_2-от сайта на манастира

2019г.-СЪОБЩЕНИЕ_за_продажба_Търг_2-пояснение

2019г.-СЪОБЩЕНИЯ_Търгове-KTБ-Кредитни_експозиции

Архимандрит Евгений-Сигнал до СГП

Постановление на СГП от 12.03.2019

Постановление на СРП от 28.12.2018

Коментари 19 за
“МИР НА СВЕТА! А ДОКАТО СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ СВЕТА, В БЛАТО ЧАКАЛНЯ! И В БЛАТОТО НОВА СХЕМА! ВЗИМАШ КИНТИ И НЕ ВРЪЩАШ!”

 1. На 5 май германските медии потвърдиха: папата е в България именно заради бежанците и правителството на България в лицето на Бойко Борисов му е обещало пълно съдействие по този въпрос.
  На 6 май Телевизия Ватикана съобщи: „Папата убеди България да приеме мигрантите от Африка и останалия свят… Мисията на папското посещение е да накара България и Македония да приемат бежанци.“
  А мигрантската мисия има и пискюл. Това е документът от Абу Даби, подписан през февруари т. г. от папа Франциск и Великия имам Ахмад Мухамад Ал-Тайиб. Документът утвърждава ислямистката пропаганда: европейските ценности са относителни; мюсюлманите трябва да отстояват шериата, където и да се намират; Западът е болен, лекарството е ислямът. И в този момент в центъра на София, навръх Гергьовден, на т. нар. „Събитие за мир“, мюсюлманският духовник се провикна от сцената „Аллаху Акбар! Аллах е велик! Няма друг бог освен Аллах!“.

  1. За истинските причини за посещението се разбира от чуждите медии. Тук нашите ни поднасят една блага боза, претоплена и вкисната лично от премиера! Папата говори за бежанците, но 95% от нахлуващите в Европа „бежанци“ са обикновени икономически мигранти. Това е най-важното, което не трябва да се забравя! И тоя латино-партизанин е крайно време да спре да се възприема за последна инстанция по световните проблеми и да си гледа църквата, че не остана епископия по света, дето да не е избухнал педофилски скандал…

 2. Днес Нашият лидер се е събудил, почешел е коня, пръднал е един път, с извинение, и е преценил, че за 11 минути можем да похарчим 47 млн. лв.
  Защото „можем да си го позволим“.
  По-голямата част от тях за болница. Това, докато министърът на здравеопазването му се пеняви как разходите за болниците трябва да се свиват, редовно докарва нещата до стачки на медицински персонал, заради непокрити разходи.
  И на фона на стратегията на предишното правителство на Нашия лидер, че бройката на блниците в страната ще се намалява за да се подобрява качеството, разбира ли.
  Ей така се управлява тая държава. Днес насам, утре натам. Даже и на автопилот не е.
  Само той може да преценява можем ли да си го позволим, или не можем.

 3. След апартаменти, тераси и асансьори, почнаха да колекционират и манастири! Гарантирано от ГЕРБ!

 4. Да бяха поканили „Артекс“ за ремонта – хем луксозно и хубаво, хем евтино, че и псалми щяха да им вградят в стените, а и да се стигне до продажба кандидат купувачи от Шайката бол, даже и на начален етап опашка щеше да има, а на главната камбанария персонален асансьор за „Детето“ Му. Прости ме Боже, но това вече не се трае.

 5. От света остана само прах,пепел и пясък,та чак до облаците. МИР НА ПРАХА МУ НА СВЕТА.

  1. …stanahme,,Tzarkva Mayka,,na,,makedonskata tzarkava,,i…kakvo ot tova,,proizleze,,…Ot vsichko ,koeto,,maketata,,se ,,saglasiha,,minalata GODINA,SEGA,,NJAMA I SLEDA,,!sram!

 6. Ний пък от Четвърти километър ,събрахме мангизи да го купиме манастира ,щото тука ни е тясно .

 7. Тя Ренета Инджова каза, че следва „Манастиргейт“. Какво ли още ще ни сервира колониалната администрация? Пълна свинщина цари навсякъде. Където и да копнеш – далавери, корупция, измами, кражби. И на това му казват „стабилност“…

 8. Ха-ха,в една песничка се пее,-Ако искаш мир,готви се за война.Ха-ха.

 9. „…За манастира Ватопед знаех само, че някак бе станал символ на корупцията в едно като цяло корумпирано общество…В началото на деветдесетте, група млади енергични монаси водени от отец Ефраим, съзрели възможност да съберат нужните пари за да се върне на Вадопед някогашната му слава. Ефраим тормозел Европейския съюз за да му отпусне средства за опазване на културата. Обсаждал богати гръцки бизнесмени, които се нуждаели от опрощение. Създавал приятелства с отговорни гръцки политици…След среща с отговорни държавни служители от Испания, манастирът получил от испанците 240 000долара – като репарации за това, че през 14-ти век, шайка каталунски наемници, ядосани на византийския император плячкосали Ватопед…Най-умното нещо, което направил отец Ефраим е, че преровил една стара кула, в която открил недокоснати византийски ръкописи. Сред тези ръкописи открива документ за собственост върху езеро – вече обявено за природен резерват. По неведоми пътища през 1998г. езерото изведнъж престава да е резерват и монасите получават пълно право на собственост върху него. Оказало се обаче, че самата собственост върху езерото не носи никакви доходи и затова отец Евраим поискал от Министерство на финансите на Гърция държавата отново да го откупи от тях срещу пари в брой. Държавата обаче отказала и тогава монасите поискали да заменят това езеро и земите около него, за друга държавна собственост на стойност 1 милиард евро. Срещу езерото монасите получили 73 различни държавни имота, включително и гимнастически център, предназначен за олимпийските игри през 2004г., който превърнали в скъпа частна болница. С помоща на гръцки банкер създали „Фонд недвижими имоти Ватопед“, чрез който инвеститорите във фонда на практика купуват от манастира имотите дадени му от правителството и „братята“ използват тези пари за да върнат на манастира някогашното му величие…В крайна сметка от древен акт за собственост над никому ненужно езеро, монасите изковават нещо, което гръцките вестници определят като състояние на стойност милиарди долари…“. /“БУМЕРАНГ“ – Майкъл Люис/. Да ви се струва познато?…Нищо ново под слънцето…

 10. И пак комунистите са виновни. А бяхме млади и църквата беше отделена от държавата.

  Сега се овърголиха. И няма вяра. В нищо.

 11. Защо баце не направи с манастира така както опрости на джамиите дълга да го еба.

  1. …tezi,chernodreshkovci,,pone kato sa,,agenti,,/DS,dali s neshto,,rabotjat za Balgarija,,ili..Neshto za Severomakedonskata Tzarkva,,ne se govori,za ,,balgarskite carkvi,,v ,,solunsko,,i,,sersko,,..May badeva ,,hljaba jadat,,..A ja vigte,,moskovcite,,..

 12. Много е интересно КОЙ си е харесал манастира и ще го вземе ремонтиран и почти без пари след като ЧСИ му свали още цената.Няма нищо случайно,всичко става по сценарий.

 13. А бе, тоя Отец Никанор, игумена, да не е случайно оня Христо Мишков, брокера?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *