Публикувано на 20.05.2019 / 18:38

БРАТОВЧЕДЪТ НА БОРИСОВ „РАДИ“ ЗАБЪРКАН В ПРЕСТЪПНА СХЕМА ПРЕВЪРНАЛА ИМОТИ В ГОРУБЛЯНЕ В СМЕТИЩА!

братовчедът на борисов радиАФЕРА публикува: БОРИСОВ ЛЪЖЕ, ЧЕ НЕ СИ ГОВОРИ С БРАТОВЧЕДА РАДИ! ЕТО ВИДЕО, СНИМКИ И ДОКУМЕНТИ!

В материала публикувахме видео, в което ясно се вижда как братовчеда Ради, с когото Бойко Борисов уж не говори, по неговите думи, влиза в автомобила му на последните парламентарни избори, след като Борисов е гласувал за „стабилна, предвидима и единна България“.

Пълният запис на видеото – гледайте тук!: https://www.youtube.com/watch?v=zV1tcCDjF-s

Тук можете пък да видите как фирмата „МОНТЕНЕГРО 1“ на братовчеда на Бойко Борисов – Ради – Радослав Венцислав Иванов се облагодетелства от заменка със Столична община: – виж тук!:

RADI2

На 27 март 2019 година Сдружение за независим обществен контрол подава съобщение  – сигнал за извършено престъпление по чл.290от НПК до главния прокурор Сотир Цацаров, като в него настоява, като организирана престъпна група да бъдат разследвани Бойко Борисов, Йорданка Фандъкова и куп управляващи лица, които са превърнали частни имоти в Горубляне в София в сметища.

В жалбата се твърди, че престъпното насипване върху частните имоти се извършва от „братовчеда на Борисов“.

АФЕРА научи, че сигнала е изпратен до спец.прокуратурата, която пък е възложила на ГДБОП да разследва. До този момент са проведени разпити с лицата, които са изпратили сигнала до Цацаров.

АФЕРА публикува целия сигнал, който е изпратен и до КПКОНПИ, както и до ОЛАФ, тъй като в него има данни за пране на пари.

От Сдружението са подготвили и нова жалба, свързана с престъпления извършвани от Борисов, Фандъкова и компания, свързани с имоти в Горубляне и за схема как се купуват избори.

Ето и сигнала!:

ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н СОТИР ЦАЦАРОВ

Копие: до Председателя на ДАНС

София бул.”Черни Връх”45

Копие: до Председателя на КПКОНПИ

Пл.“Света Неделя“№6

Копие: OLAF – Европейска комисия

Rue Joseph II, 30, 1000 Brussels

Копие: Еврокомисар с ресор: Данъчно облагане, митнически съюз, статистика, одит и борба с измамите

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за извършено престъпление

по смисъла на чл.209 от НПК

ОТ: СДРУЖЕНИЕ НЕЗАВИСИМ ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ

Представлявано от  Иван Димитров, председател на УС,  София, бул. „Цариградско шосе” № 120,

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

С настоящото Ви уведомявам за известни ми факти и обстоятелства, обосноваващи предположение за извършени престъпления от висши длъжностни лица, разполагащи с голямо политическо и обществено влияние в страната, срещу данъчната и финансовата система.

Считам, че в случая има предположение за престъпления по чл.253, чл.253а и чл. 253б от НК, а именно пране на пари, както и неизпълнение на служебни задължения от висшестоящи длъжностни лица – престъпления по чл.282 и чл.283 от НК, както и отговорност по чл. 288 от НК.

Считам, че в случая има предположение за неизпълнение на служебни задължения от висшестоящи длъжностни лица – престъпления по чл.282, ал.1 и чл.283, търговия с влияние – престъпление по чл.304б от НК, както и отговорност по чл. 288 от НК, с което се нанасят съществени вреди срещу данъчната система на държавата и има отказ от действия срещу продължаващи във времето престъпления по членове от Глава 8. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ – Раздел I, Раздел II, Раздел IV от НК. Също така в случая има и неизпълнение на задължение, произтичащи от  чл. 209 от НПК.

Считам, че в случая също може да се разкрие и ръководство и участие на организирана престъпна група по смисъла на чл.321 от НК, с цел облагодетелстване от служебно положение, престъпление по чл.143, ал.1, както и неизпълнение на задълженията по чл.205, ал.2 от НПК.

Също така с настоящото Ви уведомявам за известни ми факти и обстоятелства, обосноваващи предположение за потенциален конфликт на интереси, търговия с влияние и евентуални данъчни закононарушения и пране на пари от страна на лице, разполагащо с достатъчно политическо влияние, както лично, така и чрез свързани с него лица.

Също така притесненията ни са, че в случая се навежда на основателни съмнения за възползване от служебно положение и търговия с влияние за дълъг период от време и извършени престъпления по чл. 283 от НК. Според нас е възможно да има достатъчно данни за предположение за евентуални данъчни злоупотреби в особено големи размери, ДДС-измами и избягване на деклариране на обороти, избягване на плащане на данъци и осигуровки, както и пране на пари с предикатно престъпление злоупотреби с финансови средства от европейски фондове и използването на последните не по предназначение – престъпления по Глава 7 от Наказателния Кодекс.

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

С цел изясняване на обективната истина бихме желали с оглед на гореизложеното и упражнявайки правомощията, съгласно нормативните документи, действащи на територията на Република България, да предприемете необходимите действия и ако се налага, да бъде извършена пълна данъчна ревизия на посочените (описаните и в приложенията) по-долу фирми и данъчна проверка на физическите лица, собственици и/или управители на съответните фирми.

Също така може да се предположи, видно от приложенията, че се касае за поредица от нерегламентирани плащания към служители от Столична община, злоупотреба със служебно положение и търговия с влияние.

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

С оглед на гореизложеното и упражнявайки правомощията, които имате съгласно Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс, Ви моля да считате настоящото като съобщение за извършено престъпление по смисъла на чл.209 от НПК и да предприемете необходимите действия за извършване на предварителна проверка по случая. В случай, че се разкрият данни за извършени престъпления от някои от цитираните в изложението лица, Ви моля да предприемете необходимите действия за образуване на наказателно производство.

Копия от предоставените Ви документи ще бъдат представени и в централата на Европейска комисия за борба с измамите – ОЛАФ, в едно със свидетелските показания, както и на ресорния еврокомисар. Също така  копия от предоставените Ви документи ще бъдат представени на новоизбрания Европейски прокурор.

Категорично заявявам, че освен долуизложеното, нямам допълнителна информация или допълнителни данни, които бих могъл да предоставя.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Изложение на фактите и обстоятелствата:

Уважаеми дами и господа,

Граждани на кв. Младост и кв. Горубляне се оплакаха пред нас за системна липса на грижа за общинските имоти, градска среда и природата в столичния град, злоупотреба с евросредства, застрашаване на живота и здравето на столичани, нарушаване на граждански права и частна собственост от страна на столичния кмет Йорданка Фандъкова и нейните подчинени. Поводът  е подновено  през м. март т.г. незаконно насипване върху общински и частни имоти в софийските квартали „Горубляне” и „Младост” на земни маси, строителни и други отпадъци от строителство и ремонт на инфраструктура на Столична община, финансирани с европейски средства и съфинансирани с пари на общинския и националния бюджет.

Като собственик на имоти в землището на Горубляне съм потърпевш от системно засипване със строителни и други отпадъци и земни маси от инфраструктурните проекти на Столична голяма община и на всички големи частни строежи, на които общината издава разрешения и посочва къде да хвърлят отпадъците си. Подобен е проблемът и с моите колеги от гражданското сдружение, на което съм председател, като тези проблеми са дискутирани на общоквартални събрания в Горубляне. На събранията със всички засегнати публично беше съобщено, че организаторът на неправомерните насипвания е  някой си Ради, братовчед на премиера Бойко Борисов, и така Столична община осигурява бизнес на приближени частни лица,  вместо да контролира процеса на управление на отпадъците, финансиран с европейски пари.

Показаните ни разрешения за насипване върху нашите земи, издадени от  Столична община считаме за нищожни, тъй като не са направени по процедурите на закона с регистриране на инвестиционно предложение за изграждането на депо за строителни отпадъци, обществено обсъждане, ОВОС и съгласуване с държавните контролни органи. Това считаме за заобикаляне на закона. У жителите на квартал Горубляне  и собственици на увредените имоти се  появиха съмнения, че  ръководители и служители на ДНСК, РОСВ, Столична община, Столичен инспекторат, р-на администрация, РИОКОЗ, МВР умишлено прикриват извършваните неправомерни действия срещу облагодетелстване и има писмени сведения за това.

На твърденията на властите, че трябва да заградим имотите си, за да не се засипват, отговаряме, че имотите ни са отредени за парк, и по закон е забранено да ги заграждаме. Това води до съмнение, че умишлено се отреждат имотите ни за озеленяване /парк Изток/, за да може да ни лишат от възможността да упражним контрол върху състоянието им и да изградим оградни съоръжения.

Документирано със снимки насипване на земни маси  в терен, отреден за парк в кв. Горубляне, София, свидетелства, че не е иззет и съхранен хумусния пласт, не са предвидени програма и средства за рекултивация, няма подготовка за събиране, отвеждане и заустване на дъждовни води, няма съоръжения за събиране на инфилтрат и мероприятия по обезопасяването му, няма комплексно разрешително, ОВОС, ОСВ, дори табела няма кой, какво и защо го прави, не са описани дървета, храсти, тревни съобщества, които се унищожават, няма предвидени мерки за възстановяването им, не са оценени въздействията, безпокойството и загубите на безгръбначни, влечуги, птици и бозайници в парка, насипват се отпадъци в непосредствена близост до жилищни сгради и стопански постройки, без да е провеждана информационна кампания и обществено обсъждане, изсипват не само земни маси, а видимо – и строителни отпадъци, за запрашаването не се изпълняват мерки за оросяване с вода, предвидени в закони и наредби и пр. и пр. След сигнали от граждани до медиите и излъчени репортажи столичната кметица Йорданка Фандъкова разпореди на районните кметове да глобяват граждани – собственици на имоти с по 5000 лева с мотив, че не са оградили собствеността си и  не се грижат за чистотата и.

Установено беше през годините на плановия период 2007-2013 г., че за големите инфраструктурни проекти на столицата София в депозираните Инвестиционни Предложения и изготвените ОВОС и екологични оценки се декларира, че земните маси и строителните отпадъци от инфрастуктурните проекти ще се извозват и депонират в Специализирано Депо за строителни отпадъци – Враждебна, а после ще се сепарират и обезвреждат според националното и европейското екологично законодателство, за което са предвидени огромни средства в бюджета на проектите. Тези средства са усвоени от бенефициента – Столична община, като на Европейската комисия са показани разходооправдателни документи за извършени дейности депониране и обезвреждане според предвиденото в проекта на стойност милиони евро. В действителност земните маси и строителните отпадъци от тези проекти се изхвърлят върху частни имоти и общински имоти в София /в Горубляне, Панчарево, Младост, Студентски град, Малинова долина, Бояна, Симеоново, Драгалевци, Дървеница, Манастирски ливади и др./, без за това да има дейност на депо за съхраняване и обезвреждане на земни маси и отпадъци от строителство и ремонти. Нямаме информация да е разрешено, изградено и лицензирано Депо за строителни отпадъци – Враждебна според националното и европейското законодателство, а щом е нерегламентирано и незаконно, престъпление е името му се ползва за включване в ОВОС и разрешение за процедиране на строежи. От собствените журналистически разследвания в началото на 2014 г. на множество медии стана ясно, че  скритата печалба отива в джоба на няколко емблематични фигури от сивия сектор, известни с прозвищата на братовчеди, каратисти, котараци – близки до управляващите Столична община.

Заобикалянето на закона става чрез изготвено нищожно „разрешение” от Столична община – на кмет и общински служби, което нарушава ЗУТ, ЗУО, ЗООС и др., и което  се приема от ръководители и служители на държавните контролни органи – РИОСВ, Столичен инспекторат, РКОКОЗ, СДВР и др. – като „редовен”  административен акт срещу подкупи, дарения, заплахи и пр., за които при нас в сдруженията, има постъпили сведения, които вече сме представили публично на пресконференция в БТА. Въоръжени с това „разрешение” големи фирми, подизпълнители на големите проекти на Столична община – Геотехмин, Главболгарстрой, Дева транс, Виктория транс, Волан 98 и др. изхвърлят вече 6 години всички видове отпадъци, включително опасни, нарушавайки правото на собственост и правото на здравословна градска среда на столичани от изброените квартали.

Надяваме се да бъдат предприети мерки за установяване  нарушенията и престъпленията, възстановяване на справедливостта и наказване на поръчителите, помагачите и извършителите, за които вече сме представили доказателства – Йорданка Фандъкова, Веска Георгиева, Мария Бояджийска, Лорита Радева, Бойко Борисов, Димитър Николов Стефанов, Румен Николов, Радослав Венциславов Иванов- братовчеда, Иван Зарков, Ирина Савина, Димитър Дилчев, Цвета Авджиева, Александър Лукаров, Петко Дюлгеров, Бойка Къдрева, Влади Калинов, както и фирмите  изпълнители и подизпълнители Геотехмин, ГБС-ИС, Виктория Транс, Дева Транс, Волан 98, и др.

Европейската комисия започна производства за установяване на нарушения със сезиране на Съда на Европейския съюз. Във връзка с това Комисията предприе правни действия срещу Р България, която не изпълнява своите задължения, произтичащи от правото на ЕС, а именно:

Брюксел, 7 март 2019 г. Мотивирано становище

Комисията настоятелно призовава да се приемат надлежно закони във връзка с правилата на ЕС относно отпадъците от миннодобивните индустрии

Комисията настоятелно призовава България да транспонира правилно в националното си право правилата на ЕС относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии. Директивата за отпадъците от миннодобивните индустрии (Директива 2006/21/ЕО) има за цел да се предотврати или намали неблагоприятните последици от отпадъците от миннодобивните индустрии върху околната среда и по-специално върху водата, въздуха, почвата, фауната и флората и ландшафта, както и да се намалят рисковете за здравето на човека, произтичащи от управлението на тези отпадъци. През март 2006 г. държавите членки се споразумяха да гарантират преразглеждане и актуализиране на всеки 3 години на информацията за мерките за безопасност и на действията, изискващи се в случай на авария във връзка с отпадъците от миннодобивните индустрии, и предоставяне на обществеността на информация относно разрешенията за съоръжения за отпадъци и тяхното прилагане, когато те станат налични. Българското законодателство понастоящем не отговаря на тези разпоредби. Тъй като от април 2017 г. насам не е постигнат достатъчен напредък, днес Комисията реши да изпрати допълнително мотивирано становище. Ако България не предприеме действия в срок от два месеца, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Брюксел, 7 март 2019 г. Официални уведомителни писма:

Морска среда: Комисията призовава държави членки да защитят своите морски води

Европейската комисия настоятелно призовава България да спази задълженията си за докладване за състоянието на околната среда в морските води, предвидени в Рамковата директива за морска стратегия (Директива 2008/56/ЕО). Директивата предвижда цялостна рамка за защита на моретата и океаните на ЕС и гарантира, че техните ресурси се управляват по устойчив начин. През юни 2008 г. държавите членки постигнаха съгласие да преразгледат и актуализират до 15 октомври 2018 г. своята оценка на състоянието на околната среда в съответните води, въздействието на човешката дейност върху околната среда, своето определяне на добро състояние на околната среда и своите екологични цели. Засегнатите държави не представиха доклади на Комисията в определения срок. В резултат на това днес Комисията реши да започне производство за установяване на нарушение като изпрати на тези държави членки официално уведомително писмо. Понастоящем те разполагат с два месеца, за да отговорят. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Оценка на въздействието върху околната среда: Комисията приканва България да подобри националните си разпоредби

Комисията приканва България да приведе законодателството си относно оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) в съответствие с новите европейски стандарти (Директивата за ОВОС, Директива 2011/92/ЕС). С Директивата се гарантира, че преди да получат разрешение, публичните и частните проекти подлежат на извършване на оценка за въздействието им върху околната среда. През 2014 г. държавите членки актуализираха законодателството на ЕС като намалиха административната тежест и повишиха степента на защита на околната среда, а същевременно направиха бизнес решенията за публични и частни инвестиции по-добре обосновани, по-предсказуеми и по-устойчиви. Комисията откри редица недостатъци в актуализациите, представени от засегнатите държави членки. В България някои елементи, отнасящи се до решенията за скрининг, докладите за оценка на въздействието върху околната среда и информацията за обществеността, не отразяват достатъчно стандартите на ЕС, а наблюдението на проектите, които имат значителни неблагоприятни последици, не отговаря на изискванията. Поради това Комисията изпраща официални уведомителни писма до всички въпросни държави членки, като им дава два месеца за отговор.

Докладване в областта на околната среда: Комисията настоятелно призовава да се обменя пространствена информация

Комисията отправя искане към България да обменя информация за околната си среда съгласно европейските изисквания, предвидени в Директивата за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE, Директива 2007/2/ЕО). С Директивата се цели да се създаде масив от пространствени данни на европейско равнище, чрез който да се улесняват провеждането на политиката на ЕС в областта на околната среда и дейностите, които оказват въздействие върху околната среда, така че те да могат да бъдат споделяни с гражданите и организациите от публичния сектор. Директивата обхваща също така 34 теми за пространствените данни — от географски характеристики и транспортни мрежи до уязвими природни зони, и географското разпространение на различни болести. Тези правила на ЕС влязоха в сила през 2007 г. и пълното им транспониране трябва да стане до 2021 г. Посочени държави членки не са предоставили никакви масиви от пространствени данни и не са изпълнили задълженията си във връзка с метаданните и услугите за изтегляне на данни, лишавайки по този начин гражданите от информация, която следва да е свободно достъпна. Поради това Комисията изпраща официални уведомителни писма, като дава два месеца за отговор.

За повече информация относно производството на ЕС за установяване на нарушение вж. пълния текст на MEMO/12/12. За повече подробности относно всички взети решения вж. регистъра на решенията по производства за установяване на нарушения:

ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=bg

Тези наказателни процедури на ЕК идват след многобройното наши сезирания до органите за контрол на ЕС от 2008 г. насам, на които сигнали българската държавна и общинска администрация, органите на прокуратурата, реда и сигурността, отказаха да реагират. Откакто започнаха големите европейски проекти да финансират инфраструктурата на София, започнаха и проблемите на нас, гражданите, които притежаваме терени в южната част на София – Бояна, Драгалевци, Симеоново, Панчарево, Горубляне, Манастирски ливади, Малинова долина. В нарушение на Орхуската конвенция, Директивата на ЕК за ОВОС, ЗООС и Наредбата за ОВОС, с нас собствениците не беше проведена информационна кампания, не бяха представени инвестиционни предложения, не бяха проведени консултации, обществено обсъждане, че тези наши терени ще стават депо за съхранение на  изкопаните земни маси и строителни отпадъци при строежите на депо и завод за отпадъци-София, метро-София, околовръстен път-София. Никога имотите ни не са били отчуждавани, никога не сме обезщетявани, никога не сме се съгласявали да бъдат насипвани с отпадъци, камъни, тухли, дограма, или през тях да преминават 40-тонни камиони с пръст и боклуци, които да ни копроментират земята до степен на неизползваемост.

В Столична община през 2008 г. е измислено е заобикаляне на закона чрез подкупи на служители на контролни служби, липса на информация и заплахи към гражданите, от което земите ни играят ролята на депо за строителни отпадъци, без да е процедирано такова инвестиционно предложение. Най-тежък е казусът в район Студентски град, местност Малинова долина. Земите ни са насипани на места с над 30 метра отпадъци. В някой от тях отпадъците са от метрото, в други – от обекти на ремонти на Софийска вода, в трети се извършва изливане на фекалии от специализираните за събирането им от септични ями автомобили, а другаде – дори утайки от хвостохранилищата на минопреработвателни предприятия в Средногорието – Мирково, Пирдоп, Челопеч, на фирмите Елаците мед, Аурубис, Асарел Медет, Дънди. Строителният техник на район Студентски е „подготвила” документация, която да покаже на гражданите, че столичния кмет е дал разрешение за това, а ако не са съгласни, могат да го съдят. Показва им собственици, които са дали съгласие да им насипват имота и ги агитира и те да направят това. На онзи, който не може да посочи джи пи ес координати на имота си, не му се приема жалбата срещу насипване. Викали сме за помощ полицаи от 7-мо РПУ – заедно с тях сме установявали, че камиони, които не показват документи, изсипват боклук, който не е земни маси, върху частни земи. Полицаите отказват да се намесят, като заявяват, че този казус е за съдебен спор, а не е извършено престъпление за респектиране от полицията. Писали сме жалби до столичния кмет – дори нямаме отговор. Викали сме за контрол служители на Столичен испекторат  да установят насипването и да санкционират извършителите – или не идват на проверка, или ако идват, толелират нарушителите, макар че точно тази институция отговаря за правилното управление на отпадъците в София, за което има бюджет от милиони лева и над 500 души служители. От здравната инспекция така и не дойдоха на проверка, макар извършваното да застрашава именно живота и здравето на софиянци – докато има действащо нерегламентирано депо за отпадъци, което няма количествен и морфологичен анализ според Закон за управление на отпадъците, никой не може да каже кога ще пламне епидемия. От омбудсмана получихме писмо с общи приказки, а той е учреден, за да помага на гражданите при лошо управление на администрацията. Най-нагли бяха проверяващите, които дойдоха от МОСВ след 3 години сигнали за Зелен телефон и телефон 112. Те избраха за проверката терен, посочен им не от нас, а от строителния техник на община Студентска Марияна Василева и от инспектора на Столичен инспекторат, и в който терен собственик се е съгласил на насипване, колкото да се демонстрира законност на процедурата по насипване. Така и не пожелаха да отидат до мястото, което ние им посочихме, и където камионите унищожават гора и храсти, като насипват в земи на граждани, които не са дали съгласие тухли, утайки, камъни, железа и дограми. Тези „проверяващи” ни отказаха да участваме при съставяне текста на протокола, не ни предоставиха протокола за подпис като сигналоподатели, а през цялото време на проверката не описваха  фактическата обстановка, а се обаждаха по телефона на дирекция „Отпадъци” в МОСВ, които да им диктуваха какво да пишат. В дирекция „Отпадъци” шефката на отдел Теодора Желева  е съпруга на общинския съветник Николай Желев от Комисията по околна среда на СОС  и в добро сътрудничество и наличие на конфликт на интереси помагат за усвояването на средства от ЕС за своя сметка и в ущърбна гражданите на София. Заради всичките ни сигнали и пресконференции от Столична община и МОСВ разпоредиха на районните кметове да пуснат глоби на собствениците, че не са оградили и опазили имота си от боклуците – с по 5 000 лв. глоба за всеки от нас. Тази наглост правят именно онези, които са усвоили пари от ЕК за депониране на земни маси и строителни отпадъци на специалицизирано депо вкв.  Враждебна /друг е въпросът колко е законно/, а са хвърлили боклука върху земите ни, за да се облагодетелстват.

Считаме всички действия на българските държавни и общински институции (Областният управител на Област София, Кметът и Главния архитект на Столична Община и Директорите на РИОСВ-София и РИОКОЗ-София) и свързаните с тях частни лица (обявени публично на пресконференция от Сдружение Независим Обществен Контрол) за изграждане и дейност на нерегламентирано депо за земни маси и строителни отпадъци върху земеделски имоти в територията на гр. София за противозаконни на българското и европейското законодателства за управление на отпадъци.

Всички земеделски имоти от Помощния план  и по кадастрални листа никога не са били законно отчуждавани от действителните им собственици, нито е изплащано дължимото законно обезщетение на действителните им собственици за тяхното завземане – чрез провеждане на задължителната законова процедура, въз основа на одобрен и влязъл в законна сила план за дворищна регулация. Поради тази причина, собствениците на посочените имоти не са загубили правото си на собственост върху тях. Техните документи за собственост са напълно валидни и следва да бъдат безусловно зачитани от всички лица и институции (на основание разпоредбите на чл.17 от Конституцията на РБ), което в случая не е направено. Поради изложеното по-горе, считаме всички действия по осъществяване на намерението за изграждане и дейност на обект  Депо за земни маси и строителни отпадъцзи – Малинова долина и Горубляне върху неотчуждените и незаплатени земеделски имоти без изричното писмено съгласие от страна на действителните им собственици (в това число – съставянето на официални документи и издаването на административни актове, въз основа на които се допускат дейностите) за противозаконни.

Считаме досега издадените заповеди и разрешения от Столична община противозаконна до степен на нищожност, тъй като влиза в драстично противоречие с императивни законови изисквания, защото:

С издаване на разрешението е допуснато съществено нарушение на разпоредбите на чл.159, ал.2, т.4 от АПК, тъй като неправомерно е одобрен проект за ИПР и ПЗ без задължително необходимите законни мотиви за това. Това обстоятелство е видно от документите в административната преписка по издаване на административния акт.

С издаване на заповедта е допуснато съществено нарушение на разпоредбите на чл.17, ал.3 и ал.4 от ЗУТ, във връзка с чл.17, ал.3 от Конституцията на РБ и чл.6, т.1, чл.13 и чл.14 от Европейската конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и чл.1 от Протокол № 1 към нея (които по силата на чл.5, ал.4 от Конституцията на РБ и чл.5, ал.2 от АПК са част от вътрешното право на страната и имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат), тъй като неправомерно е одобрен проект за ИПР и ПЗ върху съсобствен имот без задължително необходимият предварителен договор в нотариална форма между всички собственици, в категорията на които попадат и част от собствениците на земеделски земи, включени в територията на Малинова долина и Горубляне, чиито имоти никога не са били законно отчуждавани, нито е изплащано дължимото законно обезщетение на действителните им собственици за тяхното завземане.

С издаване на заповедта е допуснато съществено нарушение на разпоредбите на чл.128, ал.5 от ЗУТ, тъй като неправомерно не е проведено обществено обсъждане на проекта за ИПР и ПЗ по реда на чл.121, ал.1 от ЗУТ преди внасянето му в експертните съвети по устройство на територията.

С издаване на заповедта е допуснато съществено нарушение на разпоредбите на чл.19, ал.4 от ЗУЗСО, тъй като липсва пълно геодезическо заснемане на съществуващата дървесна растителност.

С издаване на заповедта е допуснато съществено нарушение на разпоредбите на т.34 от Приложение към чл.3, ал.2 на ЗУЗСО, тъй като с одобрения проект за ИПР и ПЗ неправомерно е променено предназначението на територия, предназначена „за озеленяване на улици, реки, дерета, открити канали и сервитути”, обозначена с индекс „Тзв” в действащия ОУП на СО, публична общинска собственост, в която предвиденото строителство е недопустимо и за която административните актове за одобряване на устройствени схеми и планове и техните изменения следва да се издават от СОС, а не от Главния архитект на СО.

С издаване на заповедта е допуснато съществено нарушение на разпоредбите на чл.115, ал.1 от ЗУТ, тъй като одобреният проект за ИПР и ПЗ неправомерно е разработен върху непълна кадастрална основа, в която не е обозначено леглото (коритото) на реки.

Обектът неправомерно не е представен своевременно на съответните компетентни органи за извършване на задължителната екологична оценка, респективно задължителната преценка относно необходимостта от екологична оценка на плана.

Според разпоредбите на чл.125, ал.6 от ЗУТ: “Заданието по ал.1 (на проектите за устройствени планове) се внася в Министерството на околната среда и водите или в съответната регионална инспекция по околната среда и водите за преценяване на необходимостта от екологична оценка по ред, определен с наредбата по чл. 90 от Закона за опазване на околната среда. Екологичната оценка е част от устройствения план.”.

Според разпоредбите на чл.85, ал.1, т.10, буква б) и т.12, буква д) от Приложение № 2 (към чл. 93, ал.1, т.1 и 2) от ЗООС:„Екологичната оценка е задължителна за планове и програми в областите селско стопанство, горско стопанство, рибарство, транспорт, енергетика, управление на отпадъците, управление на водните ресурси и промишленост, включително добив на подземни богатства, далекосъобщения, туризъм, устройствено планиране и земеползване, когато тези планове и програми очертават рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения по приложения № 1 и 2”.

А именно за: “10. Инфраструктурни инвестиционни предложения:б) обекти с обществено предназначение, включително строителство на търговски центрове и паркинги;”. „12. Туризъм и отдих: д) паркове със специално предназначение.”.

Според разпоредбите на чл.2, ал.2, т.1, във връзка с т. 9.1 от Приложение № 2 (към чл. 2, ал.2, т.1) от Наредбата за УРИЕОПП/2004г. на МОСВ: “Необходимостта от ЕО се преценява по реда на глава втора за:1. планове и програми и техните изменения съгласно приложение № 2, които очертават рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по приложение № 1 към чл.92, т.1 и приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 ЗООС;”. А именно за: “9.1. Закон за устройство на територията: • Подробни устройствени планове”.

С издаване на разрешенията е допуснато съществено нарушение на разпоредбите на чл.1, ал.1 от ЗУТ и чл.2 от ЗУЗСО, тъй като одобреният проект за ИПР и ПЗ не съответства на целта на закона: Според разпоредбите на чл.1, ал.1 от ЗУТ:

“Територията на Република България е национално богатство и нейното устройство трябва да гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението.”.

Според разпоредбите на чл.2 от ЗУЗСО : “Основната цел на закона е да осигури устойчиво развитие и благоустрояване на Столичната община.”.

Според разпоредбите на т.50 от § 1 на ДР от ЗООС: “Устойчиво развитие“ е развитие, което отговаря на нуждите на настоящето, без да ограничава и нарушава способността и възможността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени потребности. Устойчивото развитие обединява два основни стремежа на обществото:а) постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ жизнен стандарт;б) опазване и подобряване на околната среда сега и в бъдеще.”

Допуснатите нарушения, описани подробно по-горе показват ясно, че издадената заповед не съответства на целта на закона, тъй като с нея се одобрява ИПР и ПЗ, с които се извършва неправомерна промяна на установените основни устройствени характеристики на територията, в нарушение на конституционното право на благоприятна жизнена среда и на изискванията на специфичното законодателство в областта на устройство на територията, опазване и подобряване на околната среда.

Приложения:

PDF файл с „черно счетоводство на описаните фирми 452 стр.“ с размер 283 994 КБ

PDF файл „signal_legia_NAP_vh_nomer_050214“

725 бр. снимки на незаконното насипване на частни имоти и документи

С уважение:

Иван Димитров

гр.София

27.03.2019г.

afera.bg

Коментари 18 за
“БРАТОВЧЕДЪТ НА БОРИСОВ „РАДИ“ ЗАБЪРКАН В ПРЕСТЪПНА СХЕМА ПРЕВЪРНАЛА ИМОТИ В ГОРУБЛЯНЕ В СМЕТИЩА!”

 1. А ето какво се случва във фирма която се занимава със сметосъбиране и сметоизвозване,
  Раздават се големи заплати и бонуси на определени служители, а хората които работят като косачи, метачи, смето събирачи и шофьори едвам събират двата края. Не е ли срамно шофьори да събират желязо за да си купят хляб.
  До кога ще заплашват, че ако на някой не му се работи и не му изнася да напуска.
  Дори проверките не вършели работа, защото проверяващите били също от същата система и т.н.
  Ще започнем от зимното снегопочистване. Как може да се работи по 24 часа, дори по 36 часа, и да не се заплаща допълнителен труд? И всичко това идва от г-н Велков. Г-н Михайлов му бе дал власт и правомощия да ръководи механизацията и шофьорите, без да има ценз за този вид дейност. До момента това продължава. Г-н Велков е назначил във фирмата своята любовница, синът ѝ, сина си и сина на другата си любовница. До скоро и майка му работеше в Чистота Искър. Сина на любовницата разполага и със служебен автомобил и безплатно гориво. По времето на г-н Михайлов ходеше всяка събота и неделя до морето с този автомобил. Защо се дава лек автомобил на този служител, и защо продължава да го ползва. На Въпросният син на любовницата, по разпореждане на г-н Велков му беше дадено да управлява машини за които няма категория и ценз. Същият управлявайки тези машини нанесе щети за хиляди левове на Чистота Искър. С две думи обкръжението на г-н Велков и самия той колят и бесят в Чистота Искър.
  Г-н Велков след зимното снегопочистване е закупил нов джип на съпругата си. Та питаме се колко взема на месец или ги получава от друго място, като казва че пари няма. И колко откраднаха с г-н Михайлов заедно.
  Г-н Велков е назначил персонал: Пазачи които се водят сметосъбирачи, фадромисти, мотористи и шофьори които също се водят сметосъбирачи.
  Изрязал е цялата парна инсталация в двете помещения на халето на монтьорите, с една дума: Отворил е фирма във фирмата.
  Докога????
  След уволнението на г-н Михайлов личния състав се зарадва, че ще се оправят нещата, но…..
  Г-н Пейков се сработи само и единствено с г-н Велков. Слуша го и изпълнява неговите разпоредби. Не иска да вдигне заплатите и работи против хората работещи в Чистота Искър. Г-н Пейков не се различава с нищо от г-н Михайлов. Той върви по неговия път, дори и по зле.
  Г-н Пейков не се представи, не направи среща с персонала. Не прие никой при него и да го изслуша за проблемите във фирмата, но г-н Велков слуша, и е послушен и смирен.
  Г-жо Фандъкова от къде ги намирате тези некадърни хора? И защо ги назначавате на отговорни постове?
  Говори се между колегите, че Велков казва: „Аз съм несменяем, че идват избори“. Да, идват избори и не бива този човек да ви петни.
  Г-н Велков е истерик и неуравновесен некадърник. Направете справка какво е текучеството на персонал при него.
  Има още неща за писане, но и на това да се обърне внимание ще е напредък.
  Умоляваме Ви, намерете кадърен ръководител за това дружество.
  Ако не се вземат меркиработниците заявяват, че ще извикат медиите, и ще прекратят работа, до разрешаване на проблемите ни.

 2. Тези описани схеми в сигнала са стари от времето на Борисов като кмет. Например с обществени поръчки за извозване на отпадъците от не регламентираните сметища на територията на столична община . Вместо във Враждебна на депото всичко отиваше за насипването в Младост и Люлин. Действително по спомени участниците са същите. За Люлин срещу Дианата май насипването беше на „Пацо килията“ по спомени.

 3. Обява !
  Заменяме Четвърти километър за На всеки километър ,ама всичкиет серии .

 4. Прекрасни хора, бият се, и бабите им се бият. Те в едно семейство щом не могат да се оправят, ами не си говорели от 40 години и се смазват от кютек, какво искате – да управляват нормално държава, без да размахват бухалки, да псуват и да се заканват…

  1. ELENA,,PRATILA/NA ,,UMREL,,PISMO!…TZACATA ,,SE PRAVI NA UMREL,,ZASHTOTO,AKO ,,RAZKRIJAT,,I NEGOVATA,,OSHFORKA…MALIIIY!POSLUSHANIE /S PARI SE KUPUVA…

  2. По темата защо Мутрьо Пръстовете, Шиши и Цаци крият “швейцарския” диск с данни за банковите сметки гледайте Делници 11.04.2019 част 2 след минута: 21’10“!

   https://eurocom.bg/shows/video/delnici/10010

   По повод искането на главния прокурор Сотир Цацаров до ДАНС да му бъдат предоставени данни за офшорни сметки на български граждани, припомняме си епизод от 2014 г., когато шефът на НАП Красимир Стефанов пътува до Германия, за да получи данни за швейцарски сметки на българи. Макар и формално да не е считана за офшорка, заради традицията на банковата тайна и стабилната си валута Швейцария е една от предпочитаните дестинации за укриване на доходи с неясен или престъпен произход. Оттогава нито една държавна институция не се е поинтересувала от списъците и съдържащата се в тях информация за задграничните сметки на български граждани.

  1. Недей се пали толкоз,че щи резнат стинките,майката да ти еба и боклук! Плаща ти се да му облизваш насраният ГЪс,без да умуваш,мамичката ви помиярска дееба!

 5. добре бе деа – не помните ли първите действия на тиквоча като крътстник-кмет? вълка даде фира и титаните започнаха да местят едни боклуци в цалапица, три пъти по-скъпо от усмихнатият пидал и три пъти по-некачествено, следваше и продължава сагата на толупа и самоковската превъзходна с нероден Петко, по-известен като завода за боклук, вече 20 години деееаа, кво да коментираме повече?

 6. Боко Тиквата-шефа на крадците в Мутристан каза:

  Тиквоча краде с подставени лица(помпи).Отделно всички му се отчитат по веригата и му снасят паричка.Затуй милиардите му укрити по разни офшорки от 4 станаха 8!

 7. СЪЩОТО Е И В ЛЮЛИН СРЕЩУ ДИАНАТА ГУМИТЕ МИСЛЯ ЧЕ И АРТИСТТЕ СА СЪЩИТЕ , ОГРОМНО ПОЛЕ ГО НАПРАВИХА НА ПЕСТИЛ И КОРИТОТО НА РЕКИЧКАТА КОЯТО МИНАВА ЗАД ХООММАКС ГО ИЗМЕСТИХА С ДВЕСТА МЕТРА ЗАРАДИ ТИЯ ИЗСИПВАНИЯ ПРАХ ДО СПУКВАНЕ ЛЮЛИН2 НАПРАВО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ДИША

  1. MUTRJO,VSE PAK SE E RODIL,,SELJANCHE,,..S KOMPLEXI E RASNAL V SOFIJA,KATO E KAZVAL CHE E OT BANKJA…,,MRAZI,,SOFIJANCI I SOFIJA…TOZI ,,PUTJO,,AKO NE E ,,VAV VLASTTA,,ZA KOETO ,,PRAVI USLUGI,,I,,VRASHTA KINTI,,NA EVROPEYSKI,RUSKI I AMERIKANSKI,,NEDOBROGELATELI,,NA BG…SHTE E ,,MIJACH/PAZACH,,NA KOLI..

 8. За жалост не сме Австрия, тук крадливите и лъжливи гъонсурати ще стискат властта до последно. Комуниста сдава властта само с бой, наследника му гербераст – с бой и еб@н.

Вашият отговор на Боко Тиквата-шефа на крадците в Мутристан Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *