Публикувано на 06.11.2019 / 10:06

ВАМПИРИ БЕЗ ГРАНИЦИ: БЕЗДЕЙСТВИЕТО НА ВЛАСТИТЕ

ВАМПИРИ БЕЗ ГРАНИЦИ: БЕЗДЕЙСТВИЕТО НА ВЛАСТИТЕРАЗСЛЕДВАНЕ НА ВАЛЯ АХЧИЕВА: ВАМПИРИ БЕЗ ГРАНИЦИ -1

РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВАЛЯ АХЧИЕВА: ВАМПИРИ БЕЗ ГРАНИЦИ, ЧАСТ 2: БЪЛГАРСКАТА ВРЪЗКА

Вампири без граници, част III: Бездействието на властите

Дълго време Фондът за лечение на деца в чужбина е отпускал по 40 000 евро годишно за лечение на деца с имунологични заболявания с последствия в зрението в частния кабинет на лекар-дерматолог в Мюнхен. Този лекар използва негов си метод, който не е признат в Германия за научен. Според нормативната база в Германия, лечението на германци при него не се заплаща с публични пари от германските здравни каси и не подлежи на медицински контрол. Сега в

България има натиск здравната каса да продължи да плаща.

В предишните две части на нашето разследване „Вампири без граници” ви представихме историята на д-р Клер, който е оспорван в Германия заради съмнителна терапия на пациенти с онкологични заболявания.

Според „метода на Клер“ кръвта на пациента се обработва по специален начин, за да бъде предизвикана защитна реакция в тялото и това да доведе до частично или цялостно унищожение на тумор. Болните инжектират собствената си кръв, след като тя е „тренирана” по метода на д-р Клер. За това болните заплащат със собствени средства – между 13 000 и 35 000 евро.

А децата от България… пият собствената си кръв! Тази кръв в ампули пренасяли родителите в чанта, в собствения си автомобил през границите на цяла Европа.

Защо е възможно в България да се случва това, което в Германия е забранено? Защото в България явно има стройна схема с участници, чиято задача е истината да не влезе между кориците на нито едно дело в съда. И така решението на съда да обслужи схемата.
В Германия всеки пациент е свободен да се лекува при когото си иска. Може да отиде и при шарлатанин, но тогава пациентът плаща от собствения си джоб. Германските здравни каси плащат лечението само за признати научни методи. В България с помощта на съда, един непризнат научен метод в Германия, става… научен метод, И затова трябвало да се плати с парите на данъкоплатците.

Немският дерматолог и алтернативен медик д-р Николаус Клер и неговият „Институт по имунология и клетъчна биология” в Мюнхен и Залцбург са в центъра на скандала в Германия почти 20 години. Той има пациенти от Германия, Австрия и Словения, а след 2010-та г. и от България.

Медиите в Германия разследват, обществените телевизии показват репортажи с близки на починали пациенти, авторитетни изследователи са категорични, че методът не е научно доказан и има нулев терапевтичен ефект. Пациенти се оплакват, а по случая с д-р Клер има десетки, десетки съдебни дела.

В периода 2010-2014 г. Фондът за лечение на деца е отпускал пари за лечението на деца с имунологични заболявания и увреждане на очите. Става дума за пари от държавния бюджет. Кой в България е насочвал отчаяни родители на деца с автоимунни заболявания към д-р Клер в Мюнхен и неговия метод на лечение?

За едно такова дете с диагноза „ увеит на очите”, д-р Галина Филева – офталмолог в очна Клиника „Света Петка” във Варна, твърди, че тя е изпратила своя малък пациент за лечение в Мюнхен, в авторитетната Клиника по имунология на Медицинския университет. Вместо там, родителите завели детето на друг адрес в Мюнхен – на ул. „Оберангер” 30, при д-р Клер.

Родителите не са съобщили за това на лекуващия си лекар. И до днес д-р Филева не знае с какво са лекували детето там, защото не й показали никакви документи. От нея се искало само да следи очното състояние на детето. Явно много бързо се е разпространявала в България мълвата за д-р Клер.

На 20 май 2014 г. Общественият съвет към Фонда за лечение на деца е взел решение да се прекрати насочването на деца за лечение в Института на д-р Клер в Мюнхен. Това се случва след доклад до министъра на здравеопазването, който стигна до извода, че въпросното лечение е с експериментален характер. Фондът за лечение на деца спира финансирането.

За съжаление, днес няма отговор на въпросите колко българчета са лекувани при д-р Клер и колко пари е плащала държавата за това. Архивът на Фонда го няма. Няма ги фактурите за похарчените пари за лечение и за различни манипулации. Няма и отчети.

Бившият член на Обществения съвет като представител на БНТ – журналистът Мария Чернева – си спомня, че те многократно са изисквали справка от администрацията на Фонда за това, колко деца са били пращани за лечение при д-р Клер и откога? „Но в нарушение на правилника, такива справки не ни бяха предоставени нито веднъж“, твърди Чернева.

„Дори когато бяхме притиснати да гласуваме принципен отказ от това лечение, отново не бяхме информирани, колко деца са в активен процес на лечение при Клер в онзи момент. Бройката установихме много по-късно. Въпреки многократната смяна на администрацията и на директора на Фонда за лечение на деца, никой от тях не направи справка от кога са лекувани деца там? От различните становища на експертите, които сме искали през годините за да си изясним докрай казуса, попаднах на писмото на акад. Богдан Петрунов за дете с възпаление на очите, което според описаната за него история е изпратено от център „Фонд за лечение на деца” при д-р Клер през 2010 година. Това е най-ранната дата, която съм засичала”, разказва Чернева.

Съдебните дела дават някакъв отговор. От едно от решенията на съда става ясно, че поне 13 деца са лекувани при д-р Клер. Родители твърдят, че децата лекувани по метод на д-р Клер са 18.
През годините отказите на Обществения съвет за лечение при д-р Клер да финансира лечението при този лекар са се превръщали в съдебни дела, които завеждали родителите на децата. Върховният административен съд има 7 влезли в сила решения, свързани с лечението по метода на д-р Клер. Съдът постановява, че отказите на Фонда за лечение на деца са необосновани и се отменят. И следва да се платят по 40 000 евро на дете, на година, за лечение в Института на д-р Клер в Мюнхен.

Тези пари ще ги плати НЗОК, зашото Фондът за лечение на деца премина тази година към Здравната каса. Касата трябва да стисне зъби и да плати, защото е длъжна да изпълни шест от постановените седем решения на ВАС.
Нищо, че в разследването си ние разкрихме, как пред съда са представяни манипулирани и непълни факти, които изкривяват истината.

Такъв е законът. Ако е минала повече от една година след влязлото в сила решение, няма как да се използва законовата възможност и да се поиска отмяна на влязло в сила решение. Законът позволява това, само ако са станали известни нови обстоятелства, нови доказателства по делото.
Последното седмо решение на ВАС от месец май 2019-та година, може да се възобнови поради настъпилите нови обстоятелства. В случая има такива след нашето разследване. Аз предоставих на председателя на ВАС германските нормативни документи по случая. Германската обща директива при медицинско обслужване със сключен договор със здравната каса дава еднозначен отговор на въпроса кой трябва да плаща за д-р Клер.

Според това задължително указание разноските за лечението на д-р Клер не се поемат не само от работещи в публичния сектор, но и за което и да е застраховано лице, защото терапията на Клер не се оценява като „научно-общоприет метод”.
В българската съдебна зала обаче се говорят и пишат неща, които са далеч от истината. И консултантите, и вещите лица, и двете страни по делото – Фондът за лечение на деца и родителите на децата, които кандидатстват за финансиране при д-р Клер,чрез своите адвокати, говорят за „Института по имунология и клетъчна биология на д-р Клер.” Някъде в решенията на съда пише и за „Клиниката на д-р Клер”. Няма такъв институт. Няма такава клиника, според смисъла, който влагаме в тези думи. Никой от изброените участници в съдебните дела не се е качил на самолета и не е отишъл в Мюнхен за да види това, което видях аз.

На ул. „Оберангер”30 има жилищна сграда и на първия етаж е частната практика на лекарката Любов Хаджиева-Бауер. Никъде не пише Институт на д-р Клер.

Така стигаме до друг парадокс.

В нито едно от заседанията на съда, нито една от страните не е посочила, че д-р Николаус Клер е починал на 04.05.2016 година. И след неговата смърт „Институтът” е закрит. А всъщност, този „Институт по имунология е клетъчна биология” е бил само една частна практика. И думата „Институт” е заглавието на тази практика. Нищо повече. А след смъртта на Клер, тази лекарска практика вече не съществува. И договорите със служителите в нея са били прекратени. Няма и доказателства, че след закриване на частната практика има правоприемство по отношение на метода на лечение, прилаган от д-р Клер. От един договор за покупко-продажба от 06.10.2016 година, между Райнхард Мелц, наемодател и Любов Хаджиева- Бауер, става ясно, че помещенията, ползвани от частната практика на д-р Клер в Мюнхен на ул. „Оберангер” 30 са отдадени под наем вече на г-жа Любов Хаджиева-Бауер.

Тя е родена българка и е бивш служител на д-р Клер. И в договора за покупко-продажба пише, че „Купувачът не е в каквато и да е договореност за лечение с пациентите на практиката на д-р Клер. Когато тя трябва да се погрижи да лекува предишен пациент на тази практика, ще се сключи нов бъдещ договор за лечение“.

Купувачът обаче е готов да се занимава занапред за една пациентска група, състояща се от български деца, за които е платил предварително един фонд.
Парадоксалното е това, че след смъртта на д-р Клер, когато неговият „Институт” е закрит, родителите на деца продължават да кандидатстват за финансиране за лечение в него, а Фондът за лечение на деца издава откази. И започват съдебни дела да се отпуснат публични пари за нещо, което не съществува. И влизат в сила съдебни решения да се платят пари на данъкоплатците за лечение при някой, който е починал и неговият кабинет е закрит.
Сега на същия адрес в Мюнхен, в същите помещения на ул. „Оберангер” 30 се намира частната практика на г-жа Любов Хаджиева-Бауер.

В писмо до управителя на НЗОК от месец май, т.г., г-жа Бауер отказва да отговори на въпроси, свързани с терапията, която прилага на малките български пациенти там. И отправя офертата си към НЗОК – по 40 000 евро, на дете, на година. И се подписва под това писмо като „Д-р Бауер”.
И тъй като аз видях с очите си нейната табела в Мюнхен, където тя не е изписана като „Д-р Бауер”, а в документите по някои от делата в съда се е изписала като „Д-р”, аз отправих запитване до правителството на Горна Бавария.

Каква медицинска специализация има г-жа Бауер, и какво пише в регистрите за нея? Има ли регистрирани дневни легла на този адрес, след като родители на българските деца твърдят, че децата лежали там за процедури? Получих отговор от Говорителя на Правителството на Горна Бавария – Верена Грос.

Съобщават ми, че Любов Хаджиева-Бауер е регистрирана в Баварската лекарска камара като „общопрактикуващ лекар” и има разрешение за работа.

Този отговор доказва, че г-жа Бауер няма медицинска специалност „имунология” или каквато и да е друга специалност, която да и даде медицинска квалификация, за да лекува автоимунни заболявания на български деца.

А с решенията си Върховният административен съд на практика изпраща децата да се лекуват там, при нея, на този адрес в Мюнхен. Освен това, отговорът на правителството на Бавария потвърждава, че Любов Хаджиева-Бауер няма квалификация – „д-р.мед.”. И според немските закони тя няма право да се нарича „д-р Бауер”.

Тя е общопрактикуващ лекар – г-жа Бауер. И тъй като администрацията на правителството не ми съобщава за легла в частната практика на г-жа Бауер, по косвен път съдим, че такива легла не са регистрирани. Иначе тази информация щеше да бъде достъпна за широката публика.
По нито едно от съдебните дела, нито вещите лица и консултантите, нито адвокатите на двете страни, не са съобщили пред съда, че през втората половина на 2016-та година, през 2017-та, през 2018-та, а и през 2019-та, в помещенията на „Оберангер” 30 в Мюнхен, не д-р Клер, а г-жа Бауер е поела лечението на пациентите.

Има и един друг скандален факт.

Това, че в Министерството на здравеопазването в София са знаели за всичко това още от месец март 2018-та година, но са мълчали и са бездействали!
Тогава, вдовицата на д-р Клер – Андреа Клер, изпраща писмо до заместник-министъра на здравеопазването – д-р Бойко Пенков, че не може да даде информация за лечението на едно българско дете, защото съпругът й д-р Клер е починал още през май 2016 год. И Институтът по имунология и клетъчна биология Д-р Клер” е закрит. И Любов Хаджиева-Бауер била поела лечението на пациентите, следвайки установения от д-р Клер стил на работа. Г-жа Андреа Клер пише, че Фондът за лечение на деца в София и Министерството на здравеопазването са били информирани за това към онзи момент.

Има един странен факт. Г-жа Клер заявява, че Институтът е закрит, а пише писмото до българското Министерство на здравеопазването на бланка на … закрития Институт!

А в началото на месец януари тази година, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев е получил писмо и от министъра на здравеопазването на Бавария – г-жа Мелани Хумл, в което тя съобщава, че „не разполагат с информация относно дейността и методите за лечение на посочената от вас г-жа д-р Хаджиева-Бауер. И че методът на лечение „Автоложка целева цитокинна терапия по Клер”, по принцип не се покрива от здравно-осигурителните каси в Германия, поради обвързващи федерални разпоредби.”

Вместо светкавично Министерството на здравеопазването да разпореди на Фонда за лечение на деца като страна по тези дела в съда, да поиска отмяна на вече влезли в сила съдебни решения, а други дела да се прекратят, здравните власти бездействат!

И така, седемте решения на ВАС влизат в сила. А чрез тях, Фондът за лечение на деца, а сега и НЗОК, се задължават да платят стотици хиляди левове, пари на българските данъкоплатци за лечение при починал лекар, по метод, непризнат в Германия за научно-обоснован.
Скрити са останали и още факти.
Например това, че адвокатът по делата на родители, които кандидатстват за финансиране при д-р Клер – адв. Пламен Таушанов, едновременно с това оглавява и една от двете национално-представителни пациентски организации – Българска асоциация за закрила на пациентите. И тази организация има свой представител, както и още един свой резервен член в Обществения съвет към Фонда за лечение на деца, от 20.10.2016 година до 01.04. т.г., когато Фондът премина към НЗОК.

Освен това, Пламен Таушанов е бил член на Надзорния съвет на НЗОК два пъти до сега: от 16.05.2016 год. до 22.06.2017 год. И от 18.06.2018г. до 18.06.2019 год.
Последното дело във ВАС, по което има решение от 13.05.2019 година и по което той е бил адвокат на родителите на едно дете, съвпада с периода, през който адв. Таушанов е бил и член на Надзорния съвет на НЗОК. А Фондът за лечение на деца е бил под шапката на НЗОК – от 01.04.19 до 18.06.19.

Засичайки тези периоди с времето на съдебните дела, по които Таушанов е адвокат на страната, която иска финансиране от Фонда за лечение на деца при д-р Клер, се появяват съмнения за конфликт на интереси. Адв. Пламен Таушанов не отговори на въпроса ми, който му бях изпратила писмено – счита ли, че той има конфликт на интереси в този случай?

В качеството на представител на пациентска организация имаш право на глас в Обществения съвет, за да се дадат публични пари за лечение при д-р Клер. Като адвокат можеш да водиш дела в съда, ако тези пари не са отпуснати. Можеш да искаш от съда всичко – назначаване на консултанти и вещи лица с експертиза за метода на д-р Клер. Колко добър е той и как се прилага успешно в Германия от цели 35 години!

А като член на Надзорния съвет на НЗОК, можеш да удариш с юмрук по масата в Здравната каса и да кажеш: „Плащайте парите, защото съдът реши така!”. И това ще бъде част от контрола на НЗОК.

Оказа се, че след нашето разследване, управителят на здравната каса д-р Дечо Дечев е завел във ВАС искане за отмяна на влязло в сила решение заради разкрити нови обстоятелства по делото. Става дума за последното решение на ВАС от 13.05.2019 година. Но странно защо, вече повече от месец, делото не е пристигнало във ВАС.
Какво ли се е случило? Ето какво.

Съдията е изпратил препис от искането на адвоката на другата страна – адв. Пламен Таушанов и той го е получил на 18.10.2019 год. Но, след 5 дни, на 23.10.19г., той е пуснал молба до Административния съд, че са му оттеглени пълномощията. Пламен Таушанов вече не е адвокат на родителите на детето по това дело. И Съдът изпраща втори път искането вече на самите родители.
А председателят на Върховния административен съд – съдия Георги Чолаков ме убеди, че когато делото пристигне във ВАС и се установи, че искането е редовно, то веднага ще бъде насрочено за разглеждане в открито заседание на 5-членен състав на ВАС.

Това дело е особено важно, защото в здравната каса вече чакат още петима пациенти, които искат финансиране за лечение при д-р Клер в Мюнхен. Три деца и двама възрастни. И ако ВАС най-после установи истината по казуса „ Д-р Клер” и вземе справедливо решение, то и НЗОК ще може да мотивира свое становище за лечението на тези хора.

И Касата да даде пари за тяхното лечение в някоя клиника, в някой институт, където не отказват да отговорят на въпроса: Как и по какъв научен метод лекувате българските пациенти?

Валя Ахчиева
https://euractiv.bg

Коментари 17 за
“ВАМПИРИ БЕЗ ГРАНИЦИ: БЕЗДЕЙСТВИЕТО НА ВЛАСТИТЕ”

 1. Ляво не е да изберем БСП. Ляво е да направим пенсиите 12% от БВП, пенсия плюс-минус 20% от минималната заплата. 30 болници безплатни, с парите които сега дава държавата плюс от акцизи. Германия дава 8% от БВП за не кеш разходи в здравеопазването, България дава 4%. Субсидиите да отиват 80% за семеен бизнес, без наета работна ръка. Безплатни колежи и центрове за обучение, безплатно храна, облекло, транспорт и легло, за обучаващите се. Предплащане – 1000 лева за квартира, плюс купони за храна, който си намери работа. Социална помощ, за всеки без договор и доказани доходи, 50лв седмично, независимо от богатството на роднините. Необлагаем минимум 50% от минималната заплата. Борба за минимална заплата 30-35% от БВП на зает, като Австралия.

 2. Има и още по-скандален случай, свързан с правителствена болница. Там продължават да се правят бъбречни трансплантации от млади пациенти, жители на Украйна и Молдова, които уж дарявали бъбреците си на свои далечни роднини от Израел. Бизнесът си тече още от времето на убийството на Емил Кюлев, когато на летище София бе заловен такъв „донор“ на бъбрек от Украйна, ни нещата бързо се покриха. Нищо не е ясно и с делата срещу Любчо Сшасов за починалите деца след чернодробна трансплантация при него. Няма ли кой да разрови тези истории?!

 3. За такива злоупотребяващи с народни пари, наказанието е само едно Смърт , смърт и пак смърт

 4. Нали има държавен контрол върху средствата? Има ли държава или няма? Дето скачаха по площадите да няма държава какви ги вършат сега?…

 5. В здравното поле-Баце апелира да си даряваме органите. Това оставаше! Окрадохте ни, взехте заеми на наш гръб, купихте непроизведени самолети, а сега искате да ни продадете на органи. Ще ида да се лекувам, а ще се окаже че съм съвместим, например с апартаментаджията. И хоп, инфаркт! А органите на пазара! АЙДЕ НЕМА НУЖДА!

 6. ДНЕС най-нагло по БТВ ,НОВА и БНТ даваха пиарно рекламно гнусната мутра на премиера ББ който от ТВ екраните агитираше всички българи да СТАНЕЛИ ДОНОРИ и да ДАРЯТ ОРГАНИТЕ си защото шели по тоя начин “да живеят вечно“ и даже изкара някво картонче с което искаше да покаже че се записал за донор
  Бизнес с човешки органи е много доходен носи стотици хиледи евро и $ на организаторите а те са все приближени от и до ВЛАСТА едни бъбреци струват м-у 60-100.000 ЕВРА ,едно здраво сърце стига до 300.000 ЕВРА
  Но мутрите от ГЕРБ ви съветват да ги дарите на тях и техните авери от лекарската мафия

  1. Да си правиш политически PR на гърба на донорството е отвратително. Безсрамник.

   1. Жалък ПР-аджия. Цяла България те видя колко струваш на пресконференцията.
    Неграмотник, комплексар и злобар.

 7. Би следвало разследващата Валя Ахчиева и ВАС да се обърнат във връзка с тази афера и към д-р Тинка Троева, която в посочения период беше представител на М-ство на здравеопазването като трудово аташе към посолствата ни в Австрия и Германия и като такава се занимаваше с лечението на български граждани в местните клиники. По-късно, като приключиха мандатите й в тези две държави оглави Фонда за лечение на деца в чужбина.

  1. До колкото си спомням ти се плаща да клечиш зад тъпака борисофф,очаквайки му поредното насиране,за да му оближеш насраният гъС,ще ви еба путката майчина и на двамата!

 8. Тука на Четвърти километър ,д-р Менгеле каза ,че Експериментите с вас ще продължат докато изпукате като кучета в името на великата кауза – производство на здрави ,сравнително продуктивни ,средностатически евродебили .

 9. Не зная дали тук е местото да попитам, но ще опитам: – как може при избирателна активност под 50 % да бъде избран кандидат ? Не е ли това конституционно престъпление което дава правото да победят гласоподаватели от малцинствата които са гласували без морал и без интелект, „демек“ ще управляват тези които разчитат на „про’стаците“ ! За такива ли реформи говорят от години кому’ноидните партии като ГЕРБ, БСП,ДПС,Атака,Патриоти разни ами то останаха ли неизброени ком’унета ?
  Циганите избраха Фандъкова в София, 85% от циганите са гласували за нея. Да оставим морала и интелекта им, те нямат основна грамотност. Точно защото циганите избраха Фандъкова, ГЕРБ са пуснали в медиите манипулацията, че жените висшистки са я избрали! Трябва да има образователен ценз за гласуване, поне основно образование, за да се свие циганския вот, а сега-хем масов, хем купен.

 10. Ударът по децата е системен, законен, неморален, манипулативен. Той включва политечески и управленски произвол ( като този с подписването на Ист. конвенция), отказ от верни подходи с образованието, частични и затова неефективни компенсации, назначение на клиширано вредни кадри по правило без надеждна квалификация ( 95% Соросоидни имитации и пагубни индокринации, 3-месечни курсове за куриоз без образователен ценз), но пък с неверни разкрасени биографии…….Норвежките изтъргувани предателства в законна форма са малка част от погрома над децата. Властови погром над децата заради ОТКАЗА на властта от изхода и решението.

  Фалш

  Продават се – с умела конюнктура
  и маска слагат за служебна преданост,
  позорът в маскарад – манифактура
  ликува в неморален кич-отгледаност!

  Бездействат – най-типично престъпление,
  умуват – ред уместно, ред – невярно,
  себично се класират в затъмнение,
  което е ‘светлинно’ чрез нахално!

  Продажници – умели и коварни,
  безумни в умна конюнктурна бездственост –
  безродни и себични кално-парни –
  фалшиви маски на прокажна следственост!

 11. Както и предположих преди ден, когато Борисов в Чехия се пънеше да хвали кохезионната политика на ЕС, това ще ни струва пари. Още повече. Незнайно защо много от психодесните и не особено умните привърженици на ЕС считат, че от съюза получаваме само европейски средства, които усвояваме. Или по-скоро управляващите усвояват. Към настоящия момент на година България плаща по 460 милиона евро за огромното удоволствие да забрави суверинитета си и да се подчинява на Брюксел. През едни варварски времена на това му се е казвало васална държава, която плаща данъци на сюзерена. И се подчинява на заповедите му, разбира се.
  Днес разбираме, че плавно вноската ще се увеличи. До 2027 година до 710 милиона евро. Тоест милиард и четиристотин милиона лева на година. А евросредствата вече спират до две години. И се запитайте вие лично какво сте видели от тези евросредства. Някои си направиха къщи за гости, други село не видели, усвоиха едни субсидии, трети селски туризъм, като не отбелязаха и един турист да ги е посетил. И това е основен проблем, който вероятно в другите европейски страни го няма. Всички плащаме вноската към ЕС, но малцина Бокуизбрани усвояват европарите, които получаваме от там. И да, трябва да бъдем благодарни, че то 1300 години без ЕС да ни спонсорира, как сме оцелели, направо идея си нямам!
  А сега за всички тези удоволствия и най-вече да гледаме селфитата и лайфовете на Бойко Борисов на европейските форуми, ще плащаме пари, с които сметнете колко училища, болници, пътища могат да бъдат построени! И то да сме благодарни на себе си, защото всъщност ние, данъкоплатците, даваме парите за всичко!

  1. За жалост в България не съществува „народ“ способен на нещо различно от смирение и наведеност ! Статуквото не се е променило нито за миг от 1944 г., комунистите прочистиха България от гена на интелигентността и остана лесното, да си създават нови „демократични“ партии които да манипулират развъждащите се овце и да управляват векове ! Ето днес управляват отново комунисти, дори вече от редиците на бандитите от 90-те години в лицето на ГЕРБ и овцата ги харесва ! СРАМНО Е !

   1. „Ти трябва да разделиш народа на две категории, неравни по численост, но еднакви по важност. Първата категория е съставена от хора, които са подчинени на същата фикция, като теб, че работят уж да осигурят щастието на всички. Некадърни да изкарат прехраната си иначе, тези хора са навикнали да взимат голям пай от хляба, който иначе печели целият народ. Втората категория са тези, които с ума и ръцете си създават богатството и разкоша. Тя е торът на държавната нива; за да е охолно на по-малкото, трябва да страдат по-многото. Трябва да бъдеш в добри отношения с хората от първата категория. Вземай за там младежи из народа, поотракани, но мързеливи, да работят, и ги настанявай на държавната трапеза. Техните бащи и роднини, облагодетелствани чрез произволите на администрацията, ще бъдат твоят най-здрав щит.
    Народът величае винаги най-долните хора, хайдуците, развратниците, престъпниците, лъжците, изнудвачите, на такива поверява той своята съдба. Помогни на тях да се обогатят, така ще успееш да уредиш и твоите частни работи. Позволи на гешефтарите и вагабонтите да бъркат в държавната хазна и чрез спекулации на гърба на народа да се обогатят. Така те ще се превърнат в твои доверени кучета, които ще лаят против всекиго, но не и против теб.
    А българският народ е крава, която трябва да се дои до изтощение. Колкото по-ниско пада в материално и нравствено отношение един народ, толкова по-сигурен е неговият водач.“

    Това е написано от Сакскобурга Фердинанд, който рулва България, ооооооо преди 1944 😉 ?

    Изглежда той и сина му Борис 3-ти са комунисти – типични представители на черната аристокрация на „Европа“ 😉 . Която е формирана още докато българите бъхтат под „мудрото“ управление на Халифата, вече няколкостотин години.

    Вие псевдодесните имате странни бели петна в историческото си образ“У“вание, за вас историята започва от 9 Септември 1944-а .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *