Публикувано на 04.03.2008 / 19:43

МВР – рекет даден, рекет приет

 

 

17 години МВР е получавало процент от безмитна търговия с горива, гръмна Сметната палата. Сметната палата разкри, че фирмата, която държи бензиностанцията на ГКПП “Капитан Андреево”, се е отчитала на полицията с процент от печалбата си. А безмитната търговия с горива у нас се държи от турския гражданин Фуат Гювен.
Без да никакво законово основание Национална служба "Полиция" е събирала процент от печалбата на фирмата, твърдят в доклад на одиторите, които са проверявали сметките на полицията за периода януари-септември 2007 г. Парите са постъпвали официално в Националната служба “Полиция”, чийто шеф отскоро е ген. Веселин Петров.

Преводите към полицията от безмитната търговия с гориво са текли от 1992 г. до 2006 г. Операцията се е базирала на заповед на тогавашния финансов министър Иван Костов, според която се дава лиценз за безмитна търговия с горива на фирма "Братя Василеви" и срещу това тя подобрява инфраструктурата на ГКПП и внася отчисление от печалбата си за държавата. Впоследствие бензиностанциите на "Братя Василеви" бяха купени от Фуат Гювен.
Дори и след като нормативното основание за плащанията отпада обаче, фирмата е продължила да превежда пари. Сметната палата настоява да се изясни юридическото основание, на базата на което Национална служба "Полиция" ги е приемала. Върху сумата трябва да бъде платен и данък печалба. Необяснимо защо в доклада на Сметната палата не се посочват конкретните суми, превеждани на полицията.
По данни на бившия зам.-министър на финансите Георги Кадиев обаче само за 2006 година през бензиностанциите на Фуат Гювен, които тогава са били 9, са минали 15% от оборота на дизел в България срещу 85% на останалите 5000 бензиностанции. След последния междинен доклад на Еврокомисията от края на януари т.г. правителството бе принудено да реши, че безмитна търговия по сухопътните граници няма да има.

От Европейската комисия бяха категорични, че фришоповете и бензиностанциите са "средищна точка на местна организирана престъпност и корупция". От одитния доклад на Сметната палата става прозрачно и това, че полицията не е получавала пари за извършвана от нея дейност по договори за охрана на фирми, например. А те са й плащали в натура. Одиторите са открили двустранно подписани протоколи, което е грубо нарушение на бюджетната дисциплина. Така на практика са прегазени процедурите за възлагане на обществени поръчки и се нарушава Законът за държавния бюджет. Именно МВР, което е призвано да се бори срещу корупцията, е получавало пари от безмитната търговия с горива в продължение на 17 години, независимо от острите критики на Европейската комисия и САЩ срещу този търговски режим като източник на корупция.

Откъде стартира чистия рекет

Със Заповед № 90/25.03.1992 година на министъра на финансите Иван Костов и на основание чл. 12 и във връзка с чл. 17 от ЗСВЦ и ВК (Закон за сделките с валутните ценности и валутния контрол) и Протокол от 23.03.1992 година на Комисията по провеждане на конкурс за извършване на валутна търговия разрешава на “Братя Василеви" ООД и "Б.Н.К."-ООД съвместно да извършват продажба на петрол и петролни продукти на ГКПП Калотина и ГКПП Капитан Андреево. Според източници на afera.bg фирмата “Б.Н.К.- ООД” е свързана с “Кинтекс”. Със заповедта си Иван Костов прави възможен безконтролния износ на петролни продукти без начислен акциз, мита и данъци от бензиностанциите на "Братя Василеви".на територията на ГКПП.
Собственикът на фирма "Б.Н.К."-ООД Веселин Балевски е съпруг на секретарката на министъра на финансите по това време Иван Костов. Фирмата няма лиценз.
Разрешение за търговия с петрол и петролни продукти "БНК" получава след фиктивен конкурс през март 1992 година, в който фирмата не е участвала. Съгласие дава и Йордан Соколов като министър на вътрешните работи тогава.
На 26 март 1992 година зам-министърът на финансите сключва с фирмата на Веселин Балевски договор, в който невярно се позовава на лиценз, получен след конкурс, в който Балевски обаче не е участвал.
При своя проверка НСБОП прави извод, че договорът няма правно основание. Незаконната дейност продължава до 12 август 1996 година, когато със заповед № 249 е узаконена. Това може да се види от докладни на Христо Кулишев и от зам.-министър Димитър Радев.
След публикация в пресата НСБОП се заема със случая едва през 2000 година. На 10 август 2000 година ГУ "Митници" информира НСБОП, че цялата документация по случая е изчезнала.
При прокурорската проверка срещу Веселин Балевски е открита и заповед на Иван Костов, с която той дава разрешение на Балевски да отвори магазини в безмитната зона на Кулата и Калотина и да търгува с валута, без да има лиценз.
Посоченият в договора между ГУ "Митници" и фирма “БНК” на Веселин Балевски предмет на дейност е безмитната търговия с петрол и петролни продукти.
Вследствие на проверката, инициирана от НСБОП пада и главата на тогавашния антимафиот №1 Кирил Радев, който е освободен като шеф на НСБОП заради проверката срещу Балевски.
А съветникът Веселин Балевски е напуснал Министерския съвет още през март 2000 година, след като разбира от прокуратурата, че срещу него има предварително производство.

Костов прави и още един подарък на Фуат Гювен

На основание заповед № 196/02.12.1991 година на министъра на финансите Иван Костов, на 16.10.1992 година е сключен скандален договор между фирма "Шипка – Фуат Гювен" – Турция и началника на ДФ "Свободна безмитна зона – Свиленград" за експлоатация на построената бензиностанция в безмитната зона при годишен наем от 3360 ЩД за срок от 10 години. Скандализиращото е, че с анекс от 21.07.1993 година, подписан от шефа на безмитната зона в Свиленград Димитър Митев и фирма "Шипка-Фуат Гювен" – Турция в 10-годишния срок, на основание чл. 6 от договора, турската фирма придобива правото да извършва продажба на БЕЗМИТНИ и БЕЗДАНЪЧНИ ГОРИВА. Така с тази клауза клауза се ограничава достъпа за контрол върху дейността на фирмата в безмитната зона от всички съществуващи контролни органи на Република България. Този анекс именно отнема и възможността на данъчните органи да контролират безогледния износ на горива от безмитната зона в Свиленград чрез транспортни средства, с допълнително вградени към тях резервоари за безпрепятствен износ на гориво към бензиностанции на територията на Турция. По това време разликата между цените на горивата в България и Турция е достатъчно значителна, което определя огромни загуби, дължащи се на ценовите разлики.
В отчетния доклад на РДВР-Хасково за 1997 година пише дословно: “С помощта на длъжности лица от Районна митница и от ж.п. гара в Свиленград преминават значими по обем контрабандни стокови потоци, износ на стратегически суровини, важни за функциониране на националната ни икономика, което пречи за преодоляване на кризата, обхванала продоволствения комплекс…
В този аспект се открояват дадените през 1992-1994 г. преференции на ръководството на “Свободна безмитна зона – АД Свиленград” на турската фирма “Шипка – Фуат Гювен” за изграждане на безмитен нафтопункт с освободена от мита търговия с горива, касаеща зареждането на транзитно преминаващи през страната чужди товарни автомобили за срок от 10 години. По оценка на специалисти, договора за направените през този период инвестиции и клаузите относно прекратяването му дават особен статут и твърде изгодни условия за финансово преобезпечаване на наемателя-инвеститор и търговец с възможности да прояви претенции, които да доведат до финансов икономически срив “Свободна безмитна зона – АД… До момента турската фирма не е плащала данъци върху вноса и реализираната обща печалба, с което държавния бюджет е ощетен в размер на милиарди лева.”
Бившият вътрешен министър Богомил Бонев пита президента: “Искам да попитам президента, без това да е негова вина, дали на него му е известно защо в безмитните зони в Свиленград турски бизнесмен има бензиностанция, която МВР така и не успя да спре.”

По това време фирмата на Фуат Гювен не по-малко от 100 тона гориво на денонощие, като чистата му печалба за година отива над 2 милиона и половина долара. От тези пари в държавната хазна не влиза нито стотинка. На парламентарно питане по същото време към тогавашния министър Евгени Матинчев от правителството на Любен Беров, министърът отговаря така: “Защо да дискриминараме турските бизнесмени?!”.

Кой всъщност е Фуат Гювен?

По международния път Е-80 към Истанбул един след друг профучават наши и чужди тирове. Те обаче не се насочват към ГКПП – Капитан Андреево. На десетина километра преди пункта се отклоняват от маршрута си в посока ГКПП – Ново село. Но не стигат и до тази граница, а се отбиват в Свободната зона – Свиленград, посочва в свое журналистическо разследване колежката Нейка Кръстева. Опашката започва 2-3 км преди зоната. Най-малко 50 тира чакат търпеливо реда си. Под шаситата на повечето са монтирани допълнителни резервоари. Побират по 2-3 до 5 тона. Бензиностанцията има 14 високодебитни колонки и опашката минава за 3-4 часа. Чакането си заслужава. Тук се продава най-евтиното дизелово гориво в света – 30 евроцента за литър, или 58 стотинки. Ако не искате касова бележка или фактура, можете да заредите и за по-малко. Цената не се влияе от никакви световни кризи. Била е същата дори по време на войната в Ирак, когато дизелът у нас стигна 1,40 лв. за литър. Сега е 1,05 лв. Причината за това е в статута на Свободната зона. Зареждането с горива тук се смята за износ. Продажбите са освободени от ДДС. Платеният акциз се възстановява, тъй като става дума за автомобили, които напускат страната или преминават транзит. А след като горивото ще се изразходва извън България, не се плаща пътна и екотакса. Така е по закон. На практика обаче алъш-веришът започва още на пътя край зоната. От тировете нафтата се източва в туби и резервоари, препродава се на частни и държавни возила, на бензиностанции във вътрешността на страната. После камионите се връщат и зареждат пак. В други случаи с евтиния дизел се зареждат камиони, чийто маршрут по документи изобщо не минава през територията на България, не са влизали или излизали от нея, напускат я през един и същи пункт за по-малко от 24 часа в нарушение на Закона за митниците. Работното време на Свободната зона е от 8 до 20 ч. Тогава тук има митнически инспектори. След 20 ч в зоната не би трябвало да се извършва каквато и да било дейност. Бензиностанцията обаче работи денонощно. Само от този обект държавата губи между 3 и 5 млн. лв. всеки месец. А такива има на Калотина, Видин, Русе. Има и една на самия граничен пункт Капитан Андреево. До 1 януари 2003 г. на нея са имали право да зареждат само излизащите тирове и леки коли, защото тук се продава и евтин бензин – по 48 евроцента за литър. Доскоро в района дори е имало обяви на турската фирма "Алтун хан", че плаща по 50 евро на 1000 л нафта, закарани до Одрин. В Турция литърът е $1. Властите там обаче са въвели строги мерки, включително оцветяване на дизела, за да спрат контрабандата. Българските правят точно обратното. Сега на ГКПП – Капитан Андреево, с евтино гориво могат да зареждат и влизащите от Турция возила. Контрол няма и не може да има. Бензиностанцията е след паспортната и митническата проверка.

10 години тамада на този бизнес е Фуат Гювен.

Той държи бензиностанциите в свободните зони на Калотина, Видин, Русе, Свиленград и тази на ГКПП – Капитан Андреево. Само от обекта в Свиленград печели между 100 и 200 000 лв. на ден. До 1997 г. търговията е сравнително слаба. По това време дизелът в Румъния е по-евтин и тировете зареждат там. След като Букурещ вдига цените и въвежда европейските норми обаче, всички се насочват към бензиностанциите на Гювен. На всяка наша граница турските шофьори получават листовки с указания къде могат да заредят на половин цена. И те го правят. Нито едно правителство досега не се е опитало да спре зловещото източване на държавата. В началото на 1999 г. влиза в сила новият Закон за митниците, който забранява продажбата на течни горива в свободните зони. През септември същата година обаче по предложение на финансовия министър Муравей Радев в правилника за прилагане на Закона за акцизите е вкаран нов параграф 4. С него се дава право на лицата, които търгуват с горива в свободните зони, да продължат да го правят до изтичане на договорените към 31 декември 1998 г. срокове, сключени със съответната свободна зона, увеличени с 10 месеца. По това време такова лице е само Фуат Гювен.
Фуат Гювен пристига в България от Турция в началото на 90-те години като дребен куфарен търговец. По-късно зарът му така ще заиграе щастливо, че дори ще си купи банка – Търговска банка.През 1991-1992 г. той внася в страната голяма партида ловно оръжие, произведено в Турция по лиценз на "Берета". Според тогавашния режим вносът е осъществяван с писмено разрешение на служба КОС при дирекция Национална служба "Полиция" (ДНСП), чийто началник по онова време е Емил Каменов. Пушките се реализират на пазара посредством магазинната мрежа на Българския ловно-рибарски съюз (БЛРС). Почти в същия период Гювен проявява интерес и към хазартния бизнес. При липсата на ясен регламент за този вид дейност той не пропуска възможността да разкрие верига от игрални зали в района на Свиленград.
Големият удар обаче прави през 1992 година, когято стартира първата бензиностанция Интригата около Фуат Гювен обаче се завърта с особена сила, когато през 1992 г., с благословията на тогавашния министър на финансите Иван Костов и на вицепремиера от ДПС Евгени Матинчев.

Прелюбопитно е и, че по това време съпругата на Евгени Матинчев работи в офиса на Гювен в столицата.

През цялото това време лицето Гювен е било под разработка.

За резултатите от разработката са били уведомени тогавашния главен секретар на МВР Божидар Попов и директора на НСС Атанас Атанасов. Чрез ръководството на МВР е изпратен доклад до Министерството на финансите и Министерството на транспорта и съобщенията. В доклада са посочени 16 точки нарушения, извършени на бензиностанцията от фирмата на Фуат Гювен, но всичко потъва в мъгла. Под сурдинка шефовете на МВР прекратяват разработката с мотива: "Въпросът може да стане политически".

При една от рутинните проверки на бензиностанцията са констатирани нарушения, които са докладвани на тогавашния директор на РДВР, който разпорежда да се направят нови проверки и по време на извършването им да бъде спряна работата на бензиностанцията. Малко след тази заповед на шефа на РДВР се обажда шефът на "Безмитната зона". Свидетели на разговора твърдят, че той направо крещял по телефона. Заплашил го, че по случая е уведомил Богомил Бонев и Йордан Соколов. На директора на районната дирекция се обадил и самият ген. Божидар Попов, който направо му наредил да изтегли служителите си и да прекрати проверката.
Представител на Фуат Гювен в безмитната зона по това време Коста Паришев, чийто син Павлин Паришев е началник на "Пътни такси и разрешителни" – Свиленград. Злите езици твърдят, че Паришеви притежават над 50 имота по нашето Черноморие, предимно заведения и бензиностанции. Държат под аренда плажа на "Слънчев бряг".

Днес се оказва, че МВР е въртяло същата игра като мутрите. Рекет даден, рекет приет.

17 години зад иначе официалния процент по договор, който полицията е усвоявала зад себе си, очевидно стоят и купища пари, които са хвърчали към партийни централи и високопоставени лица от управленския елит. Защо всичко излиза черно на бяло едва сега?

Най-вероятно защото Иван Костов е зловещия родител на цялата тази далавера. Фак е обаче, че и бившият шеф на Националната полиция Валентин Петров не си е мръднал пръста за да я прекрати. А сегашният шеф на полицията ген. Веселин Петров най-вероятно ще се оправдае, че е отскоро на този пост и не е още в час.

Брилянтно ясно е обаче, че в междучасието мутри и ченгета играят в един отбор.

Веселина Томова

 

 

Коментари 0 за
“МВР – рекет даден, рекет приет”

  1. На съда и прокуратурата отдавна всичко е ясно. „Да влязат убитите!“
    A какво ще кажете за пипалото на Октопода „Първанов-Гергов-Чомаков-Росен Димов“?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *