Публикувано на 23.10.2020 / 8:59

КОВИД. БРОЙ НОВИ -???? БЕЗ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИДРУЖАВАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ -???

КОВИД. БРОЙ НОВИ -???? БЕЗ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИДРУЖАВАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ -???

22.10.2020:

1472/8738 = 16,8%

В интензивните отд. – 107;

хоспитализирани – 1732.

Направени тестове: – 8738;

От тях на едно и също лице – ????

От тези на едно и също лице:

–  първи тест – ????;

–  повторни тестове – ????;

От положителните:

– БРОЙ НОВИ:  – ???:

ПРОЦЕНТ НОВИ: =

бр.нови лица/бр.първи тестове = ?.?? %

От новоустановените:

– в дома -???;

– хоспитализирани – ???;

Общо в болница – 1732;

изписани – ???

В интензивните отд.- 107;

средна възраст – ??

От тях:

– само с Covid – ??,

средна възраст – ??;

– с придр. заболяв. – ??,

средна възраст – ??

Починали: 29,

средна възраст – 67.9

с придр. забол. – 21

средна възраст – 70.6

без информация за придр. забол. – 8

средна възраст – 60.7.

13.07.2020:

77/1198 = 6.4%

14.07.2020:

159/3341 = 4.8%

В интензивните отд. – 29;

хоспитализирани – 529

15.07.2020:

234/4885 = 4.8%

В интензивните отд. – 27;

хоспитализирани – 551

16.07.2020:

232/5393 = 4.3%

В интензивните отд. – 28;

хоспитализирани – 575

17.07.2020:

267/6526 = 4.1%

В интензивните отд. – 28;

хоспитализирани – 582

18.07.2020:

298/4884 = 6.1%

В интензивните отд. – 33;

хоспитализирани – 606.

19.07.2020:

196/2003 = 9.8%

В интензивните отд. – 34;

хоспитализирани – 605

20.07.2020:

95/3155 = 3.0%

В интензивните отд. – 34;

хоспитализирани – 610.

21.07.2020:

196/3686 = 5.3%

В интензивните отд. – 34;

хоспитализирани – 624.

22.07.2020:

325/5365 = 6.1%

В интензивните отд. – 32;

хоспитализирани – 622.

23.07.2020:

330/6183 = 5.3%

В интензивните отд. – 24;

хоспитализирани – 642.

24.07.2020:

269/5913 = 4.6%

В интензивните отд. – 27;

хоспитализирани – 665.

25.07.2020:

270/5963 = 4.5%

В интензивните отд. – 28;

хоспитализирани – 669.

26.07.2020:

189/2161 = 8.7%

В интензивните отд. – 33;

хоспитализирани – 694.

27.07.2020:

115/3502 = 3.3%

В интензивните отд. – 34;

хоспитализирани – 682.

28.07.2020:

194/3832 = 5.1%

В интензивните отд. – 39;

хоспитализирани – 686.

29.07.2020:

250/5303 = 4.7%

В интензивните отд. – 40;

хоспитализирани – 699.

30.07.2020:

284/6935 = 4.1%

В интензивните отд. – 37;

хоспитализирани – 722.

31.07.2020:

265/6639 = 4.0%

В интензивните отд. – 34;

хоспитализирани – 751.

01.08.2020:

270/5582 = 4.8%

В интензивните отд. – 42;

хоспитализирани – 778.

02.08.2020:

146/3955 = 3.7%

В интензивните отд. – 43;

хоспитализирани – 793.

03.08.2020:

119/1491 = 8.0%

В интензивните отд. – 46 ;

хоспитализирани – 814 .

04.08.2020:

204/4137 = 4.9%

В интензивните отд. – 43 ;

хоспитализирани – 823.

05.08.2020:

255/5325 = 4.8%

В интензивните отд. – 41 ;

хоспитализирани – 847.

06.08.2020:

303/5701 = 5.3%

В интензивните отд. – 44 ;

хоспитализирани – 872.

07.08.2020:

297/6433 = 4.6%

В интензивните отд. – 47 ;

хоспитализирани – 874.

08.08.2020:

195/5837 = 3.3%

В интензивните отд. – 55;

хоспитализирани – 857.

09.08.2020:

134/21:00 = 3.7%

В интензивните отд. – 55;

хоспитализирани – 848.

10.08.2020:

53/1275 = 4.2%

В интензивните отд. – 54;

хоспитализирани – 849.

11.08.2020:

116/3667 = 3.2%

В интензивните отд. – 54;

хоспитализирани – 854.

12.08.2020:

210/5388 = 3.9%

В интензивните отд. – 64;

хоспитализирани – 861.

13.08.2020:

171/5105 = 3.3%

В интензивните отд. – 63;

хоспитализирани – 834.

13.08.2020:

171/5105 = 3.3%

В интензивните отд. – 63;

хоспитализирани – 834.

13.07.2020:

77/1198 = 6.4%

14.07.2020:

159/3341 = 4.8%

В интензивните отд. – 29;

хоспитализирани – 529

15.07.2020:

234/4885 = 4.8%

В интензивните отд. – 27;

хоспитализирани – 551

16.07.2020:

232/5393 = 4.3%

В интензивните отд. – 28;

хоспитализирани – 575

17.07.2020:

267/6526 = 4.1%

В интензивните отд. – 28;

хоспитализирани – 582

18.07.2020:

298/4884 = 6.1%

В интензивните отд. – 33;

хоспитализирани – 606.

19.07.2020:

196/2003 = 9.8%

В интензивните отд. – 34;

хоспитализирани – 605

20.07.2020:

95/3155 = 3.0%

В интензивните отд. – 34;

хоспитализирани – 610.

21.07.2020:

196/3686 = 5.3%

В интензивните отд. – 34;

хоспитализирани – 624.

22.07.2020:

325/5365 = 6.1%

В интензивните отд. – 32;

хоспитализирани – 622.

23.07.2020:

330/6183 = 5.3%

В интензивните отд. – 24;

хоспитализирани – 642.

24.07.2020:

269/5913 = 4.6%

В интензивните отд. – 27;

хоспитализирани – 665.

25.07.2020:

270/5963 = 4.5%

В интензивните отд. – 28;

хоспитализирани – 669.

26.07.2020:

189/2161 = 8.7%

В интензивните отд. – 33;

хоспитализирани – 694.

27.07.2020:

115/3502 = 3.3%

В интензивните отд. – 34;

хоспитализирани – 682.

28.07.2020:

194/3832 = 5.1%

В интензивните отд. – 39;

хоспитализирани – 686.

29.07.2020:

250/5303 = 4.7%

В интензивните отд. – 40;

хоспитализирани – 699.

30.07.2020:

284/6935 = 4.1%

В интензивните отд. – 37;

хоспитализирани – 722.

31.07.2020:

265/6639 = 4.0%

В интензивните отд. – 34;

хоспитализирани – 751.

01.08.2020:

270/5582 = 4.8%

В интензивните отд. – 42;

хоспитализирани – 778.

02.08.2020:

146/3955 = 3.7%

В интензивните отд. – 43;

хоспитализирани – 793.

03.08.2020:

119/1491 = 8.0%

В интензивните отд. – 46 ;

хоспитализирани – 814 .

04.08.2020:

204/4137 = 4.9%

В интензивните отд. – 43 ;

хоспитализирани – 823.

05.08.2020:

255/5325 = 4.8%

В интензивните отд. – 41 ;

хоспитализирани – 847.

06.08.2020:

303/5701 = 5.3%

В интензивните отд. – 44 ;

хоспитализирани – 872.

07.08.2020:

297/6433 = 4.6%

В интензивните отд. – 47 ;

хоспитализирани – 874.

08.08.2020:

195/5837 = 3.3%

В интензивните отд. – 55;

хоспитализирани – 857.

09.08.2020:

134/21:00 = 3.7%

В интензивните отд. – 55;

хоспитализирани – 848.

10.08.2020:

53/1275 = 4.2%

В интензивните отд. – 54;

хоспитализирани – 849.

11.08.2020:

116/3667 = 3.2%

В интензивните отд. – 54;

хоспитализирани – 854.

12.08.2020:

210/5388 = 3.9%

В интензивните отд. – 64;

хоспитализирани – 861.

13.08.2020:

171/5105 = 3.3%

В интензивните отд. – 63;

хоспитализирани – 834.

14.08.2020:

176/5877 = 3.0%

В интензивните отд. – 63;

хоспитализирани – 824.

15.08.2020:

174/5934 = 3.0%

В интензивните отд. – 58;

хоспитализирани – 811.

16.08.2020:

90/2754 = 3.3%

В интензивните отд. – 55;

хоспитализирани – 811.

17.08.2020:

32/781 = 4.1%

В интензивните отд. – 56;

хоспитализирани – 801.

18.08.2020:

135/5252 = 2.6%

В интензивните отд. – 56;

хоспитализирани – 768.

19.08.2020:

169/3667= 4.6%

В интензивните отд. – 61;

хоспитализирани – 782.

20.08.2020:

151/8649=1.7 %

В интензивните отд. – 60;

хоспитализирани – 752.

21.08.2020:

142/6844=2.1 %

В интензивните отд. – 63;

хоспитализирани – 766.

22.08.2020:

169/6373=2.5 %

В интензивните отд. – 73;

хоспитализирани – 734.

23.08.2020:

96/3400=2.8 %

В интензивните отд. – 74;

хоспитализирани – 743.

24.08.2020:

60/2288=2.6 %

В интензивните отд. – 74;

хоспитализирани – 745.

25.08.2020:

99/3588=2.8 %

В интензивните отд. – 65;

хоспитализирани – 714.

26.08.2020:

203/6232=3.3 %

В интензивните отд. – 64;

хоспитализирани – 715.

27.08.2020:

162/3844=4.2 %

В интензивните отд. – 60;

хоспитализирани – 741.

28.08.2020:

157/7639=2.0 %

В интензивните отд. – 65;

хоспитализирани – 726.

29.08.2020:

157/6337=2.5 %

В интензивните отд. – 59;

хоспитализирани – 712.

30.08.2020:

99/4787=2.1 %

В интензивните отд. – 61;

хоспитализирани – 723.

31.08.2020:

26/1470=1.8 %

В интензивните отд. – 63;

хоспитализирани – 726.

01.09.2020:

76/4330=1.8 %

В интензивните отд. – 65;

хоспитализирани – 727.

02.09.2020:

188/6784=2.8 %

В интензивните отд. – 62;

хоспитализирани – 737.

03.09.2020:

163/5443=3.0 %

В интензивните отд. – 63;

хоспитализирани – 758.

04.09.2020:

158/7026=2.2 %

В интензивните отд. – 61;

хоспитализирани – 764.

05.09.2020:

179/8129=2.2 %

В интензивните отд. – 56;

хоспитализирани – 763.

06.09.2020:

96/3358=2.9 %

В интензивните отд. – 57;

хоспитализирани – 755.

07.09.2020:

39/1407=2.8 %

В интензивните отд. – 54;

хоспитализирани – 766.

08.09.2020:

57/1220=4.7 %

В интензивните отд. – 53;

хоспитализирани – 773.

09.09.2020:

167/3923=4.3 %

В интензивните отд. – 57;

хоспитализирани – 762.

10.09.2020:

122/5145=2.4 %

В интензивните отд. – 60;

хоспитализирани – 753.

11.09.2020:

163/5080=3.2 %

В интензивните отд. – 55;

хоспитализирани – 746.

12.09.2020:

201/4865=4.1 %

В интензивните отд. – 56;

хоспитализирани – 735.

13.09.2020:

92/2330=4.0 %

В интензивните отд. – 53;

хоспитализирани – 736.

14.09.2020:

27/924=2.9 %

В интензивните отд. – 53;

хоспитализирани – 740.

15.09.2020:

143/3163=4.5 %

В интензивните отд. – 49;

хоспитализирани – 730.

16.09.2020:

155/4312 = 3.6 %

В интензивните отд. – 46;

хоспитализирани – 734.

17.09.2020:

174/4835 = 3.6 %

В интензивните отд. – 43;

хоспитализирани – 744.

18.09.2020:

154/5856 = 2.6 %

В интензивните отд. – 37;

хоспитализирани – 744.

19.09.2020:

189/6042 = 3.1 %

В интензивните отд. – 34;

хоспитализирани – 728.

20.09.2020:

86/2915 = 3.0 %

В интензивните отд. – 37;

хоспитализирани – 723.

21.09.2020:

44/1249 = 3.5 %

В интензивните отд. – 35;

хоспитализирани – 718.

22.09.2020:

151/2988 = 5.0 %

В интензивните отд. – 33;

хоспитализирани – 714.

23.09.2020:

109/3049 = 3.6 %

В интензивните отд. – 31;

хоспитализирани – 716.

24.09.2020:

160/3526 = 4.5 %

В интензивните отд. – 29;

хоспитализирани – 726.

25.09.2020:

290/4859 = 6.0 %

В интензивните отд. – 30;

хоспитализирани – 744.

26.09.2020:

255/5047 = 5.1 %

В интензивните отд. – 36;

хоспитализирани – 782.

27.09.2020:

169/2710 = 6.2 %

В интензивните отд. – 36;

хоспитализирани – 791.

28.09.2020:

58/1103 = 5.3 %

В интензивните отд. – 41;

хоспитализирани – 794.

29.09.2020:

216/3302 = 6.5 %

В интензивните отд. – 42;

хоспитализирани – 780.

30.09.2020:

276/4736 = 5.8 %

В интензивните отд. – 44;

хоспитализирани – 814.

01.10.2020:

286/4943 = 5.8 %

В интензивните отд. – 44;

хоспитализирани – 837.

02.10.2020:

263/4853 = 5.4 %

В интензивните отд. – 47;

хоспитализирани – 857.

03.10.2020:

240/4820 = 5.0 %

В интензивните отд. – 50;

хоспитализирани – 887.

04.10.2020:

182/2843 = 6.4 %

В интензивните отд. – 54;

хоспитализирани – 912.

05.10.2020:

69/1278 = 5.4 %

В интензивните отд. – 56;

хоспитализирани – 917.

06.10.2020:

283/3713 = 7.6 %

В интензивните отд. – 59;

хоспитализирани – 930.

07.10.2020:

436/5431 = 8.0 %

В интензивните отд. – 57;

хоспитализирани – 971.

08.10.2020:

437/4541 = 9.6 %

В интензивните отд. – 53;

хоспитализирани – 1033.

09.10.2020:

516/5209 = 9.9 %

В интензивните отд. – 56;

хоспитализирани – 1063.

10.10.2020:

612/6048 = 10.1 %

В интензивните отд. – 58;

хоспитализирани – 1131.

11.10.2020:

448/3795 = 11.8 %

В интензивните отд. – 59;

хоспитализирани – 1189.

Направени тестове:  3795;

От тях на едно и също лице – ????

От тези на едно и също лице:

–  първи тест – ????;

–  повторни тестове – ????;

От положителните:

– БРОЙ НОВИ:  – ???:

ПРОЦЕНТ НОВИ: =

бр.нови лица/бр.първи тестове = ?.?? %

От новоустановените:

– в дома -???;

– хоспитализирани – ???;

Общо в болница – 1189;

изписани – ???

В интензивните отд.- 59;

средна възраст – ??

От тях:

– само с Covid – ??,

средна възраст – ??;

– с придр. заболяв. – ??,

средна възраст – ??

Починали: 4,

с придр. забол. – ?

без придр. забол. – ?.

12.10.2020:

83/1191 = 7.0 %

В интензивните отд. – 62;

хоспитализирани – 1205.

Направени тестове:  1191;

От тях на едно и също лице – ????

От тези на едно и също лице:

–  първи тест – ????;

–  повторни тестове – ????;

От положителните:

– БРОЙ НОВИ:  – ???:

ПРОЦЕНТ НОВИ: =

бр.нови лица/бр.първи тестове = ?.?? %

От новоустановените:

– в дома -???;

– хоспитализирани – ???;

Общо в болница – 1205;

изписани – ???

В интензивните отд.- 62;

средна възраст – ??

От тях:

– само с Covid – ??,

средна възраст – ??;

– с придр. заболяв. – ??,

средна възраст – ??

Починали: 1

с придр. забол. – ?

без придр. забол. – ?.

13.10.2020:

587/4320 = 13.6 %

В интензивните отд. – 65;

хоспитализирани – 1221.

Направени тестове:  4320;

От тях на едно и също лице – ????

От тези на едно и също лице:

–  първи тест – ????;

–  повторни тестове – ????;

От положителните:

– БРОЙ НОВИ:  – ???:

ПРОЦЕНТ НОВИ: =

бр.нови лица/бр.първи тестове = ?.?? %

От новоустановените:

– в дома -???;

– хоспитализирани – ???;

Общо в болница – 1221;

изписани – ???

В интензивните отд.- 65;

средна възраст – ??

От тях:

– само с Covid – ??,

средна възраст – ??;

– с придр. заболяв. – ??,

средна възраст – ??

Починали: 23

с придр. забол. – ?

без придр. забол. – ?.

14.10.2020:

785/5819 = 13.5 %

В интензивните отд. – 64;

хоспитализирани – 1307.

Направени тестове: – 5819;

От тях на едно и също лице – ????

От тези на едно и също лице:

–  първи тест – ????;

–  повторни тестове – ????;

От положителните:

– БРОЙ НОВИ:  – ???:

ПРОЦЕНТ НОВИ: =

бр.нови лица/бр.първи тестове = ?.?? %

От новоустановените:

– в дома -???;

– хоспитализирани – ???;

Общо в болница – 1307;

изписани – ???

В интензивните отд.- 64;

средна възраст – ??

От тях:

– само с Covid – ??,

средна възраст – ??;

– с придр. заболяв. – ??,

средна възраст – ??

Починали: 8,

с придр. забол. – ??

средна възраст – ??

без придр. забол. – ?

средна възраст – ??.

15.10.2020:

819/5898 = 13.9 %

В интензивните отд. – 67;

хоспитализирани – 1380.

Направени тестове: – 5898;

От тях на едно и също лице – ????

От тези на едно и също лице:

–  първи тест – ????;

–  повторни тестове – ????;

От положителните:

– БРОЙ НОВИ:  – ???:

ПРОЦЕНТ НОВИ: =

бр.нови лица/бр.първи тестове = ?.?? %

От новоустановените:

– в дома -???;

– хоспитализирани – ???;

Общо в болница – 1380;

изписани – ???

В интензивните отд.- 67;

средна възраст – ??

От тях:

– само с Covid – ??,

средна възраст – ??;

– с придр. заболяв. – ??,

средна възраст – ??

Починали: 6,

с придр. забол. – ??

средна възраст – ??

без придр. забол. – ?

средна възраст – ??.

16.10.2020:

914/6324 = 14.5 %

В интензивните отд. – 74;

хоспитализирани – 1426.

Направени тестове: – 6324;

От тях на едно и също лице – ????

От тези на едно и също лице:

–  първи тест – ????;

–  повторни тестове – ????;

От положителните:

– БРОЙ НОВИ:  – ???:

ПРОЦЕНТ НОВИ: =

бр.нови лица/бр.първи тестове = ?.?? %

От новоустановените:

– в дома -???;

– хоспитализирани – ???;

Общо в болница – 1426;

изписани – ???

В интензивните отд.- 74;

средна възраст – ??

От тях:

– само с Covid – ??,

средна възраст – ??;

– с придр. заболяв. – ??,

средна възраст – ??

Починали: 15,

с придр. забол. – ??

средна възраст – ??

без придр. забол. – ?

средна възраст – ??.

17.10.2020:

998/7442 = 13,4%

В интензивните отд. – 76;

хоспитализирани – 1450.

Направени тестове: – 7442;

От тях на едно и също лице – ????

От тези на едно и също лице:

–  първи тест – ????;

–  повторни тестове – ????;

От положителните:

– БРОЙ НОВИ:  – ???:

ПРОЦЕНТ НОВИ: =

бр.нови лица/бр.първи тестове = ?.?? %

От новоустановените:

– в дома -???;

– хоспитализирани – ???;

Общо в болница – 1450;

изписани – ???

В интензивните отд.- 76;

средна възраст – ??

От тях:

– само с Covid – ??,

средна възраст – ??;

– с придр. заболяв. – ??,

средна възраст – ??

Починали: 14,

с придр. забол. – ??

средна възраст – ??

без придр. забол. – ?

средна възраст – ??.

18.10.2020:

603/4602 = 13,1%

В интензивните отд. – 79;

хоспитализирани – 1484.

Направени тестове: – 4602;

От тях на едно и също лице – ????

От тези на едно и също лице:

–  първи тест – ????;

–  повторни тестове – ????;

От положителните:

– БРОЙ НОВИ:  – ???:

ПРОЦЕНТ НОВИ: =

бр.нови лица/бр.първи тестове = ?.?? %

От новоустановените:

– в дома -???;

– хоспитализирани – ???;

Общо в болница – 1484;

изписани – ???

В интензивните отд.- 79;

средна възраст – ??

От тях:

– само с Covid – ??,

средна възраст – ??;

– с придр. заболяв. – ??,

средна възраст – ??

Починали: 10,

с придр. забол. – ??

средна възраст – ??

без придр. забол. – ?

средна възраст – ??.

19.10.2020:

385/1581 = 25.0%

В интензивните отд. – 74;

хоспитализирани – 1500.

Направени тестове: – 1581;

От тях на едно и също лице – ????

От тези на едно и също лице:

–  първи тест – ????;

–  повторни тестове – ????;

От положителните:

– БРОЙ НОВИ:  – ???:

ПРОЦЕНТ НОВИ: =

бр.нови лица/бр.първи тестове = ?.?? %

От новоустановените:

– в дома -???;

– хоспитализирани – ???;

Общо в болница – 1500;

изписани – ???

В интензивните отд.- 74;

средна възраст – ??

От тях:

– само с Covid – ??,

средна възраст – ??;

– с придр. заболяв. – ??,

средна възраст – ??

Починали: 18,

с придр. забол. – ??

средна възраст – ??

без придр. забол. – ?

средна възраст – ??.

20.10.2020:

1024/4406 = 23.2%

В интензивните отд. – 88;

хоспитализирани – 1562.

Направени тестове: – 4406;

От тях на едно и също лице – ????

От тези на едно и също лице:

–  първи тест – ????;

–  повторни тестове – ????;

От положителните:

– БРОЙ НОВИ:  – ???:

ПРОЦЕНТ НОВИ: =

бр.нови лица/бр.първи тестове = ?.?? %

От новоустановените:

– в дома -???;

– хоспитализирани – ???;

Общо в болница – 1562;

изписани – ???

В интензивните отд.- 88;

средна възраст – ??

От тях:

– само с Covid – ??,

средна възраст – ??;

– с придр. заболяв. – ??,

средна възраст – ??

Починали: 22,

с придр. забол. – ??

средна възраст – ??

без придр. забол. – ?

средна възраст – ??.

21.10.2020:

1336/11505 = 11,6%

В интензивните отд. – 93;

хоспитализирани – 1633.

Направени тестове: -11505;

От тях на едно и също лице – ????

От тези на едно и също лице:

–  първи тест – ????;

–  повторни тестове – ????;

От положителните:

– БРОЙ НОВИ:  – ???:

ПРОЦЕНТ НОВИ: =

бр.нови лица/бр.първи тестове = ?.?? %

От новоустановените:

– в дома -???;

– хоспитализирани – ???;

Общо в болница – 1633;

изписани – ???

В интензивните отд.- 93;

средна възраст – ??

От тях:

– само с Covid – ??,

средна възраст – ??;

– с придр. заболяв. – ??,

средна възраст – ??

Починали: 11,

с придр. забол. – ??

средна възраст – ??

без придр. забол. – ?

средна възраст – ??.

22.10.2020:

1472/8738 = 16,8%

В интензивните отд. – 107;

хоспитализирани – 1732.

Направени тестове: – 8738;

От тях на едно и също лице – ????

От тези на едно и също лице:

–  първи тест – ????;

–  повторни тестове – ????;

От положителните:

– БРОЙ НОВИ:  – ???:

ПРОЦЕНТ НОВИ: =

бр.нови лица/бр.първи тестове = ?.?? %

От новоустановените:

– в дома -???;

– хоспитализирани – ???;

Общо в болница – 1732;

изписани – ???

В интензивните отд.- 107;

средна възраст – ??

От тях:

– само с Covid – ??,

средна възраст – ??;

– с придр. заболяв. – ??,

средна възраст – ??

Починали: 29,

средна възраст – 67.9

с придр. забол. – 21

средна възраст – 70.6

без информация за придр. забол. – 8

средна възраст – 60.7.

23.10.2020:

1595/9038 = 17,6%

В интензивните отд. – 112;

хоспитализирани – 1792.

Направени тестове: – 9038;

От тях на едно и също лице – ????

От тези на едно и също лице:

–  първи тест – ????;

–  повторни тестове – ????;

От положителните:

– БРОЙ НОВИ:  – ???:

ПРОЦЕНТ НОВИ: =

бр.нови лица/бр.първи тестове = ?.?? %

От новоустановените:

– в дома -???;

– хоспитализирани – ???;

Общо в болница – 1792;

изписани – ???

В интензивните отд.- 112;

средна възраст – ??

От тях:

– само с Covid – ??,

средна възраст – ??;

– с придр. заболяв. – ??,

средна възраст – ??

Починали: 16,

средна възраст -??

с придр. забол. -??

средна възраст -??

без информация за придр. забол. -??

средна възраст -??.

13.07.2020:

77/1198 = 6.4%

14.07.2020:

159/3341 = 4.8%

В интензивните отд. – 29;

хоспитализирани – 529

15.07.2020:

234/4885 = 4.8%

В интензивните отд. – 27;

хоспитализирани – 551

16.07.2020:

232/5393 = 4.3%

В интензивните отд. – 28;

хоспитализирани – 575

17.07.2020:

267/6526 = 4.1%

В интензивните отд. – 28;

хоспитализирани – 582

18.07.2020:

298/4884 = 6.1%

В интензивните отд. – 33;

хоспитализирани – 606.

19.07.2020:

196/2003 = 9.8%

В интензивните отд. – 34;

хоспитализирани – 605

20.07.2020:

95/3155 = 3.0%

В интензивните отд. – 34;

хоспитализирани – 610.

21.07.2020:

196/3686 = 5.3%

В интензивните отд. – 34;

хоспитализирани – 624.

22.07.2020:

325/5365 = 6.1%

В интензивните отд. – 32;

хоспитализирани – 622.

23.07.2020:

330/6183 = 5.3%

В интензивните отд. – 24;

хоспитализирани – 642.

24.07.2020:

269/5913 = 4.6%

В интензивните отд. – 27;

хоспитализирани – 665.

25.07.2020:

270/5963 = 4.5%

В интензивните отд. – 28;

хоспитализирани – 669.

26.07.2020:

189/2161 = 8.7%

В интензивните отд. – 33;

хоспитализирани – 694.

27.07.2020:

115/3502 = 3.3%

В интензивните отд. – 34;

хоспитализирани – 682.

28.07.2020:

194/3832 = 5.1%

В интензивните отд. – 39;

хоспитализирани – 686.

29.07.2020:

250/5303 = 4.7%

В интензивните отд. – 40;

хоспитализирани – 699.

30.07.2020:

284/6935 = 4.1%

В интензивните отд. – 37;

хоспитализирани – 722.

31.07.2020:

265/6639 = 4.0%

В интензивните отд. – 34;

хоспитализирани – 751.

01.08.2020:

270/5582 = 4.8%

В интензивните отд. – 42;

хоспитализирани – 778.

02.08.2020:

146/3955 = 3.7%

В интензивните отд. – 43;

хоспитализирани – 793.

03.08.2020:

119/1491 = 8.0%

В интензивните отд. – 46 ;

хоспитализирани – 814 .

04.08.2020:

204/4137 = 4.9%

В интензивните отд. – 43 ;

хоспитализирани – 823.

05.08.2020:

255/5325 = 4.8%

В интензивните отд. – 41 ;

хоспитализирани – 847.

06.08.2020:

303/5701 = 5.3%

В интензивните отд. – 44 ;

хоспитализирани – 872.

07.08.2020:

297/6433 = 4.6%

В интензивните отд. – 47 ;

хоспитализирани – 874.

08.08.2020:

195/5837 = 3.3%

В интензивните отд. – 55;

хоспитализирани – 857.

09.08.2020:

134/21:00 = 3.7%

В интензивните отд. – 55;

хоспитализирани – 848.

10.08.2020:

53/1275 = 4.2%

В интензивните отд. – 54;

хоспитализирани – 849.

11.08.2020:

116/3667 = 3.2%

В интензивните отд. – 54;

хоспитализирани – 854.

12.08.2020:

210/5388 = 3.9%

В интензивните отд. – 64;

хоспитализирани – 861.

13.08.2020:

171/5105 = 3.3%

В интензивните отд. – 63;

хоспитализирани – 834.

13.08.2020:

171/5105 = 3.3%

В интензивните отд. – 63;

хоспитализирани – 834.

13.07.2020:

77/1198 = 6.4%

14.07.2020:

159/3341 = 4.8%

В интензивните отд. – 29;

хоспитализирани – 529

15.07.2020:

234/4885 = 4.8%

В интензивните отд. – 27;

хоспитализирани – 551

16.07.2020:

232/5393 = 4.3%

В интензивните отд. – 28;

хоспитализирани – 575

17.07.2020:

267/6526 = 4.1%

В интензивните отд. – 28;

хоспитализирани – 582

18.07.2020:

298/4884 = 6.1%

В интензивните отд. – 33;

хоспитализирани – 606.

19.07.2020:

196/2003 = 9.8%

В интензивните отд. – 34;

хоспитализирани – 605

20.07.2020:

95/3155 = 3.0%

В интензивните отд. – 34;

хоспитализирани – 610.

21.07.2020:

196/3686 = 5.3%

В интензивните отд. – 34;

хоспитализирани – 624.

22.07.2020:

325/5365 = 6.1%

В интензивните отд. – 32;

хоспитализирани – 622.

23.07.2020:

330/6183 = 5.3%

В интензивните отд. – 24;

хоспитализирани – 642.

24.07.2020:

269/5913 = 4.6%

В интензивните отд. – 27;

хоспитализирани – 665.

25.07.2020:

270/5963 = 4.5%

В интензивните отд. – 28;

хоспитализирани – 669.

26.07.2020:

189/2161 = 8.7%

В интензивните отд. – 33;

хоспитализирани – 694.

27.07.2020:

115/3502 = 3.3%

В интензивните отд. – 34;

хоспитализирани – 682.

28.07.2020:

194/3832 = 5.1%

В интензивните отд. – 39;

хоспитализирани – 686.

29.07.2020:

250/5303 = 4.7%

В интензивните отд. – 40;

хоспитализирани – 699.

30.07.2020:

284/6935 = 4.1%

В интензивните отд. – 37;

хоспитализирани – 722.

31.07.2020:

265/6639 = 4.0%

В интензивните отд. – 34;

хоспитализирани – 751.

01.08.2020:

270/5582 = 4.8%

В интензивните отд. – 42;

хоспитализирани – 778.

02.08.2020:

146/3955 = 3.7%

В интензивните отд. – 43;

хоспитализирани – 793.

03.08.2020:

119/1491 = 8.0%

В интензивните отд. – 46 ;

хоспитализирани – 814 .

04.08.2020:

204/4137 = 4.9%

В интензивните отд. – 43 ;

хоспитализирани – 823.

05.08.2020:

255/5325 = 4.8%

В интензивните отд. – 41 ;

хоспитализирани – 847.

06.08.2020:

303/5701 = 5.3%

В интензивните отд. – 44 ;

хоспитализирани – 872.

07.08.2020:

297/6433 = 4.6%

В интензивните отд. – 47 ;

хоспитализирани – 874.

08.08.2020:

195/5837 = 3.3%

В интензивните отд. – 55;

хоспитализирани – 857.

09.08.2020:

134/21:00 = 3.7%

В интензивните отд. – 55;

хоспитализирани – 848.

10.08.2020:

53/1275 = 4.2%

В интензивните отд. – 54;

хоспитализирани – 849.

11.08.2020:

116/3667 = 3.2%

В интензивните отд. – 54;

хоспитализирани – 854.

12.08.2020:

210/5388 = 3.9%

В интензивните отд. – 64;

хоспитализирани – 861.

13.08.2020:

171/5105 = 3.3%

В интензивните отд. – 63;

хоспитализирани – 834.

14.08.2020:

176/5877 = 3.0%

В интензивните отд. – 63;

хоспитализирани – 824.

15.08.2020:

174/5934 = 3.0%

В интензивните отд. – 58;

хоспитализирани – 811.

16.08.2020:

90/2754 = 3.3%

В интензивните отд. – 55;

хоспитализирани – 811.

17.08.2020:

32/781 = 4.1%

В интензивните отд. – 56;

хоспитализирани – 801.

18.08.2020:

135/5252 = 2.6%

В интензивните отд. – 56;

хоспитализирани – 768.

19.08.2020:

169/3667= 4.6%

В интензивните отд. – 61;

хоспитализирани – 782.

20.08.2020:

151/8649=1.7 %

В интензивните отд. – 60;

хоспитализирани – 752.

21.08.2020:

142/6844=2.1 %

В интензивните отд. – 63;

хоспитализирани – 766.

22.08.2020:

169/6373=2.5 %

В интензивните отд. – 73;

хоспитализирани – 734.

23.08.2020:

96/3400=2.8 %

В интензивните отд. – 74;

хоспитализирани – 743.

24.08.2020:

60/2288=2.6 %

В интензивните отд. – 74;

хоспитализирани – 745.

25.08.2020:

99/3588=2.8 %

В интензивните отд. – 65;

хоспитализирани – 714.

26.08.2020:

203/6232=3.3 %

В интензивните отд. – 64;

хоспитализирани – 715.

27.08.2020:

162/3844=4.2 %

В интензивните отд. – 60;

хоспитализирани – 741.

28.08.2020:

157/7639=2.0 %

В интензивните отд. – 65;

хоспитализирани – 726.

29.08.2020:

157/6337=2.5 %

В интензивните отд. – 59;

хоспитализирани – 712.

30.08.2020:

99/4787=2.1 %

В интензивните отд. – 61;

хоспитализирани – 723.

31.08.2020:

26/1470=1.8 %

В интензивните отд. – 63;

хоспитализирани – 726.

01.09.2020:

76/4330=1.8 %

В интензивните отд. – 65;

хоспитализирани – 727.

02.09.2020:

188/6784=2.8 %

В интензивните отд. – 62;

хоспитализирани – 737.

03.09.2020:

163/5443=3.0 %

В интензивните отд. – 63;

хоспитализирани – 758.

04.09.2020:

158/7026=2.2 %

В интензивните отд. – 61;

хоспитализирани – 764.

05.09.2020:

179/8129=2.2 %

В интензивните отд. – 56;

хоспитализирани – 763.

06.09.2020:

96/3358=2.9 %

В интензивните отд. – 57;

хоспитализирани – 755.

07.09.2020:

39/1407=2.8 %

В интензивните отд. – 54;

хоспитализирани – 766.

08.09.2020:

57/1220=4.7 %

В интензивните отд. – 53;

хоспитализирани – 773.

09.09.2020:

167/3923=4.3 %

В интензивните отд. – 57;

хоспитализирани – 762.

10.09.2020:

122/5145=2.4 %

В интензивните отд. – 60;

хоспитализирани – 753.

11.09.2020:

163/5080=3.2 %

В интензивните отд. – 55;

хоспитализирани – 746.

12.09.2020:

201/4865=4.1 %

В интензивните отд. – 56;

хоспитализирани – 735.

13.09.2020:

92/2330=4.0 %

В интензивните отд. – 53;

хоспитализирани – 736.

14.09.2020:

27/924=2.9 %

В интензивните отд. – 53;

хоспитализирани – 740.

15.09.2020:

143/3163=4.5 %

В интензивните отд. – 49;

хоспитализирани – 730.

16.09.2020:

155/4312 = 3.6 %

В интензивните отд. – 46;

хоспитализирани – 734.

17.09.2020:

174/4835 = 3.6 %

В интензивните отд. – 43;

хоспитализирани – 744.

18.09.2020:

154/5856 = 2.6 %

В интензивните отд. – 37;

хоспитализирани – 744.

19.09.2020:

189/6042 = 3.1 %

В интензивните отд. – 34;

хоспитализирани – 728.

20.09.2020:

86/2915 = 3.0 %

В интензивните отд. – 37;

хоспитализирани – 723.

21.09.2020:

44/1249 = 3.5 %

В интензивните отд. – 35;

хоспитализирани – 718.

22.09.2020:

151/2988 = 5.0 %

В интензивните отд. – 33;

хоспитализирани – 714.

23.09.2020:

109/3049 = 3.6 %

В интензивните отд. – 31;

хоспитализирани – 716.

24.09.2020:

160/3526 = 4.5 %

В интензивните отд. – 29;

хоспитализирани – 726.

25.09.2020:

290/4859 = 6.0 %

В интензивните отд. – 30;

хоспитализирани – 744.

26.09.2020:

255/5047 = 5.1 %

В интензивните отд. – 36;

хоспитализирани – 782.

27.09.2020:

169/2710 = 6.2 %

В интензивните отд. – 36;

хоспитализирани – 791.

28.09.2020:

58/1103 = 5.3 %

В интензивните отд. – 41;

хоспитализирани – 794.

29.09.2020:

216/3302 = 6.5 %

В интензивните отд. – 42;

хоспитализирани – 780.

30.09.2020:

276/4736 = 5.8 %

В интензивните отд. – 44;

хоспитализирани – 814.

01.10.2020:

286/4943 = 5.8 %

В интензивните отд. – 44;

хоспитализирани – 837.

02.10.2020:

263/4853 = 5.4 %

В интензивните отд. – 47;

хоспитализирани – 857.

03.10.2020:

240/4820 = 5.0 %

В интензивните отд. – 50;

хоспитализирани – 887.

04.10.2020:

182/2843 = 6.4 %

В интензивните отд. – 54;

хоспитализирани – 912.

05.10.2020:

69/1278 = 5.4 %

В интензивните отд. – 56;

хоспитализирани – 917.

06.10.2020:

283/3713 = 7.6 %

В интензивните отд. – 59;

хоспитализирани – 930.

07.10.2020:

436/5431 = 8.0 %

В интензивните отд. – 57;

хоспитализирани – 971.

08.10.2020:

437/4541 = 9.6 %

В интензивните отд. – 53;

хоспитализирани – 1033.

09.10.2020:

516/5209 = 9.9 %

В интензивните отд. – 56;

хоспитализирани – 1063.

10.10.2020:

612/6048 = 10.1 %

В интензивните отд. – 58;

хоспитализирани – 1131.

11.10.2020:

448/3795 = 11.8 %

В интензивните отд. – 59;

хоспитализирани – 1189.

Направени тестове:  3795;

От тях на едно и също лице – ????

От тези на едно и също лице:

–  първи тест – ????;

–  повторни тестове – ????;

От положителните:

– БРОЙ НОВИ:  – ???:

ПРОЦЕНТ НОВИ: =

бр.нови лица/бр.първи тестове = ?.?? %

От новоустановените:

– в дома -???;

– хоспитализирани – ???;

Общо в болница – 1189;

изписани – ???

В интензивните отд.- 59;

средна възраст – ??

От тях:

– само с Covid – ??,

средна възраст – ??;

– с придр. заболяв. – ??,

средна възраст – ??

Починали: 4,

с придр. забол. – ?

без придр. забол. – ?.

12.10.2020:

83/1191 = 7.0 %

В интензивните отд. – 62;

хоспитализирани – 1205.

Направени тестове:  1191;

От тях на едно и също лице – ????

От тези на едно и също лице:

–  първи тест – ????;

–  повторни тестове – ????;

От положителните:

– БРОЙ НОВИ:  – ???:

ПРОЦЕНТ НОВИ: =

бр.нови лица/бр.първи тестове = ?.?? %

От новоустановените:

– в дома -???;

– хоспитализирани – ???;

Общо в болница – 1205;

изписани – ???

В интензивните отд.- 62;

средна възраст – ??

От тях:

– само с Covid – ??,

средна възраст – ??;

– с придр. заболяв. – ??,

средна възраст – ??

Починали: 1

с придр. забол. – ?

без придр. забол. – ?.

13.10.2020:

587/4320 = 13.6 %

В интензивните отд. – 65;

хоспитализирани – 1221.

Направени тестове:  4320;

От тях на едно и също лице – ????

От тези на едно и също лице:

–  първи тест – ????;

–  повторни тестове – ????;

От положителните:

– БРОЙ НОВИ:  – ???:

ПРОЦЕНТ НОВИ: =

бр.нови лица/бр.първи тестове = ?.?? %

От новоустановените:

– в дома -???;

– хоспитализирани – ???;

Общо в болница – 1221;

изписани – ???

В интензивните отд.- 65;

средна възраст – ??

От тях:

– само с Covid – ??,

средна възраст – ??;

– с придр. заболяв. – ??,

средна възраст – ??

Починали: 23

с придр. забол. – ?

без придр. забол. – ?.

14.10.2020:

785/5819 = 13.5 %

В интензивните отд. – 64;

хоспитализирани – 1307.

Направени тестове: – 5819;

От тях на едно и също лице – ????

От тези на едно и също лице:

–  първи тест – ????;

–  повторни тестове – ????;

От положителните:

– БРОЙ НОВИ:  – ???:

ПРОЦЕНТ НОВИ: =

бр.нови лица/бр.първи тестове = ?.?? %

От новоустановените:

– в дома -???;

– хоспитализирани – ???;

Общо в болница – 1307;

изписани – ???

В интензивните отд.- 64;

средна възраст – ??

От тях:

– само с Covid – ??,

средна възраст – ??;

– с придр. заболяв. – ??,

средна възраст – ??

Починали: 8,

с придр. забол. – ??

средна възраст – ??

без придр. забол. – ?

средна възраст – ??.

15.10.2020:

819/5898 = 13.9 %

В интензивните отд. – 67;

хоспитализирани – 1380.

Направени тестове: – 5898;

От тях на едно и също лице – ????

От тези на едно и също лице:

–  първи тест – ????;

–  повторни тестове – ????;

От положителните:

– БРОЙ НОВИ:  – ???:

ПРОЦЕНТ НОВИ: =

бр.нови лица/бр.първи тестове = ?.?? %

От новоустановените:

– в дома -???;

– хоспитализирани – ???;

Общо в болница – 1380;

изписани – ???

В интензивните отд.- 67;

средна възраст – ??

От тях:

– само с Covid – ??,

средна възраст – ??;

– с придр. заболяв. – ??,

средна възраст – ??

Починали: 6,

с придр. забол. – ??

средна възраст – ??

без придр. забол. – ?

средна възраст – ??.

16.10.2020:

914/6324 = 14.5 %

В интензивните отд. – 74;

хоспитализирани – 1426.

Направени тестове: – 6324;

От тях на едно и също лице – ????

От тези на едно и също лице:

–  първи тест – ????;

–  повторни тестове – ????;

От положителните:

– БРОЙ НОВИ:  – ???:

ПРОЦЕНТ НОВИ: =

бр.нови лица/бр.първи тестове = ?.?? %

От новоустановените:

– в дома -???;

– хоспитализирани – ???;

Общо в болница – 1426;

изписани – ???

В интензивните отд.- 74;

средна възраст – ??

От тях:

– само с Covid – ??,

средна възраст – ??;

– с придр. заболяв. – ??,

средна възраст – ??

Починали: 15,

с придр. забол. – ??

средна възраст – ??

без придр. забол. – ?

средна възраст – ??.

17.10.2020:

998/7442 = 13,4%

В интензивните отд. – 76;

хоспитализирани – 1450.

Направени тестове: – 7442;

От тях на едно и също лице – ????

От тези на едно и също лице:

–  първи тест – ????;

–  повторни тестове – ????;

От положителните:

– БРОЙ НОВИ:  – ???:

ПРОЦЕНТ НОВИ: =

бр.нови лица/бр.първи тестове = ?.?? %

От новоустановените:

– в дома -???;

– хоспитализирани – ???;

Общо в болница – 1450;

изписани – ???

В интензивните отд.- 76;

средна възраст – ??

От тях:

– само с Covid – ??,

средна възраст – ??;

– с придр. заболяв. – ??,

средна възраст – ??

Починали: 14,

с придр. забол. – ??

средна възраст – ??

без придр. забол. – ?

средна възраст – ??.

18.10.2020:

603/4602 = 13,1%

В интензивните отд. – 79;

хоспитализирани – 1484.

Направени тестове: – 4602;

От тях на едно и също лице – ????

От тези на едно и също лице:

–  първи тест – ????;

–  повторни тестове – ????;

От положителните:

– БРОЙ НОВИ:  – ???:

ПРОЦЕНТ НОВИ: =

бр.нови лица/бр.първи тестове = ?.?? %

От новоустановените:

– в дома -???;

– хоспитализирани – ???;

Общо в болница – 1484;

изписани – ???

В интензивните отд.- 79;

средна възраст – ??

От тях:

само с Covid – ??,

средна възраст – ??;

– с придр. заболяв. – ??,

средна възраст – ??

Починали: 10,

с придр. забол. – ??

средна възраст – ??

без придр. забол. – ?

средна възраст – ??.

19.10.2020:

385/1581 = 25.0%

В интензивните отд. – 74;

хоспитализирани – 1500.

Направени тестове: – 1581;

От тях на едно и също лице – ????

От тези на едно и също лице:

–  първи тест – ????;

–  повторни тестове – ????;

От положителните:

– БРОЙ НОВИ:  – ???:

ПРОЦЕНТ НОВИ: =

бр.нови лица/бр.първи тестове = ?.?? %

От новоустановените:

– в дома -???;

– хоспитализирани – ???;

Общо в болница – 1500;

изписани – ???

В интензивните отд.- 74;

средна възраст – ??

От тях:

– само с Covid – ??,

средна възраст – ??;

– с придр. заболяв. – ??,

средна възраст – ??

Починали: 18,

с придр. забол. – ??

средна възраст – ??

без придр. забол. – ?

средна възраст – ??.

20.10.2020:

1024/4406 = 23.2%

В интензивните отд. – 88;

хоспитализирани – 1562.

Направени тестове: – 4406;

От тях на едно и също лице – ????

От тези на едно и също лице:

–  първи тест – ????;

–  повторни тестове – ????;

От положителните:

– БРОЙ НОВИ:  – ???:

ПРОЦЕНТ НОВИ: =

бр.нови лица/бр.първи тестове = ?.?? %

От новоустановените:

– в дома -???;

– хоспитализирани – ???;

Общо в болница – 1562;

изписани – ???

В интензивните отд.- 88;

средна възраст – ??

От тях:

– само с Covid – ??,

средна възраст – ??;

– с придр. заболяв. – ??,

средна възраст – ??

Починали: 22,

с придр. забол. – ??

средна възраст – ??

без придр. забол. – ?

средна възраст – ??.

21.10.2020:

1336/11505 = 11,6%

В интензивните отд. – 93;

хоспитализирани – 1633.

Направени тестове: -11505;

От тях на едно и също лице – ????

От тези на едно и също лице:

–  първи тест – ????;

–  повторни тестове – ????;

От положителните:

– БРОЙ НОВИ:  – ???:

ПРОЦЕНТ НОВИ: =

бр.нови лица/бр.първи тестове = ?.?? %

От новоустановените:

– в дома -???;

– хоспитализирани – ???;

Общо в болница – 1633;

изписани – ???

В интензивните отд.- 93;

средна възраст – ??

От тях:

– само с Covid – ??,

средна възраст – ??;

– с придр. заболяв. – ??,

средна възраст – ??

Починали: 11,

с придр. забол. – ??

средна възраст – ??

без придр. забол. – ?

средна възраст – ??.

22.10.2020:

1472/8738 = 16,8%

В интензивните отд. – 107;

хоспитализирани – 1732.

Направени тестове: – 8738;

От тях на едно и също лице – ????

От тези на едно и също лице:

–  първи тест – ????;

–  повторни тестове – ????;

От положителните:

– БРОЙ НОВИ:  – ???:

ПРОЦЕНТ НОВИ: =

бр.нови лица/бр.първи тестове = ?.?? %

От новоустановените:

– в дома -???;

– хоспитализирани – ???;

Общо в болница – 1732;

изписани – ???

В интензивните отд.- 107;

средна възраст – ??

От тях:

– само с Covid – ??,

средна възраст – ??;

– с придр. заболяв. – ??,

средна възраст – ??

Починали: 29,

средна възраст – 67.9

с придр. забол. – 21

средна възраст – 70.6

без информация за придр. забол. – 8

средна възраст – 60.7.

23.10.2020:

1595/9038 = 17,6%

В интензивните отд. – 112;

хоспитализирани – 1792.

Направени тестове: – 9038;

От тях на едно и също лице – ????

От тези на едно и също лице:

–  първи тест – ????;

–  повторни тестове – ????;

От положителните:

– БРОЙ НОВИ:  – ???:

ПРОЦЕНТ НОВИ: =

бр.нови лица/бр.първи тестове = ?.?? %

От новоустановените:

– в дома -???;

– хоспитализирани – ???;

Общо в болница – 1792;

изписани – ???

В интензивните отд.- 112;

средна възраст – ??

От тях:

– само с Covid – ??,

средна възраст – ??;

– с придр. заболяв. – ??,

средна възраст – ??

Починали: 16,

средна възраст -??

с придр. забол. -??

средна възраст -??

без информация за придр. забол. -??

средна възраст -??.

Доц. Атанас Мангъров

Коментари 15 за
“КОВИД. БРОЙ НОВИ -???? БЕЗ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИДРУЖАВАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ -???”

 1. Много по-проста официална статистика има! За 2020г от 1 Януари до 24 Октомври, средно на ден умират по 292 човека (85593 до днес). Средно на ден от COVID-19 умират по 4 човека (1077 до днес). Нека официалните власти отговорят тези 292 починали хора, по-малко ли са умрели от другите 4 с COVID-19 и от какво ???! Естествено, че няма да отговорят, защото големите пари са по важни от хората! Респект към доц. Мангъров!

 2. ПРАВИЛА НА КОРОНАТА.
  ОПРАВЕТЕ СИ ШИЗОФРЕНИЯТА. ЛИЧИ СИ..!!

  1/ Вирусът е супер смъртоносен, но 80% от хората го карат безсимптомно.

  2/ Вирусът е много опасен, но все още никой не го е виждал как изглежда.

  3/ Маските не предпазват от заразяване, но трябва да ги носим.

  4/ „Може ли някай да ми обясни как маската не предпазва мен от болен, но предпазва здрав, ако аз съм болна. В единия случай пропуска вируса, а в другия не го пропуска. Съвсем сериозно, този довод направо ме убива. Да повторя – маската не пази мен от болен, защото пропуска вирусите му, но ако аз съм с маска, спира моите вирус, към здрави хора, които са без маски…

  Т.е., да потретя – Моята маска пропуска на Пешо вирусите, но спира моите, а на Пешо пропуска неговите, но спира моите… Така ли е?

  Басимус, то туй по-сложно от квадратурата на кръга…Виктория Тинтерова“

  5/ Трябва да има дистанция от 2 метра между хората, но не и в градския транспорт, офиса, вкъщи, в ресторанта, в мола, в магазина и т.н. (простете – има дистанция в магазините – пред касите е разчертано кой къде да застане. Само на касите!).

  6/ Трябва да си останем вкъщи, ако не се чувстваме добре и без да се тестваме, но трябва да се тестваме, ако сме контактни и се чувстваме добре.

  7/ В Германия трябва да носят маски между 9:00 и 23:00 часа (тяхната к0вид версия е с работно време).

  8/ Пак в Германия клиентите на заведение, които са седнали, може да не носят маска, но ако са прави – трябва да носят маска (освен с работно време тяхната к0вид версия очевидно се разпространява и само над 160 сантиметра височина).

  9/Децата преди и след училище са заедно навсякъде, но в училище трябва да носят маски в коридорите и тоалетните, за да се предпазват (?!?!).

  10/ При един ученик с положителна проба целият клас се карантинира, децата не се тестват, класът учи дистанционно. При един учител с положителна проба затварят училището!

  11/ При досега направените тестове ако счетем, че половината от тях (а те не са толкова) са за проверка след карантина, то математически това означава, че всеки 5ти в България вече е тестван. Дали?

  12/ Вирусът супер бързо мутирал, обаче ние правим ваксина за всички хора по света!

  13/ Вирусът не можел да преживява извън жив организъм, обаче се задържа с ДНИ върху метал, пластмаса, пари и ‘нам к’во още.

  14/ PCR тестовете са средство за доказване наличие на антитела, но ги ползваме като средство за диагностициране и броим пробите, които са дали положителен резултат за антитела. Нещо повече – считаме тези с положителните проби за болни.

  15/ Карантина 14 дни, карантина 10 дни, карантина с тест, карантина без тест. Всяка карантина е предпоследна…

  16/ Децата се карантинират здрави у дома (медицински и световен прецедент), обаче родителите им продължават да ходят на работа (?!?!?!). Кой да се грижи за децата? Баба им и дядо им, за които обаче е известно, че децата са супер опасни и карантинирайки децата, за да спасим бабите и дядовците, слагаме бабите и дядовците да ги гледат, защото иначе няма кой (?!?!?!).

  17/Любопитен факт – в офисите на мобилните оператори и куриерските фирми служител и клиент разписват документи с една и съща химикалка на устройството. Но иначе се гледат през плексиглас и носят маски!

  18/ Маските помагали да се прекара коронавирусa по-леко. Запомнете, деца – никой никога по никакъв начин не може да каже как и дали ще се сблъскате с определена болест. И ако се случи – никой никога по никакъв начин не може дори да ПРЕДПОЛОЖИ как ще я преболедува вашия организъм. Освен, ако не разполага с кристална топка и умения на медиум, разбира се.

  19/ Първоначалната версия беше, че вирусът дошъл от някакъв китайски пазар, на който човек изял прилеп или нещо подобно. После се оказа, че вирусът бил „избягал“ от лаборатория. Последно – тоя вирус лети или бяга?!

  20/ Последният брифинг на СЗО

  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?fbclid=IwAR1InfHigpnuTQ-yVr1iSNqUxqesNj7XibHgtnUlFSx4RB-1f-jpuSm7ssI

  21/ СЗО казват, че децата не трябва да носят маски. Но те биват принуждавани да носят. Защо?

  Оправете си шизофренията. Личи си.

  Снежана Найденова

 3. Доц. Мангъров ще излезе прав – Covid 19 ще премине през цялата нация! Нищо не може да спре вируса – нито щаб, нито нефелни министри на здравеопазването нито изцъклени епидемиолози и дори бай Шиле. ПАЗЕТЕ ДОКТОРИТЕ!

 4. руснаците за разлика от нашата ШАЙКА са коректни: заразени – ОЗДРАВЕЛИ;
  а крадливата ни ШАЙКА всеки ни ден лъже : заразени – ИЗЛЕКУВАНИ, без да имаме лицензирана лаборатория за тестиране и без изобщо някой да е лекуван /но парите са усвоени по клиничната пътека, нали ? /…

 5. Че статистиката е нефелна,лъжлива и всява паника, е ясно отдавна. Има лабораторно обработен грипен вирус, пандемия реално няма. Вирусът е преекспониран многократно, причините всички знаем. Но след 3 ноември (президентските избори в САЩ) ще разберем дали ще изчезне, или ще се развихри. Още малко остана.

 6. Стъкмистика и създаване на хаус.
  Ще излезе, че на 4-ти километър, са настанени най – нормалните!

   1. Копай Кольо, копай! Тунел към Сомалия да изкопаеш е по нормално, от на щаба цифрите да вярваш!

 7. Еее, ама сега на учени ли ще се правим или ще следваме генералната линия и позволения психо диктат и грабеж ?

 8. От вчера насам имам натрапчива мисъл. Ковид е изкуствено мероприятие,с цел фалиране на всички държави по света и най накрая на някои хора ще им се сбъднат мокрите им сънища. Няма да има държави,няма да има граници,няма да има националности,няма да има религии,света ще се превърне в едно глобално село,което ще се ръководи само от един човек чрез натискане само на едно копче. ВСИЧКИ ПЪТИЩА ВОДЯТ НАТАМ.https://www.google.com/amp/s/money.bg/finance/pandemiyata-tlasna-zadlazhnyalostta-v-razvitite-ikonomiki-do-nivata-ot-vtorata-svetovna-voyna.html%3famp=true

  1. Едва от вчера насам ли? Театрото беше ясно от края на март.
   Но пък на хората им харесва приказката за злия Кощей, т.е. Ковид и за добрите Герои, които „ги пазят от него“.
   Класическа утопия. И класическа дебилизация. 🙂

 9. Брояч на населението на България
  6 885 699
  Настоящо население
  3 326 462
  Мъжко население (48.3%)
  3 559 237
  Женско население (51.7%)
  53 082
  Раждания за тази година
  72
  Раждания за днес
  85 133
  Смъртност за тази година
  115
  Смъртност днес
  -7 704
  Нетната миграция за тази година
  -10
  Нетната миграция за днес
  -39 755
  Ръст в популацията за тази година
  -54
  Ръст в популацията днес

  23-10-2020 09:35:57
  Източник : Департамент по икономически и социални въпроси на ООН

 10. Мангър,много те харесвам ,ама накрая ше кажат,че си рептил и глей само…

  1. Аз пък казвам, че доц. Мангъров е от светлите сили, а рептилите се крият по тунелите. 😉

 11. Е и … вируса е тук, тъпите управници също, та тези много въпроси като нямат отговор кому са нужни, на територията на червената мафия освен престъпници, крадци и лъжци друго не вирее, на мутрите и малоумниците им трябват маски да крият суратите си, а и далаверата не е лоша.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *