Регистрация
Публикувано на 16.05.2019 / 11:50

ИМА ЛИ ЗАВИСИМОСТ? САМО РУСИЯ МОЖЕ ДА КАЖЕ БЪЛГАРИН ЛИ Е ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

ВАЛЯ АХЧИЕВАЗаконът за съдебната власт определя специални изисквания за лицата, които заемат магистратски длъжности – следователи, прокурори и съдии. Те трябва да са с високи морални качества и да бъдат само български граждани.

На 22 април известният разследващ журналист Валя Ахчиева разкри, че българското гражданство на председателя на Софийския градски съд Алексей Трифонов е силно съмнително и че той може да е уязвим от влияние на Русия. СГС е не само най-големият съд в България. Преди две години в същия този съд избухна и дипломатически скандал с използване на специални разузнавателни средства срещу посолства в София. Службите бяха направили искания за подслушване на дипломати в нарушение на международното право, а Софийски градски съд ги одобри по необяснима причина.

Ден по-късно, на 23 април, в резултат от разслидването на Ахчиева, тричленен състав на Върховния административен съд /ВАС/ с председател Наталия Марчева, по делото, с което се оспорва избора на Председател на Софийски градски съд /СГС/, разпореди да се изискат от Министерството на правосъдието документите, които доказват правните основания за българското гражданство на избрания за председател на СГС Алексей Трифонов.

Днес публикуваме екслузивно втората част от разследването на Ахчиева за мистерията с българското гражданство на Алексей Трифонов. Тя сътрудничи безплатно на този сайт от 11 февруари. Нейната седмична разследваща програма с Българската национална телевизия (БНТ) бе свалена от екран през януари без никакви правни основания, което е очевидно пореден опит да се запуши устата на журналистиката, която нарушава спокойствието на властта в България.

===

Преди месец Върховният административен съд  /ВАС/ допусна “проверка” на гражданството на избрания  за председател на Софийски градски съд  /СГС/ Алексей Трифонов. Това стана  след мое журналистическо разследване за съмнително придобитото българско гражданство на висш магистрат, който е роден в град Курск, СССР, през 1972 година. Майката на Алексей – Алла, тогава е била съветски гражданин, а баща му Боян е  български гражданин.

Тези факти бяха внесени пред ВАС на делото, което оспорва избора на Алексей Трифонов за ръководител на СГС.

Избраният магистрат за този пост  от Висшия съдебен съвет /ВСС/ не трябва да има и сянка от зависимости. Нещо повече – той ще разрешава и  подслушването – използването на специални разузнавателни средства /СРС/.

И  съдебният състав на ВАС с председател Наталия Марчева и членове Георги Георгиев и Тодор Тодоров, разпоредиха проверка на Министерството на правосъдието, която да установи дали Алексей Трифонов е български гражданин.

А аз реших да проверя как Алексей е бил записан в българско училище, след като  тогава няма следи за неговото  българско  гражданство?

Все пак, приемът в тези държавни училища е отговарял на определени изисквания по закон и не може всеки да се запише в тях и да учи на държавна издръжка.

Вече разполагах с документи от Националната гимназия за древни езици и култура /НГДЕК/ “Константин Кирил Философ”, където е учил Алексей и които удостоверяваха нови обстоятелства, различни от първоначално цитираните в първата ми статия. Тогава, ръководството на Гимназията ми отговори, че Алексей Трифонов бил записан като ученик в училището през 1987 година и бил имал българско гражданство. Но сега от документите се вижда, че никъде не пише, че той е български гражданин. И освен това

Алексей е бил записан за ученик една година по-рано – през 1986 година, в 8-ми “д” клас. А  графата за ЕГН е непопълнена. По спомен на негови съученици, 14-годишният Алексей  е бил избран в Дружественото бюро на ДКМС като отговорник по физкултурната и трудова дейност.

Но през втората година на обучението си в Гимназията – 1987-ма, в графата за ЕГН срещу името на Алексей е записан номер с 10 цифри –

 1. Аз запитах Главна дирекция “ Гражданска регистрация и административно обслужване”/ ГРАО/ – това ЕГН ли е? Това ли ЕГН е присвоено за Алексей и защо то се появява една година по-рано, от посочената дата в отговора на Район “Младост” – Столична община – 13.10.1988 год., когато му е съставен български  Акт за раждане?

От ГРАО ми отговориха, че тази 10-цифрова комбинация не отговаря на изискванията за създаване на ЕГН. Това не било ЕГН. И това не било ЕГН-то на Алексей Трифонов. Неговото ЕГН било вписано от длъжностно лице по гражданско състояние в Район “Илинден” през 1988 год., когато бил съставен българския му Акт за раждане.

Шокира ме този отговор на ГРАО!

Тази 10-цифрова комбинация всъщност имитира ЕГН. Тя започва с 6 цифри, които съответстват на годината, месеца и датата на раждане на Алексей и затова аз съм си помислила, че това е ЕГН. Но, не било ЕГН.

А какво означават тези цифри тогава?

Консултирах се със специалист по гражданска регистрация, от когото научих, че щом този 10-цифрен номер не е ЕГН, единствената законова възможност е този номер да е… генериран Личен номер на чужденец /ЛНЧ/.

Ето защо отново се обърнах към ГРАО за разяснение.

Дали тази комбинация, която съдържа деня, месеца и годината на раждане на едно лице и за която те самите са отрекли това да е ЕГН,

дали това е Личен номер на чужденец за Алексей, през тази 1987 година?

Но от ГРАО ми отговориха, че в техните регистри не се съдържат данни за ЛНЧ.Съгласно чл.16 ал.4 от Закона за българските лични документи, личният номер за чужденец идентифицира еднозначно продължително, постоянно и дългосрочно пребиваващите чужденци в България. И компетентни да ми отговорят били от Дирекция “Миграция” на МВР.

Потърсих и тях, но от “Миграция” ми казаха, че нямали архив отпреди толкова много  години. Защото тогава службата им не съществувала. И ме препратиха към Район “Илинден” – Столична община.

Аз направих запитване до общинските власти в “Илинден” по Закона за достъп до обществена информация.

И все още го очаквам. Не е изтекъл законовият срок.

Бях силно впечатлена и от още един факт, който разкриват документите от Гимназията за древни езици и култура. Това, че Алексей е бил записан в училището с баща  Боян – член на БКП и служител в МВР. И майка Алла – съветски гражданин – също член на БКП и служител в ЦС на БПС.

Негови съученици се свързаха с мен и споделиха, че Алексей е бил тих и скромен ученик, отличник, но се бил ползвал с протекции, заради служебното положение на родителите си. По руски език имал само шестици, но по български език имал “ много добър 5”. И това е нормално, защото руският език е за него майчин език.

След като разбрах, че баща му е бил служител в МВР, аз проверих публичните регистри. Открих името на бащата Боян с данни в Имотния регистър и в сайта на Комисията по досиетата.

Така научих, че бащата на Алексей – Боян Маринов Трифонов, роден на 23.11.1950 година е бил проверяван през 2010-та година за принадлежност към ДС. И не е установена такава принадлежност към органите на ДС.

Но това ми даде основание да си мисля, че бащата на Алексей е заемал висш държавен пост. Затова запитах и Комисията по досиетата, защо е бил проверяван през 2010-та година Боян Трифонов?

Получих отговор от г-н Евтим Костадинов – председател на Комисията по досиетата.

В него се посочва, че “Боян Маринов Трифонов, роден на 23.11.1950 година е проверяван за принадлежност към органите по чл.1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в качеството му на лице, заемало публична длъжност, съгласно чл.3 ал.1 т.14 от Закона. Същият е бил началник на направление “Секретариат” от 01.01.1992 год.,

по данни, изпратени ни от МВР.”

Началник на “Секретариат-а” в МВР. Такава длъжност е заемал бащата на Алексей в далечната 1992-а година. Този пост е бил част от политическия кабинет на МВР в онова време. Тогава министър на вътрешните работи беше покойният Йордан Соколов.

Колеги на Боян Трифонов си спомниха, че той е станал служител на МВР много млад – около 25-годишен. И си спомнят, че е отишъл да учи в СССР и там е завършил техническа специалност. Веднага след завръщането си в България е бил назначен в МВР. Спомнят си го много добре като служител в Изчислителния център на МВР. Бил тих и добър човек.

Той изготвял справки и анализи, на база информацията, която постъпвала в този Изчислителен център на МВР.

Ето защо попитах писмено МВР: какви постове е заемал Боян Трифонов в периода – 1992г. – 2010 г., когато е бил проверяван от Комисията по досиетата?

Написах им, че това е преди доста години и всякакви законови срокове за класифицирана и служебна тайна са изтекли.

Но… от Министерството на вътрешните работи ми отговориха, че не могат да ми дадат такава информация, защото тя била “лична информация”.

И така.

До този момент аз не съм открила следи къде е учил Алексей Трифонов до 14-годишната си възраст? И с дипломата от кое училище той е бил приет в Националната гимназия за древни езици и култура “Константин Кирил Философ”?

Предвид факта, че към датата на постъпването му в Гимназията няма данни за българското му гражданство и майка му Алла е била съветски гражданин, пред мен възникна въпросът: дали Алексей не е бил ученик в руското училище в София?

Сега това училище е към Посолството на Руската Федерация.

Изпратих писмо до директора на училището – Андрей Вениаминович , с въпроса -  бил ли е приет за ученик в тяхното училище Алексей Трифонов?

Но от Руското училище ми отговориха, че при тях имало информация само за учениците, които са получили диплома за средно образование.

А Алексей не е бил сред тях.

Архивът за учениците, които са постъпили в училището се съхранявал в Москва. И аз ако съм искала такава информация, трябвало да се обърна към българското МВР, МВР да попита Посолството на Руската Федерация, а те щели да попитат Москва. И ако от Москва решат, ще отговорят – бил ли е записан за ученик Алексей Трифонов в руското училище в София?

Мисля си, че няма нужда от такъв лабиринт.

Съвсем логично е председателят на Софийския градски съд – Алексей Трифонов, много ясно да обяви цялата си автобиография.

Защото сега неговата публична автобиография в България започва от 1986 година – когато е бил 14-годишен! Тогава, когато е бил записан в 8-ми “д” клас на Гимназията за древни езици и култура.

И това е необходимо, за да не си мислим, че и за него, и за родителите му, които са го снабдили с документи за българско гражданство, законът е врата е в полето.

Това е несъвместимо за човек, завършил висше юридическо образование и работил над 20 години в органите на съдебната власт – първо като следовател, а след това и като съдия, достигнал до ниво Апелативен съд

А в момента е избран от ВСС за ръководител на най-големия съд в България, без да бъде извършена проверка, дали той отговаря на най-важното изискване на закона?

Да е български гражданин.

Валя Ахчиева

https://euelectionsbulgaria.com/

Коментари 22 за
“ИМА ЛИ ЗАВИСИМОСТ? САМО РУСИЯ МОЖЕ ДА КАЖЕ БЪЛГАРИН ЛИ Е ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД”

 1. А „постната пица“, а външният министър Митев мисля, че се казваше, те само граждани на БГ ли са? Ами съветникът на онова недоразумение-Алекс Алексиев, той чий гражданион е? Госпожа Ахчиева (моите уважения към нея)тука попрекали.

 2. плужека бенчев / да не обиждаме все пак пълзящите животинки /дето му „откраднаха“ тефтерчето с инициалите продължава да е едно от главните вещи лица назначавани от СГС за гр.екпертизи и упражнява невероятен рекет ,а всъщност преписва от учебника по криминология. Отровната симбиоза – съд и вещи лица и съд, вещи лица и прокуратура не знам до къде ще стигне с дрането на гражданите тръгнали да си търсят правата в т.н.съд

 3. Явно не си прочел какво написах, но ти пиша конкретен пример. В началото на прехода, докато вървеше още руска телевизия в ефира, по-възрастните от нас навярно помнят, че се рекламираше една система от борси „Алиса“ на братя Стерлигови. Лицето на рекламата беше куче от породата „вълкодав“ – с отрязани уши. Мой бизнес партньор от Украйна се оказа състудент с Герман Стерлигов. Веднъж уж на майтап го попитах – този евреин ли е? Станислав се замисли и категорично отговори: Бащата беше генерал на особено важна длъжност в КГБ и до нея ЕВРЕИН НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОПУСНАТ ПОД НИКАКЪВ ПРЕДЛОГ!! Ясно ли ти е сега, че добър или лош си няма значение. Просто такава ти е съдбата и не може да заемаш тази длъжност! Точка на въпроса!

 4. Разсъждавам като най-обикновен гражданин на България.
  За някои си Майдел и Габриел не е проблем , че ще решават съдбата на цял Европейски съюз и си мълчим чинно!
  За един съдия , който издава явни присъди , които са публични и в тях няма никаква тайна и секретност – не може!?Вярно , забравих-онези двете имат гражданство и от страни , в които са “шефовете“ на Боко Тиквата!
  А , един съдия , от когото нищо не зависи за политиката на дадена държава , е зависим!?
  Ебати и логиката , ебати и проблема!
  Не давам оценки , но не разбирам-Ахчиева иска да се хареса на Тиквата , като плюе по Русия чрез този , примерно техен гражданин , за да я върне в телевизията ли!?
  Всички присъди в България , издавани от съдиите са явни , а онези две никаквици ще гласуват съдбата ни и на цяла Европа тайно , без никой да знае как!?
  Е , кое е по-важно за дебатиране от двата казуса!?
  Ебати и журналистиката в България!

 5. Никой не издребнява защото става въпрос за човек на изключително отговорна длъжност. Само, като му видях муцунката си помислих „чист жив и натурален бляд“. 6 години живях сред тях и ги надушвам отдалече. Интересно ще ми бъде би ли бил допуснат човек със сходен произход на същата отговорна длъжност в Русия. Бъдете уверени, че НЕ! МИСЛЯ, ЧЕ ТОВА Е НАПЪЛНО ДОСТАТЪЧНО!! Що касае Габриелки и Майделки съм напълно съгласен, но този случай е с особена важност!

 6. Страшно издребняване. Завършил средно и висше образование, с баща българин!?!? Явно този съдия е сенегалец. Става на моменти смешна.

  1. Голяма работа, че бил съветски гражданин, а сега е председател на СГС!
   Ние бяхме поверили съдбата на България на един също такъв съветски гражданин, гн астанишев, но никой не обели дума. Ахчиева кво шъ кажиш?

 7. Хайде, госпожо Ахчиева като сте толкоз ербап, разкрийте колко от днешните бг депутати са с двойно гражданство и пак ще си говорим. Иначе си мирише на платена статия от километри!

  1. Жената до Гешев е съдружник с ортака на Ваклин
   https://frognews.bg/novini/jenata-geshev-sadrujnik-ortaka-vaklin.html

   Детелина Ханчева – жената, с която зам.-главният прокурор Иван Гешев живее на семейни начала, има обща фирма с ортака на основния свидетел по делото „Иванчева“ – строителният предприемач Александър Ваклин. Това се доказва по категоричен начин от преглед на редица документи от търговския и имотния регистри. От тях става ясно, че Детелина Ханчева и съдружникът й Марио Кръковски имат пряка и косвена връзка с Ваклин.

 8. И в болшинството случаи избора е бил българско гражданство, още повече, че бащата е служител на МВР и там е на обучение, т.е. ще се завръща в България.

 9. На времето, дори сега в системата на МВР има служби, които са доста секретни и служителите им и техните семейства са с особен статут. Явно г-жа Ахчиева е попаднала на такъв случай в това „разследване“ или просто по някаква причина някой и е подхвърлил този съдия. Доста са случаите на политическо и друго вмешателство в работата на съда, не само в СГС, а тотално в цялата страна и всички съдилища на всички нива. Това, че майката е рускиня и тя набляга на „съветска гражданка“, е малко преднамерено и целенасочено. Като цяло няма никакво значение, не един или двама българи родени от смесени бракове или имат смесени бракове заемат или са заемали отговорни държавни длъжности и преди и сега. Доколкото знам в почти всички държави, родените там получават автоматично тяхно гражданство, но това не ги прави шпиони. За бившето СССР, не съм сигурен, но е имало право на избор – българско или руско гражданство.

  1. По горе бяха писали в коментарите: „Дали подобно лице, родено в България биха го назначили за председател на Московския градски съд?“ Отговорът е НИКОГА! Понеже доста съм контактувал преди време с руснаци и ще ви кажа най отговорно – разликата между нас итях е, те за нас са „братушки“ но ние за тях сме „иностранци“ с всичките последствия от това……..Който разбрал, разбрал…….

 10. АХЧИЕВА , ……. НАПРАВЕТЕ ЕДНО РАЗСЛЕДВАНЕ ЗА АФЕРАТА НА 21 ВЕК …. <> …… Разбира се, че след това ще трябва 6 месеца да сте в нелегалност, но какво от това ……. КАКВА ДАЛАВЕРА С ЧУЖДО ВОЕННО УЧАСТИЕ БЕШЕ НА МИЛИМЕТРИ ДА ГРЪМНЕ , ЗАЕДНО С ГРЪМНАЛИТЕ ЦИСТЕРНИ …. ТА ЧАК СЕ НАЛОЖИ ДА СЕ ОЧИСТИ ЖУРНАЛИСТКАТА ОТ РУСЕ …….

 11. Г-жа ахчиева освен всички други предимства предвид блиянтните си разследвания има огромен потенциал да стане министър на вътрешните работи и тогава дупце да им е яко на всички шайкаджии и бандити.

 12. Не съм адвокат, инженер съм.. Нямам никакъв интерес да защитавам Трифонов. НО!!
  Да го напиша и сега – Мейдел и Габриел с двойно гражданство ли са? Защо ПП ГРОБ не отговаря на този ПОСТАВЕН ИМ ОТ МЕДИИ въпрос?
  Не е ли интересно за г-жа Ахчиева чии интереси ще защитават те в ЕП.. На България или на страните на съпрузите си?
  Да не говорим за „Мотивите по делото „Младост“: Имало е провокация към подкуп от предприемача Ваклин, но несъществена.“
  Има какво да се види.. И да се съпостави съдебната „разшифровка“ на “В-12,500 х 15“ със смачкването на разследването за едни други инициали в едно друго тефтерче.
  Само ще съпоставя това:
  “ „Toзи зaпиc oзнaчaвaл, чe oт cв. Baĸлин иcĸa дa взeмe пoдĸyп в paзмep нa пapичнaтa cyмa, ĸoятo ce пoлyчaвa oт yмнoжaвaнeтo нa PЗΠ нa cтpoeжa – a имeннo 12 500 ĸв.м. пo cyмaтa oт 15 eвpo“, cмятa cъдът.“
  Със
  “ След ареста на Златанов прокуратурата показа страници, от които се разбира, че конкретни политици са били „удряни” или „оправяни” при координация с ИФ, ЦЦ и ББ. Бившият шеф на правната комисия в парламента Искра Фидосова подаде оставка от всички заемани постове след избухването на скандала. Други политици с инициали, сходни на по-горните, не се разпознаха в тефтера.“
  И прокуратурата спира търсенето на другите инициали.. Да не говорим за заглавията „Прокуратурата е променила инициалите ДП на 10″.. ( Щото и при Иванчева се говори за „неизвестен“ автор на допълнителни записи в тефтерчето и.)
  Публикуването на „мотивите“ на съда – по мое мнение, биха били много по-актуални в Афера в момента.. От писанията на Ахчиева.. В чуждоезичен сайт..

 13. Г-жо Ахчиева, имате огромен шанс да станете шеф на БНТ, нали ще правят конкурс. Не може Вашият потенциал да остане ей така, напразно, толкова сериозни са разследванията Ви…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>