Публикувано на 12.02.2008 / 17:58

Върховния съд отсече – лидерът на ГЕРБ – Варна Павел Димитров е принадлежал на Държавна сигурност

 

 

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени решението на Административен съд – София град от октомври миналата година, с което първоинстанционният съд отменя Решение № 6/05.07.2007 г. на Комисията по досиетата в частта, в която Павел Димитров е обявен за щатен служител на Държавна сигурност. Това съобщиха от съда. Решението на ВАС е окончателно, съобщи expres.

Става въпрос за делото по жалба на Димитров, по което състав на Административния съд в София с председател Ралица Романова реши, че няма доказателства Павел Димитров да е бил щатен служител на ДС, както и че няма основание да се счита, че абревиатурата ДС означава Държавна сигурност.

Тричленният състав на ВАС приема, че решението на Административния съд София-град е неправилно и необосновано, като съдът е осъществил преценка на доказателствата не само едностранно, но и без да съобрази основните разпоредби в Закона за достъп и разкриване документите и обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност (ДС) и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Съгласно чл. 9 от закона, при осъществяване на дейността си комисията издирва, събира, проучва, анализира и оценява документите, съдържащи информация за дейността на органите по чл. 1. Въз основа на тези материали, както и на такива, представени от самото лице, комисията, съгласно чл. 24, установява принадлежност към органите по чл. 1 при наличието на дейност като щатен или нещатен служител или секретен сътрудник на ДС и разузнавателните служби на БНА. Обстоятелството по чл. 24 се установява въз основа на документи, съдържащи се в информационните фондове, като в т. 1 е предвидено, че за установяване дейност на щатен служител, какъвто е настоящият случай – това обстоятелство се установява с данни от неговото лично кадрово дело, щатните разписания или ведомости за получаванивъзнаграждения.

МВР е предоставило на комисията такива документи от кадровото досие на Павел Димитров, в които е отбелязано, че той е щатен служител в направление „Държавна сигурност”, за което е получавал съответно възнаграждение.
Съдебният състав на ВАС е категоричен, че нормата на чл. 25 от закона е императивна – обстоятелството по чл. 24 от същия закон се установява въз основа само на изискващите се в т. т. 1, 2 и 3 документи. Винаги, когато такива документи, представени от съответните органи, са налице, за комисията не съществува друга възможност, освен да обяви принадлежност на лицето към ДС.

В случая, в кадровото дело на Павел Димитров не само е отбелязано, че за времето от 01.06.1990 г. до 27.07.1992 г. се е водил на работа в направление "Държавна сигурност" на МВР, но това се потвърждава и от заповедта за назначаване и получаване на трудово възнаграждение, гласи решението на тричленния състав на ВАС.

Afera.bg

Коментари 0 за
“Върховния съд отсече – лидерът на ГЕРБ – Варна Павел Димитров е принадлежал на Държавна сигурност”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *