Регистрация
Публикувано на 26.11.2008 / 17:21

Агентите на ДС в Националната телевизия – Кеворкян, Гранитски, Иван Гарелов, Хачо Бояджиев…

 

 

Решението на комисията  се чакаше с голям интерес, тъй като в Закона за радио и телевизия има лустрационни текстове. Бивши щатни и нещатни служители на Държавна сигурност, но не и на Разузнавателното управление на Българската народна армия, не могат да бъдат генерални директори и членове на управителните съвети на БНР и БНТ.

Комисията установява и обявява принадлежност за:

 

Александър Димитров Грозев – агент на ДС, управление VI-IХ-I; управление VI-I-V,
псевдоним Пеев.
Главен редактор от 01.08.1984 г. до 02.04.1992 г. Директор от 09.04.1992 г. до 31.12.1992 г.

Александър Николов Авджиев – агент на СГУ на МВР-I РУ-отделение ДС, псевдоним Павел. Главен редактор от 01.08.2004 г. до 23.06.2008 г.

Ангел Йорданов Киряков – агент на ОУ на МВР-Варна-ДС, псевдоним Александър. Директор на РТВЦ-Варна от 20.12.1993 г. до 31.12.1995 г. и от 01.01.1997 г. до 18.03.1998 г.

Антони Симеонов Вергиев – агент на ДС, управление VI-I-I; управление VI-I-V, псевдоним Драгомир. Главен редактор от 30.03.1990 г. до 15.05.1991 г.

Асен Генов Матеев – секретен сътрудник н ДС, управление II-IV-III, управление II-III-III, псевдоним Попов. Началник отдел от 23.03.1999 г. до 23.01.2002 г.

Атанас Бориславов Илков – агент на ДС, управление 03-01-01, псевдоним Емилиан. Началник отдел от 15.03.1999 г. до 16.12.1999 г. Директор от 17.12.1999 г. до 31.12.2001 г.

Атанас Свиленов Митрев – агент на ДС, управление 06-01-02, псевдоним Пламенов. Ръководител на ТВ Фонд от 01.07.2002 г. до 13.08.2006 г. Началник отдел от 14.08.2006 г.

Борис Илиев Китанов – агент на ДС, управление VI-I-II, псевдоним Марин. Директор-РТВЦ-Русе от 13.07.1993 г. до 16.02.1994 г. Главен секретар на БНТ от 17.02.1994 г. до 01.01.1995 г.

Боян Крумов Кривошиев – агент на ДС, управление V, отдел VI, отделение I, псевдоним Манолов. Главен художествен ръководител от 12.11.1991 г. до 06.07.1992 г.

Валентин Аурелов Стоянов – агент на ДС, ПГУ; управление 06-01-05, псевдоними Андреев; Филип. Главен редактор от 08.10.1997 г. до 26.01.1998 г. Директор от 27.01.1998 г. до 11.08.2002 г. Главен секретар от 04.10.2004 г. до 27.05.2007 г.

Владимир Спасов Игнатовски – агент на ДС, управление 06-01-02, псевдоним Борисов. Ръководител на ЦФТП от 20.03.1996 г. до 08.06.1997 г. Главен редактор от 09.06.1997 г. до 20.01.1998 г.

Владимир Спиров Каперски – секретен сътрудник на ДС, ПГУ, псевдоним Илич. Ръководител на редакция в РТВЦ-Благоевград от 01.10.1985 г. до 15.01.1991 г.
Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на НРС  рег. № RB102101-001-04/12-1554/ 25.08.2008 г.

Григор Христов Христов – агент на ДС, управление VI-II-II; управление VI-IХ-II, псевдоним Крум. Ръководител на ПН от 07.06.1999 г. до 05.03.2002 г.

Дарин Константинов Камбов – агент на ДС, управление 06-01-04, псевдоним Васил. Главен редактор от 07.12.1988 г. до 01.08.1991 г.

Димитри Константинов Иванов – агент на ДС, управление Второ, отдел първи, отделение английско; управление II-VIII; управление VI-I-II; управление VI-I-I, псевдоним Стефан. Програмен директор на II ТВ-програма от 15.03.1991 г. до 11.05.1992 г.

Живко Ваклинов Живков – агент на ДС, управление 03-04-03, псевдоним Строгов. Ръководител на сектор от 15.01.2004 г.

Иван Данев Токаджиев – агент на ОУ на МВР-Разград-ДС, отдел 06, отделение 06, псевдоним Колев. Директор РТВЦ-Русе от 04.04.1994 г. до 30.07.1995 г. Изпълнителен директор от 31.07.1995 г. до 06.06.1996 г. И. д. генерален директор от 07.06.1996 г. до 22.12.1997 г.
Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Данев Токаджиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. – министър председатели, заместник министър председатели, министри и заместник министри

Иван Йорданов Димитров (Гранитски) – агент на ДС, управление 06-02-02, певдоним Огнян. Генерален директор от 23.06.1995 г. до 07.06.1996 г.

Иван Стефанов Гарелов – щатен служител; нещатен служител на КДС, ПГУ, псевдоним Талев.
Публична длъжност или публична дейност Главен редактор от 01.04.1990 г. до 10.04.1992 г.
Ръководител на направление "Новини" от 01.06.1999 г. до 11.09.2000 г.
Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на НРС  рег. № RB102101-001-04/12-1554/ 25.08.2008 г.

Иван Филипов Проданов – агент, секретен сътрудник на ДС, ПГУ, псевдоним Чапек. Ръководител на сектор от 01.10.1993 г. до 19.12.1994 г.

Кеворк Таквор Кеворкян – агент на ДС, управление VI-I-I; управление VI-I-V, псевдоним Димитър. Програмен директор и главен редактор от 20.03.1990 г. до 08.01.1991 г.

Красимир Крумов Йорданов – агент на ДС, управление III-II-I; управление III-VI-II, псевдоним Стефан. Ръководител на сектор от 01.10.2007 г.

Милен Атанасов Вълков – щатен служител на РУМНО. Член на УС от 27.03.2005 г. до 17.04.2006 г.
Доклад по чл.16, ал. 2, т. 2 на Служба "Военна информация" – изх. № 2242/ 14.08.2008 г.
Обявен с решение № 50/ 08.10.2008 г. – СЕМ.

Милен Христов Йорданов – нещатен служител на ДС, управление III. Ръководител на сектор от 15.05.1992 г. до 09.07.2000 г.

Михаил Иванов Бързанов – секретен сътрудник на ДС, ПГУ, псевдоним Вихрен. Директор от 14.02.2003 г. до  16.07.2004 г.
Обявен с решение № 50/ 08.10.2008 г. – СЕМ.

Надежда Панчева Топчева – съдържател на явочна квартира на ДС, управление 06-01-02, псевдоним Славей. Ръководител на направление от 06.07.1992 г. до 12.07.1994 г. Делегиран продуцент от 13.07.1994 г. до 18.08.1997 г.

Нидал Ахмад Алгафари – агент на ДС, управление 06-09-02, псевдоним Наско. Изпълнителен директор от 07.06.2002 г. до 06.06.2004 г.
Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Нидал Ахмад Алгафари към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Николай Любенов Николов – агент на ДС, управление 06-09-01; управление 06-01-05, псевдоним Желязков. Ръководител на сектор от 15.05.1992 г. до 19.12.2001 г.

Николай Любомиров Конакчиев – агент на ДС, управление II-II-I, псевдоним Благовест. Зам. програмен директор от 03.05.1994 г. до 30.09.1995 г. Ръководител направление от 01.10.1995 г. до 02.07.1997 г.

Николай Людвиг Цончев – агент на ДС, ПГУ, псевдоним Филип. Директор от 20.10.1987 г. до 02.10.1994 г.

Огнян Димитров Димов – агент на ДС, ЦИОУ, отдел международни връзки, отделение координация, псевдоним Охридски. Директор от 01.10.1992 г. до 21.07.1995 г.

Огнян Стефанов Сапарев – осведомител на Шесто управление-ДС, І, І, псевдоним Мартин. Председател от 01.02.1991 г. до  06.11.1991 г.
Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители

Пенчо Златанов Ковачев – агент на ДС, управление 06-07-02; управление 06-напр. "Т", псевдоним Максим. Ръководител на направление от 02.01.1996 г. до 10.06.1996 г.

Стефан Петков Стоев – агент на СГУ на МВР-11 РУ, отделение ДС, псевдоним Ведбал. Програмен директор Ефир-2 от 02.01.1996 г. до 10.06.1996 г.

Хачадур Крикор Бояджиев (Хачо Кирилов Бояджиев) – агент, агент-нелегал на ДС, ВГУ; ПГУ, отдел 05, псевдоним Кръстю. Генерален директор от 23.06.1995 г. до 07.06.1996 г.

Христо Тотев Тотев – агент на СГУ на МВР-ДС-06-02, по линия на управление 06, псевдоним Владимир. Член на Управителния съвет от 02.03.1999 г. до 05.12.2001 г.

Явор Тодоров Цаков – агент на ДС, управление VI-01-05, псевдоним Александър. Зам. председател на БНТ от 01.07.1989 г. до 27.02.1990 г.

 

Afera.bg

 

Коментари 13 за
“Агентите на ДС в Националната телевизия – Кеворкян, Гранитски, Иван Гарелов, Хачо Бояджиев…”

 1. ОНОВА МЕРИЗЛИВО АРМЕНСКО ЛАЙНО КЕВОРКЯН КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСЧИ И ДУПЕТО ЖЕЛЬО МИТЕВ ЖЕЛЕВ ПРИЗНАХА ФАЛШИФИЦИРАНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ВНС , ПОЛУЧИХА ЗА НАГРАДА УНИЩОЖАВАНЕ НА ДОСИЕТАТА ЗА ПОДЛОГИ НА ДС.
  ДА АМА НЕ

 2. Гарелов, говорили сме си какво си правил в Москва, в каква школа си тренирал хващане на трипер. Говорили сме си и каво си правил в Гърция. Ти искаш да ме убедиш, че задника е по-чист от лайната, които дриска.

 3. работили за сигурността на държавата, че и се гордеели с това ?!? Каква сигурност, какви пет лева?Кариеристи, издигали се на гърба на комший, роднини, приятели и колеги, който не „са станали достатъчно рано, преди тях“, че да занесат доноса първи в „Народната“ милиция!Стига с тия простотий, дето всичките били разузнавачи и ми пазели соц.икономиката, например да не би да се внедри западна технология вместо руска, която е пет пъти по енергоемка, за което и до сега страдаме!Позор!!!!

 4. Сред имената е и това на А.Киряков! – до скоро директор на МСАТ-Варна и Варна-TV!Много ми е интересно след 01.01.2009 г. ще обявят ли и от кабелните телевизий доносниците?! Голям майтап ще настане според мен на Варненска територия!?Дано не излязат с номера само за водещите журналисти!
  А иначе обявените вчера в по-голямата си част не
  бяха тайна за никого. Срамно, гадно!Това бяха и са хора с претенций да формират мисленето на няколко поколения!! Не ми остава нищо друго освен да съм „горда“, че принадлежа към нация от която 80% са ченгета?! Всеки следил другия и доносничил,
  а иначе всички били

 5. Zashto samo tezi,te sa mnogo poveche???? 6-to upravlenie nabroqavashe 3 000 dushi,koito rashkaha iz vsichki sferi na obshestvoto,kade sa im drugite agenti?? Kato kazvam 6-to nqamam samo nego predvid,a i drugite upravleniqa……tazi darjava beshe opasana i prepletena vutreshno s nai-razlichni shemi i mehanizmi za nabljudenie na obiknovenite hora,agentite na kukite sega sa ot bogati po-bogati,zashtoto sa bili v usluga i sreshtu rodnini,blizki,kolegi i sasedi!!!!
  ZASHTO SAMO TEZI SA OBQAVENI,DA POKAJAT I DRUGITE GOLI OHLJUVI OT SPORTA,IKONOMIKATA,FINASOVATA SFERA,ELEKTR…

 6. Предполагам,че сте млад човек и затова ще споделя мнение по въпроса Ви.
  Огласяването на агентите и служителите на ДС беше задължителна стъпка по пътя към истинска демокрация.Не го направихме,както сториха другите соц. страни.Причините са много.
  В голяма степен,халът ни се дължи на тази грешка.По-добре късно,отколкото никога!Тези наглеци и сега диктуват дневния ред на обществото.Целта на огласяването не е да приложим правилото „око за око“,а да се разбере,кой кой е?И когато някой кандидатства за ръководен пост,или изразява мнение по важен въпрос,да се знае от каква позиция го прави.

 7. КОЙ е виновен да загубим парите от ЕС дадени по ФАР и т.н….? А не КОЙ е бил агент (разузнавач)на ДС.Последното го знае всеки втори в България.

 8. След време,може би скоро/дай,Боже/ всички сегашни ще бъдат обявени по същия начин и така…до края на света,пардон живота ни! Затова,мили сънародници- УМНАТА,когато посягате към бюлетините,емоциите ни,заспалите ни сетива,определят бъдещето на децата ни, на нашите родители и нашата-свърши! Да помислим за идните!Ако сме истински българи!Да се опулим и озверим и да преминем пред допотопния трамвай на партията,която не се свени от нищо! И не се извинява,няма и да дочакаме!

 9. i az neznam za6to prodaljavat da im davat efir na tezi donosnici, koito za smetka na drugi li4nosti s ka4estva, uspqvat da se izdignat v ierarhiqta, kato vlizat v sadrujie s tazi mrasna ocapana s kravta na xilqdi xora represivna mashina – DS. I onzi den tozi pinko kevorkqn 6te mi govori za moral i koi kolko e sposoben. Sigurno zashtitava onzi Zlatev po liniq na DS, nqma kak da e ina4e. Onzi Garelov i na nego ot 100 kilometra mu lichi, 4e e nagajdach ot klasa. Sigurno tam sa go nauchili. S tezi mazni usti Garelov i Kevorkqn sa kato siamski bliznaci

 10. Ако човек се зачете на самия сайт на Комисия ще се види следното: Иван Гарелов – Със заповед № 4044/ 19.12.1967 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 268/ 12.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 3492/ 15.07.1968 г. е изпратен на едногодишен курс в СССР; със заповед № 2742/ 12.05.1969 г. е уволнен.Със заповед № 24/ 13.07.1970 г. е привлечен като нещатен оперативен работник.Псевдоним „Талев“.
  Това показва, че човекът е бил подготвен разузнавач, обучен, и внедрен в телевизията с конкретна задача. Той не е бил вербован доносник, а е кадър на ДС, създаден с цел

 11. Ще видим кои са тези агенти,ще ги одумваме известно време,въпреки,че за много от тях се знаеше отдавна,но с това нищо няма да променим.А пък и тази тема отдавна не е интересна.По-е важно сега какво става и как да оцелеем и да се запазим като държава и нация,защото и двете са под въпрос.

 12. Добре,и какво от това като ги огласиха тези агенти?Това отдавна не е новина и за повечето от тях се знаеше.И какво?Засрамиха ли се,извиниха ли се,застреляха ли се?Нищо подобно!Какъв е смисълът от тази работа?Не можем да върнем времето назад и да им искаме сметка.Агентурата е била част от занаята-95% от журналистите са били агенти.Това е стара дъвка,с която се прикрива нещо гадно за днес-така правят управляващите-или пак ще дигат цените,или данъците,или нещо друго гадно ще измислят заради спрените фондове от ЕС или кой знае още какво.Ето,това ме интересува повече-днешната корупция,измами,кражби

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>